W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XL

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561 ) oraz na podstawie §10 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia l5 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

zwołuję

XL Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 29.09.2022r. na godz.17. 00. Sesja odbędzie się w budynku świetlicy wiejskiej w Kłudnie.
Porządek dzienny obrad :
1.    Otwarcie XL sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Wieniawa. 
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038. Druk Nr 53/2022
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Druk Nr 54/2022
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXIV. 11.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa, na lata 2021 - 2030. Druk Nr 55/2022
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIII.6.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2022 rok Druk Nr 56/2022
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Wieniawa.

Podstawa prawna urlopowania:
Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2022 r. poz. 559) 

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:
http://wieniawa.wideosesja.pl/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.09.2022 12:52 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamila Gajkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sesja XL 1.0 27.09.2022 12:52 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}