W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Numery wewnętrzne

Sekretariat – tel. 48 673 00 01

Biuro Obsługi Mieszkańca „BOM” – tel. 48 377 73 99

Stanowiska Samodzielne

Stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego

tel. 48 377 73 79

Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel. 48 377 73 40

Referat Organizacyjny

Sekretarz

tel. 48 377 73 72

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

tel. 48 377 73 69

Stanowisko ds. kadr

tel. 48 377 73 70

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

tel. 48 377 73 78

Informatyk

tel. 48 377 73 47

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, dowody osobiste

tel. 48 377 73 80

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy

tel. 48 377 73 81

Stanowisko ds. księgowości dochodów budżetowych, egzekucji należności cywilno-prawnych i VAT

tel. 48 377 73 44

Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych i sprawozdawczości

tel. 48 377 73 85

Stanowisko ds. wynagrodzeń i ewidencji środków trwałych i wyposażenia

tel. 48 377 73 91

Referat Infrastruktury i Inwestycji

Stanowisko ds. budowy, modernizacji,  remontów i administracji dróg, wodociągów i kanalizacji

tel. 48 377 73 73

Stanowisko ds. budowy, modernizacji i obiektów kubaturowych

Stanowisko ds. inwestycyjnych funduszy zewnętrznych i funduszu sołeckiego

tel. 48 377 73 41

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik Referatu

Wymiary podatku i księgowości podatkowej oraz innych opłat

tel. 48 377 73 94

Stanowisko ds. wymiaru podatku

tel. 48 377 73 42

Stanowisko ds. księgowości i egzekucji podatkowej

tel. 48 377 73 82

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik

tel. 48 377 73 95

Stanowisko ds. geodezji i planowania przestrzennego

tel. 48 377 73 93

Referat Rozwoju Lokalnego, Ewaluacji i Spraw Społecznych

Kierownik Referatu

Fundusze zewnętrzne, oświata, kultura, sport i współpraca z OPP

tel. 48 377 73 76

 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

Ochrona środowiska, rolnictwo, łowiectwo i gospodarka wodna

tel. 48 377 73 43

Centrum Usług Wspólnych

Kierownik

tel. 48 377 73 84

Główny księgowy

tel. 48 377 73 45

Płace

tel. 48 377 73 49

Referent księgowy

tel. 48 377 73 90

tel. 48 377 73 46

Opłaty wodno-kanalizacyjne

tel. 48 377 73 92

Zakład Usług Komunalnych

Kierownik ZUK

tel. 48 377 73 83

Kierownik ds. oczyszczalni ścieków i utrzymania ruchu

tel. 48 377 73 96

Zgłaszanie awarii

tel. 663 778 088

Centrum Usług Społecznych

Dyrektor

tel. 48 377 73 86

Organizator pomocy społecznej

tel. 48 377 73 97

Specjalista pracy socjalnej

tel. 48 377 73 98

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

tel. 48 377 73 87

Koordynator indywidualnych usług społecznych

tel. 48 377 73 48

Dzienny opiekun, sprawowanie opieki na dziećmi do lat 3

tel. 48 377 73 98

Jednostki podległe

Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego
w Wieniawie

tel. 48 673 00 15

Przedszkole Publiczne w Wieniawie

tel. 48 312 14 69

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie

tel. 609 959 969

Dzienny Dom Senior+ w Komorowie

tel. 663 819 532

 

{"register":{"columns":[]}}