W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XLIII

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561.) oraz na podstawie §10 ust. 1 i 2  Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

zwołuję

XLIII Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 29.12.2022 r. na godz.17. 00. Sesja odbędzie się w budynku świetlicy wiejskiej w Kłudnie.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XLIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Wieniawa.

4. Uchwalenie budżetu Gminy Wieniawa na 2023 rok:

  1.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 3.h./301/2022 z 13 grudnia 2022 roku  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038.
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 3.c./305/2022 z dnia13 grudnia 2021 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok          
  3. Przedstawienie opinii Komisji Doraźnej Finansowo – Budżetowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2023-2038.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji   Druk Nr 70.2022

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.

9. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2023 rok Druk Nr 71.2022

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "  Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieniawa na lata 2023 - 2027" Druk Nr 73.2022

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIV.11.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia  25 lutego 2021r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2021- 2030 Druk Nr 72.2022

12.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do VI Grupy taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców usług z terenu Gminy Wieniawa Druk Nr 75.2022

13.  Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do I Grupy taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Wieniawa Druk Nr 74.2022

14.  Podjęcie uchwały w w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Wieniawa na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie na rok 2023 Druk Nr 76.2022

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Wieniawa.

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561.)

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:

https://wieniawa.wideosesja.pl/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.01.2023 16:22 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamila Gajkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sesja XLIII 1.0 07.01.2023 16:22 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}