W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek osłonowy dla polskich rodzin

05.01.2022

Szanowni Państwo, informujemy, że od stycznia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Mieszkańcy Gminy Wieniawa, wnioski o dodatek osłonowy mogą składać w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88. Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie od 14 stycznia 2022 roku.

dodatek-oslonowy

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie od 14 stycznia 2022 roku.          
Formularz wniosku można również pobrać  klikając na poniższy link:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

            Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który
ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody
nie przekraczają 2100zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400zł lub 500zł* przy założeniu, że jej dochód
nie przekroczy 2100 złotych,

- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600zł lub 750zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850zł lub 1062,50zł* przy założeniu, że dochód
nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150zł lub 1437,50zł* przy założeniu, że dochód
nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania –wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021r. Poz. 554, 1162 i 1243).

            W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20zł dodatek nie przysługuje.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej –na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

48 37 77 387- Martyna Wolska

48 37 77 348- Monika Siara

48 37 77 397- Balbina Starnawska

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj.do31marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 poz.1)

{"register":{"columns":[]}}