W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XLV - Nadzwyczajna

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40.) oraz na podstawie §10 ust. 1 i 2  Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

zwołuję

XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 24.02.2023r. na godz. 17. 00. Sesja odbędzie się w budynku świetlicy wiejskiej w Kłudnie.

 

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XLV Nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2023-2038. Druk nr 12.2023     

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2023 Druk nr 13.2023

5. Podjęcie uchwały  sprawie zmiany uchwały NR II.9.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Druk Nr 11.2023

6. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wieniawa. Druk nr 7.2023

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa. Druk nr 8.2023

8. Podjęcie uchwały  sprawie zmiany uchwały nr XLI.4.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawa do ustalenia zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo Oświatowe. Druk nr 9.2023

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wieniawa na 2023 rok. Druk nr 10.2023

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Wieniawa.

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2023 r. poz. 40)

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:

https://wieniawa.wideosesja.pl/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2023 15:27 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamila Gajkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sesja XLV - Nadzwyczajna 2.0 22.02.2023 15:28 Jarosiński Jarosław
Sesja XLV Nadzwyczajna 1.0 22.02.2023 15:27 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}