W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
mazowsze2-svg mazowsze2 unia

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Gmina Wieniawa w 2020 roku zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch domów wielorodzinnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania  4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji 29.08-31.12.2020 r.

Wartość ogółem 2 146 878,90 zł

Wydatki kwalifikowalne 1 697 328,20 zł

Wnioskowane dofinansowanie 1 357 862,56 zł

Głównym celem projektu była zmiana zaopatrzenia budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 6 w Wieniawie oraz dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 2 i 4 w Wieniawie, poprzez zmianę sposobu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. w wyniku modernizacji istniejącej kotłowni oraz zabudowy układów automatyki i pomiaru zużycia energii, a także termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 2 i 4 w Wieniawie.

Do celów szczegółowych projektu należało: obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym w szczególności pyłów, obniżenie całkowitych kosztów wytwarzania ciepła i zapewnienie ich długoterminowej kontroli poprzez elastycznie dobrane urządzenia wytwórcze i automatyzację procesu wytwarzania ciepła, a także stworzenie bazy dla promocji i edukacji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży.

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}