W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

Informacje ws. uzyskania zaswiadczenia o przeznaczeniu działki można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Karolina Kiljanek

 tel. 48 377 73 93

e-mail: karolina.kiljanek@gminawieniawa.pl
 

Opis procedury: aby uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:

  • informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki),
  • określić cel wydania zaświadczenia (np. przedłożenia w kancelarii notarialnej).
Kto może załatwić sprawę?
  • Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika,
  • Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika,
  • Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10. tel: 48 377 73 93

Termin załatwienia

do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

* wniosek o wydanie zaświadczenia,
* kopia wypisu z rejestru gruntów,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej,
* pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku pełnomocnictwa,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej,

Opłaty

17 zł za wydanie zaświadczenia, 17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium lub planie
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia​_o​_przeznaczeniu​_dzialki​_w​_studium​_lub​_planie.pdf 0.10MB
Klauzula zgodny na wydanie zaświadczenia
klauzula​_zgody​_wydanie​_zaswiadczenia.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}