W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje o projekcie

Gmina Wieniawa prowadzi projekt pn. „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umowy POWR.02.08.00-00-0075/20-00.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadającym na potrzeby społeczności lokalnej z terenu Gminy Wieniawa. Projekt zakłada utworzenie Centrum Usług społecznych, poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację programu usług społecznych, który będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, wynikające z przeprowadzonej diagnozy.

Projekt zakłada poszerzenie katalogu usług społecznych, animację społeczności lokalnej
z uwzględnieniem działań wspierających, opartych na wolontariacie i samopomocy mieszkańców.

Oferta Centrum Usług Społecznych skierowana będzie do całej społeczności lokalnej.

Łączna kwota otrzymanego dofinansowania to 3 101 550,00 zł, z następujących źródeł:

- ze środków europejskich 2 613 986,34 zł;

- ze środków dotacji celowej 487 563,66 zł.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2021 – 31 lipiec 2023r.

Materiały

Informacja o projekcie Centrum Usług Społecznych
Informacja​_o​_projekcie​_Centrum​_Usług​_Społecznych.pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}