W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy
2021-09-27 17:00
 

Gminny Ośrodek Kultury, Wieniawa Parkowa 2 
 • KIEDY

  27 września 2021 (poniedziałek)

  godz. 17:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Gminny Ośrodek Kultury

  Wieniawa Parkowa 2

logo

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz.1038) oraz na podstawie §10 ust 1 i 2  Uchwały Rady Gminy   w Wieniawie z dnia15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

 

zwołuję

XXX Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 27.09.2021 r. na godz. 17. 00. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Parkowej 2 w Wieniawie.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XXX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII  sesji Rady Gminy Wieniawa.

4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Wieniawa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Druk 75/2021

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.161.2013 Rady Gminy Wieniawa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów.  Druk 74/2021

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.15.2021 Rady Gminy Wieniawa  z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie dopłaty do VI Grupy taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców usług z terenu Gminy Wieniawa. Druk 77/2021

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.14.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie dopłaty do I Grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług  z terenu Gminy Wieniawa. Druk 76/2021

9. Podjęcie uchwały w  sprawie dopłaty do VI Grupy taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  dla odbiorców usług z terenu Gminy Wieniawa. Druk 78/2021

10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do I Grupy taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  dla odbiorców usług z terenu Gminy Wieniawa. Druk 79/2021

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Przysuskiego drogi powiatowej Nr 3504W Konary -Żmijków od km 1+ 275 do km 4+ 464. Druk 83/2021

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2021-2038. Druk 81/2021

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. Druk 80/2021

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Druk 82/2021

15.  Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy  Wieniawa.

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1038.).