W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nieruchomości przeznaczone do wynajmu

Informacja ws. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Wieniawa, dnia. 14.01.2016 r.

Wójt Gminy w Wieniawie

Na podstawie art. 4 pkt. 9 oraz art 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wynajmu

I. Budynek Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Skrzynnie:

 • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej :  nr RA1P/00034510/8
 • Powierzchnia użytkowa nieruchomości : 1977,70  m2
 • Opis nieruchomości:

Budynek Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Skrzynnie o powierzchni użytkowej 1977,70 m2, znajdujący się na działce nr ewidencyjny 85/1 o powierzchni 4,65 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0015 Gminy Wieniawa. Wyżej wymieniony budynek jest pustostanem, bez wykonanej instalacji sanitarnej oraz elektrycznej natomiast ma zamontowaną  stolarkę okienną.  

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

           Nieruchomość może być przeznaczona na cele społeczno-socjalne.

 • Sposób  zagospodarowania nieruchomości: wynajem na okres 20 lat
 • Wysokość opłat z tytułu najmu będzie obejmować:

- czynsz miesięczny – minimum  20.000 zł + podatek VAT

- opłaty eksploatacyjne na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowych oraz udziału procentowego wynajmowanej powierzchni w stosunku do całkowitej powierzchni    budynku,

- podatek od nieruchomości.

 • Terminy wnoszenia opłat:

Opłata z tytułu najmu płatna będzie miesięcznie z góry, do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy  w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury

 • Zasady aktualizacji opłat:

Stawki czynszu podlegać będą corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku. Zamiany wysokości opłat nastąpią na piśmie.

II. Budynek Szkoły w Brudnowie:

 • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:  nr RA1P/00019022/9
 • Powierzchnia użytkowa nieruchomości : 603,00  m2
 • Opis nieruchomości:

Przedmiotem oddania w najem jest budynek Szkolno-Edukacyjny w Brudnowie o powierzchni użytkowej 603,00 m2, znajdującego się na działce nr ewidencyjny 757 o powierzchni 0,61 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Gminy Wieniawa. Budynek znajduje się na działce uzbrojonej w niezbędną infrastrukturę oraz media. W części budynku funkcjonuje biblioteka publiczna. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie zbiornika wodnego - Zalew Domaniów.

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

          Nieruchomość może być przeznaczona na cele społeczno-socjalne.

 • Sposób zagospodarowania nieruchomości: najem na okres 20 lat.
 • Wysokość opłat z tytułu najmu będzie obejmować:

-  czynsz miesięczny – minimum 20.000 zł + podatek VAT;

- opłaty eksploatacyjne na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowych oraz udziału procentowego wynajmowanej powierzchni w stosunku do całkowitej powierzchni budynku,

- podatek od nieruchomości.

 • Terminy wnoszenia opłat:

Opłata z tytułu najmu płatna będzie miesięcznie z góry, do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy  w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury

 • Zasady aktualizacji opłat:

Stawki czynszu podlegać będą corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku. Zamiany wysokości opłat nastąpią na piśmie.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 11:11 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nieruchomości przeznaczone do wynajmu 1.0 11.01.2022 11:11 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}