W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XI

22.08.2019

 ZAWIADOMIENIE

   Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie § 31 Uchwały Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 października 2018r. Nr XLVII.401.2018 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa

zwołuję

 XI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Wieniawie na dzień 22 sierpień 2019 roku na godz. 15.30 Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie przy ulicy Kochanowskiego 88.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XI Sesji Nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieniawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku. Druk nr 91

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2019. Druk nr 92

5. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa, na lata 2019-2034 Druk nr 93

6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000 zł Druk nr 94

7.Projekt uchwały uchylający uchwałę NR.X.5.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 5 lipiec 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód marki Skoda Octavia 2.0 TDI SCR Style dla Urzędu Gminy w Wieniawie. Druk nr 95

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku Świetlicy Woiejskiej w Kłudnie na okres 20 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wieniawa. Druk nr 96

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.6.2019 Rady Gminy w Wieniawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Druk nr 89

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.5.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 czerwca 2019 roku Gminnego Prpgramu Profilaktyki i Roziwązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa. Druk nr 97

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm. ).

{"register":{"columns":[]}}