W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

03.11.2023

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

 

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Wieniawa w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców Gminy Wieniawa udziałem w Programie.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. dorosłymi  osobami  niepełnosprawnymi  posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
    z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
    z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być  realizowany w dwóch formach: 
1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,
2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika

programu wynosi 14 dni w ciągu roku.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o wypełnienie ankiety i  przesłanie na adres e-mail: cus@gminawieniawa.pl  w terminie do 13 listopada 2023 r.

Ankietą można także złożyć w formie papierowej w siedzibie Centrum Usług Społecznych
w Wieniawie: Skrzynno, ul. Młynarska 26 lub w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy
w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88. 


Ankieta jest anonimowa i nie stanowi karty zgłoszenia do programu.

Serdecznie dziękujemy !

Materiały

Ankieta
ANKIETA cus.docx 1.60MB
{"register":{"columns":[]}}