W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt „Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa”.

logo

Gmina Wieniawa 16 lipca  2023 r. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego POIS.01.03.01-00-0004/23 pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych” w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych należących do Gminy Wieniawa, a także poprawa stanu jakości powietrza. Dodatkowo celem niniejszego projektu jest również wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

W ramach zadania prowadzone będą prace termomodernizacyjne w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie oraz w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych. Prace obejmować będą: docieplenie części dachów oraz ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, montaż instalacji PV, modernizację instalacji c.o. oraz instalacji oświetleniowej. W budynku Publicznej Szkoły w Sokolnikach Mokrych wymieniona zostanie kotłownia opalana piecem na pellet.

Działania zwiększające świadomość z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane będą poprzez prelekcje prowadzone podczas wydarzenia promującego projekt. W ramach spotkania omówione zostaną tematy związane z następującymi zagadnieniami: czym jest efektywność energetyczna; wysoka i niska emisja gazów - jej przyczyny i skutki; smog – charakterystyka zjawiska; wpływ na środowisko i zdrowie, technologie odnawialnych źródeł energii  – kotły zgazowujące drewno, kotły na pellet, kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła; możliwości finansowania proponowanych rozwiązań.

Projekt ma na celu osiągnięcie następujących wskaźników  rezultatu bezpośredniego:

  1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 104,5 MWh/rok
  2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 4056,81 GJ/rok
  3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej 4 433,02 GJ/rok
  4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 129,96 Mg CO2/rok
  5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 2 327,61 GJ/rok
  6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 646 557,70 kWh/rok

 

Całkowity koszt projektu zgodnie z umową: 9 792 014,95 zł

Wartość dofinansowania zgodnie z umową: 7 960 987,77 zł

{"register":{"columns":[]}}