W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogłoszenia 2019

Przetarg nieograniczony nr 2

Wójt Gminy Wieniawa na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieniawa, położonych w miejscowości Głogów.

Materiały

Zarządzenie nr 105.2019
Zarzadzenie​_nr​_1052019.pdf 0.12MB
Ogloszenie​_o​_przetargu​_Glogow
Ogloszenie​_o​_przetargu​_Glogow.pdf 1.60MB
Mapa​_skala​_2000​_format​_A4​_Mapa​_sytuacyjna​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy
Mapa​_skala​_2000​_format​_A4​_Mapa​_sytuacyjna​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy.pdf 0.13MB
Załącznik nr 2 zgłoszenie do udziału w przetargu
Zalacznik​_nr​_2​_​_zgloszenie​_do​_udzialu​_w​_przetargu​_1.docx 0.02MB
Zawiadomienie o wyniku przetargu
Zawiadomienie​_o​_wyniku​_przetargu.pdf 0.45MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 11:13 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetarg nieograniczony nr 2 1.0 11.01.2022 11:13 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Przetarg nieograniczony nr 1

24.10.2019

Wójt Gminy Wieniawa na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa, położonej w miejscowości Pogroszyn.

Materiały

Zarzadzenie​_nr​_104.2019
Zarzadzenie​_nr​_1042019.pdf 0.12MB
Ogloszenie​_przetarg
Ogloszenie​_przetarg.pdf 1.35MB
Regulamin​_pisemnego​_przetargu​_nieograniczonego
Regulamin​_pisemnego​_przetargu​_nieograniczonego.pdf 1.56MB
Zgloszenie​_do​_udzialu​_w​_przetargu
Zgloszenie​_do​_udzialu​_w​_przetargu.docx 0.02MB
Wyrys​_z​_mapy
Wyrys​_z​_mapy.pdf 0.37MB
Informacja​_o​_wyniku​_przetargu
Informacja​_o​_wyniku​_przetargu.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 11:13 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetarg nieograniczony nr 1 1.0 11.01.2022 11:13 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Głogów

11.10.2019

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309) Wójt Gminy Wieniawa informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wieniawie został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 11.10.2019 r. do 01.11.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Głogów w drodze przetargowej.

Materiały

Informacja​_o​_wykazie​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy
Informacja​_o​_wykazie​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy.pdf 0.25MB
Mapa​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy
Mapa​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy.pdf 0.16MB
Wykaz​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy
Wykaz​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy.pdf 1.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 11:12 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Głogów 1.0 11.01.2022 11:12 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ogłoszenie KOWR ZSI.WA.SGZ.4240.1.2019.JZ

01.10.2019

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 24 września 2019 r.

Materiały

Wykaz​_nieruchomosci​_wchodzacych​_w​_sklad​_zasobu​_wlasnosci​_rolnej​_Skarbu​_Panstwa​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy.
Wykaz​_nieruchomosci​_wchodzacych​_w​_sklad​_zasobu​_wlasnosci​_rolnej​_Skarbu​_Panstwa​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy.pdf 6.53MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 11:12 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie KOWR ZSI.WA.SGZ.4240.1.2019.JZ 1.0 11.01.2022 11:12 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Działka nr ew. 633 o pow. 0,4700 ha położona w miejscowości Pogroszyn

24.09.2019

Wójt Gminy Wieniawa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Wieniawie w dniu 20 września 2019 r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej: nr 633 o pow. 0,4700 ha położonej w m. Pogroszyn.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Wieniawie (pok. Nr 10), tel. (48) 377 73 94.

Materiały

Informacja​_o​_wywieszeniu​_wykazu​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy
Informacja​_o​_wywieszeniu​_wykazu​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy.pdf 0.27MB
Wykaz​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy
Wykaz​_nieruchomosci​_przeznaczonych​_do​_sprzedazy​_(1).pdf 0.42MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 11:12 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Działka nr ew. 633 o pow. 0,4700 ha położona w miejscowości Pogroszyn 1.0 11.01.2022 11:12 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}