W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenia 2011

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki
Pobierz plik źródłowy Pobierz plik:

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"FILE","description":"Celem wyświetlenia zarządzenia należy skopiować adres z kolumny \"Link\" klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać przycisk \"Przejdź do strony...\"","data":"Tytuł artykułu;Nazwa Zarządzenia;Link\r\nZarządzenie Nr 01.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie: wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_1.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 02.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok w Urzędzie Gminy w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_2.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 03.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2011.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_3.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 04.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 sty cznia 2011 r. w sprawie: założenia lokaty terminowej w roku 2011.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_4.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 05.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_5.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 06.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Wieniawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w iminiu Wójta Gminy Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_6.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 07.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnej Administracji Oświaty w Wieniawie do wykonania czynności zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogroszynie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Komorowie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_7.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 08.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu tery torialnego na rok 2011;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_8.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 09.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów do Izb Rolniczych w 2011 roku na terenie Gminy Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_9.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 10.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: założenia lokaty terminowej w roku 2011;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_10.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 11.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_11.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 12.2011;Wójta Gminy w Wieniawie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_12.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 13.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: umożenia, stosowania ulg, w podatkach i lokalach lokalnych.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_13.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 14.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Skrzynnie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_14.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 15.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za wynajem sprzętu mechanicznego stanowiącego własność Gminy Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_15.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 16.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2010;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_16.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 17.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Kierownika Gminnej Administracji Oświaty w Wieniawie;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_17.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 18.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_18.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 19.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_19.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 20.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu tery torialnego na rok 2011;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_20.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 21.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_21.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 26.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie:  uczczenia I rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_26.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 27.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie: zakończenia okresu grzewczego w Gminie Wieniawa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_27.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 28.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie: dokonania dekoracji w związku ze świętem Państwowym 1 Maja, Dniem Flagi, Świętem Narodowym 3 Maja. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_28.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 29.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przygotowawczej w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kochanów. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_29.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 30.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: powołania zespołu ds. zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_30.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 31.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2011.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_31.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 32.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_32.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 33.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie: założenia lokaty terminowej w roku 2011.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_33.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 34.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieniawa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_34.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 35.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogroszynie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_35.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 36.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie: zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych w okresie letnim na terenie gminy Wieniawa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_36.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 37.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie: założenia lokaty terminowej w roku 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_37.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 38.2011;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przygotowawczej w przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu \"\"Moje Boisko\"\" - Orlik 2012\"\" w Wieniawie ul. Szkolna 6, Gmina Wieniawa. \";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_38.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 39.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przygotowawczej w przetargu nieograniczonym na budowę Ośrodka Szkolono-Edukacyjnego w Brudnowie - I etap.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_39.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 40.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_40.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 41.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2011.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_41.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 42.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_42.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 43.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_43.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 44.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie: odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Komorowie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_44.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 45.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Komorowie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_45.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 46.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie: założenia lokaty terminowej w roku 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_46.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 47.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie: założenie lokat terminowych w roku 2011.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_47.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 48.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie: powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_48.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 49.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli pobieranej przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli w roku 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_49.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 50.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_50.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 51.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_51.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 52.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_52.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 53.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_53.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 54.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: uczczenia 67 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_54.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 55.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_55.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 56.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_56.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 57.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Pogroszynie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_57.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 58.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie: skupu słomy opałowej do kotłowni Urzędu Gminu w Wieniawie w 2011 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_58.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 59.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia do przejmowania pełnomocnictwa od wyborców w wyborach do Sejmiku Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na 9 października 2011 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_59.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 60.2011;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie: realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. \"\"Dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I - III szkole podstawowej i klasie III gimnazjum - Wyprawka szkolna\"\" \";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_60.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 61.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_61.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 62.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_62.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 63.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania operatorów obwodowych ds. obsługi informatycznej komisji wyborczych. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_63.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 64.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej w celu wywołania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_64.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 65.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej i wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 9 października 2011 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_65.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 66.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_66.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 67.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, kształcenia się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych instrukcji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_67.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 68.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie: założenie lokaty terminowych 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_68.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 69.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie Pani Jadwidze Porczyńskiej, oraz udzielenia pełnomocnictwa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_69.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 70.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: upoważnienie pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_70.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 71.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 września 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_71.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 72.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 września 2011 r. w sprawie: założenia lokaty terminowej w roku 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_72.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 73.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wieniawa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_73.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 74.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_74.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 75.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_75.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 76.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_76.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 77.2011;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 października 2011 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn \"\"Modernizacji budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jej rozbudowa\"\" \";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_77.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 78.2011;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn \"\"Budowa Kompleksu Boisk sportowych w ramach programu \"\"Moje Boisko - Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6\"\". \";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_78.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 79.2011;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. \"\"Budowa Ośrodka Szkolno-Edukacyjnego w Brudnowie\"\" \";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_79.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 80.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 października 2011 r. w sprawie: rozpoczęcia okresu grzewczego na terenie Gminy Wieniawa w 2011/2012.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_80.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 81.2011;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. \"\"Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jej rozbudowa\"\".\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_81.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 82.2011;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn \"\"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu \"\"Moje Boisko - Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6\"\". \";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_82.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 83.2011;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn \"\"Budowa Ośrodka Szkolno-Edukacyjnego w Brudnowie\"\"\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_83.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 84.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_84.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 85.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2011.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_85.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 86.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_86.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 87.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni gminnej w miejscowości Sokolniki Suche. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_87.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 88.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie: dokonania dekoracji w związku z Narodowym Świętem Niepodległości. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_88.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 89.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projektu budżetu na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_89.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 90.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: przedłużenia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2012 - 2020. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_90.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 91.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 listopada 2011 r. w spawie: zmieniające Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_91.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 92.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 35/2009 roku w sprawie wprowadzenia do realizacji Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych niebędących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Wieniawa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_92.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 93.2011;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu lokalu dzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej \"\"EMED\"\" w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86.\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_93.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 94.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_94.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 95.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_95.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 96.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_96.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 97.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na remont istniejącego zbiornika wodnego wraz z budowlami w miejscowości Romualdów. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_97.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 98.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych znajdujących się w Urzędzie Gminy w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_98.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 99.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu znajdującego się w Urzędzie Gminy w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_99.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 100.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 Grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w planie wydatków w budżecie na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_100.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 101.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_101.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 102.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_102.2011.pdf}\r\nZarządzenie Nr 103.2011;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wieniawa lub zajmujących się w jej posiadaniu. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2011/Zarzadzenie_103.2011.pdf}\r\n","fileName":"Rejestr_zarządzenia_2011.csv","fileType":"CSV","columns":[{"name":"Tytuł artykułu","display":"Tytuł artykułu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Nazwa Zarządzenia","display":"Nazwa Zarządzenia","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Link","display":"Link","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false}],"defaultSorting":{"orders":[]}}
20103537
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}