W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

16.06.2021

Wójt Gminy Wieniawa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wieniawa w zakresie usług społecznych".

logo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818), Wójt Gminy Wieniawa zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego na potrzeby projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” Raportu Głównego „Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wieniawa w zakresie usług społecznych."

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 16.06.2021r. do 23.06.2021r. do godziny 15:00.

  1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Wieniawa.
  2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Wieniawa.
  3. Forma konsultacji:

Pisemne lub elektroniczne składanie opinii, uwag i propozycji do projektu „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wieniawa w zakresie usług społecznych" „na formularzu konsultacji.

4. Pisemne opinie, uwagi i propozycje dotyczące projektu dokumentu należy zgłaszać bezpośrednio poprzez:


- przekazanie formularza konsultacji do skrzynki dostępnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa,
- na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
- na e-mail: gops@gminawieniawa.pl

Wypełniony formularz należy złożyć z dopiskiem „Konsultacje Diagnoza potrzeb i potencjału” lub przesłać drogą elektroniczną z wyżej wymienionym dopiskiem na adres w nieprzekraczalnym terminie do 23.06.2021 r. do godz. 15:00.


Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Wieniawa.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie. Kontakt: Edyta Wielgo tel. 48377-73-86.

Projekt diagnozy i formularz konsultacji dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieniawa oraz stronie internetowej Gminy Wieniawa a w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie.

{"register":{"columns":[]}}