W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XXXIV

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz.1372,1834) oraz na podstawie §10 ust. 1 i 2  Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

zwołuję

XXXIV Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 08.02.2022 r. na godz.17. 00. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Parkowej 2 w Wieniawie.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XXXIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Wieniawa.

4. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022 – 2038

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 rok

7. Podjęcie uchwały  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.12.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Wieniawa na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie na rok 2022

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Wieniawa na lata 2022 – 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności położonych w miejscowości Kłudno, gmina Wieniawa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  o nr. ewid. 310 położonej  w miejscowości Koryciska, gmina Wieniawa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 260 położonej w miejscowości Głogów, gmina Wieniawa.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 254 położonej w miejscowości Głogów , gmina Wieniawa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości  działki o nr. ewid.  912 położonej w miejscowości Skrzynno, gmina Wieniawa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 255 położonej w miejscowości Głogów, gmina Wieniawa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 200 położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa.

17. Podjęcie uchwały  sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Wieniawa na 2022 rok.

18. Podjęcie uchwały  sprawie rozpatrzenia petycji.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach oraz szkoleniach.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

21. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Wieniawa za 2021 rok.

22. Sprawy różne.

23. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Wieniawa.

 

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2021 r. poz. 1372, 1834)

 

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:

https://wieniawa.wideosesja.pl/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.02.2022 15:30 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamila Gajkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sesja XXXIV 1.0 08.02.2022 15:30 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}