W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Raport z konsultacji, które odbyły się w dniach 24-25 listopada 2018 r.

29.11.2018

Konsultacje społeczne organizowane są w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, realizowanego przez gminę Wieniawa w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Założeniem projektu jest wykorzystanie szeregu technik konsultacyjnych, które maja wspomóc proces planowania na różnych etapach. Celem konsultacji społecznych w ramach których odbyło się pięć spotkań otwartych wyznaczonych dla różnych grup odbiorców wyznaczono na dwa dni 24 i 25 listopada 2018 w godzinach 9.00 – 12.00, 12.00 – 15.00 i 15.30 - 18.30 w pierwszy dzień i w godzinach 9.00-12.00; 12.15- 15.15 w dzień drugi.

Spotkania miały na celu przedstawienie projektu studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieniawa. Spotkania otwarte zaplanowano na dzień po wyłożeniu Studium do publicznego wglądu i dzień po spotkaniu mieszkańców Gminy z Projektantem i Władzami Gminy. Spotkanie miało na celu poinformowanie o koncepcji Studium i zebranie ewentualnych uwag do propozycji wyłożonej przez zespól projektowy. Termin składania uwag został wyznaczony do 20.12.2018 r.

Informacje dotycząca zaplanowanych konsultacji społecznych terminów i miejsc spotkań zostały umieszczone na tablicach informacyjnych, plakatach, ulotkach oraz na stronach internetowych Gminy Wieniawa. Godziny i miejsca spotkań zostały dostosowane do potrzeb mieszkańców gminy zarówno do osób pracujących zawodowo jak i osób niepełnoprawnych. W warsztatach wzięły udział 118 osób (pierwszego dnia było 94 osoby natomiast drugiego – 24 osoby). Uczestnikami spotkań byli mieszkańcy sołectw gminy Wieniawa. Istotną kwestią okazała się planowana budowa drogi ekspresowej S12. W Studium zostały zaplanowane trzy warianty przebiegu drogi, gdy na ta chwilę nie została doprecyzowana jej ostateczna wersja.

Interesariusze podczas spotkań mieli możliwość dowiedzenia się od osób prowadzących spotkania, moderatora i specjalisty od planowania przestrzennego, co to jest planowanie przestrzenne. Zostały przybliżone im takie zagadnienia jak Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało wytłumaczone, co to jest studium i że to nie jest prawo miejscowe, pokazana hierarchia dokumentów planistycznych. Przypomniano zgromadzonym, że Studium składa się z części tekstowej jak również z części rysunkowej. Obydwie formy zapisu zostały pokazane zgromadzonym.

Przede wszystkim interesariusze prowadzili indywidualne rozmowy z osobą prowadzącą spotkania, moderatorem i specjalistą od planowania przestrzennego na temat swoich gruntów i sposobu ujęcia ich w Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieniawa. Ponadto interesariusze byli informowani o sposobie odniesienia się do Studium oraz o możliwości wniesienia uwag do wyłożonego projektu tego dokumentu.

Materiały

Raport​_z​_konsultacji
Raport​_z​_konsultacji.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 09:03 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Raport z konsultacji, które odbyły się w dniach 24-25 listopada 2018 r. 1.0 11.01.2022 09:03 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}