W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakończenie inwestycji rozbudowy i przebudowy ośrodka społeczno-kulturalnego w Skrzynnie

16.12.2022

Budynek Skrzynno

Flagi

Gmina Wieniawa w ramach otrzymanych środków z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 2,2 mln złotych na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania ośrodka społeczno-kulturalnego w m. Skrzynno dz. nr ewid.85/1” dokończyła budowę ośrodka społeczno-kulturalnego w Skrzynnie. Prace inwestycyjne zakończyły się dnia 15.12.2022r. Cała wartość inwestycji to kwota 4 466,000,00 mln zł. Brakujące 2,2 mln zł Gmina Wieniawa otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała część środków pochodziła z budżetu gminy.

W nowo oddanym budynku  w Skrzynnie swoje miejsce znajdzie Centrum Usług Społecznych oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Centrum będzie realizowało usługi społeczne będące zadaniami własnymi gminy, oznaczające działania w zakresie polityki prorodzinnej, pomocy społecznej. Usługi podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej będą świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. Natomiast pacjenci i personel medyczny przychodni SPZOZ będą mogli korzystać z placówki o odpowiednich standardach. W budynku będą również pomieszczenia przeznaczone na potrzeby opieki żłobkowej oraz pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna oraz świetlica dla mieszkańców Skrzynna.

Ośrodek społeczno-kulturalny w Skrzynnie przyczyni się do wspierania dostarczanych usług publicznych i podniesie atrakcyjność inwestycyjną obszaru gminy

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}