W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XLII

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz na podstawie §10 ust. 1 i 2  Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

zwołuję

XLII Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 01.12.2022r. na godz. 17. 00. Sesja odbędzie się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kłudnie.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XLII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Wieniawa.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Wieniawa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok. Druk nr 61/2022
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. Druk nr 62/2022
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok. Druk nr 63/2022
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Druk nr 64/2022
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2023 roku. Druk nr 65/2022
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038. Druk nr 66/2022
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Druk nr 67/2022
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Druk nr 69/2022
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Przysuskiego. Druk nr 68/2022
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Wieniawa.

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561.)

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:

https://wieniawa.wideosesja.pl/

{"register":{"columns":[]}}