W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XLVI

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40.) oraz na podstawie §10 ust. 1 i 2  Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

zwołuję

XLVI Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 23.03.2023r. na godz. 17. 00. Sesja odbędzie się w budynku świetlicy wiejskiej w Kłudnie.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XLVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Wieniawa.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Wieniawa.

5. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Wieniawa.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Wieniawa za rok 2022:

1) Sprawozdanie Komisji Komunalnej i Porządku Publicznego

2) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

3) Sprawozdanie Komisji oświaty, Spraw Społecznych i Sportu

4) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2023-2038.     

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2023.

 9. Podjęcie uchwały  sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie z obowiązkiem wpłaty do budżetu Gminy Wieniawa nadwyżki środków obrotowych za rok 2022. Druk Nr 18/2023

10. Podjęcie uchwały  sprawie zmiany uchwały Nr XXXV.1.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach  oraz szkoleniach. Druk Nr 16/2023

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna. Druk Nr 23/2023

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Wieniawa oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Druk Nr 15/2023

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie przy ul. Szkolnej 6 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa. Druk Nr 14/2023

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.15.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa. Druk Nr 24/2023

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wieniawie. Druk Nr 22/2023

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie za rok 2022. Druk Nr 17/2023

17. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia miejsca pamięci narodowej ofiar II Wojny Światowej mieszkańców gminy Wieniawa poprzez wzniesienie pomnika z tablicą pamiątkową. Druk Nr 21/2023

18. Podjęcie uchwały  sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2023-2025 z perspektywą do roku 2029’’. Druk Nr 19/2023

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2023 roku. Druk Nr 20/2023

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Wieniawa.

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2023 r. poz. 40)

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:

https://wieniawa.wideosesja.pl/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.03.2023 14:51 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt Gminy Wieniawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sesja XLVI 1.0 20.03.2023 14:51 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}