W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

19.10.2022

w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Na podstawie  art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 148.2022 Wójta Gminy Wieniawa, informujemy o konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach 27.10.2022 r. – 17.11.2022 r.

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieniawa oraz w Urzędzie Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, w pokoju nr  12.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu dokumentu.

Wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieniawa na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminawieniawa.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Programu Ochrony Środowiska”).

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

W sprawie przedmiotowych konsultacji osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Paweł Kołtonowicz, tel. 48 377 73 95, e-mail: pawel.koltonowicz@gminawieniawa.pl

Materiały

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska
{"register":{"columns":[]}}