W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Materiał informacyjny - "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

13.07.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie informuje, że Gmina Wieniawa przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • wyjściu, powrocie i dojeździe w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzea, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Liczba uczestników Programu to 3 osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik Programu nie ponosi opłat za usługi świadczone przez Asystenta w ramach programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieniawie lub pod numerem telefonu 48 377 73 86 w dniach  i godzinach pracy Ośrodka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021 znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2021-dla-samorzadow2

Plakat

 

Wójt Gminy Wieniawa

/-/ Krzysztof Sobczak

{"register":{"columns":[]}}