W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowe stawki opłat za odpady

10.01.2023

Smieci

Szanowni Mieszkańcy,

zawiadamiamy, że w dniu 01-12-2022 r. Rada Gminy Wieniawa podjęła uchwałę nr XLII.8.2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z w/w  uchwałą od 1 lutego 2023 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 16 zł od osoby miesięcznie,

2) 48 zł od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

3) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 1 zł od osoby miesięcznie.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1  października 2020 r, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. W przypadku braku segregacji opłata wzrośnie trzykrotnie.

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie korzystali z ulgi, a chcą z niej skorzystać mają obowiązek złożenia nowej deklaracji.

Przypominamy, iż w przypadku skorzystania z ulgi związanej z  kompostowaniem bioodpadów  właściciel nieruchomości zapewnia zagospodarowanie w przydomowym kompostowniku całego strumienia odpadów. Zgłoszone kompostowniki będą podlegać kontroli.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych wskazanych w  dotychczasowej deklaracji w najbliższych dniach.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 48 377 73 43.

{"register":{"columns":[]}}