W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolonie letnie dla dzieci rolników – Wakacje 2021

26.07.2021

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina, kolonii letniej, która została zaplanowana w dniach 20-29 sierpnia w Białym Dunajcu k/Zakopanego.

program_bialy_dunajec

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników.

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł może być pokryta m.in.:

− ze środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodków Pomocy Społecznej i Urzędów Gmin

− z opłat wnoszonych przez rodziców

Na koloniach jest zapewnione m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat): transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

  1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2005 r. (wiek – do 16 lat)
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.

  1. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, kartę uczestnika (4 strony).

Uwaga: Stronę nr 4 Karty (Załącznik „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka”) Rodzic wypełnia w dniu wyjazdu dziecka na kolonie i przynosi na miejsce zbiórki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania kart uczestnictwa do Urzędu Gminy w Wieniawie. Formularze dostępne poniżej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Wieniawie.

 Więcej informacji na temat wypoczynku pod numerem telefonu 48 377 73 75.

Plakat

Materiały

program​_bialy​_dunajec​_g​_2021
program​_bialy​_dunajec​_g​_2021.pdf 0.84MB
informacje​_dla​_rodzicow​_krus​_2021​_lato
informacje​_dla​_rodzicow​_krus​_2021​_lato.pdf 0.79MB
karta​_kwalifikacyjna​_stow​_krus​_2021
karta​_kwalifikacyjna​_stow​_krus​_2021.pdf 0.90MB
klauzula​_informacyjna​_-​_krus​_2021
klauzula​_informacyjna​_-​_krus​_2021.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}