W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 kwietnia 2019 r.

11.04.2019

Wójt Gminy Wieniawa  na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1945) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 05 kwietnia 2019 r. inwestora Green Park XI Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,8 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ryków, dz. nr ewid. 448, 449, 450/1, 450/2”.

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w tut. urzędzie pok. nr 12 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Materiały

Obwieszczenie​_Wojta​_Gminy​_Wieniawa​_z​_dnia​_11.04.2019
Obwieszczenie​_Wojta​_Gminy​_Wieniawa​_z​_dnia​_11042019.pdf 0.35MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 15:11 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Jarosiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 kwietnia 2019 r. 1.0 11.01.2022 15:11 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}