W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenia 2014

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki
Pobierz plik źródłowy Pobierz plik:

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"FILE","data":"Tytuł artykułu;Nazwa Zarządzenia;Link\r\nZarządzenie nr 1/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz1.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 2/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Wieniawie, ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz2.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 3/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz3.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 4/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2013.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz4.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 5/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: przedłożenia informacji jednostkom budżetowym i organizacyjnym Gminy Wieniawa niezbędnych do opracowania ich planów finansowych na rok 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz5.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 6/2014;Wójta Gminy w Wieniawie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz6.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 7/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz7.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 8/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: racjonalnej gospodarki pieniężnej samorządowych jednostek budżetowych. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz8.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 9/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa na 2014 rok. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz9.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 10/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny oferty w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn. \"\"Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie gm. Wieniawa.\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz10.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 11/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz11.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 12/2014;\"Wójta Gminy w Wieniawie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie: powołani Komisji Przetargowej do oceny oferty w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn. \"\"Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno - edukacyjnym w Brudnowie gm. Wieniawa. \";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz12.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 13/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz13.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 14/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w budżecie jednostek podległych Gminie w 2014 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz14.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 15/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: założenie lokat terminowych w roku 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz15.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 16/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny oferty w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn. \"\"Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletycznego - piłkarskiego w miejscowości Wieniawa. \";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz16.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 17/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz17.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 18/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wydatków w budżecie na rok 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz18.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 19/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w budżecie jednostek podległych Gminie w 2014 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz19.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 20/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz20.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 21/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: określenia dodatkowych kryterium samorządowego o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez Gminę Wieniawa publicznego przedszkola. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz21.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 22/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyjęcia dziecka do prowadzonego przez Gminę Wieniawa publicznego przedszkola. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz22.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 23/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: określenia wzoru wniosków o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie w roku szkolnym 2014/2015. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz23.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 24/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz24.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 25/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2013.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz25.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 25a/201;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2013.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz25a.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 26/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz26.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 27/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz27.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 28/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz28.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 29/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz29.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 30/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz30.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 31/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz31.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 32/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz32.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 33/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz33.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 34/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansów dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz34.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 35/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Pana Ryszarda Kłaka do sporządzania aktów pełnomocnictwa głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 r. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz35.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 36/2014;Wójta Gmniny Wieniawa z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz36.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 37/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz37.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 38/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: dokonania dekoracji w związku ze Świętem Państwowym 1 Maja, Dniem Flagi i Świętem Narodowym 3 Maja. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz38.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 39/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia zakończenia okresu grzewczego w 2013/2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz39.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 40/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz40.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 41/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych gminie w 2014 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz41.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 42/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 r. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz42.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 43/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie: powołana operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 r. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz43.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 44/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wieniawa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 r. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz44.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 45/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 44/2014 wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 maja 2014 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz45.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 46/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz46.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 47/2014;Wójta Gminy Wieniawa 15 maja 2014 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz47.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 48/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz48.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 49/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz49.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 50/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz50.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 51/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz51.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 52/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz52.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 53/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz53.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 54/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz54.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 55/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wydatków w budżecie na rok 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz55.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 56/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz56.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 57/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz57.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 58/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: powołania rzeczoznawców ds. szacowania wartości rynkowej: zwierząt, zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktu pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz58.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 59/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: uczczenia 70 rocznicy Powstania Warszawskiego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz59.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 60/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn. : \"\"Udzielenia i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycji\"\".\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz60.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 61/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz61.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 62/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn.: \"\"Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo - turystyczną w Kłudnie Gmina Wieniawa. Roboty wykończeniowe: elektryczne i roboty sanitarne. \";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz62.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 63/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny oferty w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn. : \"\"Dowoz i Odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 2016/2017 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie oraz Przedszkola Publicznego w Wieniawie\"\".\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz63.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 64/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. w ramach programu \"\"Wyprawka szkolna\"\".\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz64.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 65/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz65.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 66/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury i Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz66.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 67/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w sprawie dochodów i wydatków w budżecie na 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz67.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 68/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz68.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 69/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz69.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 71/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 września 2014 roku w sprawie: szczegółowych wytycznych i założeń projektu uchwały budżetowej Gminy Wieniawa na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz70.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 72/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: rozpoczęcia okresu grzewczego w 2014/2015.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz71.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 73/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz72.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 74/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zmian w sprawie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz73.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 75/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: wskazania osób wchodzących z Urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz74.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 76/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: powołania koordynatora Gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz75.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 77/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 października 2014 roku w sprawie: powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz76.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 78/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 października 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn. \"\"Modernizacja drogi w miejscowości Koryciska III etap\"\".\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz77.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 79/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: zmian w planie  dochodów i wydatków w budżecie na rok 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz78.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 80/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 r.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz79.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 81/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 października w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn. \"\"Przebudowa dróg gminnych z podziałem na zadania w miejscowości Brudnów, Kamień, Wola Brudnowska, Zawady\"\".\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz80.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 82/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 października 2014 roku w sprawie: upoważnienia Pana Ryszarda Kłaka do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz81.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 83/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie: dokonania dekoracji w związku z Narodowym Świętem Niepodległości.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz82.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 84/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 r.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz83.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 85/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projektu budżetu na rok 2015.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz84.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 86/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2015 - 2025.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz85.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 87/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: przekazania podległym jednostkom budżetowym i organizacyjnym Gminy Wieniawa informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na rok 2015.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz86.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 88/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w sprawie wydatków w budżecie na rok 2014.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz87.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 89/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie w 2014 r.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz88.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 90/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży na lata 2014 -2017.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz89.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 91/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych drogą spisu z natury na dzień 1 grudnia 2014 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz90.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 92/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz91.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 93/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie: upoważnienia pracownika do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz92.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 94/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wieniawie w okręgu wyborczym Nr 11 zarządzonych na dzień  22 lutego 2015 r.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz93.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 95/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn. \"\"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych\"\".\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz94.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 96/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz95.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 97/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz96.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 98/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych gminie w 2014 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz98.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 99/2014;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wieniawa pn.: \"\"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa\"\".\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz99.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 100/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie wydatków w budżecie na rok 2014. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz100.2014.pdf}\r\nZarządzenie nr 101/2014;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych w 2014 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2014/zarz101.2014.pdf}\r\n","fileName":"Rejestr_zarządzenia_2014.csv","fileType":"CSV","columns":[{"name":"Tytuł artykułu","display":"Tytuł artykułu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Nazwa Zarządzenia","display":"Nazwa Zarządzenia","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Link","display":"Link","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false}],"defaultSorting":{"orders":[]}}
20103765
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}