W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwrot podatku akcyzowego - 2 transza sierpień 2024

10.07.2024

akcyza

Urząd Gminy w Wieniawie informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego oraz:

  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na

Dotacje będą wypłacane w terminie 1 – 31 października 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dokumenty można składać osobiście w dniach od 1 sierpnia do 2 września 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (pokój nr 5) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Wieniawa

ul. Kochanowskiego 88

26-432 Wieniawa

z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju (Dz. U. poz. 2674 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.). Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

  • 160,60 zł (110 l x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,
  • 5,84 zł (4 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń.
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,
  • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

U W A G A !!!

W 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku!

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2023, poz. 1948.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP ) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokument wydany przez kierownika ARiMR należy załączyć do wniosku.

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 oraz pod numerem telefonu: (48) 377 73 42.

Materiały

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Materiały

Wniosek o zwrot akcyzy 2024
Wniosek​_o​_zwrot​_akcyzy​_2024.pdf 0.86MB
Procedura zwrotu podatku akcyzowego 2024
Procedura​_zwrotu​_podatku​_akcyzowego​_2024.pdf 0.14MB
Oświadczenie o pomocy de minimis 2024
Oświadczenie​_o​_pomocy​_de​_minimis​_2024.doc 0.07MB
Oświadczenie dzierżawcy 2024
Oswiadczenie​_dzierżawcy​_2024.docx 0.01MB
Załącznik nr 1 do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2024
Lista​_faktur​_2024.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}