W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-zielonce","pageId":20028934,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-radzyminie","pageId":20028937,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2021 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2020-rok","pageId":20016948,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2020 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2021-rok","pageId":20016947,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2019 rok","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu-powiatu-wolominskiego-2019-rok2","pageId":20016964,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"O urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/o-urzedzie","pageId":20010809,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/powiat-wolominski/co-robimy","pageId":20010808,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-wolominski/aktualnosci","pageId":20010811,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe","pageId":20010810,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt","pageId":20010813,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie karty wędkarskiej","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-karty-wedkarskiej","pageId":20024881,"parentPageId":20024880,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie duplikatu karty wędkarskiej","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-duplikatu-karty-wedkarskiej","pageId":20024883,"parentPageId":20024880,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-kompleksu-szpitalnego-wraz-z-wykonaniem-niezbednych-zadan-inwestycyjnych-na-rzecz-szpitala-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-wolominie","pageId":20028938,"parentPageId":20028720,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne","url":"/web/powiat-wolominski/adaptacja-zabytkowego-palacu-w-chrzesnem-na-cele-edukacyjno-kulturalne","pageId":20028844,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą","url":"/web/powiat-wolominski/powiat-wolominski---wyprawa-z-natura-i-kultura","pageId":20028845,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej","url":"/web/powiat-wolominski/poprawa-jakosci-nauczania-w-powiecie-wolominskim-poprzez-budowe-modernizacje-i-wyposazenie-infrastruktury-oswiatowej","pageId":20028846,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/system-wczesnego-ostrzegania-przed-zjawiskami-katastrofalnymi-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028847,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, (zwany wszędzie projektem EA)","url":"/web/powiat-wolominski/rozwoj-elektronicznej-administracji-w-samorzadach-wojewodztwa-mazowieckiego-wspomagajacej-niwelowanie-dwudzielnosci-potencjalu-wojewodztwa-zwany-wszedzie-projektem-ea","pageId":20028917,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, (zwany wszędzie projektem BW)","url":"/web/powiat-wolominski/przyspieszenie-wzrostu-konkurencyjnosci-wojewodztwa-mazowieckiego-przez-budowanie-spoleczenstwa-informacyjnego-i-gospodarki-opartej-na-wiedzy-poprzez-stworzenie-zintegrowanych-baz-wiedzy-o-mazowszu-zwany-wszedzie-projektem-bw","pageId":20028923,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie 1","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4366w-na-odcinku-ulicy-mareckiej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-gminie-zielonka-etap-i-zadanie-1","pageId":20028925,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów","url":"/web/powiat-wolominski/wsparcie-kadry-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-zarzadzaniu-oswiata-ukierunkowanym-na-rozwoj-szkol-i-kompetencji-kluczowych-uczniow","pageId":20028837,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0021/17","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-mazowieccy-liderzy-e-administracji-o-numerze-powr021800-00-002117","pageId":20028838,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/dzialania-wspierajace-podnoszenie-dostepnosci-jakosci-i-efektywnosci-uslug-publicznych-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028840,"parentPageId":20028724,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2021-roku","pageId":20017464,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2020-roku","pageId":20017466,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2019-roku","pageId":20017468,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Remont przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 4344 w miejscowości Myszadła, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/remont-przepustu-drogowego-w-drodze-powiatowej-nr-4344-w-miejscowosci-myszadla-gm-jadow","pageId":20028827,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja konkursu z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii, w formie powiatowego rajdu rowerowego na orientację","url":"/web/powiat-wolominski/organizacja-konkursu-z-zakresu-wiedzy-o-srodowisku-naturalnym-i-ekologii-w-formie-powiatowego-rajdu-rowerowego-na-orientacje","pageId":20028829,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej przy Rezerwacie Śliże, w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-przy-rezerwacie-slize-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028832,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rowerowi Poszukiwacze Skarbów – urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej na terenach objętych ochroną przyrody w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/rowerowi-poszukiwacze-skarbow--urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-na-terenach-objetych-ochrona-przyrody-w-powiecie-wolominskim2","pageId":20028833,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2017 – Selfie z naturą","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-konkurs-ekologiczny-2017--selfie-z-natura","pageId":20028834,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Konkurs Ekologiczny, dotyczący ogólnych zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu wołomińskiego (szkoły podstawowe)","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-konkurs-ekologiczny-dotyczacy-ogolnych-zagadnien-ekologicznych-oraz-wiedzy-o-srodowisku-przyrodniczym-powiatu-wolominskiego-szkoly-podstawowe","pageId":20028835,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodnicznej w miejscowości Zielonka, powiat wołomiński, dofinansowano przez WFOŚiGW w Warszawie","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodnicznej-w-miejscowosci-zielonka-powiat-wolominski-dofinansowano-przez-wfosigw-w-warszawie","pageId":20028836,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu drogowego na rzece Rządzy w miejscowości Turze, gm. Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-i-budowa-nowego-mostu-drogowego-na-rzece-rzadzy-w-miejscowosci-turze-gm-poswietne","pageId":20028779,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa mostu w Kurach gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-mostu-w-kurach-gm-tluszcz","pageId":20028782,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o powiecie","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-powiecie","pageId":20011648,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/zarzad-powiatu","pageId":20011653,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/rada-powiatu","pageId":20011659,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starostwo Powiatowe w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/starostwo-powiatowe-w-wolominie","pageId":20011688,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Finanse i mienie powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/finanse-i-mienie-powiatu2","pageId":20024304,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapa Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-drog-powiatowych","pageId":20011714,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statut Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/statut-powiatu-wolominskiego","pageId":20011715,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Fundusze Zewnętrzne","url":"/web/powiat-wolominski/fundusze-zewnetrzne","pageId":20028717,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wszystkie gminy","url":"/web/powiat-wolominski/wszytkie-gminy","pageId":20011716,"parentPageId":20010809,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/jednostki-powiatowe3","pageId":20021858,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/powiat-wolominski/oswiadczenie-majatkowe","pageId":20029117,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-powiatu-wolominskiego-na-realizacje-zadan-publicznych-zlecanych-w-ramach-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20038202,"parentPageId":20038200,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-i-tryb-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-lub-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20038272,"parentPageId":20038200,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/program-wspolpracy-powiatu-wolominskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2021","pageId":20038274,"parentPageId":20038200,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030","url":"/web/powiat-wolominski/strategia-rozwoju-turystyki-powiatu-wolominskiego-na-lata-2021-2030","pageId":20038275,"parentPageId":20038200,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-przystosowanego-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-do-dps-w-radzyminie","pageId":20028786,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi","url":"/web/powiat-wolominski/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi","pageId":20028789,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Modernizacja DPS w Radzyminie w zakresie budowy windy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania","url":"/web/powiat-wolominski/modernizacja-dps-w-radzyminie-w-zakresie-budowy-windy-dla-osob-niepelnosprawnych-oraz-wymiany-instalacji-centralnego-ogrzewania","pageId":20028793,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakup samochodu do przewozu ON dla ŚDS Caritas DWP w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-do-przewozu-on-dla-sds-caritas-dwp-w-radzyminie","pageId":20028796,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie wejścia do potrzeb ON w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/likwidacja-barier-architektonicznych-poprzez-dostosowanie-wejscia-do-potrzeb-on-w-budynku-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20028797,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-wolominski/zamowienia-publiczne2","pageId":20015890,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wolne stanowiska pracy","url":"/web/powiat-wolominski/wolne-stanowika-pracy","pageId":20011718,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie powiatu, strategie, programy powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/raport-o-stanie-powiatu-strategie-programy-powiatowe2","pageId":20022184,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-srodowisku2","pageId":20024419,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie","url":"/web/powiat-wolominski/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie","pageId":20028695,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/powiat-wolominski/organizacje-pozarzadowe2","pageId":20027883,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego","pageId":20028656,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/powiat-wolominski/konsultacje-spoleczne3","pageId":20038394,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapa inwestycji","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-inwestycji","pageId":20026338,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona zdrowia","url":"/web/powiat-wolominski/ochrona-zdrowia","pageId":20011729,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-wolominski/petycje12","pageId":20031519,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Udostępnianie informacji publicznej","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-informacji-publicznej","pageId":20011724,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry i informacje prowadzone przez urząd","url":"/web/powiat-wolominski/rejestry-i-informacje-prowadzone-przez-urzad2","pageId":20016291,"parentPageId":20010808,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urzędowa tablica ogłoszeń","url":"/web/powiat-wolominski/urzedowa-tablica-ogloszen","pageId":20026245,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej w Radzyminie z dnia 17.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-kanalizacji-kablowej-telekomunikacyjnej-w-radzyminie-z-dnia-17092021","pageId":20039909,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje bieżące","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-biezace","pageId":20010816,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia","url":"/web/powiat-wolominski/wydarzenia","pageId":20010817,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia i komunikaty","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-i-komunikaty","pageId":20011734,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wydarzenia kulturalne i turystyczne","url":"/web/powiat-wolominski/atrakcje-w-powiecie2","pageId":20026213,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4339w-w-miejscowosci-strachow-gm-jadow","pageId":20028745,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe gm. Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4329w-w-miejscowosci-rowne-gm-strachowka","pageId":20028746,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Godziny pracy urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/godziny-pracy-urzedu","pageId":20011735,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę w urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe-w-urzedzie4","pageId":20019233,"parentPageId":20010810,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/powiat-wolominski/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20026672,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obsługa osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/obsluga-osob-niepelnosprawnych","pageId":20011908,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Biuro Rzeczy Znalezionych","url":"/web/powiat-wolominski/biuro-rzeczy-znalezionych","pageId":20011916,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Konta Starostwa - opłaty","url":"/web/powiat-wolominski/konta-starostwa---oplaty","pageId":20011917,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dane do faktur, umów","url":"/web/powiat-wolominski/dane-do-faktur","pageId":20011918,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/powiat-wolominski/rodo","pageId":20011919,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/dane-kontaktowe-urzedu","pageId":20011920,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt do Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt-do-rady-powiatu","pageId":20011922,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/powiat-wolominski/redakcja-bip","pageId":20010818,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu","url":"/web/powiat-wolominski/koordynacja-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu","pageId":20011837,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego","pageId":20025928,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-budynku-liceum-ogolnoksztalcacego-w-radzyminie-wraz-z-sala-gimnastyczna","pageId":20028740,"parentPageId":20028732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 4/2019 z dnia 30 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-42019-z-dnia-30-grudnia-2020-r","pageId":20029554,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-52020-z-dnia-10-marca-2020-r","pageId":20029580,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 6/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-62020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029585,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 7/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-72020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029588,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka8","pageId":20029266,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow7","pageId":20029267,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow8","pageId":20029268,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne8","pageId":20029269,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki8","pageId":20029270,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu budownictwa","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-budownictwa4","pageId":20026120,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-geodezji-gospodarki-nieruchomosciami-i-kartografii","pageId":20026006,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa i geologii","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-ochrony-srodowiska-lesnictwa-i-geologii","pageId":20026151,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu komunikacji i transportu","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-komunikacji-i-transportu4","pageId":20026118,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawy z zakresu edukacji i kultury","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-edukacji-i-kultury2","pageId":20026154,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Program polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-polityki-spolecznej","pageId":20026152,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu dróg powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-drog-powiatowych2","pageId":20023821,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy obywatelskie","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-obywatelskie","pageId":20011841,"parentPageId":20019233,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Złóż skargę/wniosek/petycję","url":"/web/powiat-wolominski/zloz-skargewniosekpetycje5","pageId":20022340,"parentPageId":20019233,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rzecznik Praw Konsumenta","url":"/web/powiat-wolominski/rzecznik-praw-konsumenta4","pageId":20028389,"parentPageId":20019233,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-zespol-orzekania-o-niepelnosprawnosci2","pageId":20032424,"parentPageId":20019233,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kluby Sportowe - wpis do ewidencji","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe-wpis-do-ewidencji","pageId":20018181,"parentPageId":20025890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kluby Sportowe - likwidacja","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe-likwidacja","pageId":20018180,"parentPageId":20025890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania za 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-za-2021-r","pageId":20039709,"parentPageId":20039716,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania za 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-za-2020-r2","pageId":20039725,"parentPageId":20039716,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uchwała Nr 8/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-82021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029593,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 9/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-92021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029603,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 10/2021 z dnia 13 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-102021-z-dnia-13-maja-2021-r","pageId":20029604,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 11/2021 z dnia 31 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-112021-z-dnia-31-maja-2021-r","pageId":20029605,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lasy","url":"/web/powiat-wolominski/lasy","pageId":20025944,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uproszczony plan urządzenia lasu - zaświadczenia","url":"/web/powiat-wolominski/upul","pageId":20025811,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odpady","url":"/web/powiat-wolominski/odpady2","pageId":20025942,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekultywacja","url":"/web/powiat-wolominski/rekultywacja","pageId":20025948,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Karta Wędkarska","url":"/web/powiat-wolominski/karta-wedkarska","pageId":20024880,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydobycie kopalin","url":"/web/powiat-wolominski/wydobycie-kopalin","pageId":20025945,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dokumentacja i projekty geologiczne","url":"/web/powiat-wolominski/dokumentacja-i-projekty-geologiczne","pageId":20025946,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m2","pageId":20026127,"parentPageId":20026151,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozostałe","url":"/web/powiat-wolominski/pozostale","pageId":20025952,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025","url":"/web/powiat-wolominski/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-powiatu-wolominskiego-na-lata-2021-2025","pageId":20038183,"parentPageId":20038182,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/program-wspolpracy-powiatu-wolominskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2022","pageId":20038381,"parentPageId":20038182,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wypisy i informacje z operatu ewidencyjnego","url":"/web/powiat-wolominski/wypisy-i-informacje-z-operatu-ewidencyjnego","pageId":20011818,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/aktualizacja-bazy-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20011819,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/wnioski-o-udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-z-zakresu-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20022875,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu edukacji","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-edukacji2","pageId":20011774,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawy z zakresu kultury","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-kultury","pageId":20011760,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Współorganizacja imprez","url":"/web/powiat-wolominski/wspolorganizacja-imprez2","pageId":20037557,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Patronaty Starosty","url":"/web/powiat-wolominski/patronaty-starosty2","pageId":20037558,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"I kwartał 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/I-kwartal-2020-r","pageId":20039726,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II kwartał 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/II-kwartal-2020-r","pageId":20039731,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"III kwartał 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iii-kwartal-2020-r","pageId":20039736,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IV kwartał 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iv-kwartal-2020-r","pageId":20039769,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe za 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-finansowe-za-2020-r","pageId":20039770,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe za 2020 r. - Starostwo","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-finansowe-za-2020-r---starostwo","pageId":20039771,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg","url":"/web/powiat-wolominski/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog","pageId":20028718,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Razem Bezpieczniej","url":"/web/powiat-wolominski/program-razem-bezpieczniej2","pageId":20028778,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środki z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa","url":"/web/powiat-wolominski/srodki-z-rezerwy-celowej-budzetu-panstwa","pageId":20028720,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO WER 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-wer-2014-2020","pageId":20028721,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"RPO WM 2007-2013 i 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/rpo-wm-2007-2013-i-2014-2020","pageId":20028723,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"POPT 2007-2013","url":"/web/powiat-wolominski/popt-2007-2013","pageId":20028724,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"EFS 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/efs-2014--2020","pageId":20028725,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"WFOŚiGW","url":"/web/powiat-wolominski/wfosigw","pageId":20028726,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Programy Ministerstwa Obrony Narodowej","url":"/web/powiat-wolominski/programy-ministerstwa-obrony-narodowej2","pageId":20028775,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PFRON i MCPS","url":"/web/powiat-wolominski/pfron-i-mcps","pageId":20028728,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIiB Rezerwa Subwencji Ogólnej","url":"/web/powiat-wolominski/miib-rezerwa-subwencji-ogolnej","pageId":20028729,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych","url":"/web/powiat-wolominski/dotacja-ze-srodkow-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolnych","pageId":20028730,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej","url":"/web/powiat-wolominski/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej","pageId":20028732,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO Ryby 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-ryby-2014--2021","pageId":20028771,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekordowe rządowe wsparcie dla Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rekordowe-rzadowe-wsparcie-dla-powiatu-wolominskiego","pageId":20028950,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej w ramach FDS","url":"/web/powiat-wolominski/uroczyste-podpisanie-umowy-dotacyjnej-w-ramach-fds","pageId":20028952,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-Ręczaje Polskie","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-na-odcinku-majdan-reczaje-polskie","pageId":20028956,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4338w-od-skrzyzowania-ulic-slonecznej-z-krolewska-w-m-kowalicha-do-skrzyzowania-ulic-marianowskich-w-m-marianow-gm-dabrowka","pageId":20028958,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-4351w-na-odcinku-od-miejscowosci-zabraniec-gmina-poswietne-do-granicy-powiatu-wolominskiego","pageId":20028960,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na DP nr 4306W, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4306w-w-ramach-inwestycji-pn-przebudowa-mostu-w-zawadach-na-dp-nr-4306w-gm-radzymin","pageId":20028963,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drog-powiatowych-nr-4359w-ul-wilenskiej-w-wolominie-nr-4304w-ul-szkolnej-w-slupnie-gm-radzymin-nr-4352w-ul-mareckiej-w-kobylce","pageId":20028966,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-i-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-od-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-634-w-gminie-wolomin-do-miejscowosci-reczaje-polskie-w-gminie-poswietne","pageId":20028967,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4312w-na-odcinku-od-ronda-w-zagoscincu-na-polaczeniu-ul-100-lecia-podmiejskiej-szkolnej-do-ul-boryny-w-helenowie","pageId":20028969,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4307w-na-odcinku-od-wezla-wola-rasztowska-do-skrzyzowania-w-m-zwierzyniec","pageId":20028972,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu „1”","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-wydawania-i-zwrotu-identyfikatorow-1-okreslone-w-zarzadzeniu-nr-972018-z-dnia-24042018-r","pageId":20011899,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu „2”","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-wydawania-i-zwrotu-identyfikatorow-2-okreslone-w-zarzadzeniu-nr-982018-z-dnia-24042018-r","pageId":20011900,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu \"3\"","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-wydawania-i-zwrotu-identyfikatorow-3-okreslone-w-zarzadzeniu-nr-992018-z-dnia-24042018-r","pageId":20011901,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu \"4\"","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-identyfikatora-typu-4","pageId":20032193,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu \"5\"","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-identyfikatora-typu-5","pageId":20032196,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2019","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2019","pageId":20029538,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2020","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2020","pageId":20029539,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2021","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2021","pageId":20029540,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzanie-stalych-i-czasowych-organizacji-ruchu-na-drogach-powiatowych-i-gminnnych-zatwierdzanie-stalych-i-czasowych-organizacji-ruchu-na-drogach-powiatowych-i-gminnnych","pageId":20011896,"parentPageId":20023824,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opiniowanie stałej i czasowej organizacji ruchu dotyczących dla dróg krajowych i wojewódzkich","url":"/web/powiat-wolominski/opiniowanie-stalej-i-czasowej-organizacji-ruchu-dotyczacych-dla-drog-krajowych-i-wojewodzkich","pageId":20011897,"parentPageId":20023824,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzenie stałej i czasowej organizacji na drogach powiatowych i gminnych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzanie-stalej-i-czasowej-organizacji-na-drogach-powiatowcyh-i-gminnych","pageId":20011894,"parentPageId":20023824,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne - platforma zakupowa","url":"/web/powiat-wolominski/przetargi","pageId":20024800,"parentPageId":20015890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych","url":"/web/powiat-wolominski/plan-zamowien-publicznych2","pageId":20015923,"parentPageId":20015890,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytania ofertowe do 130 000 zł.","url":"/web/powiat-wolominski/zamowienia-publiczne---zapytania-ofertowe-do-130-000-zl","pageId":20028795,"parentPageId":20015890,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwalne zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-wolominski/archiwalne-zamowienia-publiczne","pageId":20027527,"parentPageId":20015890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na wizyty w punktach na stronie www. Ministerstwa Sprawiedliwości","url":"/web/powiat-wolominski/zapisy-na-wizyty-w-punktach","pageId":20028696,"parentPageId":20028695,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Punkty pomocy i jednostki poradnictwa w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/jednostki-i-punkty-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028700,"parentPageId":20028695,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komunikaty i informacje","url":"/web/powiat-wolominski/komunikaty-i-informacje3","pageId":20028763,"parentPageId":20028695,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Edukacja prawna","url":"/web/powiat-wolominski/edukacja-prawna3","pageId":20028907,"parentPageId":20028695,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Przepisy","url":"/web/powiat-wolominski/przepisy3","pageId":20028830,"parentPageId":20028695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rejestr uchwał Rady","url":"/web/powiat-wolominski/rejestr-uchwal-rady3","pageId":20029542,"parentPageId":20029723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2019","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2019","pageId":20029544,"parentPageId":20029723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2020","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2023","pageId":20029729,"parentPageId":20029723,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2021","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2024","pageId":20029735,"parentPageId":20029723,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-kobylka7","pageId":20029202,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Marki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-marki7","pageId":20029203,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-radzymin7","pageId":20029205,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-strachowka5","pageId":20029206,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-tluszcz7","pageId":20029207,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-wolomin7","pageId":20029208,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zielonka7","pageId":20029210,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"I kwartał 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/I-kwartal-2021-r","pageId":20039711,"parentPageId":20039709,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej","pageId":20028954,"parentPageId":20028700,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnego poradnictwa","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-punktow-nieodplatnego-poradnictwa2","pageId":20029217,"parentPageId":20028700,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-wolominskiego","pageId":20029278,"parentPageId":20028700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy-w-wolominie","pageId":20022303,"parentPageId":20022300,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy-w-tluszczu","pageId":20022304,"parentPageId":20022300,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-stycznia-2021-r4","pageId":20016256,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 lutego 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxx-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-lutego-2021-r2","pageId":20016393,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-marca-2021-r","pageId":20018273,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-kwietnia-2021-r","pageId":20021905,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxiii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-maja-2021-r2","pageId":20025493,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxiv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-24062021-r","pageId":20028096,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2021-r","pageId":20029304,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxvi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2021-r","pageId":20038009,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje kierowane do Starosty i Zarządu Powiatu ","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-zlozone-do-starosty-i-zarzadu-powiatu-wolominskiego","pageId":20024266,"parentPageId":20031519,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje kierowane do Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-kierowane-do-rady-powiatu","pageId":20024273,"parentPageId":20031519,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych we wsi Nadma, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-we-wsi-nadma-gm-radzymin","pageId":20028161,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych - projekt posadowienia zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą w tym zespołami parkingów we wsi Nadma, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-informujace-ze-strony-moga-zapoznac-sie-z-aktami-sprawy-przed-wydaniem-decyzji-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych","pageId":20032848,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla rozbudowy drogi wojewódzkiej (projektowanie i budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w ciągu Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Markach na terenie gminy Miasta Marki","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-na-opracowanie-dokumentacji-geologiczno-inzynierskiej-okreslajacej-warunki-geologiczno-inzynierskie-dla-rozbudowy-drogi-wojewodzkiej-dawna-droga-krajowa-nr-8-w-ramach-zadania-projektowanie-i-budowa-drog-rowerowych-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ciagu-al-marszalka-j-pilsudskiego-w-markach-na-terenie-gminy-miasta-marki-powiat-wolominski-woj-mazowieckie","pageId":20036998,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia Starosty Wołomińskiego z dnia 08.09.2021 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich budowa dróg rowerowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w ciągu Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Markach na terenie gminy Miasta Marki","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-starosty-z-dnia-08092021-r-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-aktami-sprawy-przed-wydaniem-decyzji-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologiczno-inzynierskich-budowy-drog-rowerowych-w-miescie-marki","pageId":20039169,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-we-wsi-nadma-gm-radzymin2","pageId":20039279,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie","url":"/web/powiat-wolominski/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20029525,"parentPageId":20029698,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XI-111/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xi-1112019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r","pageId":20029526,"parentPageId":20029698,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pojazd","url":"/web/powiat-wolominski/pojazd5","pageId":20032367,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kierowca","url":"/web/powiat-wolominski/kierowca2","pageId":20032371,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Transport","url":"/web/powiat-wolominski/transport2","pageId":20032374,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ośrodki Szkolenia Kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/osrodki-szkolenia-kierowcow3","pageId":20032375,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stacje Kontroli Pojazdów","url":"/web/powiat-wolominski/stacje-kontroli-pojazdow2","pageId":20032377,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Status sprawy - odbiór dokumentów","url":"/web/powiat-wolominski/status-sprawy---odbior-dokumentow2","pageId":20032378,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Druki do pobrania","url":"/web/powiat-wolominski/druki-do-pobrania","pageId":20037726,"parentPageId":20026118,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na budowę","url":"/web/powiat-wolominski/1-karta-i-wniosek-pozwolenie-na-budowe3","pageId":20024435,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na rozbiórkę","url":"/web/powiat-wolominski/2-karta-i-wniosek-pozwolenie-na-rozbiorke","pageId":20023832,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-wolominski/3-karta-i-wniosek-zmiana-pozwolenia-na-budowe","pageId":20024485,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przepisanie pozwolenia lub zgłoszenia","url":"/web/powiat-wolominski/4-karta-i-wniosek-przepisanie-pozwolenia-lub-zgloszenia","pageId":20024505,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budynku mieszkalnego","url":"/web/powiat-wolominski/5-karta-i-wniosek-zgloszenie-budynku-mieszkalnego","pageId":20024612,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie robót budowlanych","url":"/web/powiat-wolominski/6-karta-i-wniosek-zgloszenie-robot-budowlanych","pageId":20024646,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbiórki","url":"/web/powiat-wolominski/7-karta-i-wniosek-zgloszenie-rozbiorki","pageId":20024699,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania","url":"/web/powiat-wolominski/8-karta-i-wniosek-zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania","pageId":20024722,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie zgody na odstępstwo","url":"/web/powiat-wolominski/9-karta-i-wniosek-uzyskanie-zgody-na-odstepstwo","pageId":20024769,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niezbędność wejścia na teren","url":"/web/powiat-wolominski/10-karta-i-wniosek-niezbednosc-wejscia-na-teren","pageId":20024774,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o samodzielności","url":"/web/powiat-wolominski/11-karta-i-wniosek-zaswiadczenie-o-samodzielnosci","pageId":20024775,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o potwierdzeniu faktów","url":"/web/powiat-wolominski/12-karta-i-wniosek-zaswiadczenie-o-potwierdzeniu-faktow","pageId":20024777,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego","url":"/web/powiat-wolominski/lokalizacja-w-pasie-drogowym-obiekto-budowlanych-lub-urzadzen-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego","pageId":20011887,"parentPageId":20023818,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-lokalizacje-zjazdu-lub-przebudowe-zjazdu-z-drogi-powiatowej","pageId":20011888,"parentPageId":20023818,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lokalizacja/zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/lokalizacjazezwolenie-na-lokalizacje-w-pasie-drogowym","pageId":20023818,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zajęcie pasa drogowego","url":"/web/powiat-wolominski/zajecie-pasa-drogowego2","pageId":20023822,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opiniowanie koncepcji oraz projektów budowlanych dróg powiatowych i gminnych w zakresie rozwiązań geometrycznych, opiniowanie lokalizacji i geometrii zjazdów z dróg powiatowych i gminnych","url":"/web/powiat-wolominski/opiniowanie-koncepcji-oraz-projekto-budowlanych-drog-powiatowych-i-gminnych-w-zakresie-rozwiazan-geometrycznych-opiniowanie-lokalizacji-i-geometrii-zjazdow-z-drog-powiatowych-i-gminnych","pageId":20011895,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-szkody-z-ubezpieczenia-oc","pageId":20011902,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego","url":"/web/powiat-wolominski/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-kategorii-i-iina-przejazd-nienormatywny","pageId":20011904,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stała i czasowa organizacja ruchu","url":"/web/powiat-wolominski/stala-i-czasowa-organizacja-ruchu","pageId":20023824,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie i zwrot identyfikatorów","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-i-zwrot-identyfikatorow","pageId":20023825,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-zezwolenia-na-imprezy-powodujace-utrudnienia-w-ruchu-lub-wymagajace-korzystania-z-drogi-w-sposob-szczegolny","pageId":20011898,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referent/Podinspektor w Wydziale Finansowym","url":"/web/powiat-wolominski/referentpodinspektor-w-wydziale-fiannsowym","pageId":20028494,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20029364,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektorinspektor-w-wydziale-geodezji-i-kartografii","pageId":20033130,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Referent /Inspektor w Wydziale Budownictwa","url":"/web/powiat-wolominski/referent-inspektor-w-wydziale-budownictwa","pageId":20034364,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor/Inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektorinspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20034626,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/inspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20039278,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do udziału w pracach rady","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-rady","pageId":20029531,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Formularz zgłoszenia kandydata","url":"/web/powiat-wolominski/formularz-zgloszenia-kandydata","pageId":20029537,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-131/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1312019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20029532,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kandydaci do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/kandydaci-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-powiecie-wolominskim","pageId":20029533,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego","pageId":20029534,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-powiatowej-w-celu-prowadzenia-robot","pageId":20011890,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-urzadzen-infrastruktury-technicznej-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego","pageId":20011893,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-na-prawach-wylacznosci","pageId":20011891,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-tablicy-reklamowej","pageId":20011892,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-obiektu-budowlanego","pageId":20011889,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warunki techniczne prowadzenia robót w pasie drogowym dróg powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/warunki-techniczne-prowadzenia-robot-w-pasie-drogowym-drog-powiatowych","pageId":20032141,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PKK - Profil Kandydata na Kierowcę","url":"/web/powiat-wolominski/pkk---profil-kandydata-na-kierowce","pageId":20024377,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie prawa jazdy po egzaminie","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie","pageId":20024499,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy","pageId":20024513,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy-wydanego-za-granica-przez-panstwo---strone-konwencji-o-ruchu-drogowym","pageId":20024534,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo nieokreślone w konwencji o ruchu drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy-wydanego-przez-panstwo-nieokreslone-w-konwencji-o-ruchu-drogowym","pageId":20024583,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie wtórnika","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-wtornika","pageId":20024599,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-miedzynarodowego-prawa-jazdy","pageId":20024611,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie pozwolenia do kierowania tramwajem","url":"/web/powiat-wolominski/uzyskanie-pozwolenia-do-kierowania-tramwajem","pageId":20024626,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres przekraczający jeden rok lub z powodu utraty kwalifikacji stwierdzonego na podstawie wyniku egzaminu kontrolnego","url":"/web/powiat-wolominski/przywrocenie-cofnietego-uprawnienia-na-okres-przekraczajacy-jeden-rok-lub-z-powodu-utraty-kwalifikacji-stwierdzonego-na-podstawie-wyniku-egzaminu-kontrolnego3","pageId":20024697,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przywrócenie cofniętego uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami","url":"/web/powiat-wolominski/przywrocenie-cofnietego-uprawnienia-z-powodu-istnienia-przeciwwskazan-zdrowotnychpsychologicznych-do-kierowania-pojazdami","pageId":20024698,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem","url":"/web/powiat-wolominski/zwrot-zatrzymanego-prawa-jazdypozwolenia-na-kierowanie-tramwajem","pageId":20011801,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 4/2019 z dnia 30 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-42019-z-dnia-30-grudnia-2020-r2","pageId":20029556,"parentPageId":20029554,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-zasad-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-powiatu-wolominskiego-na-realizacje-zadan-publicznych-zlecanych-w-ramach-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20029557,"parentPageId":20029554,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie uprawnień Instruktora/Wykładowcy","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-uprawnien-instruktora-wykladowcy","pageId":20011789,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow","pageId":20011788,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-osrodkow-szkolenia-kierowcow-na-terenie-powiatu-wolominskiego","pageId":20011807,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Średnia zdawalność w Ośrodkach Szkolenia Kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/srednia-zdawalnosc-w-osrodkach-szkolenia-kierowcow","pageId":20032366,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-osob-samochodem-osobowym-oraz-pojazdem-samochodowym-przeznaczonym","pageId":20011783,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-licencji-na-posrednictwo-przy-przewozie-rzeczy","pageId":20011784,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie zaświadczenia i wypisów na wykonanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób na potrzeby własne","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-zaswiadczenia-i-wypisow-na-wykonanie-krajowego-niezarobkowego-przewozu-drogowego-rzeczy-lub-osob-na-potrzeby-wlasne","pageId":20011785,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawieszenie w całości albo w części wykonania transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy","url":"/web/powiat-wolominski/zawieszenie-w-calosci-albo-w-wiekszej-czesci-wykonania-transportu-drogowego-na-okres-nie-dluzszy-niz-12-miesiecy","pageId":20011786,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie zezwolenia i wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-zezwolenia-i-wypisow-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego-rzeczy-osob","pageId":20011793,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie uprawnień diagnosty","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-uprawnien-diagnosty","pageId":20011790,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów","url":"/web/powiat-wolominski/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow","pageId":20024365,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-stacji-kontroli-pojazdow-na-terenie-powiatu-wolominskiego","pageId":20011809,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje konkursowe","url":"/web/powiat-wolominski/komisje-konkursowe5","pageId":20038569,"parentPageId":20038523,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie odtworzenia oznakowania szlaków rowerowych na terenie gmin Jadów i Strachówka wraz z wykonaniem opisu technicznego oznakowania szlaków","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-odtworzenia-oznakowania-szlakow-rowerowych-na-terenie-gmin-jadow-i-strachowka-wraz-z-wykonaniem-opisu-technicznego-oznakowania-szlakow","pageId":20027655,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Powiat Wołomiński w 2021 roku wraz ze specyfikacją warunków postępowania","url":"/web/powiat-wolominski/wybor-podmiotu-ktory-zorganizuje-nabycie-lub-nabedzie-na-rachunek-wlasny-obligacje-emitowane-przez-powiat-wolominski-w-2021-roku-wraz-ze-specyfikacja-warunkow-postepowania","pageId":20027661,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie odtworzenia oznakowania szlaków rowerowych na terenie gmin Jadów i Strachówka wraz z wykonaniem opisu technicznego oznakowania szlaków","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-odtworzenia-oznakowania-szlakow-rowerowych-na-terenie-gmin-jadow-i-strachowka-wraz-z-wykonaniem-opisu-technicznego-oznakowania-szlakow2","pageId":20029225,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Usunięcie odpadów zawierających azbest z terenu gmin leżących na terenie powiatu wołomińskiego w 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/usuniecie-odpadow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gmin-lezacych-na-terenie-powiatu-wolominskiego-w-2021-r","pageId":20030270,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-pomiarow-halasu-w-srodowisku","pageId":20030637,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie ekspertyzy budowlanej przyziemia i piwnic w związku z ciągłym zawilgoceniem pomieszczeń, oceniającej przyczyny zawilgocenia wraz ze wskazaniem zakresu i rodzaju prac do wykonania celem zabezpieczenia strefy fundamentów i przyziemia oraz osuszenia w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-ekspertyzy-budowlanej-przyziemia-i-piwnic-w-zwiazku-z-ciaglym-zawilgoceniem-pomieszczen-oceniajacej-przyczyny-zawilgocenia-wraz-ze-wskazaniem-zakresu-i-rodzaju-prac-do-wykonania-celem-zabezpieczenia-strefy-fundamentow-i-przyziemia-oraz-osuszenia-w-budynku-starostwa-powiatowego-w-wolominie-ul-legionow-78","pageId":20030730,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kompleksowe przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych wraz z zapewnieniem animatorów dla dzieci na terenie gmin Dąbrówka i Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/kompleksowe-przeprowadzenie-szkolen-stacjonarnych-wraz-z-zapewnieniem-animatorow-dla-dzieci-na-terenie-gmin-dabrowka-i-radzymin","pageId":20032264,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykonania projektu gospodarki zielenią na terenie parku krajobrazowego przy pałacu w m. Chrzęsne, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-389, decyzją z dnia 6 sierpnia 1959 roku.","url":"/web/powiat-wolominski/wykonania-projektu-gospodarki-zielenia-na-terenie-parku-krajobrazowego-przy-palacu-w-m-chrzesne-wpisanego-do-rejestru-zabytkow-pod-nr-a-389-decyzja-z-dnia-6-sierpnia-1959-roku","pageId":20032624,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie ekspertyzy budowlanej przyziemia i piwnic w związku z ciągłym zawilgoceniem pomieszczeń, oceniającej przyczyny zawilgocenia wraz ze wskazaniem zakresu i rodzaju prac do wykonania celem zabezpieczenia strefy fundamentów i przyziemia oraz osuszenia w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-ekspertyzy-budowlanej-przyziemia-i-piwnic-w-zwiazku-z-ciaglym-zawilgoceniem-pomieszczen-oceniajacej-przyczyny-zawilgocenia-wraz-ze-wskazaniem-zakresu-i-rodzaju-prac-do-wykonania-celem-zabezpieczenia-strefy-fundamentow-i-przyziemia-oraz-osuszenia-w-budynku-starostwa-powiatowego-w-wolominie-ul-legionow-79","pageId":20032859,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy logopedycznych i dydaktycznych oraz urządzeń do kontroli i monitorowania zdrowia","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-rehabilitacyjnego-pomocy-logopedycznych-i-dydaktycznych-oraz-urzadzen-do-kontroli-i-monitorowania-zdrowia2","pageId":20034334,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dostawa asfaltowej masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco","url":"/web/powiat-wolominski/dostawa-asfaltowej-masy-zalewowej-do-szczelin-i-dylatacji-stosowanej-na-goraco","pageId":20034979,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie harmonizacji danych zawartych w operacie geodezyjnym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z identyfikatorem P.1434.2019.2434, do danych z opracowania id. P.1434.2019.6783","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-harmonizacji-danych-zawartych-w-operacie-geodezyjnym-przyjetym-do-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-z-identyfikatorem-p143420192434-do-danych-z-opracowania-id-p143420196784","pageId":20037626,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana klimatyzatora w archiwum w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-klimatyzatora-w-archiwum-w-wydziale-komunikacji-starosta-powiatowego-w-wolominie2","pageId":20037823,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakup wraz z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy logopedycznych i dydaktycznych oraz urządzeń do kontroli i monitorowania zdrowia","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-wraz-z-dostawa-sprzetu-rehabilitacyjnego-pomocy-logopedycznych-i-dydaktycznych-oraz-urzadzen-do-kontroli-i-monitorowania-zdrowia3","pageId":20038086,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyszukiwarka zamówień ","url":"/web/powiat-wolominski/wyszukiwarka-zamowien","pageId":20011719,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie wycinki zakrzaczenia w pasie dróg powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-wycinki-zakrzaczenia-w-pasie-drog-powiatowych","pageId":20038665,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakup z dostawą 100 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-z-dostawa-100-ton-mieszanki-mineralno-asfaltowej-na-zimno","pageId":20038678,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dowód rejestracyjny","url":"/web/powiat-wolominski/dowod-rejestracyjny","pageId":20011814,"parentPageId":20032378,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prawo jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/prawo-jazdy","pageId":20011815,"parentPageId":20032378,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-331/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3312020-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-21-pazdziernika-2020-r","pageId":20029311,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert","pageId":20029313,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Załączniki do ogłoszenia otwartego konkursu ofert","url":"/web/powiat-wolominski/zalaczniki-do-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert","pageId":20029315,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Procedura uzyskania dostępu do generatora WITKAC oraz przygotowania i złożenia oferty","url":"/web/powiat-wolominski/procedura-uzyskania-dostepu-do-generatora-witkac-oraz-przygotowania-i-zlozenia-oferty","pageId":20029318,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki otwartego konkursu ofert","url":"/web/powiat-wolominski/wyniki-otwartego-konkursu-ofert","pageId":20029319,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bury Bożena","url":"/web/powiat-wolominski/bury-bozena","pageId":20031912,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grzegrzółka Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/grzegrzolka-malgorzata","pageId":20031913,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Instyńska Teresa","url":"/web/powiat-wolominski/instynska-teresa","pageId":20031914,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Krupa Grażyna","url":"/web/powiat-wolominski/krupa-grazyna","pageId":20031915,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Parys Hanna","url":"/web/powiat-wolominski/parys-hanna","pageId":20031916,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pieńczuk Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/pienczuk-agnieszka","pageId":20031917,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szulim Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/szulim-malgorzata","pageId":20031918,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świętochowska Beata","url":"/web/powiat-wolominski/swietochowska-beata","pageId":20031919,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Trojan Wioletta","url":"/web/powiat-wolominski/trojan-wioletta","pageId":20031920,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdzieborska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/zdzieborska-malgorzata","pageId":20031921,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyłączenie gruntów","url":"/web/powiat-wolominski/wylaczenie-gruntow","pageId":20025803,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja Zwierząt","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-zwierzat","pageId":20024887,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń zintegrowanych","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-pozwolen-zintegrowanych","pageId":20025806,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie informacji o środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-informacji-o-srodowisku","pageId":20025808,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne","pageId":20025529,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-instalacji-mogacej-negatywnie-oddzialywac-na-srodowisko","pageId":20025531,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-pozwolen-na-wprowadzanie-gazow-i-pylow-do-powietrza","pageId":20025654,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-w-wolominie","pageId":20021864,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach","url":"/web/powiat-wolominski/liceum-ogolnoksztalcace-im-bitwy-warszawskiej-1920-roku-w-urlach","pageId":20021929,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-w-radzyminie","pageId":20021939,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół w Tłuszczu","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-w-tluszczu","pageId":20021950,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-techniczno-zawodowych-im-inz-czeslawa-nowaka-w-radzyminie","pageId":20021959,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-ekonomicznych-im-stanislawa-staszica-w-wolominie","pageId":20021963,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-im-prezydenta-ignacego-moscickiego-w-zielonce","pageId":20022033,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/szkola-podstawowa-specjalna-im-marii-konopnickiej-w-radzyminie","pageId":20022193,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-specjalnych-im-m-grzegorzewskiej-w-ostrowku","pageId":20022195,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-specjalnych-w-wolominie","pageId":20022196,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/po-ryby-2014--2020","pageId":20028733,"parentPageId":20028771,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Edukacja ekologiczna","url":"/web/powiat-wolominski/edukacja-ekologiczna","pageId":20017585,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dotyczące spółek wodnych","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-dotyczace-spolek-wodnych","pageId":20017531,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-instalacjach-wytwarzajacych-pola-elektromagnetyczne3","pageId":20028756,"parentPageId":20024419,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenia dotyczące pozwoleń wodnoprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-dotyczace-pozwolen-wodnoprawnych","pageId":20027580,"parentPageId":20024419,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pozwolenia zintegrowane","url":"/web/powiat-wolominski/pozwolenia-zintegrowane2","pageId":20017528,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie","pageId":20017526,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inne informacje","url":"/web/powiat-wolominski/inne-informacje2","pageId":20037015,"parentPageId":20024419,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-stacja-sanitarno-epidemiologiczna","pageId":20011712,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/szpital-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-wolominie","pageId":20011709,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-inspektor-nadzoru-budowlanego","pageId":20011711,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/biblioteka-powiatowa","pageId":20011702,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Urząd Pracy","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-urzad-pracy","pageId":20011710,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-kultury-fabryczka","pageId":20011701,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Usług Wspólnych","url":"/web/powiat-wolominski/centrum-uslug-wspolnych","pageId":20011700,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Interwencji Kryzysowej","url":"/web/powiat-wolominski/osrodek-interwencji-kryzysowej","pageId":20011706,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Dziecka w Równem","url":"/web/powiat-wolominski/dom-dziecka-w-rownem","pageId":20011707,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie5","pageId":20021866,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Placówki Oświatowe","url":"/web/powiat-wolominski/placowki-oswiatowe4","pageId":20021859,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Domy Pomocy Społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/domy-pomocy-spolecznej2","pageId":20021867,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne","url":"/web/powiat-wolominski/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne3","pageId":20021919,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środowiskowe Domy Samopomocy","url":"/web/powiat-wolominski/srodowiskowe-domy-samopomocy3","pageId":20022300,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinne Domy Dziecka","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinne-domy-dziecka3","pageId":20022597,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyprawa z naturą i kulturą","url":"/web/powiat-wolominski/wyprawa-z-natura-i-kultura","pageId":20026209,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pałac w Chrzęsnem","url":"/web/powiat-wolominski/palac-w-chrzesnem","pageId":20026211,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-kultury-fabryczka2","pageId":20026210,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt budowy Ławki Niepodległości w Klembowie.","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-budowy-lawki-niepodleglosci-w-klembowie","pageId":20028800,"parentPageId":20028775,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Archiwum","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-archiwum2","pageId":20017390,"parentPageId":20016233,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Styczeń 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-styczen-2021","pageId":20016255,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia luty 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-luty-2022","pageId":20016266,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia marzec 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-marzec-2021","pageId":20016325,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia kwiecień 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-kwiecien-2021","pageId":20016944,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia maj 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-maj-2021","pageId":20016946,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia czerwiec 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-czerwiec-2022","pageId":20016953,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia lipiec 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-lipiec-2021","pageId":20016954,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia sierpień 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-sierpien-2023","pageId":20016959,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia wrzesień 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-wrzesien-2022","pageId":20016960,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/dom-pomocy-spolecznej-w-radzyminie","pageId":20021868,"parentPageId":20021867,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/dom-pomocy-spolecznej-w-zielonce","pageId":20022262,"parentPageId":20021867,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Archiwum","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-archiwum","pageId":20017389,"parentPageId":20016234,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczny pieszy na przejściach w powiecie wołomińskim.","url":"/web/powiat-wolominski/bezpieczny-pieszy-na-przejsciach-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028941,"parentPageId":20028778,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu zakupionego w Polsce","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-pojazdow","pageId":20011781,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-praw-jazdy-lub-pozwolen-do-kierowania-tramwajem-obobom-ubiegajacym-sie-po-raz-pierwszy","pageId":20011782,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu","url":"/web/powiat-wolominski/czasowe-wycofanie-pojazdu-z-ruchu","pageId":20011792,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-wtornika-dowodu-rejestracyjnego","pageId":20011794,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wtórnik tablicy rejestracyjnej","url":"/web/powiat-wolominski/wtornik-tablicy-rejestracyjnej","pageId":20011803,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-zaswiadczenia-potwierdzajacego-dane-zawarte-w-utraconym-dowodzie-rejestracyjnymkarcie-pojazdu","pageId":20011798,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 116.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-1162015-starosty-wolominskiego-z-dnia-22-czerwca-2015-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-starostwa-powiatowego-w-wolominie2","pageId":20012935,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 94.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające Regulamin Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-942018-starosty-wolominskiego-z-dnia-20-kwietnia-2018-r-zmieniajace-regulamin-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20012940,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie tekst jednolity po zmianach przyjętych zarządzeniem nr 94.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/regulamin-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-starostwa-powiatowego-w-wolominie-tekst-jednolity-po-zmianach-przyjetych-zarzadzeniem-nr-942018-starosty-wolominskiego-z-dnia-20-kwietnia-2018-r","pageId":20012957,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druki","url":"/web/powiat-wolominski/druki","pageId":20012972,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20028667,"parentPageId":20038994,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-ujawnieniu-w-ewidencji-gruntow-i-budynkow-danych-zawartych-w-projekcie-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20028668,"parentPageId":20038994,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WLM4402_A, Krawcowizna 2, gm. Strachówka, WOS.6221.1.33.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-wlm4402a-krawcowizna-2-gm-strachowka-wos62211332021mz2","pageId":20028757,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie demontażu instalacji P4 Sp. z o.o., WMB0035_A, ul. Okólna w Markach, dz. nr ew. 73/28, WOS.6221.1.34.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-demontazu-instalacji-p4-sp-z-oo-wmb0035a-ul-okolna-w-markach-dz-nr-ew-7328-wos62211342021mz","pageId":20028762,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2312_A, ul. Ząbkowska 37a w Markach, WOS.6221.1.36.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-war2312a-ul-zabkowska-37a-w-markach-wos62211362021mz","pageId":20028764,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., BT13553 ZAŁUBICE, w Załubicach Starych dz. nr ew. 363/3, gm. Radzymin, WOS.6221.1.35.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-polkomtel-infrastruktura-sp-z-oo-bt13553-zalubice-w-zalubicach-starych-dz-nr-ew-3633-gm-radzymin-wos62211352021mz","pageId":20028765,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2067_C, ul. Piłsudskiego 1 w Markach, WOS.6221.1.37.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2067c-ul-pilsudskiego-1-w-markach-wos62211372021mz","pageId":20028766,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4404_A, ul. Witosa 61, Czarna, gm. Wołomin, WOS.6221.1.38.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4404a-ul-witosa-61-czarna-gm-wolomin-wos62211382021mz","pageId":20028768,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora T-Mobile 21250, Emilianów, gm. Radzymin, WOS.6221.1.39.2021.TG.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-t-mobile-21250-emilianow-gm-radzymin-wos62211392021tg","pageId":20033208,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora Orange Polska S.A. 432 Duczki2, Duczki, gm. Wołomin, WOS.6221.1.40.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-orange-polska-sa-432-duczki2-duczki-gm-wolomin-wos62211402021tg","pageId":20033212,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora Orange Polska S.A. PIENKI, Krusze, gm. Klembów, WOS.6221.1.41.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-orange-polska-sa-pienki-krusze-gm-klembow-wos62211412021tg","pageId":20033215,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o. WLM3312_B, Franciszków 106, gm. Tłuszcz, WOS.6221.1.43.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm3312b-franciszkow-106-gm-tluszcz-wos62211432021mz","pageId":20033405,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-mobile Polska S.A. 20860 (81252N!) WWA_ZABKI_PILSUDSKIEGO180 WOS.6221.1.42.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-20860-81252n-wwazabkipilsudskiego180","pageId":20035082,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Towerlink Poland Sp. z o.o., BT16435 ZĄBKI POŁUDNIE, ul .Powstańców 30, WOS.6221.1.45.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-towerlink-poland-sp-z-oo-bt16435-zabki-poludnie-ul-powstancow-30-wos62211452021mz","pageId":20037538,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora T-Mobile 65981 (14358N!) WWA_Radzymin_Jana Pawła II 60, WOS.6221.1.46.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-t-mobile-65981-14358n-wwaradzyminjana-pawla-ii-60-wos62211462021mz","pageId":20038429,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zbieranie Odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/zbieranie-odpadow","pageId":20024888,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przetwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/Przetwarzanie-odpadow","pageId":20011861,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zbieranie i przetwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/zbieranie-i-przetwarzanie-odpadow","pageId":20025653,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-pozwolen-na-wytwarzanie-odpadow","pageId":20025657,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncesje na wydobywanie kopalin u Starosty","url":"/web/powiat-wolominski/koncesje-na-wydobywanie-kopalin-u-starosty","pageId":20025526,"parentPageId":20025945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę","url":"/web/powiat-wolominski/oplata-eksploatacyjna-za-wydobyta-kopaline","pageId":20025063,"parentPageId":20025945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odnowienie lasu po pożarze","url":"/web/powiat-wolominski/odnowienie-lasu-po-pozarze","pageId":20025655,"parentPageId":20025944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzgodnienie prac leśnych pozyskania drewna","url":"/web/powiat-wolominski/uzgodnienie-prac-lesnych-pozyskania-drewna","pageId":20024892,"parentPageId":20025944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Cechowanie drewna pozyskanego w wyniku przeprowadzenia prac leśnych","url":"/web/powiat-wolominski/cechowanie-drewna-pozyskanego-w-wyniku-przeprowadzenia-prac-lesnych","pageId":20011871,"parentPageId":20025944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat w sprawie korzystania z porad w czasie epidemii","url":"/web/powiat-wolominski/komunikat-w-sprawie-korzystania-z-porad-w-czasie-epidemii","pageId":20028739,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasady bezpieczeństwa w punktach","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-bezpieczenstwa-w-punktach","pageId":20028774,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat w sprawie korzystania z porad przez osoby prowadzące działalność gospodarczą","url":"/web/powiat-wolominski/komunikat-w-sprawie-korzystania-z-porad-przez-osoby-prowadzace-dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20028783,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na wizyty w punktach","url":"/web/powiat-wolominski/zapisy-na-wizyty-w-punktach2","pageId":20029291,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-mozliwosci-przekazywania-przez-osoby-uprawnione-opinii-o-udzielonej-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczonym-nieodplatnym-poradnictwie-obywatelskim","pageId":20029292,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o dostępności punktów dla osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-dostepnosci-punktow-dla-osob-niepelnosprawnych","pageId":20029295,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakres udzielania pomocy","url":"/web/powiat-wolominski/zakres-udzielania-pomocy","pageId":20029297,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Osoby uprawnione do otrzymania pomocy","url":"/web/powiat-wolominski/osoby-uprawnione-do-otrzymania-pomocy","pageId":20029303,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Statystyka porad 2021","url":"/web/powiat-wolominski/Statystyka","pageId":20029305,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-wolominski/klauzula-informacyjna2","pageId":20029308,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadania publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego","pageId":20029310,"parentPageId":20028763,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informator o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa 2021","url":"/web/powiat-wolominski/informator-o-jednostkach-nieodplatnego-poradnictwa-2021","pageId":20029332,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie projektu ciepła ziemi","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-projektu-ciepla-ziemi","pageId":20024894,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzenie projektu robót geologicznych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzenie-projektu-robot-geologicznych2","pageId":20025065,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzenie-dokumentacji-geologicznych","pageId":20025067,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyjęcie dokumentacji geologicznej innej","url":"/web/powiat-wolominski/przyjecie-dokumentacji-geologicznej-innej2","pageId":20025068,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakończenie rekultywacji","url":"/web/powiat-wolominski/zakonczenie-rekultywacji","pageId":20025108,"parentPageId":20025948,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierunek i termin rekultywacji","url":"/web/powiat-wolominski/kierunek-i-termin-rekultywacji","pageId":20025110,"parentPageId":20025948,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czapkiewicz Bożena","url":"/web/powiat-wolominski/czapkiewicz-bozena","pageId":20031898,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kacprzak Mariola","url":"/web/powiat-wolominski/kacprzak-mariola","pageId":20031899,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kisielińska Monika","url":"/web/powiat-wolominski/kisielinska-monika","pageId":20031900,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Łączyński Marek","url":"/web/powiat-wolominski/laczynski-marek","pageId":20031901,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Łopuska Maria","url":"/web/powiat-wolominski/lopuska-maria","pageId":20031902,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Marszał Grażyna","url":"/web/powiat-wolominski/marszal-grazyna","pageId":20031903,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nowińska-Mróz Anna","url":"/web/powiat-wolominski/nowinska-mroz-anna","pageId":20031904,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pytkowska Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/pytkowska-agnieszka","pageId":20031905,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Torenc Aldona","url":"/web/powiat-wolominski/torenc-aldona","pageId":20031906,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wielądek Lidia","url":"/web/powiat-wolominski/wieladek-lidia","pageId":20031907,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Woźniak Anna","url":"/web/powiat-wolominski/wozniak-anna","pageId":20031909,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawadyl Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/zawadyl-malgorzata","pageId":20031910,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zwolska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/zwolska-malgorzata","pageId":20031911,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kluby sportowe","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe3","pageId":20025890,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Stowarzyszenia zwykłe","url":"/web/powiat-wolominski/stowarzyszenia-zwykle","pageId":20011843,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"PASZPORTY","url":"/web/powiat-wolominski/paszporty","pageId":20011845,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Repatrianci","url":"/web/powiat-wolominski/repatrianci","pageId":20011848,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia z tytułu posiadania KARTY POLAKA","url":"/web/powiat-wolominski/swiadczenia-z-tytulu-posiadania-karty-polaka","pageId":20011849,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenia dla cudzoziemców","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenia-cudzoziemcow","pageId":20011850,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kwalifikacja wojskowa","url":"/web/powiat-wolominski/kwalifikacja-wojskowa","pageId":20011851,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy","url":"/web/powiat-wolominski/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-lub-szczatkow-z-zagranicy","pageId":20023575,"parentPageId":20011841,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-xxxi-sesji-rady-powiatu-wolominskiego","pageId":20018269,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/test15","pageId":20026237,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-zdrowia-polityki-spolecznej-i-prorodzinnej","pageId":20026419,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Rewizyjnej","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-rewizyjnej","pageId":20026423,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-rozwoju-gospodarczego","pageId":20026536,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-dziedzictwa-narodowego-kultury-i-wspolpracy-z-jst","pageId":20026545,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Finansowej ","url":"/web/powiat-wolominski/wspolne-posiedzenie-komisji-finansowej-i-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20026549,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-edukacji-sportu-i-turystyki","pageId":20026554,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Skarg, Wnioksów i Petycji","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-skarg-wnioksow-i-petycji","pageId":20036834,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wspólne posiedzenie Komisji Finansowej i Komisji Skarg, Wnioksów i Petycji","url":"/web/powiat-wolominski/wspolne-posiedzenie-komisji-finansowej-i-komisji-skarg-wnioksow-i-petycji","pageId":20037356,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-xxxvi-sesji-rady-powiatu-wolominskiego","pageId":20037596,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20039780,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie w sprawie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie","url":"/web/powiat-wolominski/spotkanie-w-sprawie-budowy-muzeum-bitwy-warszawskiej-1920-roku-w-ossowie","pageId":20025695,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego","url":"/web/powiat-wolominski/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultura-i-ochrona-dziedzictwa-narodowego","pageId":20025692,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"4. Wołomiński Festiwal Teatralny","url":"/web/powiat-wolominski/4-wolominski-festiwal-teatralny","pageId":20026367,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida","url":"/web/powiat-wolominski/wolominski-festiwal-teatralny-im-jozefa-orwida","pageId":20026370,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wołomińskiego na nowy rok szkolny 2021/2022","url":"/web/powiat-wolominski/oferta-edukacyjna-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-powiatu-wolominskiego-na-nowy-rok-szkolny-20212022","pageId":20027089,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwiększenie wskaźnika finansowania zadań oświatowych","url":"/web/powiat-wolominski/zwiekszenie-wskaznika-finansowania-zadan-oswiatowych","pageId":20028053,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Infolinia wsparcia seniorów kończy swoją działalność","url":"/web/powiat-wolominski/infolinia-wsparcia-seniorow-konczy-swoja-dzialalnosc","pageId":20028686,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał dotację na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura fizyczna","url":"/web/powiat-wolominski/zarzad-powiatu-wolominskiego-przyznal-dotacje-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-kultura-fizyczna","pageId":20029343,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana godzin pracy punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Klembowie oraz w Poświętnem od 19.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zmiana-godzin-pracy-punktow-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-klembowie-oraz-w-poswietnem","pageId":20030453,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości","url":"/web/powiat-wolominski/konkus-na-europejska-nagrode-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci","pageId":20031466,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Planowane zamknięcie drogi, wyłączone z ruchu skrzyżowanie Al. Armii Krajowej z ul. Sasina w Wołominie.","url":"/web/powiat-wolominski/planowane-zamkniecie-drogi-wylaczone-z-ruchu-skrzyzowanie-al-armii-krajowej-z-ul-sasina-w-wolominie","pageId":20032243,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wołominie od 01.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zmiana-lokalizacji-punktu-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-wolominie-od-01082021r","pageId":20032964,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc cudzoziemcom w Narodowym Spisie Powszechnym 2021","url":"/web/powiat-wolominski/pomoc-cudzoziemcom-w-narodowym-spisie-powszechnym-2021","pageId":20034070,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?","url":"/web/powiat-wolominski/dlaczego-w-spisie-powszechnym-sa-pytania-o-mieszkanie","pageId":20037207,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I Powiatowy Turniej Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich","url":"/web/powiat-wolominski/i-powiatowy-turniej-kobiet-gospodarnych-i-wyjatkowych-kol-gospodyn-wiejskich","pageId":20037228,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Na terenie Powiatu Wołomińskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa","url":"/web/powiat-wolominski/na-terenie-powiatu-wolominskiego-rozpoczyna-sie-kwalifikacja-wojskowa","pageId":20037386,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakończyły się obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Wołominie i Ossowie","url":"/web/powiat-wolominski/zakonczyly-sie-obchody-101-rocznicy-bitwy-warszawskiej-1920-roku-w-wolominie-i-ossowie","pageId":20037481,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Poświętnem","url":"/web/powiat-wolominski/dozynki-diecezjalno---powiatowo---gminne-w-poswietnem","pageId":20037556,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Siatkarski turniej juniorów o Puchar Starosty Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/siatkarski-turniej-juniorow-o-puchar-starosty-wolominskiego","pageId":20037595,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kampania Informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii '\"Nie dla ASF!\"","url":"/web/powiat-wolominski/kampania-informacyjna-mazowieckiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii-nie-dla-asf","pageId":20037654,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wolne miejsca do klas pierwszych do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński","url":"/web/powiat-wolominski/wolne-miejsca-do-klas-pierwszych-do-szkol-ponadpodstawowych-prowadzonych-przez-powiat-wolominski","pageId":20037664,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Relacja z Nadzwyczajnego koncertu Niepodległości \"Gloria Polonica\" 1920","url":"/web/powiat-wolominski/relacja-z-nadzwyczajnego-koncertu-niepodleglosci-gloria-polonica-1921","pageId":20038326,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatne konsultacje dla NGO","url":"/web/powiat-wolominski/bezplatne-konsultacje-dla-ngo","pageId":20038794,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie dla organizacji pozarządowych","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenie-dla-organizacji-pozarzadowych","pageId":20038932,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rusza program reSTART","url":"/web/powiat-wolominski/rusza-program-restart","pageId":20039702,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych","url":"/web/powiat-wolominski/zapraszamy-do-zglaszania-kandydatow-do-komisji-konkursowych","pageId":20039805,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozpoczynamy Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi… na rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-programu-wspolpracy-powiatu-wolominskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2022","pageId":20039864,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak napisać dobry wniosek o grant?","url":"/web/powiat-wolominski/jak-napisac-dobry-wniosek-o-grant","pageId":20039866,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt","url":"/web/powiat-wolominski/rozporzadzenie-wojewody-mazowieckiego-w-sprawie-zwalczania-wscieklizny-zwierzat","pageId":20039873,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"SPISOWE SOBOTY","url":"/web/powiat-wolominski/spisowe-soboty2","pageId":20039880,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Premiera filmu \"Cyprian Kamil Norwid - Małe Tęsknoty, Wielkie Marzenia...'","url":"/web/powiat-wolominski/premiera-filmu-cyprian-kamil-norwid---male-tesknoty-wielkie-marzenia","pageId":20039881,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Festiwal Gier Piłkarskich w Pałacu w Chrzęsnem","url":"/web/powiat-wolominski/festiwal-gier-pilkarskich-w-palacu-w-chrzesnem","pageId":20039883,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 listopada 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/i-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-22-listopada-2018-r","pageId":20027718,"parentPageId":20027717,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"I sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. - wznowienie","url":"/web/powiat-wolominski/i-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2018-r---wznowienie","pageId":20027721,"parentPageId":20027717,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/ii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-grudnia-2018-r","pageId":20027723,"parentPageId":20027717,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów paszportowych dla osób małoletnich","url":"/web/powiat-wolominski/przyjmowanie-wnioskow-i-wydawanie-dokumentow-paszportowych-dla-osob-maloletnich","pageId":20011846,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów paszportowych dla osób pełnoletnich","url":"/web/powiat-wolominski/przyjmowanie-wnioskow-i-wydawanie-dokumentow-paszportowych-dla-osob-pelnoletnich","pageId":20011847,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdjęcia Paszportowe","url":"/web/powiat-wolominski/zdjecia-paszportowe","pageId":20021934,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/publiczny-rodzinny-dom-dziecka-nr-1-w-wolominie","pageId":20022603,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Załubicach","url":"/web/powiat-wolominski/publiczny-rodzinny-dom-dziecka-nr-2-w-zalubicach","pageId":20022608,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-dom-dziecka-nr-3-w-wolominie","pageId":20022609,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Duczkach","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-dom-dziecka-nr-4-w-duczkach","pageId":20022610,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skargi","url":"/web/powiat-wolominski/skargi5","pageId":20022176,"parentPageId":20022340,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski","url":"/web/powiat-wolominski/wnioski5","pageId":20022177,"parentPageId":20022340,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-wolominski/petycje9","pageId":20022178,"parentPageId":20022340,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu-2021","pageId":20021581,"parentPageId":20021580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu w 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu-w-2020-roku","pageId":20021582,"parentPageId":20021580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu w 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu-w-2019-roku","pageId":20021584,"parentPageId":20021580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej","pageId":20017586,"parentPageId":20017585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rowerowi Poszukiwacze Skarbów","url":"/web/powiat-wolominski/rowerowi-poszukiwacze-skarbow--urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-na-terenach-objetych-ochrona-przyrody-w-powiecie-wolominskim","pageId":20017592,"parentPageId":20017585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Infrastruktura na ścieżce przy Rezerwacie Śliże","url":"/web/powiat-wolominski/infrastruktura-na-sciezce-przy-rezerwacie-slize","pageId":20017600,"parentPageId":20017585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Współorganizacja przez Powiat Wołomiński wydarzeń społeczno-kulturalnych lub sportowych","url":"/web/powiat-wolominski/wspolorganizacja-przez-powiat-wolominski-wydarzen-spoleczno-kulturalnych-lub-sportowych","pageId":20037559,"parentPageId":20037557,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyznawanie patronatu honorowego Starosty Wołomińskiego lub uczestnictwa Starosty Wołomińskiego w komitecie honorowym","url":"/web/powiat-wolominski/przyznawanie-patronatu-honorowego-starosty-wolominskiego-lub-uczestnictwa-starosty-wolominskiego-w-komitecie-honorowym","pageId":20037609,"parentPageId":20037558,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radni Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/radni-rady-powiatu2","pageId":20030176,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/pracownicy-starostwa-powiatowego-w-wolominie2","pageId":20029923,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Członkowie Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/czlonkowie-zarzadu-sekretarz-i-skarbnik-powiatu2","pageId":20030202,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych","url":"/web/powiat-wolominski/kierownicy-powiatowych-jednostek-organizacyjnych2","pageId":20030203,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych","url":"/web/powiat-wolominski/dyrektorzy-szkol-i-placowek-oswiatowych2","pageId":20031839,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy","url":"/web/powiat-wolominski/pracownicy-powiatowego-urzedu-pracy2","pageId":20031841,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"LU.ZUZ.2.4210.253.2021.MG Obwieszczenie o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km. ok. 18+750 rzeki Liwiec, nowych obiektów budowlanych oraz zbiornika na nieczystości ciekłe, na działce nr ew. 903/3 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów.","url":"/web/powiat-wolominski/luzuz242102532021mg-obwieszczenie-o-wszczeciu-przez-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-lokalizowanie-na-obszarach-szczegolnego-zagrozenia-powodzia-w-km-ok-18750-rzeki-liwiec-nowych-obiektow-budowlanych-oraz-zbiornika-na-nieczystosci-ciekle-na-dzialce-nr-ew-9033-w-miejscowosci-zawiszyn-gmina-jadow","pageId":20039382,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.421.360.2019.KL Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 323/2021 dnia 01.09.2021 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W (ul. Plac 3 Maja, ul. Przystankowa, ul. W. Karskiej, ul. Sulejowska) na odcinku od ronda w miejscowości Postoliska na połączniu ulic Spacerowa, Starowiejska, Stylowa, Plac 3 Maja do dz. ew. nr 973, obręb 0003 – Chrzęsne, z wyłączeniem obszaru kolejowego zlokalizowanego na dz. ew. nr 117/6 obręb 0003 – Chrzęsne, gmina Tłuszcz” , pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Postoliska i Chrzęsne.","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz24213602019kl-obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-nr-3232021-dnia-01092021-r-przez-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-w-zwiazku-z-realizacja-inwestycji-pn-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4328w-ul-plac-3-maja-ul-przystankowa-ul-w-karskiej-ul-sulejowska-na-odcinku-od-ronda-w-miejscowosci-postoliska-na-polaczniu-ulic-spacerowa-starowiejska-stylowa-plac-3-maja-do-dz-ew-nr-973-obreb-0003--chrzesne-z-wylaczeniem-obszaru-kolejowego-zlokalizowanego-na-dz-ew-nr-1176-obreb-0003--chrzesne-gmina-tluszcz--pozwolenia-wodnoprawnego-na-likwidacje-i-wykonanie-urzadzen-wodnych-oraz-uslugi-wodne-obejmujace-odprowadzenie-wod-odpadowych-i-roztopowych-z-nawierzchni-utwardzonych-rozbudowywanej-drogi-powiatowej-nr-4329w-w-miejscowosci-postoliska-i-chrzesne","pageId":20039753,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet na rok 2019","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-20110","pageId":20024315,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet na rok 2020","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-2022","pageId":20024318,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet na rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-2023","pageId":20024319,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Adam Pietrzak","url":"/web/powiat-wolominski/adam-pietrzak","pageId":20014695,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wiesław Mędrzycki","url":"/web/powiat-wolominski/wieslaw-medrzycki","pageId":20014692,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Cezary Wnuk","url":"/web/powiat-wolominski/cezary-wnuk","pageId":20014714,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Banaszek","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-banaszek","pageId":20014681,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Piotr Borczyński","url":"/web/powiat-wolominski/piotr-borczynski3","pageId":20014683,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Dąbrowski","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-dabrowski2","pageId":20014684,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radosław Dec","url":"/web/powiat-wolominski/radoslaw-dec","pageId":20014685,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Izabella Dziewiątkowska","url":"/web/powiat-wolominski/izabella-dziewiatkowska2","pageId":20014686,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konrad Fuśnik","url":"/web/powiat-wolominski/konrad-fusnik","pageId":20014687,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tomasz Kalata","url":"/web/powiat-wolominski/tomasz-kalata","pageId":20014688,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sławomir Klocek","url":"/web/powiat-wolominski/slawomir-klocek","pageId":20014689,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Adam Łossan","url":"/web/powiat-wolominski/adam-lossan","pageId":20014690,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jolanta Madziar","url":"/web/powiat-wolominski/jolanta-madziar","pageId":20014691,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jerzy Mikulski","url":"/web/powiat-wolominski/jerzy-mikulski","pageId":20014693,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sławomir Pisarczyk","url":"/web/powiat-wolominski/slawomir-pisarczyk","pageId":20014696,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Marta Rajchert","url":"/web/powiat-wolominski/marta-rajchert","pageId":20014697,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kazimierz Rakowski","url":"/web/powiat-wolominski/kazimierz-rakowski","pageId":20014698,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Robert Roguski","url":"/web/powiat-wolominski/robert-roguski","pageId":20014699,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ewa Rosa","url":"/web/powiat-wolominski/ewa-rosa","pageId":20014700,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Siwek","url":"/web/powiat-wolominski/grzegorz-siwek2","pageId":20014701,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Solis","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-solis","pageId":20014702,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Magdalena Suchenek","url":"/web/powiat-wolominski/magdalena-suchenek","pageId":20014703,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Igor Sulich","url":"/web/powiat-wolominski/igor-sulich","pageId":20014704,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tomasz Szturo","url":"/web/powiat-wolominski/tomasz-szturo","pageId":20014705,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Robert Szydlik","url":"/web/powiat-wolominski/robert-szydlik","pageId":20014706,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Śliwa","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-sliwa2","pageId":20021149,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Anna Uścińska","url":"/web/powiat-wolominski/anna-uscinska","pageId":20014708,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Janusz Werczyński","url":"/web/powiat-wolominski/janusz-werczynski","pageId":20014710,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Arkadiusz Werelich","url":"/web/powiat-wolominski/arkadiusz-werelich","pageId":20014711,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Spraw Obywatelskich","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-spraw-obywatelskich2","pageId":20016298,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Kadr i Szkoleń","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-kadr-i-szkolen2","pageId":20016301,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-ochrony-srodowiska2","pageId":20016302,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Komunikacji","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-komunikacji2","pageId":20016305,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwum Zakładowe","url":"/web/powiat-wolominski/archiwum-zakladowe","pageId":20016538,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansowy","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-finansowy2","pageId":20016539,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Organizacji i Administracji","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-organizacji-i-administracji2","pageId":20016540,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-edukacji-i-kultury2","pageId":20016546,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-geodezji-i-kartografii2","pageId":20016547,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-drog-powiatowych2","pageId":20016549,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2027","pageId":20038578,"parentPageId":20038565,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rewizyjna","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-rewizyjna2","pageId":20013065,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Finansowa","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-finansowa2","pageId":20013070,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rozwoju Gospodarczego","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-rozowju-gospodarczego","pageId":20013209,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-bezpieczenstwa-rolnictwa-i-ochorny-srodowiska","pageId":20013211,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-dziedzictwa-narodowego-kultury-i-wspolpracy-z-jednostkami-samorzadu-terytorialnego2","pageId":20013212,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-edukacji-sportu-i-turystyki2","pageId":20013214,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-zdrowia-polityki-spolecznej-i-prorodzinnej2","pageId":20013215,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-skarg-wnioskow-i-petycji4","pageId":20013219,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowych","pageId":20038570,"parentPageId":20038567,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista osób wskazanych przez organizacje do udziału w pracach komisji konkursowych","url":"/web/powiat-wolominski/lista-osob-wskazanych-przez-organizacje-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowych3","pageId":20038565,"parentPageId":20038569,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2026","pageId":20038567,"parentPageId":20038569,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starosta Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/starosta3","pageId":20015933,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wicestarosta","pageId":20013241,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skarbnik Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/skarbnik","pageId":20015935,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekretarz Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/sekretarz","pageId":20016031,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności - dla osób poniżej 16-go roku życia","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-orzeczen-o-niepelnosprawnosci-dla-osob-ponizej-16-go-roku-zycia","pageId":20026353,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-orzeczen-o-stopniu-niepelnosprawnosci---dla-osob-powyzej-16-go-roku-zycia","pageId":20026354,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-legitymacji-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20026356,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie kart parkingowych","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-kart-parkingowych","pageId":20026357,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - dla osób powyżej 16-go roku życia","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-orzeczen-o-wskazaniach-do-ulg-i-uprawnien","pageId":20026355,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo Urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/kierownictwo-urzedu","pageId":20011689,"parentPageId":20011688,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska pracy","url":"/web/powiat-wolominski/poszczegolne-wydzialy-i-samodzielne-stanowiska-pracy2","pageId":20021989,"parentPageId":20011688,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/regulamin-organizacyjny-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20011694,"parentPageId":20011688,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kodeks etyczny pracowników starostwa","url":"/web/powiat-wolominski/kodeks-etyczny-pracownikow-starostwa","pageId":20039936,"parentPageId":20011688,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Starosty Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-wolominskiego","pageId":20011695,"parentPageId":20011688,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/raport-o-stanie-powiatu2","pageId":20022305,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego ","url":"/web/powiat-wolominski/program-ochrony-srodowiska-dla-powiatu-wolominskiego-do-2030-roku","pageId":20022330,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021–2024","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-program-zapobiegania-przestepczosci-oraz-ochrony-bezpieczenstwa-obywateli-i-porzadku-publicznego-na-lata-20212024","pageId":20022341,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku","url":"/web/powiat-wolominski/strategia-rozwoju-powiatu-wolominskiego-do-2025-roku","pageId":20022430,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie","url":"/web/powiat-wolominski/programy-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20022448,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena zasobów pomocy społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej","pageId":20022525,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019–2025","url":"/web/powiat-wolominski/program-polityki-senioralnej-powiatu-wolominskiego-na-lata-20192025","pageId":20022661,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025","url":"/web/powiat-wolominski/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-dla-powiatu-wolominskiego-do-roku-2025","pageId":20027846,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019 - 2021","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-program-rozwoju-pieczy-zastepczej-na-lata-2019---2021","pageId":20038552,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy znalezionej","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-przyjecia-zawiadomienia-o-znalezieniu-rzeczy-albo-znalezieniu-oraz-przyjeciu-rzeczy-znalezionej","pageId":20012974,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poświadczenie o odebraniu zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zgubionej","url":"/web/powiat-wolominski/poswiadczenie-o-odebraniu-zawiadomienia-o-znalezieniu-rzeczy-zgubionej","pageId":20012977,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenie o zgubieniu rzeczy","url":"/web/powiat-wolominski/oswiadczenie-o-zgubieniu-rzeczy","pageId":20012981,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej / znalazcy","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-wydania-rzeczy-znalezionej-osobie-uprawnionej--znalazcy","pageId":20012985,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych","url":"/web/powiat-wolominski/wniosek-o-udostepnienie-danych-ze-zbioru-danych-osobowych","pageId":20012986,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o wydaniu rzeczy znalezionej znalazcy","url":"/web/powiat-wolominski/zaswiadczenie-o-wydaniu-rzeczy-znalezionej-znalazcy","pageId":20012988,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego z 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-powiatu-wolominskiego-z-2021-roku","pageId":20016232,"parentPageId":20011695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego z 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-powiatu-wolominskiego-z-2020-roku","pageId":20016233,"parentPageId":20011695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego z 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-powiatu-wolominskiego-z-2019-roku","pageId":20016234,"parentPageId":20011695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2021","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu2","pageId":20016159,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2020","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu-2023","pageId":20016267,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2019","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu-2024","pageId":20016268,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2018","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu-2018","pageId":20027717,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws. konsultacji nad projektem uchwały dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami - dot. dróg krajowych","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-przyjeciu-przez-sejmik-wojewodztwa-mazowieckiego-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-terenow-poza-aglomeracjami-tj-obszarow-drog-krajowych","pageId":20037005,"parentPageId":20037015,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o zasadach wydobywania piasku oraz wykonywaniu robót geologicznych","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-oug-o-zasadach-wydobywania-piasku-oraz-wykonywaniu-robot-geologicznych","pageId":20037007,"parentPageId":20037015,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws. konsultacji nad projektem uchwały dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem na terenach poza aglomeracjami - dot. dróg krajowych","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-ws-konsultacji-nad-projektem-uchwaly-dot-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem---dot-drog-krajowych","pageId":20037012,"parentPageId":20037015,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ewidencja Gruntów i Budynków","url":"/web/powiat-wolominski/ewidencja-gruntow-i-budynkow","pageId":20011817,"parentPageId":20026006,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gospodarka Nieruchomościami","url":"/web/powiat-wolominski/gospodarka-nieruchomosciami","pageId":20011824,"parentPageId":20026006,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20011836,"parentPageId":20026006,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla geodetów","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-dla-geodetow","pageId":20011838,"parentPageId":20026006,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Składy Komisji","url":"/web/powiat-wolominski/sklady-komisji2","pageId":20011686,"parentPageId":20011675,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenia Komisji","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenia","pageId":20011685,"parentPageId":20011675,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-zielonce2","pageId":20022247,"parentPageId":20021919,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu","url":"/web/powiat-wolominski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-tluszczu","pageId":20022249,"parentPageId":20021919,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-wolominie","pageId":20022250,"parentPageId":20021919,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej","url":"/web/powiat-wolominski/ustawa-z-dnia-5-sierpnia-2015-r-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-edukacji-prawnej","pageId":20028831,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-21-grudnia-2018-r-w-sprawie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego","pageId":20028839,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 264.2020 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2642020-starosty-wolominskiego-z-dnia-19-pazdziernika-2020-r","pageId":20028843,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 217.2020 Starosty Wołomińskiego z dnia 21 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2172020-starosty-wolominskiego-z-dnia-21-wrzesnia-2020-r","pageId":20028863,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 242.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 października 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2422019-starosty-wolominskiego-z-dnia-3-pazdziernika-2019-r","pageId":20028864,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 258.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 15 października 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2582018-starosty-wolominskiego-z-dnia-15-pazdziernika-2018-r","pageId":20028871,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 229.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 października 2017 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2292017-starosty-wolominskiego-z-dnia-19-pazdziernika-2017-r","pageId":20028873,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 228.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 października 2016 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2282016-starosty-wolominskiego-z-dnia-20-pazdziernika-2016-r","pageId":20028876,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 49.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 marca 2016 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-492016-starosty-wolominskiego-z-dnia-14-marca-2016-r","pageId":20028890,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-wolominski/klauzula-informacyjna","pageId":20028896,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"O Powiecie","url":"/web/powiat-wolominski/o-powiecie","pageId":20027094,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Położenie","url":"/web/powiat-wolominski/polozenie","pageId":20011651,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Herb","url":"/web/powiat-wolominski/herb","pageId":20011652,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Historia","url":"/web/powiat-wolominski/historia","pageId":20011649,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia w sprawie wszczęcia i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-w-sprawie-wszczecia-i-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20026248,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o obwieszczeniu w sprawie wszczęcia i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-obwieszczeniu-w-sprawie-wszczecia-i-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20026246,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o zgłoszeniu budowy na podstawie art. 30a ustawy - Prawo budowlane","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenia-budowy-na-podstawie-art-30a-ustawy---prawo-budowlane","pageId":20026252,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-z-zakresu-geodezji-gospodarki-nieruchomosciami-i-kartografii-zloz-skargewniosekpetycje","pageId":20026251,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-dotyczace-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20038994,"parentPageId":20026245,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenia z zakresu ochrony środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-z-zakresu-ochrony-srodowiska","pageId":20028160,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Skład Zarządu Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-zarzadu-powiatu2","pageId":20016012,"parentPageId":20011653,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu2","pageId":20016945,"parentPageId":20011653,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z prac Zarządu ","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu2","pageId":20017463,"parentPageId":20011653,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu2","pageId":20021580,"parentPageId":20011653,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji","url":"/web/powiat-wolominski/nowe-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji","pageId":20012770,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatna pomoc tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/bezplatna-pomoc-tlumacza-jezyka-pjm-sjm-i-skogn-podczas-wizyty-w-starostwie-powiatowym-w-wolominie","pageId":20012771,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informator dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne","url":"/web/powiat-wolominski/informator-dla-pracodawcow-zatrudniajacych-osoby-niepelnosprawne","pageId":20012772,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla osoby niepełnosprawnej","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-dla-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20012774,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie","pageId":20012822,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport \"Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu\"","url":"/web/powiat-wolominski/raport-profilaktyka-infekcji-hiv-i-zwalczanie-aids-na-mazowszu","pageId":20012823,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program \"Aktywny samorząd\" finansowany przez PFRON","url":"/web/powiat-wolominski/program-aktywny-samorzad-finansowany-przez-pfron","pageId":20013133,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20013136,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Paweł Banaszek","url":"/web/powiat-wolominski/radny-pawel-banaszek","pageId":20018057,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Sławomir Klocek","url":"/web/powiat-wolominski/radny-slawomir-klocek","pageId":20018058,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radna Marta Rajchert","url":"/web/powiat-wolominski/radna-marta-rajchert","pageId":20018059,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radna Ewa Rosa","url":"/web/powiat-wolominski/radna-ewa-rosa","pageId":20018056,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radna Magdalena Suchenek","url":"/web/powiat-wolominski/radna-magdalena-suchenek","pageId":20018060,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Igor Sulich","url":"/web/powiat-wolominski/radny-igor-sulich","pageId":20018061,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Tomasz Szturo","url":"/web/powiat-wolominski/radny-tomasz-szturo","pageId":20018063,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Arkadiusz Werelich","url":"/web/powiat-wolominski/radny-arkadiusz-werelich","pageId":20018055,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Janusz Werczyński","url":"/web/powiat-wolominski/radny-janusz-werczynski","pageId":20018062,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu w dniu 2 września 2021 roku dla Burmistrza Miasta Kobyłka, decyzji Nr 36pz/2021 znak: WAB.6740.14.27.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 431326W ul. Pionierskiej w Kobyłce wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej”.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-w-dniu-2-wrzesnia-2021-roku-dla-burmistrza-miasta-kobylka-decyzji-nr-36pz2021-znak-wab674014272021-opatrzonej-rygorem-natychmiastowej-wykonalnosci-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-i-przebudowa-drogi-gminnej-nr-431326w-ul-pionierskiej-w-kobylce-wraz-z-rozbiorka-i-budowa-infrastruktury-towarzyszacej","pageId":20039544,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 sierpnia 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego decyzji Nr 35pz/2021 znak: WAB.6740.14.13.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą; „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury, gm. Tłuszcz”.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-w-dniu-30-sierpnia-2021-roku-dla-zarzadu-powiatu-wolominskiego-decyzji-nr-35pz2021-znak-wab674014132021-opatrzonej-rygorem-natychmiastowej-wykonalnosci-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4330w-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-i-budowa-nowego-mostu-nad-rzeka-cienka-w-msc-kury-gm-tluszcz","pageId":20039557,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego decyzji Nr 33pz/2021 znak: WAB.6740.14.47.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą; „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W w msc. Ruda – Rejentówka, gm. Radzymin”.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wydaniu-w-dniu-23-sierpnia-2021-roku-dla-zarzadu-powiatu-wolominskiego-decyzji-nr-33pz2021-znak-wab674014472020-opatrzonej-rygorem-natychmiastowej-wykonalnosci-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4302w-w-msc-ruda--rejentowka-gm-radzymin","pageId":20039560,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20 lipca 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, decyzji Nr 23pz/2021 znak: WAB.6740.14.56.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 – Nowe Ręczaje, gmina Poświętne”.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-w-dniu-20-lipca-2021-roku-dla-zarzadu-powiatu-wolominskiego-decyzji-nr-23pz2021-znak-wab674014562020-opatrzonej-rygorem-natychmiastowej-wykonalnosci-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-w-msc-nowe-reczaje-na-odcinku-od-wysokosci-dzialek-ew-nr-186-i-3532-do-wysokosci-dzialek-ew-nr-350-i-674-w-obrebie-0014--nowe-reczaje-gmina-poswietne","pageId":20039808,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xvi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-stycznia-2020-r","pageId":20016394,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xvii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-lutego-2020-r","pageId":20016395,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xviii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-kwietnia-2020-r","pageId":20016396,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIX sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-maja-2020-r","pageId":20016398,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XX sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xx-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-czerwca-2020-r","pageId":20016399,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2020-r","pageId":20016400,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-sierpnia-2020-r","pageId":20016401,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxiii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-4-wrzesnia-2020-r","pageId":20016402,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxiv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r","pageId":20016403,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-pazdziernika-2020-r","pageId":20016404,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxvi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r","pageId":20016405,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxvii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-listopada-2020-r","pageId":20016406,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxviii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20016407,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 378/2021 z dnia 25.06.2021 r. o ustaleniu klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w obrębie Pasek gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/decyzja-starosty-wolominskiego-nr-3782021-z-dnia-25062021-r-o-ustaleniu-klasyfikacji-gruntow-zmienionych-uzytkow-gruntowych-w-obrebie-pasek-gmina-klembow","pageId":20027607,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego---wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy","pageId":20027639,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 247/1","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-trybie-art-124a-ustawy-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-o-gospodarce-nieruchomosciami-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-0020-trojany-gmina-dabrowka-stanowiacej-dzialke-ewidencyjna-nr-2471","pageId":20033407,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości, Dybów Kolonia działka nr 40/2","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-nieruchomosci","pageId":20034215,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości, Dybów Kolonia działka nr 332","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-nieruchomosci2","pageId":20034245,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 497/2021 z dnia 18.08.2021r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 327/2021 z dnia 08.062021r. ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 76/1, obręb 0023,23 miasto Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/decyzja-starosty-wolominskiego-nr-4972021stwierdzam-wygasniecie-decyzji-starosty-wolominskiego-nr-3272021-z-dnia-8-czerwca-2021-r-ustalajacej-odszkodowanie-za-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-w-obrebie-002323-miasto-wolomin-oznaczonej-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-761-o-powierzchni-00012-ha","pageId":20037463,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia granic dz. ew. nr 497 obręb 0012-Rasztów, gm. Klembów i dz. ew. 969 obręb 0006-Kraszew Stary, gm. Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-granic-dz-ew-nr-497-obreb-0012-rasztow-gm-klembow","pageId":20037729,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia granic dz. ew. nr 423 z obrębu 0012-Łysobyki, gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-granic-dz-ew-nr-423-z-obrebu-0012-lysobyki-gm-tluszcz","pageId":20037732,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 313 z obrębu 0004 – Dzięcioły, gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-313-z-obrebu-0004--dziecioly-gmina-tluszcz","pageId":20037802,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 112 z obrębu 0025 – Zaścienie, gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-112-z-obrebu-0025--zascienie-gmina-dabrowka","pageId":20038361,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 90 z obrębu 0019 – Ostrówek, gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-90-z-obrebu-0019--ostrowek-gmina-dabrowka","pageId":20038858,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 284/2 z obrębu 0014 – Mokra Wieś","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-2842-z-obrebu-0014--mokra-wies","pageId":20038859,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 436 z obrębu 0012 – Łysobyki, gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-436-z-obrebu-0012--lysobyki-gmina-tluszcz","pageId":20038860,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"obwieszczenie o wydaniu w dniu 1 września 2021 r., decyzji Nr 514/2021, znak: WGN.683.1.218.2017.MK o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, położonej w powiecie wołomińskim oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/1, obręb 0057, 5 – 14 Marki o powierzchni 0,0321 ha, która na podstawie Decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 27pz/2016 z dnia 14 września 2016 roku, znak: WAB.6740.14.19.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki” z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Marki.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-w-dniu-1-wrzesnia-2021-r-decyzji-nr-5142021-znak-wgn68312182017mk-o-ustaleniu-odszkodowania-za-nieruchomosc-polozonej-w-powiecie-wolominskim-oznaczonej-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-111-obreb-0057-5--14-marki-o-powierzchni-00321-ha-ktora-na-podstawie-decyzji-starosty-wolominskiego-nr-27pz2016-z-dnia-14-wrzesnia-2016-roku-znak-wab674014192016-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-ulic-zagloby-i-zygmuntowskiej-w-m-marki-z-mocy-prawa-stala-sie-wlasnoscia-gminy-miasto-marki","pageId":20038887,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"obwieszczenie o wydaniu w dniu 1 września 2021 r., decyzji Nr 513/2021, znak: WGN.683.1.262.2017.MK o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, położonej w powiecie wołomińskim oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/1, obręb 0057, 5 – 14 Marki o powierzchni 0,0241 ha, która na podstawie Decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 27pz/2016 z dnia 14 września 2016 roku, znak: WAB.6740.14.19.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki” z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Marki.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-w-dniu-1-wrzesnia-2021-r-decyzji-nr-5132021-znak-wgn68312622017mk-o-ustaleniu-odszkodowania-za-nieruchomosc-polozonej-w-powiecie-wolominskim-oznaczonej-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-101-obreb-0057-5--14-marki-o-powierzchni-00241-ha-ktora-na-podstawie-decyzji-starosty-wolominskiego-nr-27pz2016-z-dnia-14-wrzesnia-2016-roku-znak-wab674014192016-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-ulic-zagloby-i-zygmuntowskiej-w-m-marki-z-mocy-prawa-stala-sie-wlasnoscia-gminy-miasto-marki","pageId":20038888,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasto Kobyłka, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 35/3 i nr 36/1 obrębu 20,miasto Kobyłka,","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-odszkodowania-za-nieruchomosc-ktora-z-mocy-prawa-stala-sie-wlasnoscia-gminy-miasto-kobylka-oznaczona-w-rejestrze-gruntow-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-353-i-nr-361-obrebu-20miasto-kobylka","pageId":20038907,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nabycia prawa własności przez Powiat Wołomiński do nieruchomości położonych w gm. Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-ws-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-przez-powiat-wolominski-do-nieruchomosci-polozonych-w-gm-poswietne","pageId":20039218,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nabycia prawa własności przez Powiat Wołomiński do nieruchomości położonej w obrębie Ruda, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-ws-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-przez-powiat-wolominski-do-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-ruda-gm-radzymin","pageId":20039219,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nabycia prawa własności przez Powiat Wołomiński do nieruchomości położonej w obrębie Stare Załubice, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-ws-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-przez-powiat-wolominski-do-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-stare-zalubice-gm-radzymin","pageId":20039220,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. stwierdzenia nabycia prawa własności przez Powiat Wołomiński do nieruchomości położonej w obrębie Ostrowik, gm. Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-ws-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-przez-powiat-wolominski-do-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-ostrowik-gm-poswietne","pageId":20039221,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Wołomińskiego zgodnie z dec. ZRID 39PZ/2020 - Ossów-03, gmina Wołomin.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-dot-wydania-decyzji-odszkodowawczych-za-nieruchomosci-przejete-na-wlasnosc-powiatu-wolominskiego-zgodnie-z-dec-zrid-39pz2020---ossow-03-gmina-wolomin","pageId":20039222,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Wołomińskiego zgodnie z dec. ZRID 39PZ/2020 - Ossów-03, gmina Wołomin.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-dot-wydania-decyzji-odszkodowawczych-za-nieruchomosci-przejete-na-wlasnosc-powiatu-wolominskiego-zgodnie-z-dec-zrid-39pz2020---ossow-03-gmina-wolomin2","pageId":20039223,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Wołomińskiego zgodnie z dec. ZRID 39PZ/2020 - Ossów-03, gmina Wołomin.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-dot-wydania-decyzji-odszkodowawczych-za-nieruchomosci-przejete-na-wlasnosc-powiatu-wolominskiego-zgodnie-z-dec-zrid-39pz2020---ossow-03-gmina-wolomin3","pageId":20039225,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz/2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 353/1 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 42 m 2.","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-wszczetym-z-urzedu-postepowaniu-administracyjnym-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-odszkodowania-za-nieruchomosc-ktora-z-mocy-prawa-stala-sie-wlasnoscia-gminy-klembow-objeta-decyzja-nr-10pz2018-z-dnia-20-marca-2018-r-znak-wab674014722017-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-gminnej--ul-wisniowej-na-odcinku-od-skrzyzowania-z-ul-prymasa-tysiaclecia-do-ul-brzozowej-w-zakresie-budowy-chodnika-w-miejscowosci-pasek-gm-klembow-oznaczona-w-operacie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-3531-obrebu-0010-pasek-gmina-klembow-o-powierzchni-42-m-2","pageId":20039303,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzji Starosty Wołomińskiego nr 531/2021 z dnia 9 września 2021 o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w powiecie wołomińskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37/1, obręb 20, miasto Kobyłka o powierzchni 0,1483 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miasta Kobyłka, przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/decyzji-starosty-wolominskiego-nr-5312021-z-dnia-9-wrzesnia-2021-o-umorzeniu-postepowania-administracyjnego-dotyczacego-ustalenia-i-wyplacenia-odszkodowania-za-nieruchomosc-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozona-w-powiecie-wolominskim-oznaczonej-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-371-obreb-20-miasto-kobylka-o-powierzchni-01483-ha-ktora-z-mocy-prawa-stala-sie-wlasnoscia-gminy-miasta-kobylka-przeznaczonej-na-realizacje-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20039373,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-starosty-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie","pageId":20039390,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienir Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienir-starosty-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie","pageId":20039392,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-starosty-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie2","pageId":20039393,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 166 z obrębu 0004 – Jadwisin, gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-166-z-obrebu-0004--jadwisin-gmina-strachowka","pageId":20039399,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-starosty-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie3","pageId":20039484,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-starosty-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie4","pageId":20039485,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonych w gm. Tłuszcz przez Powiat Wołomiński","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-polozonych-w-gm-tluszcz-przez-powiat-wolominski","pageId":20039644,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-podaniu-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy","pageId":20039652,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki nr 276/4 w obrębie 0001 Adampol.","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-dzialki-nr-2764-w-obrebie-0001-adampol","pageId":20039671,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 308, 309/2 z obrębu 0024 – Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-308-3092-z-obrebu-0024--wolka-kozlowska-gmina-tluszcz","pageId":20039870,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego SPN-V.7570.193.2021.MW3","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienia-wojewody-mazowieckiego-spn-v75701932021mw3","pageId":20039874,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji SPN-V.7570.194.2021.KP","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-spn-v75701942021kp","pageId":20039877,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 32pz/2018 z 2 sierpnia 2018 r., znak: WAB.6740.14.25.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1+162,18 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 203/1 obrębu 0008, Lipka, gmina Klembów, o powierzchni 125 m 2","url":"/web/powiat-wolominski/awiadomienie-starosty-wolominskiego-o-wszczetym-z-urzedu-postepowaniu-administracyjnym-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-odszkodowania-za-nieruchomosc-ktora-z-mocy-prawa-stala-sie-wlasnoscia-gminy-klembow-objeta-decyzja-nr-32pz2018-z-2-sierpnia-2018-r-znak-wab674014252018-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-budowa-drogi-gminnej-ulicy-warszawskiej-na-odcinku-od-pikietazu-027500-do-pikietazu-116218-wraz-ze-skrzyzowaniem-z-ulica-piotra-skargi-i-skrzyzowaniem-z-ulica-lesna-w-miejscowosci-ostrowek-gmina-klembow-powiat-wolominski-oznaczona-w-operacie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-2031-obrebu-0008-lipka-gmina-klembow-o-powierzchni-125-m-2","pageId":20039908,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 191/3 z obrębu 0018 – Strachówka, gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-1913-z-obrebu-0018--strachowka-gmina-strachowka","pageId":20039911,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 107 Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-dzialka-nr-107-wolomin","pageId":20039964,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 273/8 Adampol","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-dzialka-nr-2738-adampol","pageId":20039967,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 143/19 i 144/6","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-dzialka-nr-14319-i-1446","pageId":20039970,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-rady","pageId":20011683,"parentPageId":20011659,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu","pageId":20011664,"parentPageId":20011659,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Transmisja obrad Rady","url":"/web/powiat-wolominski/transmisje-obrad-rady","pageId":20011674,"parentPageId":20011659,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/komisje-rady-powiatu","pageId":20011675,"parentPageId":20011659,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Interpelacje i zapytania radnych","url":"/web/powiat-wolominski/interpelacje-i-zapytania-radnych2","pageId":20018054,"parentPageId":20011659,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"III sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-16-stycznia-2019-r","pageId":20027659,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-lutego-2019-r","pageId":20027663,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"V sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/v-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-marca-2019-r","pageId":20027664,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/vi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-kwietnia-2019-r","pageId":20027685,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/vii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-maja-2019-r","pageId":20027693,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/viii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-czerwca-2019-r","pageId":20027695,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IX sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 lipca 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/ix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-4-lipca-2019-r","pageId":20027699,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"X sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/x-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-5-sierpnia-2019-r","pageId":20027700,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r","pageId":20027703,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20027704,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 października 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xiii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-pazdziernika-2019-r","pageId":20027705,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xiv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2019-r","pageId":20027708,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-19-grudnia-2019-r","pageId":20027711,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Zielonce, z dnia 24.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-zielonce-z-dnia-24062021r","pageId":20027879,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Choinach, z dnia 30.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-choinach-z-dnia-30062021r","pageId":20028583,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Karolewie, z dnia 30.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-karolewie-z-dnia-30062021r","pageId":20028587,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce, z dnia 02.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-02072021r","pageId":20028818,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonce, z dnia 02.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-zielonce-z-dnia-02072021r","pageId":20028824,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Zielonce, z dnia 08.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-elektroenergetycznej-linii-kablowej-w-zielonce-z-dnia-08072021r","pageId":20029381,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Woli Rasztowskiej, z dnia 08.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-woli-rasztowskiej-z-dnia-08072021r","pageId":20029382,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Ostrówku, z dnia 08.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-ostrowku-z-dnia-08072021r","pageId":20029384,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Czarnej, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-czarnej-z-dnia-09072021r","pageId":20029712,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-09072021r","pageId":20029716,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-09072021r","pageId":20029718,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-09072021r","pageId":20029720,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Kobyłce z dnia 12.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-elektroenergetycznej-w-kobylce-z-dnia-12072021-r","pageId":20029726,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 12.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-12072021-r","pageId":20029728,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nadbieli z dnia 12.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-nadbieli-z-dnia-12072021-r","pageId":20029730,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Kobyłce z dnia 13.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-kobylce-z-dnia-13072021r","pageId":20029732,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce, z dnia 13.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-13072021r","pageId":20030572,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kobyłce, z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-14072021r2","pageId":20030582,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Karolewie, z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-karolewie-z-dnia-14072021r","pageId":20030587,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Ząbkach, z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-w-zabkach-z-dnia-14072021r","pageId":20030594,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Klembowie, z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-klembowie-z-dnia-14072021r","pageId":20030600,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 15.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-15072021-r","pageId":20031082,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Ząbkach z dnia 15.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-zabkach-z-dnia-15072021-r","pageId":20031087,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Duczkach z dnia 15.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-duczkach-z-dnia-15072021-r","pageId":20032099,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Kobyłce z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-kobylce-z-dnia-16072021-r","pageId":20032100,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Dobczynie z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-dobczynie-z-dnia-16072021-r","pageId":20032101,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-16072021-r","pageId":20032102,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Duczkach z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-duczkach-z-dnia-16072021-r","pageId":20032103,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wołominie z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-wolominie-z-dnia-16072021-r","pageId":20032104,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-16072021-r","pageId":20032105,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Ząbkach z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-zabkach-z-dnia-16072021-r","pageId":20032106,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Dobczynie z dnia 19.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-dobczynie-z-dnia-19072021-r","pageId":20032107,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, pompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym kanalizacji sanitarnej w Ząbkach z dnia 19.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-rozdzielczej-sieci-wodociagowej-pompowni-sciekow-wraz-z-przewodem-tlocznym-kanalizacji-sanitarnej-w-zabkach-z-dnia-19072021-r","pageId":20032108,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Chruściele z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-miejscowosci-chrusciele-z-dnia-22072021r","pageId":20032444,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego w Markach z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-oswietlenia-drogowego-w-markach-z-dnia-22072021r","pageId":20032445,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego w Markach z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-oswietlenia-drogowego-w-markach-z-dnia-22072021r2","pageId":20032446,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy 2 budynków mieszkalnych w Łosiu z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-2-budynkow-mieszkalnych-w-losiu-z-dnia-22072021r","pageId":20032447,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Markach z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-sanitarnej-w-markach-z-dnia-22072021r","pageId":20032448,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu z dnia 20.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-20072021-r2","pageId":20032613,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w kobyłce z dnia 21.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-21072021-r","pageId":20032615,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w kobyłce z dnia 21.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-21072021-r2","pageId":20032616,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Ząbkach z dnia 21.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-zabkach-z-dnia-21072021-r","pageId":20032617,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Łosiu z dnia 23.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-losiu-z-dnia-23072021","pageId":20032827,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego nn 0.4kV w Radzyminie z dnia 23.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-napowietrznej-sieci-oswietlenia-ulicznego-nn-04kv-w-radzyminie-z-dnia-23072021","pageId":20032829,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nn 04 kV. Budowa linii kablowej nn i budowy złącza kablowo pomiarowego oraz rozbiórka sieci napowietrznej nn wraz ze stanowiskami słupowymi oraz przyłączem napowietrznym nn w Słupnie z dnia 26.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-elektroenergetycznej-nn-04-kv-budowa-linii-kablowej-nn-i-budowy-zlacza-kablowo-pomiarowego-oraz-rozbiorka-sieci-napowietrznej-nn-wraz-ze-stanowiskami-slupowymi-oraz-przylaczem-napowietrznym-nn-w-slupnie-z-dnia-26072021r","pageId":20032835,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Starym Jankowie z dnia 26.07.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-starym-jankowie-z-dnia-26072021r","pageId":20032836,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Karpinie z dnia 26. 07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-karpinie-z-dnia-26-072021","pageId":20032837,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Dąbrówce z dnia 26.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-dabrowce-z-dnia-26072021r","pageId":20032838,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Czarnej z dnia 21.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-czarnej-z-dnia-21072021-r","pageId":20032839,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Roszczepie z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-roszczepie-z-dnia-22072021r","pageId":20032840,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Markach z dnia 27.07.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-w-markach-z-dnia-27072021r","pageId":20033174,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego z dnia 396, Łąki, gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-z-dnia-396-laki-gmina-radzymin","pageId":20033175,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Chajętach z dnia 27.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-chajetach-z-dnia-27072021","pageId":20033176,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 27.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-27072021r","pageId":20033177,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej z dnia 26.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-kanalizacji-sanitarnej-z-dnia-26072021","pageId":20033178,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyłce z dnia 23.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-kobylce-z-dnia-23072021-r","pageId":20033241,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wołominie z dnia 23.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-sanitarnej-w-wolominie-z-dnia-23072021-r","pageId":20033244,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Duczkach z dnia 23.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-duczkach-z-dnia-23072021-r","pageId":20033246,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce z dnia 23.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-23072021-r","pageId":20033248,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie przebudowy i remontu dachu oraz wymiany stropów w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Zielonce z dnia 23.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-przebudowy-i-remontu-dachu-oraz-wymiany-stropow-w-budynku-mieszkalnym-jednorodzinnym-w-zielonce-z-dnia-23072021-r","pageId":20033252,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowo-drenażowej w Wołominie z dnia 26.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kanalizacji-deszczowo-drenazowej-w-wolominie-z-dnia-26072021-r","pageId":20033272,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jadwinin z dnia 27.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jadwinin-z-dnia-27072021-r","pageId":20033274,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce z dnia 27.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-27072021-r","pageId":20033282,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kołaków z dnia 28.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-miejscowosci-kolakow-z-dnia-28072021","pageId":20033359,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Ostrówku z dnia 27.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-ostrowku-z-dnia-27072021-r","pageId":20033363,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w Lipinkach z dnia 28.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-wraz-z-odgalezieniami-do-granic-posesji-w-lipinkach-z-dnia-28072021-r","pageId":20033365,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-29072021","pageId":20033442,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Ostrówku z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-ostrowku-z-dnia-29072021","pageId":20033443,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Radzyminie z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-zbiornikowej-na-gaz-plynny-w-radzyminie-z-dnia-29072021","pageId":20033444,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Kuligowie z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-kuligowie-z-dnia-29072021","pageId":20033445,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Radzyminie z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-radzyminie-z-dnia-29072021","pageId":20033446,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Klembowie z dnia 28.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-klembowie-z-dnia-28072021-r","pageId":20033489,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Ząbkach z dnia 28.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-zabkach-z-dnia-28072021-r","pageId":20033499,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Jasienicy z dnia 28.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-jasienicy-z-dnia-28072021-r","pageId":20033515,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Ząbkach z dnia 28.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-w-zabkach-z-dnia-28072021-r","pageId":20033531,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Dybowie Kolonii z dnia 02.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-dybowie-kolonii-z-dnia-02082021","pageId":20033823,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Józefowie z dnia 02.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-jozefowie-z-dnia-02082021","pageId":20033846,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Duczkach, z dnia 30.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-duczkach-z-dnia-30072021r","pageId":20033928,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Laskowie z dnia 03.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-laskowie-z-dnia-03082021","pageId":20034110,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyłce, z dnia 30.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-kobylce-z-dnia-30072021","pageId":20034114,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyłce, z dnia 30.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgoszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-kobylce-z-dnia-30072021r","pageId":20034116,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nadmie z dnia 04.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-nadmie-z-dnia-04082021","pageId":20034197,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Markach z dnia 04.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-markach-z-dnia-04082021","pageId":20034198,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Cięciwie, z dnia 02.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-cieciwie-z-dnia-02082021r","pageId":20034220,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Dobczynie z dnia 02.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-dobczynie-z-dnia-02082021r2","pageId":20034222,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu, z dnia 03.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-03082021r2","pageId":20034224,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w Karpinie z dnia 05.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-dwoch-budynkow-mieszkalnych-w-zabudowie-blizniaczej-w-karpinie-z-dnia-05082021","pageId":20034299,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego w Zwierzyńcu z dnia 05.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-oswietlenia-drogowego-w-zwierzyncu-z-dnia-05082021","pageId":20034301,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Sierakowie z dnia 05.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-sierakowie-z-dnia-05082021","pageId":20034302,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Radzyminie z dnia 05.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-radzyminie-z-dnia-05082021","pageId":20034303,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 05.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-05082021","pageId":20034304,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Zielonce z dnia 04.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-zielonce-z-dnia-04082021-r","pageId":20034327,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Starych Lipinach z dnia 04.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-starych-lipinach-z-dnia-04082021-r","pageId":20034328,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Woli Rasztowskiej z dnia 04.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-woli-rasztowskiej-z-dnia-04082021-r","pageId":20034336,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Ossowie z dnia 03.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-ossowie-z-dnia-03082021-r","pageId":20034349,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Dzięciołach z dnia 03.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-dzieciolach-z-dnia-03082021-r","pageId":20034351,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego w Cegielni z dnia 06.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-oswietlenia-drogowego-w-cegielni-z-dnia-06082021","pageId":20034511,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie przebudowy hydrantu na sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-przebudowy-hydrantu-na-sieci-wodociagowej-oraz-przylacza-kanalizacji-sanitarnej","pageId":20034513,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowym Jadowie z dnia 05.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowym-jadowie-z-dnia-05082021-r","pageId":20034518,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowym Jadowie z dnia 05.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowym-jadowie-z-dnia-05082021-r2","pageId":20034523,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Rasztowie z dnia 06.08.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-rasztowie-z-dnia-06082021r","pageId":20034559,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Ząbkach z dnia 06.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-zabkach-z-dnia-06082021-r","pageId":20034631,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy dwóch instalacji gazowych w Starym Kraszewie z dnia 06.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-dwoch-instalacji-gazowych-w-starym-kraszewie-z-dnia-06082021-r","pageId":20034699,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Zielonce z dnia 06.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-zielonce-z-dnia-06082021-r","pageId":20034700,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowe w Radzyminie z dnia 09.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-Radzyminie-z-dnia-09082021","pageId":20034738,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy 4 budynków mieszkalnych dwulokalowych w Radzyminie z dnia 10.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-4-budynkow-mieszkalnych-dwulokalowych-w-radzyminie-z-dnia-10082021","pageId":20034866,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy 5 budynków mieszkalnych dwulokalowych w Radzyminie z dnia 10.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budwy-5-budynkow-mieszkalnych-dwulokalowych-w-radzyminie-z-dnia-10082021","pageId":20034868,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy 4 budynków mieszkalnych dwulokalowych w Radzyminie z dnia 10.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-4-budynkow-mieszkalnych-dwulokalowych-w-radzyminie-z-dnia-10082022","pageId":20034869,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dnia 10.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-przebudowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-z-dnia-10082021","pageId":20034872,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Mokrym z dnia 10.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-mokrym-z-dnia-10082021","pageId":20034875,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 10.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-10082021","pageId":20034880,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy Instalacji gazowej w Radzyminie z dnia 10.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-radzyminie-z-dnia-10082021","pageId":20034889,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Nadbieli z dnia 09.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-elektroenergetycznej-w-nadbieli-z-dnia-09082021-r","pageId":20034903,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na Nowym Grabiu z dnia 09.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-na-nowym-grabiu-z-dnia-09082021-r","pageId":20034939,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Woli Rasztowskiej z dnia 09.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-woli-rasztowskiej-z-dnia-09082021-r","pageId":20034956,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Duczkach z dnia 09.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-duczkach-z-dnia-09082021-r","pageId":20034960,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Pólko z dnia 09.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-polko-z-dnia-09082021-r","pageId":20034962,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu z dnia 09.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-09082021-r","pageId":20034968,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu z dnia 09.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-09082021-r2","pageId":20034973,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 10.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-10082021-r","pageId":20035040,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce z dnia 10.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-10082021r","pageId":20035043,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Mostówce z dnia 10.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-mostowce-z-dnia-10082021-r","pageId":20035044,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowym Jadowie z dnia 10.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowym-jadowie-z-dnia-10082021-r","pageId":20035048,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie sieci kanalizacji deszczowej w Ciemnym i Cegielni z dnia 12.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-sieci-kanalizacji-deszczowej-w-ciemnym-i-cegielni-z-dnia-12082021","pageId":20036816,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej w Ciemnym z dnia 12.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-kanalizacji-sanitarnej-w-ciemnym-z-dnia-12082021","pageId":20036817,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Dobczynie, z dnia 11.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-dobczynie-z-dnia-11082021r","pageId":20036831,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Dobczynie z dnia 11.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jadowie-z-dnia-11082021","pageId":20036835,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jadowie, z dnia 11.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jadowie-z-dnia-11082021r2","pageId":20036837,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce, z dnia 11.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-11082021r","pageId":20036838,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Ślężanach z dnia 13.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-w-slezanach-z-dnia-13082021","pageId":20036864,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Zagościńcu, z dnia 12.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-zagoscincu-z-dnia-12082021r","pageId":20036869,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wójtach, z dnia 13.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-wojtach-z-dnia-13082021r","pageId":20037073,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Pólku, z dnia 13.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-polku-z-dnia-13082021r","pageId":20037076,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy, z dnia 13.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-13082021r","pageId":20037079,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Sitkach, z dnia 13.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-sitkach-z-dnia-13082021r","pageId":20037098,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wołominie, z dnia 13.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-wolominie-z-dnia-13082021r","pageId":20037102,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbudowy instalacji gazowej w Ząbkach, z dnia 16.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-rozbudowy-instalacji-gazowej-w-zabkach-z-dnia-16082021r","pageId":20037108,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego w Laskowie z dnia 16.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-rozbudowy-i-przebudowy-budynku-mieszkalnego-w-laskowie-z-dnia-16082021","pageId":20037147,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu w Słupnie z dnia 16.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-w-slupnie-z-dnia-16082021","pageId":20037161,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Dąbrówce z dnia 16.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-dabrowce-z-dnia-16082021","pageId":20037171,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Ludwinowie z dnia 16.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-ludwinowie-z-dnia-16082021","pageId":20037173,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nadmie z dnia 16.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nadmie-z-dnia-16082021","pageId":20037175,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Chrzęsnem, z dnia 16.08.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-chrzesnem-z-dnia-16082021r","pageId":20037231,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu w Markach z dnia 17.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-w-markach-z-dnia-17082021","pageId":20037233,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Zawadach z dnia 17.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-zawadach-z-dnia-17082021","pageId":20037235,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Duczkach, z dnia 16.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-duczkach-z-dnia-16082021r","pageId":20037237,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Radzyminie z dnia 17.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-radzyminie-z-dnia-17082021","pageId":20037241,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Markach z dnia 17.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-z-dnia-17082021","pageId":20037242,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Markach z dnia 17.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-sieci-wodociagowej-oraz-sieci-kanalizacyjnej-sanitarnej-w-markach-z-dnia-17082021","pageId":20037282,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci wodociągowej w Radzyminie z dnia 17.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-wodociagowej-w-radzyminie-z-dnia-17082021","pageId":20037292,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Nadmie z dnia 17.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-nadmie-z-dnia-17082021","pageId":20037293,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Woli Rasztowskiej, z dnia 17.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-woli-rasztowskiej-z-dnia-17082021r3","pageId":20037364,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Majdanie, z dnia 17.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-majdanie-z-dnia-17082021","pageId":20037367,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Duczkach z dnia 17.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-sanitarnej-w-duczkach-z-dnia-17082021-r","pageId":20037441,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu, z dnia 18.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-18082021r","pageId":20037494,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Sulejowie, z dnia 18.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-sulejowie-z-dnia-18082021r","pageId":20037496,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Arciechowie z dnia 19.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-arciechowie-z-dnia-19082021","pageId":20037508,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowych Załubicach z dnia 19.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowych-zalubicach-z-dnia-19082021","pageId":20037509,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Radzyminie z dnia 19.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-radzyminie-z-dnia-19082021","pageId":20037517,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kowalisze z dnia 19.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kowalisze-z-dnia-19082021","pageId":20037518,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w Łosiu z dnia 19.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-napowietrznej-oswietlenia-ulicznego-w-losiu-z-dnia-19082021","pageId":20037535,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa budynku mieszkalnego w Radzyminie z dnia 19.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-budynku-mieszkalnego-w-radzyminie-z-dnia-19082021","pageId":20037532,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-napowietrznej-oswietlenia-ulicznego-w-radzyminie","pageId":20037542,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci napowietrznej w Cegielni z dnia 19.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-napowietrznej-w-cegielni-z-dnia-19082021","pageId":20037540,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia w Ząbkach z dnia 18.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kablowej-niskiego-napiecia-w-zabkach-z-dnia-18082021r","pageId":20037621,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce, z dnia 19.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-19082021r","pageId":20037624,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Naziemny zbiornik na gaz płynny","url":"/web/powiat-wolominski/naziemny-zbiornik-na-gaz-plynny","pageId":20037623,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nowych Ręczajach, z dnia 19.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-nowych-reczajach-z-dnia-190820221r","pageId":20037627,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Ostrowiku, Zabrańcu, Trzcińce, Małkowie, Krubkach - Górkach i Kolnie, z dnia 19.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-ostrowiku-zabrancu-trzcince-malkowie-krubkach---gorkach-i-kolnie-z-dnia-19082021r","pageId":20037645,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa budynku mieszkalnego w Łąkach z dnia 20.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-budynku-mieszkalnego-w-lakach-z-dnia-20082021","pageId":20037641,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kowalisze z dnia 23.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kowalisze-z-dnia-23082021","pageId":20037684,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Letnisku Nowy Jadów z dnia 20.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-letnisku-nowy-jadow-z-dnia-20082021r","pageId":20037702,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Nadbieli z dnia 23.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-elektroenergetycznej-w-nadbieli-z-dnia-23082021-r","pageId":20037793,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Zielonce z dnia 23.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-zielonce-z-dnia-23082021-r","pageId":20037796,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu, z dnia 24.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-24082021r","pageId":20037869,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy z dnia 24.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-24082021r","pageId":20037875,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa gazociągu śr. ciś. w Radzyminie z dnia 24.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-gazociagu-sr-cis-w-radzyminie-z-dnia-24082021r","pageId":20037772,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odrzutami w Radzyminie z dnia 25.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-radzyminie-z-dnia-25082021r","pageId":20037868,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa budynku mieszkalnego w Ostrówku z dnia 25.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-budynku-mieszkalnego-w-ostrowku-z-dnia-25082021","pageId":20037870,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w mokrym z dnia 26.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-Mokrym-z-dnia-26082021","pageId":20037953,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 25.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-25082021-r","pageId":20037963,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 25.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-25082021-r2","pageId":20037965,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 25.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-25082021-r3","pageId":20037972,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia na Nowym Grabiu z dnia 26.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-na-nowym-grabiu-z-dnia-26082021-r","pageId":20038120,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu z dnia 26.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-26082021-r","pageId":20038121,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Wilczeniec z dnia 26.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-wilczeniec-z-dnia-26082021-r","pageId":20038122,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowych Lipinach, z dnia 25.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-z-dnia-25082021-r","pageId":20038123,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Wołominie, z dnia 27.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-wolominie-z-dnia-27082021r","pageId":20038159,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy, z dnia 27.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-27082021r","pageId":20038163,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Miąsem, z dnia 27.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-miasem-z-dnia-27082021r","pageId":20038168,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy i rozbiórki kanalizacji sanitarnej w Markach z dnia 26.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-i-rozbiorki-kanalizacji-sanitarnej-w-markach-z-dnia-26082021r","pageId":20037977,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji gazowej w Borkach z dnia 26.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-gazowej-w-borkach-z-dnia-26082021","pageId":20037980,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji gazowej w Radzyminie z dnia 30.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-gazowej-w-radzyminie-z-dnia-30082021","pageId":20038281,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Tłuszczu z dnia 23.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-tluszczu-z-dnia-23082021-r","pageId":20038322,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa 20 instalacji gazowych w Markach z dnia 30.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-20-instalacji-gazowych-w-markach-z-dnia-30082021","pageId":20038282,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci gazowej w Markach z dnia 30.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-gazowej-w-markach-z-dnia-30082021","pageId":20038285,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji gazowej w Nowych Załubicach z dnia 30.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-gazowej-w-nowych-zalubicach-z-dnia-30082022","pageId":20038288,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci gazowej w Markach z dnia 29.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-gazowej-w-markach-z-dnia-29082021","pageId":20038292,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Letnisku Nowy Jadów z dnia 30.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-letnisku-nowy-jadow-z-dnia-30082021r","pageId":20038384,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy z dnia 30.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-30082021r","pageId":20038388,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci wodociągowej w Guzowatka z dnia 31.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-wodociagowej-w-guzowatka-z-dnia-31082021","pageId":20038399,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa gazociągu śr. ciś w Cegielni z dnia 02.11.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-gazociagu-sr-cis-w-cegielni-z-dnia-02112021","pageId":20038405,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci gazowej w Nadmie z dnia 31.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-gazowej-w-nadmie-z-dnia-31082022","pageId":20038412,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci gazowej w Słupnie z dnia 31.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-gazowej-w-slupnie-z-dnia-31082021","pageId":20038413,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Wołominie, z dnia 30.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-wolominie-z-dnia-30082021r","pageId":20038529,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Wołominie z dnia 30.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-wolominie-z-dnia-30082021r2","pageId":20038531,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej w Zielonce z dnia 31.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-kanalizacji-deszczowej-w-zielonce-z-dnia-31082021-r","pageId":20038610,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Ostrowiku, Zabrańcu, Trzcińce, Małkowie, Krubkach - Górkach i Kolnie, z dnia 31.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-ostrowiku-zabrancu-trzcince-malkowie-krubkach---gorkach-i-kolnie-z-dnia-31082021-r","pageId":20038615,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu z dnia 01.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-01092021-r","pageId":20038621,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy z dnia 01.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-01092021-r","pageId":20038632,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym w Poświętnem z dnia 01.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-na-gaz-plynny-ze-zbiornikiem-naziemnym-w-poswietnem-z-dnia-01092021-r","pageId":20038634,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy z dnia 31.08.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-31082021-r","pageId":20038749,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy instalacji gazowej w Wołominie z dnia 02.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-rozbudowy-i-przebudowy-instalacji-gazowej-w-wolominie-z-dnia-02092021-r","pageId":20038754,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Kobyłce, z dnia 03.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-kobylce-z-dnia-03092021r","pageId":20038821,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyłce z dnia 03.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-kobylce-z-dnia-03092021r","pageId":20038825,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w Kobyłce, z dnia 03.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kanalizacji-deszczowej-w-kobylce-z-dnia-03092021r","pageId":20038829,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Kobyłce z dnia 03.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-kobylce-z-dnia-03092021r2","pageId":20038830,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Duczkach, z dnia 06.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-duczkach-z-dnia-06092021r","pageId":20038831,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa gazociągu śr. ciś w Dybowie Kolonia z dnia 03.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-gazociagu-sr-cis-w-dybowie-kolonia-z-dnia-03092021","pageId":20038700,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa gazociągu śr. ciś. w Markach z dnia 03.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-gazociagu-sr-cis-w-markach-z-dnia-03092021","pageId":20038703,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu śr. ciś. w Radzyminie z dnia 03.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sr-cis-w-radzyminie-z-dnia-03092021","pageId":20038706,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nadmie z dnia 03.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nadmie-z-dnia-03092021","pageId":20038707,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji gazowej w Markach z dnia 03.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-03092021","pageId":20038716,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Markach z dnia 06.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kanalizacyjnej-w-markach-z-dnia-06092021","pageId":20038870,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Markach z dnia 06.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-markach-z-dnia-06092021","pageId":20038871,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Kołakowie z dnia 06.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-kolakowie-z-dnia-06092021","pageId":20038872,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Dręszewie z dnia 06.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-dreszewie-z-dnia-06092021","pageId":20038874,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Nowych Załubicach z dnia 06.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-nowych-zalubicach-z-dnia-06092021","pageId":20038875,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Nadmie z dnia 07.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-nadmie-z-dnia-07092021","pageId":20038891,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa budynku mieszkalnego w Chajętach z dnia 06.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-budynku-mieszkalnego-w-chajetach-z-dnia-06092021","pageId":20038878,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa budynku bieszkalnego w Cegielni z dnia 06.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-budynku-bieszkalnego-w-cegielni-z-dnia-06092021","pageId":20038885,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy, z dnia 06.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-06092021r","pageId":20038899,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy, z dnia 06.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-06092021r2","pageId":20038903,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nadbiel, z dnia 06.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-miejscowosci-nadbiel-z-dnia-06092021r","pageId":20038917,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowych Ręczajach, z dnia 06.09.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowych-reczajach-z-dnia-06092021r","pageId":20038921,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Rasztowie, z dnia 06.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-rasztowie-z-dnia-06092021r","pageId":20038924,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Wołominie i Starych Lipinach, z dnia 06.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-wolominie-z-dnia-06092021r","pageId":20038926,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa oświetlenia drogowego w Łosiu z dnia 07.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-oswietlenia-drogowego-w-losiu-z-dnia-07092021","pageId":20038901,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Międzyleś z dnia 07.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-miejscowosci-miedzyles-z-dnia-07092021-r","pageId":20039030,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowych Lipinach z dnia 07.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowych-lipinach-z-dnia-07092021-r","pageId":20039031,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci kablowej w Łąkach z dnia 08.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-kablowej-w-lakach-z-dnia-08092021","pageId":20039004,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Arciechowie z dnia 09.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-arciechowie-z-dnia-09092021","pageId":20039283,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Markach z dnia 09.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-markach-z-dnia-09092021","pageId":20039285,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Lipce z dnia 08.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-lipce-z-dnia-08092021-r","pageId":20039287,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Nadmie z dnia 09.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-nadmie-z-dnia-09092021","pageId":20039288,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Letnisko Nowy Jadów z dnia 08.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-miejscowosci-letnisko-nowy-jadow-z-dnia-08092021-r","pageId":20039290,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Urlach z dnia 08.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-urlach-z-dnia-08092021-r","pageId":20039292,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowym Kraszewie z dnia 08.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowym-kraszewie-z-dnia-08092021-r","pageId":20039293,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Michałowie z dnia 08.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-elektroenergetycznej-sieci-oswietlenia-ulicznego-w-michalowie-z-dnia-08092021-r","pageId":20039296,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Sitkach z dnia 08.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-elektroenergetycznej-sieci-oswietlenia-ulicznego-w-sitnym-z-dnia-08092021-r","pageId":20039298,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci kanalizacyjnej w Markach z dnia 09.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-markach-z-dnia-09092021","pageId":20039271,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Sitkach z dnia 09.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-sitkach-z-dnia-09092021-r","pageId":20039407,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Majdanie z dnia 09.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-majdanie-z-dnia-09092021-r","pageId":20039410,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 13.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-13092021","pageId":20039469,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Chrzęsnem z dnia 10.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-chrzesnem-z-dnia-10092021r","pageId":20039479,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nadbiel z dnia 10.09.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-miejscowosci-nadbiel-z-dnia-10092021r","pageId":20039486,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Urlach, z dnia 10.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-urlach-z-dnia-10092021r","pageId":20039487,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Wołominie, z dnia 10.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-wolominie-z-dnia-10092021r2","pageId":20039489,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa wew instalacji zbiornikowej w Emilianowie z dnia 10.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-wew-instalacji-zbiornikowej-w-emilianowie-z-dnia-10092021","pageId":20039383,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Emilianowie z dnia 10.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-zbiornikowej-na-gaz-plynny-w-emilianowie-z-dnia-10092021","pageId":20039391,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji gazowej w miejscowości Rżyska z dnia 13.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-gazowej-w-miejscowosci-rzyska-z-dnia-13092021","pageId":20039472,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji gazowej w Radzyminie z dnia 13.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-gazowej-w-radzyminie-z-dnia-13092021","pageId":20039482,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci wodociągowej w Markach","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-wodociagowej-w-markach","pageId":20039543,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa budynku mieszkalnego w Starych Załubicach z dnia 14.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-budynku-mieszkalnego-w-starych-zalubicach-z-dnia-14092021","pageId":20039545,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren