W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2022 rok","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu-powiatu-wolominskiego-2022-rok","pageId":20055541,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2021 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2020-rok","pageId":20016948,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2020 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2021-rok","pageId":20016947,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2019 rok","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu-powiatu-wolominskiego-2019-rok2","pageId":20016964,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-zielonce","pageId":20028934,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-radzyminie","pageId":20028937,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-zielonce2","pageId":20059452,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-radzyminie2","pageId":20059454,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"O urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/o-urzedzie","pageId":20010809,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/powiat-wolominski/co-robimy","pageId":20010808,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-wolominski/aktualnosci","pageId":20010811,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe","pageId":20010810,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt","pageId":20010813,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr II-1/2021 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-ii-12021-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie-z-dnia-27102021-r-w-sprawie-wyrazenia-opinii-nt-projektu-uchwaly-rady-powiatu-wolominskiego-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-okreslenia-podzialu-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przyznanych-powiatowi-wolominskiemu-wedlug-algorytmu-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-spolecznej-i-zawodowej-osob-niepelnosprawnych-w-2021-roku","pageId":20044974,"parentPageId":20042032,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr III-1/2021 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku, zmienioną uchwałą Nr XXXVIII-373/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala","pageId":20051797,"parentPageId":20042032,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-kompleksu-szpitalnego-wraz-z-wykonaniem-niezbednych-zadan-inwestycyjnych-na-rzecz-szpitala-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-wolominie","pageId":20028938,"parentPageId":20028720,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne","url":"/web/powiat-wolominski/adaptacja-zabytkowego-palacu-w-chrzesnem-na-cele-edukacyjno-kulturalne","pageId":20028844,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą","url":"/web/powiat-wolominski/powiat-wolominski---wyprawa-z-natura-i-kultura","pageId":20028845,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej","url":"/web/powiat-wolominski/poprawa-jakosci-nauczania-w-powiecie-wolominskim-poprzez-budowe-modernizacje-i-wyposazenie-infrastruktury-oswiatowej","pageId":20028846,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/system-wczesnego-ostrzegania-przed-zjawiskami-katastrofalnymi-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028847,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, (zwany wszędzie projektem EA)","url":"/web/powiat-wolominski/rozwoj-elektronicznej-administracji-w-samorzadach-wojewodztwa-mazowieckiego-wspomagajacej-niwelowanie-dwudzielnosci-potencjalu-wojewodztwa-zwany-wszedzie-projektem-ea","pageId":20028917,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, (zwany wszędzie projektem BW)","url":"/web/powiat-wolominski/przyspieszenie-wzrostu-konkurencyjnosci-wojewodztwa-mazowieckiego-przez-budowanie-spoleczenstwa-informacyjnego-i-gospodarki-opartej-na-wiedzy-poprzez-stworzenie-zintegrowanych-baz-wiedzy-o-mazowszu-zwany-wszedzie-projektem-bw","pageId":20028923,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie 1","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4366w-na-odcinku-ulicy-mareckiej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-gminie-zielonka-etap-i-zadanie-1","pageId":20028925,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów","url":"/web/powiat-wolominski/wsparcie-kadry-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-zarzadzaniu-oswiata-ukierunkowanym-na-rozwoj-szkol-i-kompetencji-kluczowych-uczniow","pageId":20028837,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0021/17","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-mazowieccy-liderzy-e-administracji-o-numerze-powr021800-00-002117","pageId":20028838,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/dzialania-wspierajace-podnoszenie-dostepnosci-jakosci-i-efektywnosci-uslug-publicznych-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028840,"parentPageId":20028724,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2022 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2022-roku","pageId":20057782,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2021-roku","pageId":20017464,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2020-roku","pageId":20017466,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2019-roku","pageId":20017468,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Linia W","url":"/web/powiat-wolominski/linia-w","pageId":20054318,"parentPageId":20054325,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Linia T","url":"/web/powiat-wolominski/linia-t","pageId":20054320,"parentPageId":20054325,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Remont przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 4344 w miejscowości Myszadła, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/remont-przepustu-drogowego-w-drodze-powiatowej-nr-4344-w-miejscowosci-myszadla-gm-jadow","pageId":20028827,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja konkursu z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii, w formie powiatowego rajdu rowerowego na orientację","url":"/web/powiat-wolominski/organizacja-konkursu-z-zakresu-wiedzy-o-srodowisku-naturalnym-i-ekologii-w-formie-powiatowego-rajdu-rowerowego-na-orientacje","pageId":20028829,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej przy Rezerwacie Śliże, w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-przy-rezerwacie-slize-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028832,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rowerowi Poszukiwacze Skarbów – urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej na terenach objętych ochroną przyrody w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/rowerowi-poszukiwacze-skarbow--urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-na-terenach-objetych-ochrona-przyrody-w-powiecie-wolominskim2","pageId":20028833,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2017 – Selfie z naturą","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-konkurs-ekologiczny-2017--selfie-z-natura","pageId":20028834,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Konkurs Ekologiczny, dotyczący ogólnych zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu wołomińskiego (szkoły podstawowe)","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-konkurs-ekologiczny-dotyczacy-ogolnych-zagadnien-ekologicznych-oraz-wiedzy-o-srodowisku-przyrodniczym-powiatu-wolominskiego-szkoly-podstawowe","pageId":20028835,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodnicznej w miejscowości Zielonka, powiat wołomiński, dofinansowano przez WFOŚiGW w Warszawie","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodnicznej-w-miejscowosci-zielonka-powiat-wolominski-dofinansowano-przez-wfosigw-w-warszawie","pageId":20028836,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji ekologicznej w miejscowości Radzymin, powiat wołomiński","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-ekologicznej-w-miejscowosci-radzymin-powiat-wolominski","pageId":20079888,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu drogowego na rzece Rządzy w miejscowości Turze, gm. Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-i-budowa-nowego-mostu-drogowego-na-rzece-rzadzy-w-miejscowosci-turze-gm-poswietne","pageId":20028779,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa mostu w Kurach gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-mostu-w-kurach-gm-tluszcz","pageId":20028782,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o powiecie","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-powiecie","pageId":20011648,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/zarzad-powiatu","pageId":20011653,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rada Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/rada-powiatu","pageId":20011659,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starostwo Powiatowe w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/starostwo-powiatowe-w-wolominie","pageId":20011688,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Finanse i mienie powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/finanse-i-mienie-powiatu2","pageId":20024304,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapa Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-drog-powiatowych","pageId":20011714,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statut Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/statut-powiatu-wolominskiego","pageId":20011715,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Fundusze Zewnętrzne","url":"/web/powiat-wolominski/fundusze-zewnetrzne","pageId":20028717,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wszystkie gminy","url":"/web/powiat-wolominski/wszytkie-gminy","pageId":20011716,"parentPageId":20010809,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/jednostki-powiatowe3","pageId":20021858,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/powiat-wolominski/oswiadczenie-majatkowe","pageId":20029117,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zbiór akt prawa miejscowego i innych aktów podlegających publikacji","url":"/web/powiat-wolominski/zbior-akt-prawa-miejscowego-i-innych-aktow-podlegajacych-publikacji3","pageId":20039005,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-przystosowanego-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-do-dps-w-radzyminie","pageId":20028786,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi","url":"/web/powiat-wolominski/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi","pageId":20028789,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Modernizacja DPS w Radzyminie w zakresie budowy windy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania","url":"/web/powiat-wolominski/modernizacja-dps-w-radzyminie-w-zakresie-budowy-windy-dla-osob-niepelnosprawnych-oraz-wymiany-instalacji-centralnego-ogrzewania","pageId":20028793,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakup samochodu do przewozu ON dla ŚDS Caritas DWP w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-do-przewozu-on-dla-sds-caritas-dwp-w-radzyminie","pageId":20028796,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie wejścia do potrzeb ON w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/likwidacja-barier-architektonicznych-poprzez-dostosowanie-wejscia-do-potrzeb-on-w-budynku-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20028797,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-wolominski/zamowienia-publiczne2","pageId":20015890,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wolne stanowiska pracy","url":"/web/powiat-wolominski/wolne-stanowika-pracy","pageId":20011718,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie powiatu, strategie, programy powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/raport-o-stanie-powiatu-strategie-programy-powiatowe2","pageId":20022184,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-srodowisku2","pageId":20024419,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie","url":"/web/powiat-wolominski/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie","pageId":20028695,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/powiat-wolominski/organizacje-pozarzadowe2","pageId":20027883,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego","pageId":20028656,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/powiat-wolominski/konsultacje-spoleczne3","pageId":20038394,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapa inwestycji","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-inwestycji","pageId":20026338,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-wolominski/petycje12","pageId":20031519,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Udostępnianie informacji publicznej","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-informacji-publicznej","pageId":20011724,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry i informacje prowadzone przez urząd","url":"/web/powiat-wolominski/rejestry-i-informacje-prowadzone-przez-urzad2","pageId":20016291,"parentPageId":20010808,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Urzędowa tablica ogłoszeń","url":"/web/powiat-wolominski/urzedowa-tablica-ogloszen","pageId":20026245,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole","url":"/web/powiat-wolominski/kontrole2","pageId":20074824,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje bieżące","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-biezace","pageId":20010816,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia","url":"/web/powiat-wolominski/wydarzenia","pageId":20010817,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia i komunikaty","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-i-komunikaty","pageId":20011734,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia kulturalne i turystyczne","url":"/web/powiat-wolominski/atrakcje-w-powiecie2","pageId":20026213,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-336/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieoletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3362021-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-15-listopada-2021-r-w-sprawie-projektu-wieoletniej-prognozy-finansowej-na-lata-2022---2035","pageId":20045627,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-337/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3372021-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-15-listopada-2021-r-w-sprawie-projektu-uchwaly-budzetowej-na-rok-2022","pageId":20045628,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XLI-407/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xli-4072021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-20-grudnia-2021-r","pageId":20053318,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xli-4082021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-20-grudnia-2021-r2","pageId":20053317,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej","url":"/web/powiat-wolominski/opinie-regiolanej-izby-obrachunkowej","pageId":20050558,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4339w-w-miejscowosci-strachow-gm-jadow","pageId":20028745,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe gm. Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4329w-w-miejscowosci-rowne-gm-strachowka","pageId":20028746,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Godziny pracy urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/godziny-pracy-urzedu","pageId":20011735,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę w urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe-w-urzedzie4","pageId":20019233,"parentPageId":20010810,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/powiat-wolominski/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20026672,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obsługa osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/obsluga-osob-niepelnosprawnych","pageId":20011908,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rzeczy Znalezionych","url":"/web/powiat-wolominski/biuro-rzeczy-znalezionych","pageId":20011916,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Konta Starostwa - opłaty","url":"/web/powiat-wolominski/konta-starostwa---oplaty","pageId":20011917,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dane do faktur, umów","url":"/web/powiat-wolominski/dane-do-faktur","pageId":20011918,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/powiat-wolominski/rodo","pageId":20011919,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/dane-kontaktowe-urzedu","pageId":20011920,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt do Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt-do-rady-powiatu","pageId":20011922,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/powiat-wolominski/redakcja-bip","pageId":20010818,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu","url":"/web/powiat-wolominski/koordynacja-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu","pageId":20011837,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego","pageId":20025928,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-budynku-liceum-ogolnoksztalcacego-w-radzyminie-wraz-z-sala-gimnastyczna","pageId":20028740,"parentPageId":20028732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-42019-z-dnia-30-grudnia-2020-r","pageId":20029554,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-52020-z-dnia-10-marca-2020-r","pageId":20029580,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 6/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-62020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029585,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 7/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-72020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029588,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka8","pageId":20029266,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow7","pageId":20029267,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow8","pageId":20029268,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne8","pageId":20029269,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki8","pageId":20029270,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji - rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja","pageId":20055476,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Radzymin-Klembów-Międzyleś","url":"/web/powiat-wolominski/swiadczenie-uslug-publicznych-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-na-linii-komunikacyjnej-relacji-radzymin-klembow-miedzyles","pageId":20048175,"parentPageId":20048161,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Kozły – Strachówka – Strachów","url":"/web/powiat-wolominski/swiadczenie-uslug-publicznych-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-na-linii-komunikacyjnej-relacji-kozly--strachowka--strachow2","pageId":20048193,"parentPageId":20048161,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Tłuszcz – Franciszków – Kąty-Miąski","url":"/web/powiat-wolominski/swiadczenie-uslug-publicznych-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-na-linii-komunikacyjnej-relacji-tluszcz--franciszkow--katy-miaski2","pageId":20048195,"parentPageId":20048161,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej","url":"/web/powiat-wolominski/rozklad-jazdy2","pageId":20054303,"parentPageId":20054305,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Autobusy Racbus (Wołomin ↔ Radzymin)","url":"/web/powiat-wolominski/autobusy-racbus-wolomin--radzymin","pageId":20054309,"parentPageId":20054305,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przewozy Pasażerskie Autokarem Stanisław Sztuka (Wołomin ↔ Radzymin)","url":"/web/powiat-wolominski/przewozy-pasazerskie-autokarem-stanislaw-sztuka-wolomin--radzymin","pageId":20054310,"parentPageId":20054305,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Autobusy lokalne \"L\"","url":"/web/powiat-wolominski/autobusy-lokalne-l","pageId":20054316,"parentPageId":20054305,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Autobusy STALKO","url":"/web/powiat-wolominski/autobusy-stalko3","pageId":20054325,"parentPageId":20054305,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 8/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-82021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029593,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 9/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-92021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029603,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 10/2021 z dnia 13 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-102021-z-dnia-13-maja-2021-r","pageId":20029604,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 11/2021 z dnia 31 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-112021-z-dnia-31-maja-2021-r","pageId":20029605,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 12/2021 z dnia 27 września 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-122021-z-dnia-27-wrzesnia-2021-r","pageId":20042158,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 13/2021 z dnia 11 października 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-132021-z-dnia-27-wrzesnia-2021-r","pageId":20042159,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2021 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2021-rok2","pageId":20070693,"parentPageId":20070692,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2022 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2022-rok","pageId":20070694,"parentPageId":20070692,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Lasy","url":"/web/powiat-wolominski/lasy","pageId":20025944,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uproszczony plan urządzenia lasu - zaświadczenia","url":"/web/powiat-wolominski/upul","pageId":20025811,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odpady","url":"/web/powiat-wolominski/odpady2","pageId":20025942,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekultywacja","url":"/web/powiat-wolominski/rekultywacja","pageId":20025948,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Karta Wędkarska","url":"/web/powiat-wolominski/karta-wedkarska","pageId":20024880,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydobycie kopalin","url":"/web/powiat-wolominski/wydobycie-kopalin","pageId":20025945,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dokumentacja i projekty geologiczne","url":"/web/powiat-wolominski/dokumentacja-i-projekty-geologiczne","pageId":20025946,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m2","pageId":20026127,"parentPageId":20026151,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozostałe","url":"/web/powiat-wolominski/pozostale","pageId":20025952,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wypisy i informacje z operatu ewidencyjnego","url":"/web/powiat-wolominski/wypisy-i-informacje-z-operatu-ewidencyjnego","pageId":20011818,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/aktualizacja-bazy-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20011819,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/wnioski-o-udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-z-zakresu-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20022875,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Rady","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-rady2","pageId":20042027,"parentPageId":20042024,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Rady","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-rady5","pageId":20042028,"parentPageId":20042024,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/program-polityki-prorodzinnej-w-powiecie-wolominskim","pageId":20060413,"parentPageId":20026152,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych","pageId":20042024,"parentPageId":20026152,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Specjalistyczne poradnictwo rodzinne","url":"/web/powiat-wolominski/specjalistyczne-poradnictwo-rodzinne2","pageId":20060415,"parentPageId":20026152,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20210","pageId":20042031,"parentPageId":20042027,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu edukacji","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-edukacji2","pageId":20011774,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawy z zakresu kultury i sportu","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-kultury","pageId":20011760,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Współorganizacja imprez","url":"/web/powiat-wolominski/wspolorganizacja-imprez2","pageId":20037557,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Patronaty Starosty","url":"/web/powiat-wolominski/patronaty-starosty2","pageId":20037558,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zadania realizowane z budżetu Państwa lub państwowych funduszy celowych","url":"/web/powiat-wolominski/zadania-realizowane-z-budzetu-panstwa-lub-panstwowych-funduszy-celowych","pageId":20083896,"parentPageId":20028717,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Razem Bezpieczniej","url":"/web/powiat-wolominski/program-razem-bezpieczniej2","pageId":20028778,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO WER 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-wer-2014-2020","pageId":20028721,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"RPO WM 2007-2013 i 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/rpo-wm-2007-2013-i-2014-2020","pageId":20028723,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"POPT 2007-2013","url":"/web/powiat-wolominski/popt-2007-2013","pageId":20028724,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"EFS 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/efs-2014--2020","pageId":20028725,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"WFOŚiGW","url":"/web/powiat-wolominski/wfosigw","pageId":20028726,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Programy Ministerstwa Obrony Narodowej","url":"/web/powiat-wolominski/programy-ministerstwa-obrony-narodowej2","pageId":20028775,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PFRON i MCPS","url":"/web/powiat-wolominski/pfron-i-mcps","pageId":20028728,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych","url":"/web/powiat-wolominski/dotacja-ze-srodkow-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolnych","pageId":20028730,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej","url":"/web/powiat-wolominski/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej","pageId":20028732,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO Ryby 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-ryby-2014--2021","pageId":20028771,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PROW 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/prow-2014-2020","pageId":20042655,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20211","pageId":20042032,"parentPageId":20042028,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie w dniu 04.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-z-posiedzenia-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie-w-dniu-04102021-r","pageId":20042039,"parentPageId":20042031,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie w dniu 27.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolomin