W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-zielonce","pageId":20028934,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-radzyminie","pageId":20028937,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2021 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2020-rok","pageId":20016948,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2020 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2021-rok","pageId":20016947,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2019 rok","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu-powiatu-wolominskiego-2019-rok2","pageId":20016964,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"O urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/o-urzedzie","pageId":20010809,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/powiat-wolominski/co-robimy","pageId":20010808,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-wolominski/aktualnosci","pageId":20010811,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe","pageId":20010810,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt","pageId":20010813,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr II-1/2021 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-ii-12021-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie-z-dnia-27102021-r-w-sprawie-wyrazenia-opinii-nt-projektu-uchwaly-rady-powiatu-wolominskiego-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-okreslenia-podzialu-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przyznanych-powiatowi-wolominskiemu-wedlug-algorytmu-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-spolecznej-i-zawodowej-osob-niepelnosprawnych-w-2021-roku","pageId":20044974,"parentPageId":20042032,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie karty wędkarskiej","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-karty-wedkarskiej","pageId":20024881,"parentPageId":20024880,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie duplikatu karty wędkarskiej","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-duplikatu-karty-wedkarskiej","pageId":20024883,"parentPageId":20024880,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-kompleksu-szpitalnego-wraz-z-wykonaniem-niezbednych-zadan-inwestycyjnych-na-rzecz-szpitala-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-wolominie","pageId":20028938,"parentPageId":20028720,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne","url":"/web/powiat-wolominski/adaptacja-zabytkowego-palacu-w-chrzesnem-na-cele-edukacyjno-kulturalne","pageId":20028844,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą","url":"/web/powiat-wolominski/powiat-wolominski---wyprawa-z-natura-i-kultura","pageId":20028845,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej","url":"/web/powiat-wolominski/poprawa-jakosci-nauczania-w-powiecie-wolominskim-poprzez-budowe-modernizacje-i-wyposazenie-infrastruktury-oswiatowej","pageId":20028846,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/system-wczesnego-ostrzegania-przed-zjawiskami-katastrofalnymi-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028847,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, (zwany wszędzie projektem EA)","url":"/web/powiat-wolominski/rozwoj-elektronicznej-administracji-w-samorzadach-wojewodztwa-mazowieckiego-wspomagajacej-niwelowanie-dwudzielnosci-potencjalu-wojewodztwa-zwany-wszedzie-projektem-ea","pageId":20028917,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, (zwany wszędzie projektem BW)","url":"/web/powiat-wolominski/przyspieszenie-wzrostu-konkurencyjnosci-wojewodztwa-mazowieckiego-przez-budowanie-spoleczenstwa-informacyjnego-i-gospodarki-opartej-na-wiedzy-poprzez-stworzenie-zintegrowanych-baz-wiedzy-o-mazowszu-zwany-wszedzie-projektem-bw","pageId":20028923,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie 1","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4366w-na-odcinku-ulicy-mareckiej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-gminie-zielonka-etap-i-zadanie-1","pageId":20028925,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów","url":"/web/powiat-wolominski/wsparcie-kadry-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-zarzadzaniu-oswiata-ukierunkowanym-na-rozwoj-szkol-i-kompetencji-kluczowych-uczniow","pageId":20028837,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0021/17","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-mazowieccy-liderzy-e-administracji-o-numerze-powr021800-00-002117","pageId":20028838,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/dzialania-wspierajace-podnoszenie-dostepnosci-jakosci-i-efektywnosci-uslug-publicznych-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028840,"parentPageId":20028724,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2021-roku","pageId":20017464,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2020-roku","pageId":20017466,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2019-roku","pageId":20017468,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Remont przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 4344 w miejscowości Myszadła, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/remont-przepustu-drogowego-w-drodze-powiatowej-nr-4344-w-miejscowosci-myszadla-gm-jadow","pageId":20028827,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja konkursu z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii, w formie powiatowego rajdu rowerowego na orientację","url":"/web/powiat-wolominski/organizacja-konkursu-z-zakresu-wiedzy-o-srodowisku-naturalnym-i-ekologii-w-formie-powiatowego-rajdu-rowerowego-na-orientacje","pageId":20028829,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej przy Rezerwacie Śliże, w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-przy-rezerwacie-slize-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028832,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rowerowi Poszukiwacze Skarbów – urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej na terenach objętych ochroną przyrody w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/rowerowi-poszukiwacze-skarbow--urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-na-terenach-objetych-ochrona-przyrody-w-powiecie-wolominskim2","pageId":20028833,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2017 – Selfie z naturą","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-konkurs-ekologiczny-2017--selfie-z-natura","pageId":20028834,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Konkurs Ekologiczny, dotyczący ogólnych zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu wołomińskiego (szkoły podstawowe)","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-konkurs-ekologiczny-dotyczacy-ogolnych-zagadnien-ekologicznych-oraz-wiedzy-o-srodowisku-przyrodniczym-powiatu-wolominskiego-szkoly-podstawowe","pageId":20028835,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodnicznej w miejscowości Zielonka, powiat wołomiński, dofinansowano przez WFOŚiGW w Warszawie","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodnicznej-w-miejscowosci-zielonka-powiat-wolominski-dofinansowano-przez-wfosigw-w-warszawie","pageId":20028836,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu drogowego na rzece Rządzy w miejscowości Turze, gm. Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-i-budowa-nowego-mostu-drogowego-na-rzece-rzadzy-w-miejscowosci-turze-gm-poswietne","pageId":20028779,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa mostu w Kurach gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-mostu-w-kurach-gm-tluszcz","pageId":20028782,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o powiecie","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-powiecie","pageId":20011648,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/zarzad-powiatu","pageId":20011653,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/rada-powiatu","pageId":20011659,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starostwo Powiatowe w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/starostwo-powiatowe-w-wolominie","pageId":20011688,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Finanse i mienie powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/finanse-i-mienie-powiatu2","pageId":20024304,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapa Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-drog-powiatowych","pageId":20011714,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statut Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/statut-powiatu-wolominskiego","pageId":20011715,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Fundusze Zewnętrzne","url":"/web/powiat-wolominski/fundusze-zewnetrzne","pageId":20028717,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wszystkie gminy","url":"/web/powiat-wolominski/wszytkie-gminy","pageId":20011716,"parentPageId":20010809,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/jednostki-powiatowe3","pageId":20021858,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/powiat-wolominski/oswiadczenie-majatkowe","pageId":20029117,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zbiór akt prawa miejscowego i innych aktów podlegających publikacji","url":"/web/powiat-wolominski/zbior-akt-prawa-miejscowego-i-innych-aktow-podlegajacych-publikacji3","pageId":20039005,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-powiatu-wolominskiego-na-realizacje-zadan-publicznych-zlecanych-w-ramach-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20038202,"parentPageId":20038200,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-i-tryb-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-lub-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20038272,"parentPageId":20038200,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/program-wspolpracy-powiatu-wolominskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-rok-2021","pageId":20038274,"parentPageId":20038200,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030","url":"/web/powiat-wolominski/strategia-rozwoju-turystyki-powiatu-wolominskiego-na-lata-2021-2030","pageId":20038275,"parentPageId":20038200,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-przystosowanego-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-do-dps-w-radzyminie","pageId":20028786,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi","url":"/web/powiat-wolominski/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi","pageId":20028789,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Modernizacja DPS w Radzyminie w zakresie budowy windy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania","url":"/web/powiat-wolominski/modernizacja-dps-w-radzyminie-w-zakresie-budowy-windy-dla-osob-niepelnosprawnych-oraz-wymiany-instalacji-centralnego-ogrzewania","pageId":20028793,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakup samochodu do przewozu ON dla ŚDS Caritas DWP w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-do-przewozu-on-dla-sds-caritas-dwp-w-radzyminie","pageId":20028796,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie wejścia do potrzeb ON w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/likwidacja-barier-architektonicznych-poprzez-dostosowanie-wejscia-do-potrzeb-on-w-budynku-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20028797,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-wolominski/zamowienia-publiczne2","pageId":20015890,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wolne stanowiska pracy","url":"/web/powiat-wolominski/wolne-stanowika-pracy","pageId":20011718,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie powiatu, strategie, programy powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/raport-o-stanie-powiatu-strategie-programy-powiatowe2","pageId":20022184,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-srodowisku2","pageId":20024419,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie","url":"/web/powiat-wolominski/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie","pageId":20028695,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/powiat-wolominski/organizacje-pozarzadowe2","pageId":20027883,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego","pageId":20028656,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych","pageId":20042024,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/powiat-wolominski/konsultacje-spoleczne3","pageId":20038394,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapa inwestycji","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-inwestycji","pageId":20026338,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona zdrowia","url":"/web/powiat-wolominski/ochrona-zdrowia","pageId":20011729,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-wolominski/petycje12","pageId":20031519,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Udostępnianie informacji publicznej","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-informacji-publicznej","pageId":20011724,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry i informacje prowadzone przez urząd","url":"/web/powiat-wolominski/rejestry-i-informacje-prowadzone-przez-urzad2","pageId":20016291,"parentPageId":20010808,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Urzędowa tablica ogłoszeń","url":"/web/powiat-wolominski/urzedowa-tablica-ogloszen","pageId":20026245,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje bieżące","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-biezace","pageId":20010816,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia","url":"/web/powiat-wolominski/wydarzenia","pageId":20010817,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia i komunikaty","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-i-komunikaty","pageId":20011734,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wydarzenia kulturalne i turystyczne","url":"/web/powiat-wolominski/atrakcje-w-powiecie2","pageId":20026213,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-336/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieoletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3362021-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-15-listopada-2021-r-w-sprawie-projektu-wieoletniej-prognozy-finansowej-na-lata-2022---2035","pageId":20045627,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-337/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3372021-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-15-listopada-2021-r-w-sprawie-projektu-uchwaly-budzetowej-na-rok-2022","pageId":20045628,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4339w-w-miejscowosci-strachow-gm-jadow","pageId":20028745,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe gm. Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4329w-w-miejscowosci-rowne-gm-strachowka","pageId":20028746,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Godziny pracy urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/godziny-pracy-urzedu","pageId":20011735,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę w urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe-w-urzedzie4","pageId":20019233,"parentPageId":20010810,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/powiat-wolominski/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20026672,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obsługa osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/obsluga-osob-niepelnosprawnych","pageId":20011908,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Biuro Rzeczy Znalezionych","url":"/web/powiat-wolominski/biuro-rzeczy-znalezionych","pageId":20011916,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Konta Starostwa - opłaty","url":"/web/powiat-wolominski/konta-starostwa---oplaty","pageId":20011917,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dane do faktur, umów","url":"/web/powiat-wolominski/dane-do-faktur","pageId":20011918,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/powiat-wolominski/rodo","pageId":20011919,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/dane-kontaktowe-urzedu","pageId":20011920,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt do Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt-do-rady-powiatu","pageId":20011922,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/powiat-wolominski/redakcja-bip","pageId":20010818,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu","url":"/web/powiat-wolominski/koordynacja-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu","pageId":20011837,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego","pageId":20025928,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-budynku-liceum-ogolnoksztalcacego-w-radzyminie-wraz-z-sala-gimnastyczna","pageId":20028740,"parentPageId":20028732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 4/2019 z dnia 30 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-42019-z-dnia-30-grudnia-2020-r","pageId":20029554,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-52020-z-dnia-10-marca-2020-r","pageId":20029580,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 6/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-62020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029585,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 7/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-72020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029588,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka8","pageId":20029266,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow7","pageId":20029267,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow8","pageId":20029268,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne8","pageId":20029269,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki8","pageId":20029270,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu budownictwa","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-budownictwa4","pageId":20026120,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-geodezji-gospodarki-nieruchomosciami-i-kartografii","pageId":20026006,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa i geologii","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-ochrony-srodowiska-lesnictwa-i-geologii","pageId":20026151,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu komunikacji i transportu","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-komunikacji-i-transportu4","pageId":20026118,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawy z zakresu edukacji i kultury","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-edukacji-i-kultury2","pageId":20026154,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Program polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-polityki-spolecznej","pageId":20026152,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu dróg powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-drog-powiatowych2","pageId":20023821,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy obywatelskie","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-obywatelskie","pageId":20011841,"parentPageId":20019233,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Złóż skargę/wniosek/petycję","url":"/web/powiat-wolominski/zloz-skargewniosekpetycje5","pageId":20022340,"parentPageId":20019233,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rzecznik Praw Konsumenta","url":"/web/powiat-wolominski/rzecznik-praw-konsumenta4","pageId":20028389,"parentPageId":20019233,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-zespol-orzekania-o-niepelnosprawnosci2","pageId":20032424,"parentPageId":20019233,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kluby Sportowe - wpis do ewidencji","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe-wpis-do-ewidencji","pageId":20018181,"parentPageId":20025890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kluby Sportowe - likwidacja","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe-likwidacja","pageId":20018180,"parentPageId":20025890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania za 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-za-2021-r","pageId":20039709,"parentPageId":20039716,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania za 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-za-2020-r2","pageId":20039725,"parentPageId":20039716,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uchwała Nr 8/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-82021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029593,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 9/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-92021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029603,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 10/2021 z dnia 13 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-102021-z-dnia-13-maja-2021-r","pageId":20029604,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 11/2021 z dnia 31 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-112021-z-dnia-31-maja-2021-r","pageId":20029605,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 12/2021 z dnia 27 września 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-122021-z-dnia-27-wrzesnia-2021-r","pageId":20042158,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 13/2021 z dnia 11 października 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-132021-z-dnia-27-wrzesnia-2021-r","pageId":20042159,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lasy","url":"/web/powiat-wolominski/lasy","pageId":20025944,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uproszczony plan urządzenia lasu - zaświadczenia","url":"/web/powiat-wolominski/upul","pageId":20025811,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odpady","url":"/web/powiat-wolominski/odpady2","pageId":20025942,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekultywacja","url":"/web/powiat-wolominski/rekultywacja","pageId":20025948,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Karta Wędkarska","url":"/web/powiat-wolominski/karta-wedkarska","pageId":20024880,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydobycie kopalin","url":"/web/powiat-wolominski/wydobycie-kopalin","pageId":20025945,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dokumentacja i projekty geologiczne","url":"/web/powiat-wolominski/dokumentacja-i-projekty-geologiczne","pageId":20025946,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m2","pageId":20026127,"parentPageId":20026151,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozostałe","url":"/web/powiat-wolominski/pozostale","pageId":20025952,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025","url":"/web/powiat-wolominski/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-powiatu-wolominskiego-na-lata-2021-2025","pageId":20038183,"parentPageId":20038182,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/program-wspolpracy-powiatu-wolominskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2022","pageId":20038381,"parentPageId":20038182,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wypisy i informacje z operatu ewidencyjnego","url":"/web/powiat-wolominski/wypisy-i-informacje-z-operatu-ewidencyjnego","pageId":20011818,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/aktualizacja-bazy-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20011819,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/wnioski-o-udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-z-zakresu-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20022875,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Rady","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-rady2","pageId":20042027,"parentPageId":20042024,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Rady","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-rady5","pageId":20042028,"parentPageId":20042024,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20210","pageId":20042031,"parentPageId":20042027,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu edukacji","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-edukacji2","pageId":20011774,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawy z zakresu kultury","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-kultury","pageId":20011760,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Współorganizacja imprez","url":"/web/powiat-wolominski/wspolorganizacja-imprez2","pageId":20037557,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Patronaty Starosty","url":"/web/powiat-wolominski/patronaty-starosty2","pageId":20037558,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"I kwartał 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/I-kwartal-2020-r","pageId":20039726,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II kwartał 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/II-kwartal-2020-r","pageId":20039731,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"III kwartał 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iii-kwartal-2020-r","pageId":20039736,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IV kwartał 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iv-kwartal-2020-r","pageId":20039769,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe za 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-finansowe-za-2020-r","pageId":20039770,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe za 2020 r. - Starostwo","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-finansowe-za-2020-r---starostwo","pageId":20039771,"parentPageId":20039725,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg","url":"/web/powiat-wolominski/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog","pageId":20028718,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Razem Bezpieczniej","url":"/web/powiat-wolominski/program-razem-bezpieczniej2","pageId":20028778,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środki z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa","url":"/web/powiat-wolominski/srodki-z-rezerwy-celowej-budzetu-panstwa","pageId":20028720,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO WER 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-wer-2014-2020","pageId":20028721,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"RPO WM 2007-2013 i 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/rpo-wm-2007-2013-i-2014-2020","pageId":20028723,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"POPT 2007-2013","url":"/web/powiat-wolominski/popt-2007-2013","pageId":20028724,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"EFS 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/efs-2014--2020","pageId":20028725,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"WFOŚiGW","url":"/web/powiat-wolominski/wfosigw","pageId":20028726,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Programy Ministerstwa Obrony Narodowej","url":"/web/powiat-wolominski/programy-ministerstwa-obrony-narodowej2","pageId":20028775,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PFRON i MCPS","url":"/web/powiat-wolominski/pfron-i-mcps","pageId":20028728,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIiB Rezerwa Subwencji Ogólnej","url":"/web/powiat-wolominski/miib-rezerwa-subwencji-ogolnej","pageId":20028729,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych","url":"/web/powiat-wolominski/dotacja-ze-srodkow-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolnych","pageId":20028730,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej","url":"/web/powiat-wolominski/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej","pageId":20028732,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO Ryby 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-ryby-2014--2021","pageId":20028771,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PROW 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/prow-2014-2020","pageId":20042655,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20211","pageId":20042032,"parentPageId":20042028,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie w dniu 04.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-z-posiedzenia-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie-w-dniu-04102021-r","pageId":20042039,"parentPageId":20042031,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie w dniu 27.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-z-posiedzenia-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie-w-dniu-27102021-r","pageId":20044972,"parentPageId":20042031,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekordowe rządowe wsparcie dla Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rekordowe-rzadowe-wsparcie-dla-powiatu-wolominskiego","pageId":20028950,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej w ramach FDS","url":"/web/powiat-wolominski/uroczyste-podpisanie-umowy-dotacyjnej-w-ramach-fds","pageId":20028952,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-Ręczaje Polskie","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-na-odcinku-majdan-reczaje-polskie","pageId":20028956,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4338w-od-skrzyzowania-ulic-slonecznej-z-krolewska-w-m-kowalicha-do-skrzyzowania-ulic-marianowskich-w-m-marianow-gm-dabrowka","pageId":20028958,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-4351w-na-odcinku-od-miejscowosci-zabraniec-gmina-poswietne-do-granicy-powiatu-wolominskiego","pageId":20028960,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na DP nr 4306W, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4306w-w-ramach-inwestycji-pn-przebudowa-mostu-w-zawadach-na-dp-nr-4306w-gm-radzymin","pageId":20028963,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drog-powiatowych-nr-4359w-ul-wilenskiej-w-wolominie-nr-4304w-ul-szkolnej-w-slupnie-gm-radzymin-nr-4352w-ul-mareckiej-w-kobylce","pageId":20028966,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-i-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-od-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-634-w-gminie-wolomin-do-miejscowosci-reczaje-polskie-w-gminie-poswietne","pageId":20028967,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4312w-na-odcinku-od-ronda-w-zagoscincu-na-polaczeniu-ul-100-lecia-podmiejskiej-szkolnej-do-ul-boryny-w-helenowie","pageId":20028969,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4307w-na-odcinku-od-wezla-wola-rasztowska-do-skrzyzowania-w-m-zwierzyniec","pageId":20028972,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie, długość odcinka 853,13 m.b.","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-4357w-al-armii-krajowej-w-wolominie-dlugosc-odcinka-85313-mb","pageId":20040617,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej 4366W ul. Lipowej i ul. Wolności w Zielonce długość odcinka 1 340,21 m.b.","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-4366w-ul-lipowej-i-ul-wolnosci-w-zielonce-dlugosc-odcinka-1-34021-mb","pageId":20040618,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu „1”","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-wydawania-i-zwrotu-identyfikatorow-1-okreslone-w-zarzadzeniu-nr-972018-z-dnia-24042018-r","pageId":20011899,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu „2”","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-wydawania-i-zwrotu-identyfikatorow-2-okreslone-w-zarzadzeniu-nr-982018-z-dnia-24042018-r","pageId":20011900,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu \"3\"","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-wydawania-i-zwrotu-identyfikatorow-3-okreslone-w-zarzadzeniu-nr-992018-z-dnia-24042018-r","pageId":20011901,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu \"4\"","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-identyfikatora-typu-4","pageId":20032193,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu \"5\"","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-identyfikatora-typu-5","pageId":20032196,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2019","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2019","pageId":20029538,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2020","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2020","pageId":20029539,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2021","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2021","pageId":20029540,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzanie-stalych-i-czasowych-organizacji-ruchu-na-drogach-powiatowych-i-gminnnych-zatwierdzanie-stalych-i-czasowych-organizacji-ruchu-na-drogach-powiatowych-i-gminnnych","pageId":20011896,"parentPageId":20023824,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opiniowanie stałej i czasowej organizacji ruchu dotyczących dla dróg krajowych i wojewódzkich","url":"/web/powiat-wolominski/opiniowanie-stalej-i-czasowej-organizacji-ruchu-dotyczacych-dla-drog-krajowych-i-wojewodzkich","pageId":20011897,"parentPageId":20023824,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzenie stałej i czasowej organizacji na drogach powiatowych i gminnych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzanie-stalej-i-czasowej-organizacji-na-drogach-powiatowcyh-i-gminnych","pageId":20011894,"parentPageId":20023824,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Już 23 października 2021 r. kolejne święto teatru w Wołominie!","url":"/web/powiat-wolominski/juz-23-pazdziernika-2021-r-kolejne-swieto-teatru-w-wolominie","pageId":20043601,"parentPageId":20043794,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (...) na 2022 rok","url":"/web/powiat-wolominski/konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-uchwale-rocznego-programu-wspolpracy-wojewodztwa-mazowieckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2022-rok","pageId":20043793,"parentPageId":20043794,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatne szkolenie: Fundraising - co każda organizacja powinna wiedzieć","url":"/web/powiat-wolominski/bezplatne-szkolenia---fundraising---co-kazda-organizacja-powinna-wiedziec","pageId":20045814,"parentPageId":20043794,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne - platforma zakupowa","url":"/web/powiat-wolominski/przetargi","pageId":20024800,"parentPageId":20015890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych","url":"/web/powiat-wolominski/plan-zamowien-publicznych2","pageId":20015923,"parentPageId":20015890,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zamównie publiczne - 130.000 zł","url":"/web/powiat-wolominski/wyszukiwarka-zamowien","pageId":20011719,"parentPageId":20015890,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwalne zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-wolominski/archiwalne-zamowienia-publiczne","pageId":20027527,"parentPageId":20015890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na wizyty w punktach na stronie www. Ministerstwa Sprawiedliwości","url":"/web/powiat-wolominski/zapisy-na-wizyty-w-punktach","pageId":20028696,"parentPageId":20028695,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Punkty pomocy i jednostki poradnictwa w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/jednostki-i-punkty-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028700,"parentPageId":20028695,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komunikaty i informacje","url":"/web/powiat-wolominski/komunikaty-i-informacje3","pageId":20028763,"parentPageId":20028695,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Edukacja prawna","url":"/web/powiat-wolominski/edukacja-prawna3","pageId":20028907,"parentPageId":20028695,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Przepisy","url":"/web/powiat-wolominski/przepisy3","pageId":20028830,"parentPageId":20028695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rejestr uchwał Rady","url":"/web/powiat-wolominski/rejestr-uchwal-rady3","pageId":20029542,"parentPageId":20029723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2019","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2019","pageId":20029544,"parentPageId":20029723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2020","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2023","pageId":20029729,"parentPageId":20029723,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2021","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2024","pageId":20029735,"parentPageId":20029723,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-kobylka7","pageId":20029202,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Marki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-marki7","pageId":20029203,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-radzymin7","pageId":20029205,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-strachowka5","pageId":20029206,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-tluszcz7","pageId":20029207,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-wolomin7","pageId":20029208,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zielonka7","pageId":20029210,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"I kwartał 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/I-kwartal-2021-r","pageId":20039711,"parentPageId":20039709,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej","pageId":20028954,"parentPageId":20028700,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnego poradnictwa","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-punktow-nieodplatnego-poradnictwa2","pageId":20029217,"parentPageId":20028700,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-wolominskiego","pageId":20029278,"parentPageId":20028700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy-w-wolominie","pageId":20022303,"parentPageId":20022300,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy-w-tluszczu","pageId":20022304,"parentPageId":20022300,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-stycznia-2021-r4","pageId":20016256,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 lutego 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxx-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-lutego-2021-r2","pageId":20016393,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-marca-2021-r","pageId":20018273,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-kwietnia-2021-r","pageId":20021905,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxiii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-maja-2021-r2","pageId":20025493,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxiv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-24062021-r","pageId":20028096,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2021-r","pageId":20029304,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxvi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2021-r","pageId":20038009,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxvii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r","pageId":20041175,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxviii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-pazdziernika-2021-r","pageId":20044181,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-listopada-2021-r","pageId":20047163,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje kierowane do Starosty i Zarządu Powiatu ","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-zlozone-do-starosty-i-zarzadu-powiatu-wolominskiego","pageId":20024266,"parentPageId":20031519,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje kierowane do Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-kierowane-do-rady-powiatu","pageId":20024273,"parentPageId":20031519,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych we wsi Nadma, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-we-wsi-nadma-gm-radzymin","pageId":20028161,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych - projekt posadowienia zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą w tym zespołami parkingów we wsi Nadma, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-informujace-ze-strony-moga-zapoznac-sie-z-aktami-sprawy-przed-wydaniem-decyzji-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych","pageId":20032848,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla rozbudowy drogi wojewódzkiej (projektowanie i budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w ciągu Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Markach na terenie gminy Miasta Marki","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-na-opracowanie-dokumentacji-geologiczno-inzynierskiej-okreslajacej-warunki-geologiczno-inzynierskie-dla-rozbudowy-drogi-wojewodzkiej-dawna-droga-krajowa-nr-8-w-ramach-zadania-projektowanie-i-budowa-drog-rowerowych-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ciagu-al-marszalka-j-pilsudskiego-w-markach-na-terenie-gminy-miasta-marki-powiat-wolominski-woj-mazowieckie","pageId":20036998,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia Starosty Wołomińskiego z dnia 08.09.2021 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich budowa dróg rowerowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w ciągu Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Markach na terenie gminy Miasta Marki","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-starosty-z-dnia-08092021-r-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-aktami-sprawy-przed-wydaniem-decyzji-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologiczno-inzynierskich-budowy-drog-rowerowych-w-miescie-marki","pageId":20039169,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-we-wsi-nadma-gm-radzymin2","pageId":20039279,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 343/21 z dnia 05.10.2021 r., znak WOS.6540.13.2021.BZ zatwierdzającej projekt robót geologiczno-inżynierskich budowa dróg rowerowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w ciągu Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Markach na terenie gminy Miasta Marki","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego","pageId":20041464,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-dla-dokumentacji-okreslajacej-warunki-geologiczno-inzynierskie-na-potrzeby-przewiertu-hdd-rurociagu-dn250-pod-rzeka-rzadza-gm-klembow","pageId":20041634,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 382/21 z dnia 4.11.2021 r, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wydaniu-decyzji-nr-38221-z-dnia-4112021-r-zatwierdzajacej-projekt-robot-geologicznych-dla-dokumentacji-geologiczno-inzynierskiej-okreslajacej-warunki-geologiczno-inzynierskie-na-potrzeby-przewiertu-hdd-rurociagu-dn250-pod-rzeka-rzadza-gm-klembow-pow-wolominski-woj-mazowieckie","pageId":20044688,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie","url":"/web/powiat-wolominski/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20029525,"parentPageId":20029698,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XI-111/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xi-1112019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r","pageId":20029526,"parentPageId":20029698,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pojazd","url":"/web/powiat-wolominski/pojazd5","pageId":20032367,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kierowca","url":"/web/powiat-wolominski/kierowca2","pageId":20032371,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Transport","url":"/web/powiat-wolominski/transport2","pageId":20032374,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ośrodki Szkolenia Kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/osrodki-szkolenia-kierowcow3","pageId":20032375,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stacje Kontroli Pojazdów","url":"/web/powiat-wolominski/stacje-kontroli-pojazdow2","pageId":20032377,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Status sprawy - odbiór dokumentów","url":"/web/powiat-wolominski/status-sprawy---odbior-dokumentow2","pageId":20032378,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Druki do pobrania","url":"/web/powiat-wolominski/druki-do-pobrania","pageId":20037726,"parentPageId":20026118,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na budowę","url":"/web/powiat-wolominski/1-karta-i-wniosek-pozwolenie-na-budowe3","pageId":20024435,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na rozbiórkę","url":"/web/powiat-wolominski/2-karta-i-wniosek-pozwolenie-na-rozbiorke","pageId":20023832,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-wolominski/3-karta-i-wniosek-zmiana-pozwolenia-na-budowe","pageId":20024485,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przepisanie pozwolenia lub zgłoszenia","url":"/web/powiat-wolominski/4-karta-i-wniosek-przepisanie-pozwolenia-lub-zgloszenia","pageId":20024505,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budynku mieszkalnego","url":"/web/powiat-wolominski/5-karta-i-wniosek-zgloszenie-budynku-mieszkalnego","pageId":20024612,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie robót budowlanych","url":"/web/powiat-wolominski/6-karta-i-wniosek-zgloszenie-robot-budowlanych","pageId":20024646,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbiórki","url":"/web/powiat-wolominski/7-karta-i-wniosek-zgloszenie-rozbiorki","pageId":20024699,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania","url":"/web/powiat-wolominski/8-karta-i-wniosek-zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania","pageId":20024722,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie zgody na odstępstwo","url":"/web/powiat-wolominski/9-karta-i-wniosek-uzyskanie-zgody-na-odstepstwo","pageId":20024769,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niezbędność wejścia na teren","url":"/web/powiat-wolominski/10-karta-i-wniosek-niezbednosc-wejscia-na-teren","pageId":20024774,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o samodzielności","url":"/web/powiat-wolominski/11-karta-i-wniosek-zaswiadczenie-o-samodzielnosci","pageId":20024775,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o potwierdzeniu faktów","url":"/web/powiat-wolominski/12-karta-i-wniosek-zaswiadczenie-o-potwierdzeniu-faktow","pageId":20024777,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego","url":"/web/powiat-wolominski/lokalizacja-w-pasie-drogowym-obiekto-budowlanych-lub-urzadzen-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego","pageId":20011887,"parentPageId":20023818,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-lokalizacje-zjazdu-lub-przebudowe-zjazdu-z-drogi-powiatowej","pageId":20011888,"parentPageId":20023818,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lokalizacja/zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/lokalizacjazezwolenie-na-lokalizacje-w-pasie-drogowym","pageId":20023818,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zajęcie pasa drogowego","url":"/web/powiat-wolominski/zajecie-pasa-drogowego2","pageId":20023822,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opiniowanie koncepcji oraz projektów budowlanych dróg powiatowych i gminnych w zakresie rozwiązań geometrycznych, opiniowanie lokalizacji i geometrii zjazdów z dróg powiatowych i gminnych","url":"/web/powiat-wolominski/opiniowanie-koncepcji-oraz-projekto-budowlanych-drog-powiatowych-i-gminnych-w-zakresie-rozwiazan-geometrycznych-opiniowanie-lokalizacji-i-geometrii-zjazdow-z-drog-powiatowych-i-gminnych","pageId":20011895,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-szkody-z-ubezpieczenia-oc","pageId":20011902,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego","url":"/web/powiat-wolominski/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-kategorii-i-iina-przejazd-nienormatywny","pageId":20011904,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stała i czasowa organizacja ruchu","url":"/web/powiat-wolominski/stala-i-czasowa-organizacja-ruchu","pageId":20023824,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie i zwrot identyfikatorów","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-i-zwrot-identyfikatorow","pageId":20023825,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-zezwolenia-na-imprezy-powodujace-utrudnienia-w-ruchu-lub-wymagajace-korzystania-z-drogi-w-sposob-szczegolny","pageId":20011898,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referent/Podinspektor w Wydziale Finansowym","url":"/web/powiat-wolominski/referentpodinspektor-w-wydziale-fiannsowym","pageId":20028494,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20029364,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektorinspektor-w-wydziale-geodezji-i-kartografii","pageId":20033130,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Referent /Inspektor w Wydziale Budownictwa","url":"/web/powiat-wolominski/referent-inspektor-w-wydziale-budownictwa","pageId":20034364,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor/Inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektorinspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20034626,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/inspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20039278,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do udziału w pracach rady","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-rady","pageId":20029531,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Formularz zgłoszenia kandydata","url":"/web/powiat-wolominski/formularz-zgloszenia-kandydata","pageId":20029537,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-131/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1312019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20029532,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kandydaci do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/kandydaci-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-powiecie-wolominskim","pageId":20029533,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego","pageId":20029534,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-powiatowej-w-celu-prowadzenia-robot","pageId":20011890,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-urzadzen-infrastruktury-technicznej-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego","pageId":20011893,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-na-prawach-wylacznosci","pageId":20011891,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-tablicy-reklamowej","pageId":20011892,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-obiektu-budowlanego","pageId":20011889,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warunki techniczne prowadzenia robót w pasie drogowym dróg powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/warunki-techniczne-prowadzenia-robot-w-pasie-drogowym-drog-powiatowych","pageId":20032141,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PKK - Profil Kandydata na Kierowcę","url":"/web/powiat-wolominski/pkk---profil-kandydata-na-kierowce","pageId":20024377,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie prawa jazdy po egzaminie","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie","pageId":20024499,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy","pageId":20024513,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy-wydanego-za-granica-przez-panstwo---strone-konwencji-o-ruchu-drogowym","pageId":20024534,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo nieokreślone w konwencji o ruchu drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy-wydanego-przez-panstwo-nieokreslone-w-konwencji-o-ruchu-drogowym","pageId":20024583,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie wtórnika","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-wtornika","pageId":20024599,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-miedzynarodowego-prawa-jazdy","pageId":20024611,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie pozwolenia do kierowania tramwajem","url":"/web/powiat-wolominski/uzyskanie-pozwolenia-do-kierowania-tramwajem","pageId":20024626,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres przekraczający jeden rok lub z powodu utraty kwalifikacji stwierdzonego na podstawie wyniku egzaminu kontrolnego","url":"/web/powiat-wolominski/przywrocenie-cofnietego-uprawnienia-na-okres-przekraczajacy-jeden-rok-lub-z-powodu-utraty-kwalifikacji-stwierdzonego-na-podstawie-wyniku-egzaminu-kontrolnego3","pageId":20024697,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przywrócenie cofniętego uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami","url":"/web/powiat-wolominski/przywrocenie-cofnietego-uprawnienia-z-powodu-istnienia-przeciwwskazan-zdrowotnychpsychologicznych-do-kierowania-pojazdami","pageId":20024698,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem","url":"/web/powiat-wolominski/zwrot-zatrzymanego-prawa-jazdypozwolenia-na-kierowanie-tramwajem","pageId":20011801,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 4/2019 z dnia 30 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-42019-z-dnia-30-grudnia-2020-r2","pageId":20029556,"parentPageId":20029554,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-zasad-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-powiatu-wolominskiego-na-realizacje-zadan-publicznych-zlecanych-w-ramach-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20029557,"parentPageId":20029554,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie uprawnień Instruktora/Wykładowcy","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-uprawnien-instruktora-wykladowcy","pageId":20011789,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow","pageId":20011788,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-osrodkow-szkolenia-kierowcow-na-terenie-powiatu-wolominskiego","pageId":20011807,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Średnia zdawalność w Ośrodkach Szkolenia Kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/srednia-zdawalnosc-w-osrodkach-szkolenia-kierowcow","pageId":20032366,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-osob-samochodem-osobowym-oraz-pojazdem-samochodowym-przeznaczonym","pageId":20011783,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-licencji-na-posrednictwo-przy-przewozie-rzeczy","pageId":20011784,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie zaświadczenia i wypisów na wykonanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób na potrzeby własne","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-zaswiadczenia-i-wypisow-na-wykonanie-krajowego-niezarobkowego-przewozu-drogowego-rzeczy-lub-osob-na-potrzeby-wlasne","pageId":20011785,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawieszenie w całości albo w części wykonania transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy","url":"/web/powiat-wolominski/zawieszenie-w-calosci-albo-w-wiekszej-czesci-wykonania-transportu-drogowego-na-okres-nie-dluzszy-niz-12-miesiecy","pageId":20011786,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie zezwolenia i wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-zezwolenia-i-wypisow-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego-rzeczy-osob","pageId":20011793,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wydaniezmiana-zezwolenia-na-wykonywanie-regularnych-lub-regularnych-specjalnych-przewozow-osob-w-krajowym-transporcie-drogowym","pageId":20040663,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr VI-13/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu-powiatu-wolominskiego2","pageId":20042425,"parentPageId":20042361,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr VI-383/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3832020-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-listopada-2020-r-w-sprawie-zmiany-zasad-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-powiatu-wolominskiego-na-realizacje-zadan-publicznych-zlecanych-w-ramach-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20042434,"parentPageId":20042361,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tekst jednolity Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-wolominski/tekst-jednolity-zasad-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-powiatu-wolominskiego-na-realizacje-zadan-publicznych-zlecanych-w-ramach-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20042435,"parentPageId":20042361,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie uprawnień diagnosty","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-uprawnien-diagnosty","pageId":20011790,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów","url":"/web/powiat-wolominski/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow","pageId":20024365,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-stacji-kontroli-pojazdow-na-terenie-powiatu-wolominskiego","pageId":20011809,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-powiatu-wolominskiego","pageId":20042361,"parentPageId":20038523,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Druki / instrukcje","url":"/web/powiat-wolominski/druki--instrukcje","pageId":20042366,"parentPageId":20038523,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Instrukcja składania ofert w systemie Witkac.pl","url":"/web/powiat-wolominski/instrukcja-skladania-ofert-w-systemie-witkacpl2","pageId":20042454,"parentPageId":20038523,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisje konkursowe","url":"/web/powiat-wolominski/komisje-konkursowe5","pageId":20038569,"parentPageId":20038523,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykaz umów zawartych na realizację zadań publicznych","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-umow-zawartych-na-realizacje-zadan-publicznych","pageId":20042560,"parentPageId":20038523,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy ofert","url":"/web/powiat-wolominski/konkursy-ofert","pageId":20042585,"parentPageId":20038523,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dowód rejestracyjny","url":"/web/powiat-wolominski/dowod-rejestracyjny","pageId":20011814,"parentPageId":20032378,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prawo jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/prawo-jazdy","pageId":20011815,"parentPageId":20032378,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydruk z Krajowego rejestru Sądowego - bezpłatna usługa internetowa","url":"/web/powiat-wolominski/wydruk-z-krajowego-rejestru-sadowego---bezplatna-usluga-internetowa","pageId":20043607,"parentPageId":20042366,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bury Bożena","url":"/web/powiat-wolominski/bury-bozena","pageId":20031912,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grzegrzółka Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/grzegrzolka-malgorzata","pageId":20031913,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Instyńska Teresa","url":"/web/powiat-wolominski/instynska-teresa","pageId":20031914,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Krupa Grażyna","url":"/web/powiat-wolominski/krupa-grazyna","pageId":20031915,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Parys Hanna","url":"/web/powiat-wolominski/parys-hanna","pageId":20031916,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pieńczuk Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/pienczuk-agnieszka","pageId":20031917,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szulim Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/szulim-malgorzata","pageId":20031918,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świętochowska Beata","url":"/web/powiat-wolominski/swietochowska-beata","pageId":20031919,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Trojan Wioletta","url":"/web/powiat-wolominski/trojan-wioletta","pageId":20031920,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdzieborska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/zdzieborska-malgorzata","pageId":20031921,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr II-12/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-ii-122018-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-grudnia-2018-r","pageId":20040002,"parentPageId":20039009,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr II-13/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-ii-132018-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-grudnia-2018-r","pageId":20040003,"parentPageId":20039009,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyłączenie gruntów","url":"/web/powiat-wolominski/wylaczenie-gruntow","pageId":20025803,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja Zwierząt","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-zwierzat","pageId":20024887,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń zintegrowanych","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-pozwolen-zintegrowanych","pageId":20025806,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie informacji o środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-informacji-o-srodowisku","pageId":20025808,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne","pageId":20025529,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-instalacji-mogacej-negatywnie-oddzialywac-na-srodowisko","pageId":20025531,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-pozwolen-na-wprowadzanie-gazow-i-pylow-do-powietrza","pageId":20025654,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-iii-222019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-16-stycznia-2019-r","pageId":20040077,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr IV-38/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-iv-382019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-lutego-2019-r","pageId":20040079,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr VI-86/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-862019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-kwietnia-2019-r","pageId":20040080,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr VII-92/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vii-922019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-maja-2019-r","pageId":20040081,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr X-108/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-x-1082019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-5-sierpnia-2019-r","pageId":20040082,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr X-109/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-x-1092019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-5-sierpnia-2019-r","pageId":20040083,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr X-110/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-x-1102019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-5-sierpnia-2019-r","pageId":20040085,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XI-111/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xi-1112019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r2","pageId":20040086,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-132/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1322019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20040089,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-133/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1332019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20040090,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-134/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1342019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20040091,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-136/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1362019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20040093,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XIII-141/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 października 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xiii-1412019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-pazdziernika-2019-r","pageId":20040094,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XIV-158/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xiv-1582019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2019-r","pageId":20040095,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XIV-160/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xiv-1602019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2019-r","pageId":20040098,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xvi-1832020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-stycznia-2020-r","pageId":20039980,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/po-ryby-2014--2020","pageId":20028733,"parentPageId":20028771,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-w-wolominie","pageId":20021864,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach","url":"/web/powiat-wolominski/liceum-ogolnoksztalcace-im-bitwy-warszawskiej-1920-roku-w-urlach","pageId":20021929,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-w-radzyminie","pageId":20021939,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół w Tłuszczu","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-w-tluszczu","pageId":20021950,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-techniczno-zawodowych-im-inz-czeslawa-nowaka-w-radzyminie","pageId":20021959,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-ekonomicznych-im-stanislawa-staszica-w-wolominie","pageId":20021963,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-im-prezydenta-ignacego-moscickiego-w-zielonce","pageId":20022033,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/szkola-podstawowa-specjalna-im-marii-konopnickiej-w-radzyminie","pageId":20022193,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-specjalnych-im-m-grzegorzewskiej-w-ostrowku","pageId":20022195,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-specjalnych-w-wolominie","pageId":20022196,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Edukacja ekologiczna","url":"/web/powiat-wolominski/edukacja-ekologiczna","pageId":20017585,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dotyczące spółek wodnych","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-dotyczace-spolek-wodnych","pageId":20017531,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-instalacjach-wytwarzajacych-pola-elektromagnetyczne3","pageId":20028756,"parentPageId":20024419,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenia dotyczące pozwoleń wodnoprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-dotyczace-pozwolen-wodnoprawnych","pageId":20027580,"parentPageId":20024419,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pozwolenia zintegrowane","url":"/web/powiat-wolominski/pozwolenia-zintegrowane2","pageId":20017528,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie","pageId":20017526,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inne informacje","url":"/web/powiat-wolominski/inne-informacje2","pageId":20037015,"parentPageId":20024419,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-stacja-sanitarno-epidemiologiczna","pageId":20011712,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/szpital-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-wolominie","pageId":20011709,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-inspektor-nadzoru-budowlanego","pageId":20011711,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/biblioteka-powiatowa","pageId":20011702,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Urząd Pracy","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-urzad-pracy","pageId":20011710,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-kultury-fabryczka","pageId":20011701,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Usług Wspólnych","url":"/web/powiat-wolominski/centrum-uslug-wspolnych","pageId":20011700,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Interwencji Kryzysowej","url":"/web/powiat-wolominski/osrodek-interwencji-kryzysowej","pageId":20011706,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Dziecka w Równem","url":"/web/powiat-wolominski/dom-dziecka-w-rownem","pageId":20011707,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie5","pageId":20021866,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Placówki Oświatowe","url":"/web/powiat-wolominski/placowki-oswiatowe4","pageId":20021859,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Domy Pomocy Społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/domy-pomocy-spolecznej2","pageId":20021867,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne","url":"/web/powiat-wolominski/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne3","pageId":20021919,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środowiskowe Domy Samopomocy","url":"/web/powiat-wolominski/srodowiskowe-domy-samopomocy3","pageId":20022300,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinne Domy Dziecka","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinne-domy-dziecka3","pageId":20022597,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyprawa z naturą i kulturą","url":"/web/powiat-wolominski/wyprawa-z-natura-i-kultura","pageId":20026209,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pałac w Chrzęsnem","url":"/web/powiat-wolominski/palac-w-chrzesnem","pageId":20026211,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-kultury-fabryczka2","pageId":20026210,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt budowy Ławki Niepodległości w Klembowie.","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-budowy-lawki-niepodleglosci-w-klembowie","pageId":20028800,"parentPageId":20028775,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Archiwum","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-archiwum2","pageId":20017390,"parentPageId":20016233,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Styczeń 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-styczen-2021","pageId":20016255,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia luty 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-luty-2022","pageId":20016266,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia marzec 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-marzec-2021","pageId":20016325,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia kwiecień 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-kwiecien-2021","pageId":20016944,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia maj 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-maj-2021","pageId":20016946,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia czerwiec 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-czerwiec-2022","pageId":20016953,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia lipiec 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-lipiec-2021","pageId":20016954,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia sierpień 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-sierpien-2023","pageId":20016959,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia wrzesień 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-wrzesien-2022","pageId":20016960,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia październik 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-pazdziernik-2021","pageId":20016961,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia listopad 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-listopad-2021","pageId":20016962,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/dom-pomocy-spolecznej-w-radzyminie","pageId":20021868,"parentPageId":20021867,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/dom-pomocy-spolecznej-w-zielonce","pageId":20022262,"parentPageId":20021867,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Archiwum","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-archiwum","pageId":20017389,"parentPageId":20016234,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczny pieszy na przejściach w powiecie wołomińskim.","url":"/web/powiat-wolominski/bezpieczny-pieszy-na-przejsciach-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028941,"parentPageId":20028778,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu zakupionego w Polsce","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-pojazdow","pageId":20011781,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-praw-jazdy-lub-pozwolen-do-kierowania-tramwajem-obobom-ubiegajacym-sie-po-raz-pierwszy","pageId":20011782,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu","url":"/web/powiat-wolominski/czasowe-wycofanie-pojazdu-z-ruchu","pageId":20011792,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-wtornika-dowodu-rejestracyjnego","pageId":20011794,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wtórnik tablicy rejestracyjnej","url":"/web/powiat-wolominski/wtornik-tablicy-rejestracyjnej","pageId":20011803,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-zaswiadczenia-potwierdzajacego-dane-zawarte-w-utraconym-dowodzie-rejestracyjnymkarcie-pojazdu","pageId":20011798,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 116.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-1162015-starosty-wolominskiego-z-dnia-22-czerwca-2015-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-starostwa-powiatowego-w-wolominie2","pageId":20012935,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 94.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające Regulamin Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-942018-starosty-wolominskiego-z-dnia-20-kwietnia-2018-r-zmieniajace-regulamin-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20012940,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie tekst jednolity po zmianach przyjętych zarządzeniem nr 94.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/regulamin-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-starostwa-powiatowego-w-wolominie-tekst-jednolity-po-zmianach-przyjetych-zarzadzeniem-nr-942018-starosty-wolominskiego-z-dnia-20-kwietnia-2018-r","pageId":20012957,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druki","url":"/web/powiat-wolominski/druki","pageId":20012972,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20028667,"parentPageId":20038994,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-ujawnieniu-w-ewidencji-gruntow-i-budynkow-danych-zawartych-w-projekcie-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20028668,"parentPageId":20038994,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WLM4402_A, Krawcowizna 2, gm. Strachówka, WOS.6221.1.33.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-wlm4402a-krawcowizna-2-gm-strachowka-wos62211332021mz2","pageId":20028757,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie demontażu instalacji P4 Sp. z o.o., WMB0035_A, ul. Okólna w Markach, dz. nr ew. 73/28, WOS.6221.1.34.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-demontazu-instalacji-p4-sp-z-oo-wmb0035a-ul-okolna-w-markach-dz-nr-ew-7328-wos62211342021mz","pageId":20028762,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2312_A, ul. Ząbkowska 37a w Markach, WOS.6221.1.36.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-war2312a-ul-zabkowska-37a-w-markach-wos62211362021mz","pageId":20028764,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., BT13553 ZAŁUBICE, w Załubicach Starych dz. nr ew. 363/3, gm. Radzymin, WOS.6221.1.35.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-polkomtel-infrastruktura-sp-z-oo-bt13553-zalubice-w-zalubicach-starych-dz-nr-ew-3633-gm-radzymin-wos62211352021mz","pageId":20028765,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2067_C, ul. Piłsudskiego 1 w Markach, WOS.6221.1.37.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2067c-ul-pilsudskiego-1-w-markach-wos62211372021mz","pageId":20028766,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4404_A, ul. Witosa 61, Czarna, gm. Wołomin, WOS.6221.1.38.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4404a-ul-witosa-61-czarna-gm-wolomin-wos62211382021mz","pageId":20028768,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora T-Mobile 21250, Emilianów, gm. Radzymin, WOS.6221.1.39.2021.TG.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-t-mobile-21250-emilianow-gm-radzymin-wos62211392021tg","pageId":20033208,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora Orange Polska S.A. 432 Duczki2, Duczki, gm. Wołomin, WOS.6221.1.40.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-orange-polska-sa-432-duczki2-duczki-gm-wolomin-wos62211402021tg","pageId":20033212,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora Orange Polska S.A. PIENKI, Krusze, gm. Klembów, WOS.6221.1.41.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-orange-polska-sa-pienki-krusze-gm-klembow-wos62211412021tg","pageId":20033215,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o. WLM3312_B, Franciszków 106, gm. Tłuszcz, WOS.6221.1.43.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm3312b-franciszkow-106-gm-tluszcz-wos62211432021mz","pageId":20033405,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-mobile Polska S.A. 20860 (81252N!) WWA_ZABKI_PILSUDSKIEGO180 WOS.6221.1.42.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-20860-81252n-wwazabkipilsudskiego180","pageId":20035082,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Towerlink Poland Sp. z o.o., BT16435 ZĄBKI POŁUDNIE, ul .Powstańców 30, WOS.6221.1.45.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-towerlink-poland-sp-z-oo-bt16435-zabki-poludnie-ul-powstancow-30-wos62211452021mz","pageId":20037538,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora T-Mobile 65981 (14358N!) WWA_Radzymin_Jana Pawła II 60, WOS.6221.1.46.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-t-mobile-65981-14358n-wwaradzyminjana-pawla-ii-60-wos62211462021mz","pageId":20038429,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji Tower Link Sp. z o.o. BT11983 STRACHÓWKA, WOS.6221.1.47.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-tower-link-sp-z-oo-bt11983-strachowka-wos62211472021mz","pageId":20040161,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora Orange Polska S.A. 1493 (80201N!) Tłuszcz, WOS.6221.1.48.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-orange-polska-sa-1493-80201n-tluszcz-wos62211482021mz","pageId":20041865,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4414 Strachów gm. Jadów, WOS.6221.1.49.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4414-strachow-gm-jadow-wos62211492021mz","pageId":20042532,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Towerlink Poland Sp. z o.o., BT11996 Marki Czarna Struga, WOS.6221.1.50.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-towerlink-poland-sp-z-oo-bt11996-marki-czarna-struga-wos62211502021tg","pageId":20043362,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-mobile Polska S.A. 21223 (81388N!) Marki Fabryczna 84, WOS.6221.1.51.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-21223-81388n-marki-fabryczna-84-wos62211512021mz","pageId":20044644,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2196_D, ul. Andersena 18C w Ząbkach,, WOS.6221.1.52.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-war2196d-ul-andersena-18c-w-zabkach-wos62211522021mz","pageId":20045228,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Towerlink Poland Sp. z o.o., BT10645 KULIGÓW, WOS.6221.1.53.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-towerlink-poland-sp-z-oo-bt10645-kuligow-wos62211532021mz","pageId":20045699,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie demontażu instalacji P4 Sp. z o.o., WAR2043_D Kobyłka ul. Nadażyńska 7, WOS.6221.1.54.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-demontazu-instalacji-p4-sp-z-oo-war2043d-kobylka-ul-nadazynska-7-wos62211542021mz","pageId":20045708,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4406_E Cięciwa, WOS.6221.1.55.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4406e-cieciwa-wos62211552021mz","pageId":20047380,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zbieranie Odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/zbieranie-odpadow","pageId":20024888,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przetwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/Przetwarzanie-odpadow","pageId":20011861,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zbieranie i przetwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/zbieranie-i-przetwarzanie-odpadow","pageId":20025653,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-pozwolen-na-wytwarzanie-odpadow","pageId":20025657,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20214","pageId":20042586,"parentPageId":20042585,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Koncesje na wydobywanie kopalin u Starosty","url":"/web/powiat-wolominski/koncesje-na-wydobywanie-kopalin-u-starosty","pageId":20025526,"parentPageId":20025945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę","url":"/web/powiat-wolominski/oplata-eksploatacyjna-za-wydobyta-kopaline","pageId":20025063,"parentPageId":20025945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odnowienie lasu po pożarze","url":"/web/powiat-wolominski/odnowienie-lasu-po-pozarze","pageId":20025655,"parentPageId":20025944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzgodnienie prac leśnych pozyskania drewna","url":"/web/powiat-wolominski/uzgodnienie-prac-lesnych-pozyskania-drewna","pageId":20024892,"parentPageId":20025944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Cechowanie drewna pozyskanego w wyniku przeprowadzenia prac leśnych","url":"/web/powiat-wolominski/cechowanie-drewna-pozyskanego-w-wyniku-przeprowadzenia-prac-lesnych","pageId":20011871,"parentPageId":20025944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat w sprawie korzystania z porad w czasie epidemii","url":"/web/powiat-wolominski/komunikat-w-sprawie-korzystania-z-porad-w-czasie-epidemii","pageId":20028739,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasady bezpieczeństwa w punktach","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-bezpieczenstwa-w-punktach","pageId":20028774,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat w sprawie korzystania z porad przez osoby prowadzące działalność gospodarczą","url":"/web/powiat-wolominski/komunikat-w-sprawie-korzystania-z-porad-przez-osoby-prowadzace-dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20028783,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na wizyty w punktach","url":"/web/powiat-wolominski/zapisy-na-wizyty-w-punktach2","pageId":20029291,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-mozliwosci-przekazywania-przez-osoby-uprawnione-opinii-o-udzielonej-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczonym-nieodplatnym-poradnictwie-obywatelskim","pageId":20029292,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o dostępności punktów dla osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-dostepnosci-punktow-dla-osob-niepelnosprawnych","pageId":20029295,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakres udzielania pomocy","url":"/web/powiat-wolominski/zakres-udzielania-pomocy","pageId":20029297,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Osoby uprawnione do otrzymania pomocy","url":"/web/powiat-wolominski/osoby-uprawnione-do-otrzymania-pomocy","pageId":20029303,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Statystyka porad 2021","url":"/web/powiat-wolominski/Statystyka","pageId":20029305,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-wolominski/klauzula-informacyjna2","pageId":20029308,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informator o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa 2021","url":"/web/powiat-wolominski/informator-o-jednostkach-nieodplatnego-poradnictwa-2021","pageId":20029332,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 19 października 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-ogloszony-w-dniu-19-pazdziernika-2021-r","pageId":20042588,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 17 listopada 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-ogloszone-w-dniu-17-listopada-2021-r","pageId":20045943,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 17 listopada 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-ogloszone-w-dniu-17-listopada-2021-r","pageId":20045953,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie projektu ciepła ziemi","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-projektu-ciepla-ziemi","pageId":20024894,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzenie projektu robót geologicznych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzenie-projektu-robot-geologicznych2","pageId":20025065,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzenie-dokumentacji-geologicznych","pageId":20025067,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyjęcie dokumentacji geologicznej innej","url":"/web/powiat-wolominski/przyjecie-dokumentacji-geologicznej-innej2","pageId":20025068,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2028","pageId":20039006,"parentPageId":20039005,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rok 2020","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2029","pageId":20039007,"parentPageId":20039005,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rok 2019","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20111","pageId":20039008,"parentPageId":20039005,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rok 2018","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2018","pageId":20039009,"parentPageId":20039005,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zakończenie rekultywacji","url":"/web/powiat-wolominski/zakonczenie-rekultywacji","pageId":20025108,"parentPageId":20025948,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierunek i termin rekultywacji","url":"/web/powiat-wolominski/kierunek-i-termin-rekultywacji","pageId":20025110,"parentPageId":20025948,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czapkiewicz Bożena","url":"/web/powiat-wolominski/czapkiewicz-bozena","pageId":20031898,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kacprzak Mariola","url":"/web/powiat-wolominski/kacprzak-mariola","pageId":20031899,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kisielińska Monika","url":"/web/powiat-wolominski/kisielinska-monika","pageId":20031900,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Łączyński Marek","url":"/web/powiat-wolominski/laczynski-marek","pageId":20031901,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Łopuska Maria","url":"/web/powiat-wolominski/lopuska-maria","pageId":20031902,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Marszał Grażyna","url":"/web/powiat-wolominski/marszal-grazyna","pageId":20031903,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nowińska-Mróz Anna","url":"/web/powiat-wolominski/nowinska-mroz-anna","pageId":20031904,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pytkowska Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/pytkowska-agnieszka","pageId":20031905,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Torenc Aldona","url":"/web/powiat-wolominski/torenc-aldona","pageId":20031906,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wielądek Lidia","url":"/web/powiat-wolominski/wieladek-lidia","pageId":20031907,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Woźniak Anna","url":"/web/powiat-wolominski/wozniak-anna","pageId":20031909,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawadyl Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/zawadyl-malgorzata","pageId":20031910,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zwolska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/zwolska-malgorzata","pageId":20031911,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XVI-183/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xvi-1832020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-stycznia-2020-r2","pageId":20039983,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XVII-197/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xvii-1972020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-lutego-2020-r","pageId":20039984,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XIX-211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xix-2112020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-maja-2020-r","pageId":20039985,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XX-217/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xx-2172020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-czerwca-2020-r","pageId":20039986,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXI-224/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxi-2242020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2020-r","pageId":20039988,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXIV-247/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxiv-2472020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r","pageId":20039989,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVI-258/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxvi-2582020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r","pageId":20039992,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVII-271/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxvii-2712020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-listopada-2020-r","pageId":20039993,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-276/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2762020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20039994,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-280/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2802020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20039996,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-282/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2822020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20039998,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-283/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2832020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20039999,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2882020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r2","pageId":20040001,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXII-321/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. ","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxii-3212021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-kwietnia-2021-r-zmieniajaca-uchwale-nr-xliv-5082018-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-stycznia-2018-r-w-sprawie-trybu-udzielania-i-rozliczania-dotacji-dla-szkol-niepublicznych-o-uprawnieniach-szkol-publicznych-i-placowek-niepublicznych-trybu-przeprowadzania-kontroli-prawidlowosci-ich-pobrania-i-wykorzystania-oraz-terminu-i-sposobu-rozliczenia-wykorzystania-dotacji","pageId":20039010,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIV-338/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxiv-3382021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-24-czerwca-2021-r","pageId":20039011,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXV-341/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxv-3412021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2021-r","pageId":20039012,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXXV-343/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxv-3432021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2021-r","pageId":20039974,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXXVI-349/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxvi-3492021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-sierpnia-2021-r","pageId":20039975,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXXVI-350/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxvi-3502021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-sierpnia-2021-r","pageId":20042009,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXXVI-351/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxvi-3512021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-sierpnia-2021-r","pageId":20039976,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXXVI-353/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxvi-3532021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-sierpnia-2021-r","pageId":20039977,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXXVII-363/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxvii-3632021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r","pageId":20042012,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXXVII-364/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxvii-3642021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r","pageId":20042013,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXXVII-372/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxxvii-3722021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r","pageId":20042014,"parentPageId":20039006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kluby sportowe","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe3","pageId":20025890,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Stowarzyszenia zwykłe","url":"/web/powiat-wolominski/stowarzyszenia-zwykle","pageId":20011843,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"PASZPORTY","url":"/web/powiat-wolominski/paszporty","pageId":20011845,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Repatrianci","url":"/web/powiat-wolominski/repatrianci","pageId":20011848,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia z tytułu posiadania KARTY POLAKA","url":"/web/powiat-wolominski/swiadczenia-z-tytulu-posiadania-karty-polaka","pageId":20011849,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenia dla cudzoziemców","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenia-cudzoziemcow","pageId":20011850,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kwalifikacja wojskowa","url":"/web/powiat-wolominski/kwalifikacja-wojskowa","pageId":20011851,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy","url":"/web/powiat-wolominski/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-lub-szczatkow-z-zagranicy","pageId":20023575,"parentPageId":20011841,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/test15","pageId":20026237,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-zdrowia-polityki-spolecznej-i-prorodzinnej","pageId":20026419,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Rewizyjnej","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-rewizyjnej","pageId":20026423,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-rozwoju-gospodarczego","pageId":20026536,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-dziedzictwa-narodowego-kultury-i-wspolpracy-z-jst","pageId":20026545,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Finansowej ","url":"/web/powiat-wolominski/wspolne-posiedzenie-komisji-finansowej-i-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20026549,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-edukacji-sportu-i-turystyki","pageId":20026554,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20039780,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-xxxi-sesji-rady-powiatu-wolominskiego","pageId":20018269,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-xxxvi-sesji-rady-powiatu-wolominskiego","pageId":20037596,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-xxxvii-sesji-rady-powiatu-wolominskiego","pageId":20040547,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-xxxviii-sesji-rady-powiatu-wolominskiego2","pageId":20042787,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-xxxix-sesji-rady-powiatu-wolominskiego","pageId":20046205,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wspolne-wyjazdowe-posiedzenie-komisji-rady-powiatu-wolominskiego","pageId":20046353,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Finansowej","url":"/web/powiat-wolominski/wspolne-posiedzenie-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-oraz-komisji-finansowej","pageId":20046867,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20213","pageId":20042561,"parentPageId":20042560,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wołomińskiego na nowy rok szkolny 2021/2022","url":"/web/powiat-wolominski/oferta-edukacyjna-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-powiatu-wolominskiego-na-nowy-rok-szkolny-20212022","pageId":20027089,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana godzin pracy punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Klembowie oraz w Poświętnem od 19.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zmiana-godzin-pracy-punktow-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-klembowie-oraz-w-poswietnem","pageId":20030453,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Wołominie od 01.08.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zmiana-lokalizacji-punktu-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-wolominie-od-01082021r","pageId":20032964,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Na terenie Powiatu Wołomińskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa","url":"/web/powiat-wolominski/na-terenie-powiatu-wolominskiego-rozpoczyna-sie-kwalifikacja-wojskowa","pageId":20037386,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kampania Informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii '\"Nie dla ASF!\"","url":"/web/powiat-wolominski/kampania-informacyjna-mazowieckiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii-nie-dla-asf","pageId":20037654,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Relacja z Nadzwyczajnego koncertu Niepodległości \"Gloria Polonica\" 1920","url":"/web/powiat-wolominski/relacja-z-nadzwyczajnego-koncertu-niepodleglosci-gloria-polonica-1921","pageId":20038326,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatne konsultacje dla NGO","url":"/web/powiat-wolominski/bezplatne-konsultacje-dla-ngo","pageId":20038794,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rusza program reSTART","url":"/web/powiat-wolominski/rusza-program-restart","pageId":20039702,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt","url":"/web/powiat-wolominski/rozporzadzenie-wojewody-mazowieckiego-w-sprawie-zwalczania-wscieklizny-zwierzat","pageId":20039873,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Premiera filmu \"Cyprian Kamil Norwid - Małe Tęsknoty, Wielkie Marzenia...'","url":"/web/powiat-wolominski/premiera-filmu-cyprian-kamil-norwid---male-tesknoty-wielkie-marzenia","pageId":20039881,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiat Wołomiński organizuje cykl szkoleń na temat zmian klimatu","url":"/web/powiat-wolominski/starostwo-powiatowe-w-wolominie-organizuje-cykl-szkolen-na-temat-zmian-klimatu","pageId":20040064,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Blisko 270 tys. złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla jednostek OSP oraz gmin z powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wfo","pageId":20040420,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podsumowanie akcji Sprzątania Świata","url":"/web/powiat-wolominski/podsumowanie","pageId":20040530,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Premier Mateusz Morawiecki ogłosił konkursy odnoszące się do twórczości Cypriana Norwida","url":"/web/powiat-wolominski/premier-mateusz-morawiecki-oglosil-konkursy-odnoszace-sie-do-tworczosci-cypriana-norwida","pageId":20040929,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiat Wołomiński otrzymał dotację celową w ramach Rządowego programu \"Aktywna tablica\"","url":"/web/powiat-wolominski/powiat-wolominski-otrzymal-dotacje-celowa-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica","pageId":20041434,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkoły prowadzone przez Powiat Wołomiński otrzymają dofinansowanie w ramach projektu \"Poznaj Polskę\"","url":"/web/powiat-wolominski/szkoly-prowadzone-przez-powiat-wolominski-otrzymaja-dofinansowanie-w-ramach-projektu-poznaj-polske","pageId":20041519,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odnotowuje się przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących w województwie mazowieckim ","url":"/web/powiat-wolominski/wscieklizna","pageId":20042240,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/konkurs-ofert-na-realizacje-w-2022-roku-zadania-publicznego-prowadzenie-punktow-przeznaczonych-na-udzielanie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenie-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-powiecie-wolominskim","pageId":20042583,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uczniowie z Zespołu Szkół w Wołominie odbyli staż zawodowy w Hiszpanii ","url":"/web/powiat-wolominski/staz","pageId":20043078,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podsumowanie szkoleń \"Klimat się zmienia - myślę, więc działam\"","url":"/web/powiat-wolominski/hbvggv","pageId":20043528,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapraszamy na spotkanie edukacyjne osób chorych na cukrzycę","url":"/web/powiat-wolominski/spotkanie","pageId":20043798,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starosta Wołomiński Adam Lubiak zaprasza na konferencję pt. \"Depresja u dzieci i młodzieży\"","url":"/web/powiat-wolominski/starosta-wolominski-adam-lubiak-zaprasza-na-konferencje-pt-depresja-u-dzieci-i-mlodziezy","pageId":20044399,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatna mammografia na terenie powiatu wołomińskiego ","url":"/web/powiat-wolominski/mammobus","pageId":20044571,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacja zasad składania wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol","pageId":20044592,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat dotyczący obsługi klientów z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial","pageId":20044685,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kasa Urzędu przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie nieczynna","url":"/web/powiat-wolominski/kasa-urzedu-przy-ul-pradzynskiego-3-w-wolominienieczynna","pageId":20045070,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji szczepienia lisów","url":"/web/powiat-wolominski/komunikat-mazowieckiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-akcji-szczepien-lisow","pageId":20045281,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach wykrywających choroby kardiologiczne","url":"/web/powiat-wolominski/zapraszamy-na","pageId":20045844,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomoc społeczna: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną","url":"/web/powiat-wolominski/konkurs-ofert","pageId":20045996,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadań publicznych w zakresach: pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/konkurs-pomoc-spoleczna-polityka-spoleczna","pageId":20046001,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXXIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/xxxix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego","pageId":20047111,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wołomińskiego w 2022 roku","url":"/web/powiat-wolominski/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-prowadzenie-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawne-oraz-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-na-terenie-naszego-powiatu-w-2022-roku","pageId":20047346,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 listopada 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/i-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-22-listopada-2018-r","pageId":20027718,"parentPageId":20027717,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"I sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. - wznowienie","url":"/web/powiat-wolominski/i-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2018-r---wznowienie","pageId":20027721,"parentPageId":20027717,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/ii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-grudnia-2018-r","pageId":20027723,"parentPageId":20027717,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów paszportowych dla osób małoletnich","url":"/web/powiat-wolominski/przyjmowanie-wnioskow-i-wydawanie-dokumentow-paszportowych-dla-osob-maloletnich","pageId":20011846,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów paszportowych dla osób pełnoletnich","url":"/web/powiat-wolominski/przyjmowanie-wnioskow-i-wydawanie-dokumentow-paszportowych-dla-osob-pelnoletnich","pageId":20011847,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdjęcia Paszportowe","url":"/web/powiat-wolominski/zdjecia-paszportowe","pageId":20021934,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikaty w sprawach paszportowych","url":"/web/powiat-wolominski/komunikaty-w-sprawach-paszportowych","pageId":20041699,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/publiczny-rodzinny-dom-dziecka-nr-1-w-wolominie","pageId":20022603,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Załubicach","url":"/web/powiat-wolominski/publiczny-rodzinny-dom-dziecka-nr-2-w-zalubicach","pageId":20022608,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-dom-dziecka-nr-3-w-wolominie","pageId":20022609,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Duczkach","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-dom-dziecka-nr-4-w-duczkach","pageId":20022610,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skargi","url":"/web/powiat-wolominski/skargi5","pageId":20022176,"parentPageId":20022340,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski","url":"/web/powiat-wolominski/wnioski5","pageId":20022177,"parentPageId":20022340,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-wolominski/petycje9","pageId":20022178,"parentPageId":20022340,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kolejna partia płynów do dezynfekcji dla powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/kolejna-partia-plynow-do-dezynfekcji-dla-powiatu-wolominskiego","pageId":20042120,"parentPageId":20042055,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Centra powiadamiania ratunkowego","url":"/web/powiat-wolominski/centra-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20042128,"parentPageId":20042055,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pełnotwarzowe, ochronne maski do celów szkoleniowych","url":"/web/powiat-wolominski/pelnotwarzowe-ochronne-maski-do-celow-szkoleniowych","pageId":20042131,"parentPageId":20042055,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Maseczki chirurgiczne dla mieszkańców powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/maseczki-chirurgiczne-dla-mieszkancow-powiatu","pageId":20042142,"parentPageId":20042055,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną na terenie województwa mazowieckiego","url":"/web/powiat-wolominski/uwaga-obszar-zagrozony-wscieklizna-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego","pageId":20042147,"parentPageId":20042055,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"\"Debata o bezpieczeństwie\"","url":"/web/powiat-wolominski/debata-o-bezpieczenstwie","pageId":20042162,"parentPageId":20042055,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapasy a sytuacje nadzwyczajne","url":"/web/powiat-wolominski/zapasy-a-sytuacje-nadzwyczajne","pageId":20042171,"parentPageId":20042054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczeństwo w sezonie jesienno-zimowym!","url":"/web/powiat-wolominski/bezpieczenstwo-w-sezonie-jesienno-zimowym","pageId":20042172,"parentPageId":20042054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Quad - porady dla posiadaczy","url":"/web/powiat-wolominski/quad---porady-dla-posiadaczy","pageId":20042174,"parentPageId":20042054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jak należy zachować się na drogach i chodnikach korzystając z aktywnego wypoczynku","url":"/web/powiat-wolominski/jak-nalezy-zachowac-sie-na-drogach-i-chodnikach-korzystajac-z-aktywnego-wypoczynku","pageId":20042176,"parentPageId":20042054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu-2021","pageId":20021581,"parentPageId":20021580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu w 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu-w-2020-roku","pageId":20021582,"parentPageId":20021580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu w 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu-w-2019-roku","pageId":20021584,"parentPageId":20021580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej","pageId":20017586,"parentPageId":20017585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rowerowi Poszukiwacze Skarbów","url":"/web/powiat-wolominski/rowerowi-poszukiwacze-skarbow--urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-na-terenach-objetych-ochrona-przyrody-w-powiecie-wolominskim","pageId":20017592,"parentPageId":20017585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Infrastruktura na ścieżce przy Rezerwacie Śliże","url":"/web/powiat-wolominski/infrastruktura-na-sciezce-przy-rezerwacie-slize","pageId":20017600,"parentPageId":20017585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Współorganizacja przez Powiat Wołomiński wydarzeń społeczno-kulturalnych lub sportowych","url":"/web/powiat-wolominski/wspolorganizacja-przez-powiat-wolominski-wydarzen-spoleczno-kulturalnych-lub-sportowych","pageId":20037559,"parentPageId":20037557,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyznawanie patronatu honorowego Starosty Wołomińskiego lub uczestnictwa Starosty Wołomińskiego w komitecie honorowym","url":"/web/powiat-wolominski/przyznawanie-patronatu-honorowego-starosty-wolominskiego-lub-uczestnictwa-starosty-wolominskiego-w-komitecie-honorowym","pageId":20037609,"parentPageId":20037558,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radni Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/radni-rady-powiatu2","pageId":20030176,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/pracownicy-starostwa-powiatowego-w-wolominie2","pageId":20029923,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Członkowie Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/czlonkowie-zarzadu-sekretarz-i-skarbnik-powiatu2","pageId":20030202,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych","url":"/web/powiat-wolominski/kierownicy-powiatowych-jednostek-organizacyjnych2","pageId":20030203,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych","url":"/web/powiat-wolominski/dyrektorzy-szkol-i-placowek-oswiatowych2","pageId":20031839,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy","url":"/web/powiat-wolominski/pracownicy-powiatowego-urzedu-pracy2","pageId":20031841,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"LU.ZUZ.2.4210.372.2021.MN Obwieszczenie o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 169/5, obręb Jadów.","url":"/web/powiat-wolominski/luzuz242103722021mn-obwieszczenie-o-wszczeciu-przez-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-sokolowie-podlaskim-pgw-wody-polskie-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-na-dzialce-nr-ew-1695-obreb-jadow","pageId":20045838,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.4210.433.2021.RA Obwieszczenie o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę obiektu mostowego, wykonanie dwóch rowów przydrożnych wraz z trzema przepustami, wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rz. Czarną w msc. Krubki-Górki, gm. Poświętne.\"","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz242104332021ra-obwieszczenie-o-wszczeciu-przez-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-rozbiorke-obiektu-mostowego-wykonanie-dwoch-rowow-przydroznych-wraz-z-trzema-przepustami-wykonanie-urzadzen-wodnych-i-usluge-wodna-w-ramach-realizacji-inwestycji-pn-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4351w-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-i-budowa-nowego-mostu-nad-rz-czarna-w-msc-krubki-gorki-gm-poswietne","pageId":20045841,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.4210.166.2021.KL Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie decyzji nr 324/2021 - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną na działce nr ew. 29/8, obręb 03-35 Ząbki.","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz242101662021kl-obwieszczenie-o-wydaniu-przez-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-decyzji-nr-3242021---pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-i-usluge-wodna-na-dzialce-nr-ew-298-obreb-03-35-zabki","pageId":20046186,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.4210.166.2021.KL Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie postanowienia nr 55/2021 dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 324/2021 Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o..","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz242101662021kl-obwieszczenie-o-wydaniu-przez-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-postanowienia-nr-552021-dotyczacego-sprostowania-oczywistej-omylki-w-decyzji-nr-3242021-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-udzielajacej-pozwolenia-wodnoprawnego-przedsiebiorstwu-wodociagow-i-kanalizacji-w-zabkach-sp-z-oo","pageId":20046188,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.RUZ.4210.338.2021.AŻ Obwieszczenie o wszczęciu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego i budowę w tym samym miejscu nowego mostu przez rzekę Rządzę, wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Wczasowa) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica gm. Radzymin”.","url":"/web/powiat-wolominski/waruz42103382021az-obwieszczenie-o-wszczeciu-przez-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-warszawie-pgw-wody-polskie-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-rozbiorke-istniejacego-i-budowe-w-tym-samym-miejscu-nowego-mostu-przez-rzeke-rzadze-wykonanie-urzadzen-wodnych-i-usluge-wodna-dla-inwestycji-pn-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1811w-ul-wczasowa-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-i-budowa-nowego-mostu-nad-rzeka-rzadza-w-msc-wolica-gm-radzymin","pageId":20047159,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.RUZ.4210.355.2021.WP Obwieszczenie o wszczęciu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z ulic miasta Zielonka do rzeki Długiej w km 11 + 150.","url":"/web/powiat-wolominski/waruz42103552021wp-obwieszczenie-o-wszczeciu-przez-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-warszawie-pgw-wody-polskie-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-usluge-wodna-polegajaca-na-odprowadzeniu-wod-opadowych-lub-roztopowych-z-ulic-miasta-zielonka-do-rzeki-dlugiej-w-km-11--150","pageId":20047367,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.4210.166.2021.KL Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie postanowienia nr 63/2021 dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 324/2021 Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o..","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz242101662021kl-obwieszczenie-o-wydaniu-przez-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-postanowienia-nr-632021-dotyczacego-sprostowania-oczywistej-omylki-w-decyzji-nr-3242021-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-udzielajacej-pozwolenia-wodnoprawnego-przedsiebiorstwu-wodociagow-i-kanalizacji-w-zabkach-sp-z-oo","pageId":20047369,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet na rok 2019","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-20110","pageId":20024315,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet na rok 2020","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-2022","pageId":20024318,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet na rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-2023","pageId":20024319,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet na rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-2024","pageId":20045626,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Adam Pietrzak","url":"/web/powiat-wolominski/adam-pietrzak","pageId":20014695,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wiesław Mędrzycki","url":"/web/powiat-wolominski/wieslaw-medrzycki","pageId":20014692,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Cezary Wnuk","url":"/web/powiat-wolominski/cezary-wnuk","pageId":20014714,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Banaszek","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-banaszek","pageId":20014681,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Piotr Borczyński","url":"/web/powiat-wolominski/piotr-borczynski3","pageId":20014683,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Dąbrowski","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-dabrowski2","pageId":20014684,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radosław Dec","url":"/web/powiat-wolominski/radoslaw-dec","pageId":20014685,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Izabella Dziewiątkowska","url":"/web/powiat-wolominski/izabella-dziewiatkowska2","pageId":20014686,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konrad Fuśnik","url":"/web/powiat-wolominski/konrad-fusnik","pageId":20014687,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tomasz Kalata","url":"/web/powiat-wolominski/tomasz-kalata","pageId":20014688,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sławomir Klocek","url":"/web/powiat-wolominski/slawomir-klocek","pageId":20014689,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Adam Łossan","url":"/web/powiat-wolominski/adam-lossan","pageId":20014690,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jolanta Madziar","url":"/web/powiat-wolominski/jolanta-madziar","pageId":20014691,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jerzy Mikulski","url":"/web/powiat-wolominski/jerzy-mikulski","pageId":20014693,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sławomir Pisarczyk","url":"/web/powiat-wolominski/slawomir-pisarczyk","pageId":20014696,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Marta Rajchert","url":"/web/powiat-wolominski/marta-rajchert","pageId":20014697,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kazimierz Rakowski","url":"/web/powiat-wolominski/kazimierz-rakowski","pageId":20014698,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Robert Roguski","url":"/web/powiat-wolominski/robert-roguski","pageId":20014699,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ewa Rosa","url":"/web/powiat-wolominski/ewa-rosa","pageId":20014700,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Siwek","url":"/web/powiat-wolominski/grzegorz-siwek2","pageId":20014701,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Solis","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-solis","pageId":20014702,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Magdalena Suchenek","url":"/web/powiat-wolominski/magdalena-suchenek","pageId":20014703,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Igor Sulich","url":"/web/powiat-wolominski/igor-sulich","pageId":20014704,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tomasz Szturo","url":"/web/powiat-wolominski/tomasz-szturo","pageId":20014705,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Robert Szydlik","url":"/web/powiat-wolominski/robert-szydlik","pageId":20014706,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Śliwa","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-sliwa2","pageId":20021149,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Anna Uścińska","url":"/web/powiat-wolominski/anna-uscinska","pageId":20014708,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Janusz Werczyński","url":"/web/powiat-wolominski/janusz-werczynski","pageId":20014710,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Arkadiusz Werelich","url":"/web/powiat-wolominski/arkadiusz-werelich","pageId":20014711,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Spraw Obywatelskich","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-spraw-obywatelskich2","pageId":20016298,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Kadr i Szkoleń","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-kadr-i-szkolen2","pageId":20016301,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-ochrony-srodowiska2","pageId":20016302,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Komunikacji","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-komunikacji2","pageId":20016305,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwum Zakładowe","url":"/web/powiat-wolominski/archiwum-zakladowe","pageId":20016538,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansowy","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-finansowy2","pageId":20016539,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Organizacji i Administracji","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-organizacji-i-administracji2","pageId":20016540,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-edukacji-i-kultury2","pageId":20016546,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-geodezji-i-kartografii2","pageId":20016547,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-drog-powiatowych2","pageId":20016549,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2027","pageId":20038578,"parentPageId":20038565,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20212","pageId":20042557,"parentPageId":20038565,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rewizyjna","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-rewizyjna2","pageId":20013065,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Finansowa","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-finansowa2","pageId":20013070,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rozwoju Gospodarczego","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-rozowju-gospodarczego","pageId":20013209,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-bezpieczenstwa-rolnictwa-i-ochorny-srodowiska","pageId":20013211,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-dziedzictwa-narodowego-kultury-i-wspolpracy-z-jednostkami-samorzadu-terytorialnego2","pageId":20013212,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-edukacji-sportu-i-turystyki2","pageId":20013214,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-zdrowia-polityki-spolecznej-i-prorodzinnej2","pageId":20013215,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-skarg-wnioskow-i-petycji4","pageId":20013219,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w 2022 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowych","pageId":20038570,"parentPageId":20038567,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Lista osób wskazanych przez organizacje do udziału w pracach komisji konkursowych","url":"/web/powiat-wolominski/lista-osob-wskazanych-przez-organizacje-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowych3","pageId":20038565,"parentPageId":20038569,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2026","pageId":20038567,"parentPageId":20038569,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Skład komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-w-otwartych-konkursach-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych","pageId":20045271,"parentPageId":20038569,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starosta Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/starosta3","pageId":20015933,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wicestarosta","pageId":20013241,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skarbnik Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/skarbnik","pageId":20015935,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekretarz Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/sekretarz","pageId":20016031,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat ws. obsługi klienta przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20013136,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - dla osób poniżej 16-go roku życia","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-orzeczen-o-niepelnosprawnosci-dla-osob-ponizej-16-go-roku-zycia","pageId":20026353,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - dla osób powyżej 16-go roku życia","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-orzeczen-o-wskazaniach-do-ulg-i-uprawnien","pageId":20026355,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-orzeczen-o-stopniu-niepelnosprawnosci---dla-osob-powyzej-16-go-roku-zycia","pageId":20026354,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-legitymacji-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20026356,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie kart parkingowych","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-kart-parkingowych","pageId":20026357,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/raport-o-stanie-powiatu2","pageId":20022305,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego ","url":"/web/powiat-wolominski/program-ochrony-srodowiska-dla-powiatu-wolominskiego-do-2030-roku","pageId":20022330,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego do roku 2032","url":"/web/powiat-wolominski/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-wolominskiego-do-roku-2032","pageId":20042335,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021–2024","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-program-zapobiegania-przestepczosci-oraz-ochrony-bezpieczenstwa-obywateli-i-porzadku-publicznego-na-lata-20212024","pageId":20022341,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku","url":"/web/powiat-wolominski/strategia-rozwoju-powiatu-wolominskiego-do-2025-roku","pageId":20022430,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie","url":"/web/powiat-wolominski/programy-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20022448,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena zasobów pomocy społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej","pageId":20022525,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019–2025","url":"/web/powiat-wolominski/program-polityki-senioralnej-powiatu-wolominskiego-na-lata-20192025","pageId":20022661,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025","url":"/web/powiat-wolominski/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-dla-powiatu-wolominskiego-do-roku-2025","pageId":20027846,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019 - 2021","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-program-rozwoju-pieczy-zastepczej-na-lata-2019---2021","pageId":20038552,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo Urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/kierownictwo-urzedu","pageId":20011689,"parentPageId":20011688,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska pracy","url":"/web/powiat-wolominski/poszczegolne-wydzialy-i-samodzielne-stanowiska-pracy2","pageId":20021989,"parentPageId":20011688,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/regulamin-organizacyjny-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20011694,"parentPageId":20011688,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kodeks etyczny pracowników starostwa","url":"/web/powiat-wolominski/kodeks-etyczny-pracownikow-starostwa","pageId":20039936,"parentPageId":20011688,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Starosty Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-wolominskiego","pageId":20011695,"parentPageId":20011688,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Protokół przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy znalezionej","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-przyjecia-zawiadomienia-o-znalezieniu-rzeczy-albo-znalezieniu-oraz-przyjeciu-rzeczy-znalezionej","pageId":20012974,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poświadczenie o odebraniu zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zgubionej","url":"/web/powiat-wolominski/poswiadczenie-o-odebraniu-zawiadomienia-o-znalezieniu-rzeczy-zgubionej","pageId":20012977,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenie o zgubieniu rzeczy","url":"/web/powiat-wolominski/oswiadczenie-o-zgubieniu-rzeczy","pageId":20012981,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej / znalazcy","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-wydania-rzeczy-znalezionej-osobie-uprawnionej--znalazcy","pageId":20012985,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych","url":"/web/powiat-wolominski/wniosek-o-udostepnienie-danych-ze-zbioru-danych-osobowych","pageId":20012986,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o wydaniu rzeczy znalezionej znalazcy","url":"/web/powiat-wolominski/zaswiadczenie-o-wydaniu-rzeczy-znalezionej-znalazcy","pageId":20012988,"parentPageId":20012972,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2021 ","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-powiatu-wolominskiego-z-2021-roku","pageId":20016232,"parentPageId":20011695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rok 2020","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-powiatu-wolominskiego-z-2020-roku","pageId":20016233,"parentPageId":20011695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rok 2019 ","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-powiatu-wolominskiego-z-2019-roku","pageId":20016234,"parentPageId":20011695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2021","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu2","pageId":20016159,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2020","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu-2023","pageId":20016267,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2019","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu-2024","pageId":20016268,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2018","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu-2018","pageId":20027717,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacja o wydaniu w dniu 20.10.2021 r. decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 1578p/2021 (znak: WAB.6740.23.38.2021)","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-wydaniu-w-dniu-20102021-r-decyzji-starosty-wolominskiego-nr-1578p2021-znak-wab674023382021","pageId":20042831,"parentPageId":20041365,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws. konsultacji nad projektem uchwały dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami - dot. dróg krajowych","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-przyjeciu-przez-sejmik-wojewodztwa-mazowieckiego-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-terenow-poza-aglomeracjami-tj-obszarow-drog-krajowych","pageId":20037005,"parentPageId":20037015,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o zasadach wydobywania piasku oraz wykonywaniu robót geologicznych","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-oug-o-zasadach-wydobywania-piasku-oraz-wykonywaniu-robot-geologicznych","pageId":20037007,"parentPageId":20037015,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego ws. konsultacji nad projektem uchwały dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem na terenach poza aglomeracjami - dot. dróg krajowych","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-ws-konsultacji-nad-projektem-uchwaly-dot-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem---dot-drog-krajowych","pageId":20037012,"parentPageId":20037015,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-o-zamiarze-przystapienia-do-sporzadzenia-projektow-zarzadzen-zmieniajacych-plany-zadan-ochronnych","pageId":20043786,"parentPageId":20037015,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ewidencja Gruntów i Budynków","url":"/web/powiat-wolominski/ewidencja-gruntow-i-budynkow","pageId":20011817,"parentPageId":20026006,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gospodarka Nieruchomościami","url":"/web/powiat-wolominski/gospodarka-nieruchomosciami","pageId":20011824,"parentPageId":20026006,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20011836,"parentPageId":20026006,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla geodetów","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-dla-geodetow","pageId":20011838,"parentPageId":20026006,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Składy Komisji","url":"/web/powiat-wolominski/sklady-komisji2","pageId":20011686,"parentPageId":20011675,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenia Komisji","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenia","pageId":20011685,"parentPageId":20011675,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy DPS w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-infrastruktury-turystyczno-rekreacyjnej-przy-dps-w-zielonce","pageId":20042656,"parentPageId":20042655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klimat się zmienia – myślę, więc działam","url":"/web/powiat-wolominski/klimat-sie-zmienia--mysle-wiec-dzialam","pageId":20042685,"parentPageId":20042655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-zielonce2","pageId":20022247,"parentPageId":20021919,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu","url":"/web/powiat-wolominski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-tluszczu","pageId":20022249,"parentPageId":20021919,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-wolominie","pageId":20022250,"parentPageId":20021919,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej","url":"/web/powiat-wolominski/ustawa-z-dnia-5-sierpnia-2015-r-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-edukacji-prawnej","pageId":20028831,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-21-grudnia-2018-r-w-sprawie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego","pageId":20028839,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 264.2020 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2642020-starosty-wolominskiego-z-dnia-19-pazdziernika-2020-r","pageId":20028843,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 217.2020 Starosty Wołomińskiego z dnia 21 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2172020-starosty-wolominskiego-z-dnia-21-wrzesnia-2020-r","pageId":20028863,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 242.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 października 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2422019-starosty-wolominskiego-z-dnia-3-pazdziernika-2019-r","pageId":20028864,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 258.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 15 października 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2582018-starosty-wolominskiego-z-dnia-15-pazdziernika-2018-r","pageId":20028871,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 229.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 października 2017 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2292017-starosty-wolominskiego-z-dnia-19-pazdziernika-2017-r","pageId":20028873,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 228.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 października 2016 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2282016-starosty-wolominskiego-z-dnia-20-pazdziernika-2016-r","pageId":20028876,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 49.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 marca 2016 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-492016-starosty-wolominskiego-z-dnia-14-marca-2016-r","pageId":20028890,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-wolominski/klauzula-informacyjna","pageId":20028896,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"O Powiecie","url":"/web/powiat-wolominski/o-powiecie","pageId":20027094,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Położenie","url":"/web/powiat-wolominski/polozenie","pageId":20011651,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Herb","url":"/web/powiat-wolominski/herb","pageId":20011652,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Historia","url":"/web/powiat-wolominski/historia","pageId":20011649,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład Zarządu Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-zarzadu-powiatu2","pageId":20016012,"parentPageId":20011653,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu2","pageId":20016945,"parentPageId":20011653,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z prac Zarządu ","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu2","pageId":20017463,"parentPageId":20011653,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu2","pageId":20021580,"parentPageId":20011653,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia w sprawie wszczęcia i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-w-sprawie-wszczecia-i-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20026248,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o obwieszczeniu w sprawie wszczęcia i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-obwieszczeniu-w-sprawie-wszczecia-i-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20026246,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o zgłoszeniu budowy na podstawie art. 30a ustawy - Prawo budowlane","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenia-budowy-na-podstawie-art-30a-ustawy---prawo-budowlane","pageId":20026252,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-z-zakresu-geodezji-gospodarki-nieruchomosciami-i-kartografii-zloz-skargewniosekpetycje","pageId":20026251,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-dotyczace-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20038994,"parentPageId":20026245,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenia z zakresu ochrony środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-z-zakresu-ochrony-srodowiska","pageId":20028160,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zgonie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku (...)","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe","pageId":20041365,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nowe świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji","url":"/web/powiat-wolominski/nowe-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji","pageId":20012770,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatna pomoc tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/bezplatna-pomoc-tlumacza-jezyka-pjm-sjm-i-skogn-podczas-wizyty-w-starostwie-powiatowym-w-wolominie","pageId":20012771,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informator dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne","url":"/web/powiat-wolominski/informator-dla-pracodawcow-zatrudniajacych-osoby-niepelnosprawne","pageId":20012772,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla osoby niepełnosprawnej","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-dla-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20012774,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie","pageId":20012822,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport \"Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu\"","url":"/web/powiat-wolominski/raport-profilaktyka-infekcji-hiv-i-zwalczanie-aids-na-mazowszu","pageId":20012823,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program \"Aktywny samorząd\" finansowany przez PFRON","url":"/web/powiat-wolominski/program-aktywny-samorzad-finansowany-przez-pfron","pageId":20013133,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Paweł Banaszek","url":"/web/powiat-wolominski/radny-pawel-banaszek","pageId":20018057,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Sławomir Klocek","url":"/web/powiat-wolominski/radny-slawomir-klocek","pageId":20018058,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radna Marta Rajchert","url":"/web/powiat-wolominski/radna-marta-rajchert","pageId":20018059,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radna Ewa Rosa","url":"/web/powiat-wolominski/radna-ewa-rosa","pageId":20018056,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radna Magdalena Suchenek","url":"/web/powiat-wolominski/radna-magdalena-suchenek","pageId":20018060,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Igor Sulich","url":"/web/powiat-wolominski/radny-igor-sulich","pageId":20018061,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Tomasz Szturo","url":"/web/powiat-wolominski/radny-tomasz-szturo","pageId":20018063,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Arkadiusz Werelich","url":"/web/powiat-wolominski/radny-arkadiusz-werelich","pageId":20018055,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Janusz Werczyński","url":"/web/powiat-wolominski/radny-janusz-werczynski","pageId":20018062,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 listopada 2021 r. dla Burmistrza Miasta Ząbki decyzji Nr 42pz/2021 znak: WAB.6740.14.39.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-w-dniu-8-listopada-2021-r-dla-burmistrza-miasta-zabki-decyzji-nr-42pz2021-znak-wab674014392021-opatrzonej-rygorem-natychmiastowej-wykonalnosci-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-rozbudowa-drogi-gminnej-ul-jasnej-od-ul-szwolezerow-do-ul-andersena-w-zabkach","pageId":20045879,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, złożony w dniu 18.05.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.24.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4305W (ulice Leśna – Mokra – Radzymińska) na odcinku o długości ok. 3,5 km (z uwzględnieniem wyłączonego odcinka w rejonie skrzyżowania z obwodnicą Radzymina) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4306W (ul. POW) w Radzyminie do końca obszaru zabudowanego w msc. Łosie (określenie zakresu kilometrażem (lokalnym) drogi: początkowy - km 0+000 /na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4306W/, końcowy - km 3+693,44 / koniec obszaru zabudowanego w msc. Łosie/, przy czym z opracowania wyłączony został rejon skrzyżowania z obwodnicą Radzymina, realizowaną wg odrębnej dokumentacji - odc. od km 0+840 do km 1+033,71) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i ul. Mokra) – Mokre – Łosie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wszczeciu-na-wniosek-zarzadu-powiatu-wolominskiego-zlozony-w-dniu-18052021-r-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-znak-wab674014242021-o-wydanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-polegajacej-na-rozbudowie-drogi-powiatowej-nr-4305w-ulice-lesna--mokra--radzyminska-na-odcinku-o-dlugosci-ok-35-km-z-uwzglednieniem-wylaczonego-odcinka-w-rejonie-skrzyzowania-z-obwodnica-radzymina-od-skrzyzowania-z-droga-powiatowa-nr-4306w-ul-pow-w-radzyminie-do-konca-obszaru-zabudowanego-w-msc-losie-okreslenie-zakresu-kilometrazem-lokalnym-drogi-poczatkowy---km-0000-na-skrzyzowaniu-z-droga-powiatowa-nr-4306w-koncowy---km-369344--koniec-obszaru-zabudowanego-w-msc-losie-przy-czym-z-opracowania-wylaczony-zostal-rejon-skrzyzowania-z-obwodnica-radzymina-realizowana-wg-odrebnej-dokumentacji---odc-od-km-0840-do-km-103371-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4305w-relacji-radzymin-ul-lesna-i-ul-mokra--mokre--losie","pageId":20046808,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 listopada 2021 roku dla Burmistrza Radzymina, decyzji Nr 44pz/2021 znak: WAB.6740.14.33.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w msc. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszkowską do skrzyżowania z ul. Korczaka (z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Zwycięską I) wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicami: Kwitnącą, Malowniczą, Wiśniową oraz Korczaka”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-w-dniu-19-listopada-2021-roku-dla-burmistrza-radzymina-decyzji-nr-44pz2021-znak-wab674014332021-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-gminnej-ul-ogrodowej-w-msc-radzymin-na-odcinku-od-skrzyzowania-z-ul-wyszkowska-do-skrzyzowania-z-ul-korczaka-z-wylaczeniem-skrzyzowania-z-ulica-zwycieska-i-wraz-z-rozbudowa-skrzyzowan-z-ulicami-kwitnaca-malownicza-wisniowa-oraz-korczaka","pageId":20047045,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, z dnia 30.04.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.19.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Rozbudowie dróg publicznych gminnych – ul. Długiej na odcinku od DW 631 do wylotu w ul. Lipową łącznie z odcinkiem ulicy Wolności i Lipowej w Zielonce wraz z infrastrukturą”.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wszczeciu-na-wniosek-burmistrza-miasta-zielonka-z-dnia-30042021-r-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-znak-wab674014192021-o-wydanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-polegajacej-na-rozbudowie-drog-publicznych-gminnych--ul-dlugiej-na-odcinku-od-dw-631-do-wylotu-w-ul-lipowa-lacznie-z-odcinkiem-ulicy-wolnosci-i-lipowej-w-zielonce-wraz-z-infrastruktura","pageId":20047112,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xvi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-stycznia-2020-r","pageId":20016394,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xvii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-lutego-2020-r","pageId":20016395,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xviii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-kwietnia-2020-r","pageId":20016396,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIX sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-maja-2020-r","pageId":20016398,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XX sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xx-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-czerwca-2020-r","pageId":20016399,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2020-r","pageId":20016400,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-sierpnia-2020-r","pageId":20016401,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxiii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-4-wrzesnia-2020-r","pageId":20016402,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxiv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r","pageId":20016403,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-pazdziernika-2020-r","pageId":20016404,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxvi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r","pageId":20016405,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxvii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-listopada-2020-r","pageId":20016406,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxviii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20016407,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 378/2021 z dnia 25.06.2021 r. o ustaleniu klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w obrębie Pasek gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/decyzja-starosty-wolominskiego-nr-3782021-z-dnia-25062021-r-o-ustaleniu-klasyfikacji-gruntow-zmienionych-uzytkow-gruntowych-w-obrebie-pasek-gmina-klembow","pageId":20027607,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 247/1","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-trybie-art-124a-ustawy-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-o-gospodarce-nieruchomosciami-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-0020-trojany-gmina-dabrowka-stanowiacej-dzialke-ewidencyjna-nr-2471","pageId":20033407,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości, Dybów Kolonia działka nr 40/2","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-nieruchomosci","pageId":20034215,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości, Dybów Kolonia działka nr 332","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-nieruchomosci2","pageId":20034245,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 497/2021 z dnia 18.08.2021r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 327/2021 z dnia 08.062021r. ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 76/1, obręb 0023,23 miasto Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/decyzja-starosty-wolominskiego-nr-4972021stwierdzam-wygasniecie-decyzji-starosty-wolominskiego-nr-3272021-z-dnia-8-czerwca-2021-r-ustalajacej-odszkodowanie-za-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-w-obrebie-002323-miasto-wolomin-oznaczonej-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-761-o-powierzchni-00012-ha","pageId":20037463,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Wołomińskiego zgodnie z dec. ZRID 39PZ/2020 - Ossów-03, gmina Wołomin.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-dot-wydania-decyzji-odszkodowawczych-za-nieruchomosci-przejete-na-wlasnosc-powiatu-wolominskiego-zgodnie-z-dec-zrid-39pz2020---ossow-03-gmina-wolomin2","pageId":20039223,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego działka nr 239/4 Adampol gmina Jadów.","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-dzialka-nr-2394-adampol-gmina-jadow","pageId":20041685,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego działka nr 48/13 Łąki gmina Radzymin.","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-dzialka-nr-4813-laki-gmina-radzymin","pageId":20041686,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupnie z dnia 18.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-slupnie-z-dnia-18102021","pageId":20042440,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 791 z obrębu Kąty Czernickie, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 801 z obrębu Kąty Czernickie, gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-791-z-obrebu-katy-czernickie-gmina-strachowka-z-dzialka-ewidencyjna-nr-801-z-obrebu-katy-czernickie-gmina-strachowka","pageId":20043778,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1486 z obrębu 0023 – Wola Ręczajska, gmina Poświętne z działkami ewidencyjnymi nr 1442, 1477/2, 1478/3 z obrębu 0023 – Wola Ręczajska, gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-1486-z-obrebu-0023--wola-reczajska-gmina-poswietne-z-dzialkami-ewidencyjnymi-nr-1442-14772-14783-z-obrebu-0023--wola-reczajska-gmina-poswietne","pageId":20045256,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 954 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz z działkami ewidencyjnymi nr 951, 952 z obrębu 0013 – Miąse, gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-954-z-obrebu-0013--miase-gmina-tluszcz-z-dzialkami-ewidencyjnymi-nr-951-952-z-obrebu-0013--miase-gmina-tluszcz","pageId":20045258,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 21 z obrębu 0019 – Sulejów, gmina Jadów z działkami ewidencyjnymi nr 19, 20, 22 z obrębu 0019 – Sulejów, gmina Jadów i 222, 225, 226 z obrębu 0010 – Nowinki, gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-21-z-obrebu-0019--sulejow-gmina-jadow-z-dzialkami-ewidencyjnymi-nr-19-20-22-z-obrebu-0019--sulejow-gmina-jadow-i-222-225-226-z-obrebu-0010--nowinki-gmina-jadow","pageId":20045726,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego---wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy2","pageId":20045767,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonej w gminie Klembów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 176/15, z obrębu 0016, Wola Rasztowska, o pow. 0,7000 ha","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-w-sprawie-wywlaszczenia-nieruchomosci-polozonej-w-gminie-klembow-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-i-budynkow-jako-dzialka-ewidencyjna-numer-17615-z-obrebu-0016-wola-rasztowska-o-pow-07000-ha","pageId":20045806,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 276/4 Adampol, gmina Jadów.","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-dzialka-nr-2764-adampol-gmina-jadow","pageId":20046090,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 143/19 i 144/6 Stare Załubice gmina Radzymin.","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-dzialka-nr-14319-i-1446-stare-zalubice-gmina-radzymin","pageId":20046094,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 273/8 Adampol.","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-dzialka-nr-2738-adampol","pageId":20046098,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 3 Leśniakowizna, gmina Wołomin.","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-dzialka-nr-3-lesniakowizna-gmina-wolomin","pageId":20046100,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 62/4 i 63/3 Wołomin.","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-dzialka-nr-624-i-633-wolomin","pageId":20046101,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0009,Michałów, gm. Klembów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 613 (SPN-S.7533.21.9.2020.BP).","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-z-dnia-15-listopada-2021-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-stwierdzenia-nabycia-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-0009michalow-gm-klembow-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-jako-dzialka-nr-613-spn-s75332192020bp","pageId":20046338,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tłuszcz, w obrębie 0024 Wólka Kozłowska oznaczoną jako działka ew. nr 170/2.","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-wojewody-mazowieckiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-odszkodowania-za-nieruchomosc-polozona-w-gminie-tluszcz-w-obrebie-0024-wolka-kozlowska-oznaczona-jako-dzialka-ew-nr-1702","pageId":20046339,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 197 z obrębu 0004 – Jadwisin gmina Strachówka, z działkami ewidencyjnymi nr 199/1, 199/2 z obrębu 0004 – Jadwisin gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-197-z-obrebu-0004--jadwisin-gmina-strachowka-z-dzialkami-ewidencyjnymi-nr-1991-1992-z-obrebu-0004--jadwisin-gmina-strachowka","pageId":20046371,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 111 z obrębu 0019 – Szamocin, gmina Strachówka oraz działek ewidencyjnych nr 126, 128 z obrębu 0010 – Księżyki, gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-111-z-obrebu-0019--szamocin-gmina-strachowka-i-126-128-z-obrebu-0010--ksiezyki-gmina-strachowka","pageId":20046375,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 19 listopada 2021 r. decyzji nr 647/2021 znak: WGG.683.1.520.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 277/1, o powierzchni 0,0049 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą:: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wydaniu-w-dniu-19-listopada-2021-r-decyzji-nr-6472021-znak-wgg68315202020jz-ustalajacej-odszkodowanie-za-prawo-wlasnosci-do-nieruchomosci-polozonej-w-powiecie-wolominskim-w-gminie-klembow-w-obrebie-pasek-oznaczonej-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-2771-o-powierzchni-00049-ha-ktora-z-mocy-prawa-stala-sie-wlasnoscia-gminy-klembow-przeznaczona-na-realizacje-inwestycji-celu-publicznego-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-gminnej--ul-wisniowej-na-odcinku-od-skrzyzowania-z-ul-prymasa-tysiaclecia-do-ul-brzozowej-w-zakresie-budowy-chodnika-w-miejscowosci-pasek-gm-klembow","pageId":20046490,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 listopada 2021 r. decyzji nr 654/2021 znak: WGG.683.1.5505.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 353/1, o powierzchni 0,0042 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą:: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów.","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wydaniu-w-dniu-22-listopada-2021-r-decyzji-nr-6542021-znak-wgg683155052020jz-ustalajacej-odszkodowanie-za-prawo-wlasnosci-do-nieruchomosci-polozonej-w-powiecie-wolominskim-w-gminie-klembow-w-obrebie-pasek-oznaczonej-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-3531-o-powierzchni-00042-ha-ktora-z-mocy-prawa-stala-sie-wlasnoscia-gminy-klembow-przeznaczona-na-realizacje-inwestycji-celu-publicznego-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-gminnej--ul-wisniowej-na-odcinku-od-skrzyzowania-z-ul-prymasa-tysiaclecia-do-ul-brzozowej-w-zakresie-budowy-chodnika-w-miejscowosci-pasek-gm-klembow","pageId":20046664,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 82 z obrębu 0022 – Zofinin, gmina Strachówka z działką ewidencyjną nr 7 z obrębu 0013 – Osęka, gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-82-z-obrebu-0022--zofinin-gmina-strachowka-z-dzialka-ewidencyjna-nr-7-z-obrebu-0013--oseka-gmina-strachowka","pageId":20046790,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 17 z obrębu 0018 – Rysie, gmina Tłuszcz z działką ewidencyjną nr 21 z obrębu 0018 – Rysie, gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-17-z-obrebu-0018--rysie-gmina-tluszcz-z-dzialka-ewidencyjna-nr-21-z-obrebu-0018--rysie-gmina-tluszcz","pageId":20046791,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 9, 10 z obrębu 0011 – Kury, gmina Tłuszcz, z działkami ewidencyjnymi nr 3, 11 z obrębu 0011 – Kury, gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr--10-z-obrebu-0011--kury-gmina-tluszcz-z-dzialkami-ewidencyjnymi-nr-3-11-z-obrebu-0011--kury-gmina-tluszcz","pageId":20047130,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 139/2 z obrębu 0007 – Działy Czarnowskie, gmina Dąbrówka z działką ewidencyjną nr 149 z obrębu 0007 – Działy Czarnowskie, gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzialki-ewidencyjnej-nr-1392-z-obrebu-0007--dzialy-czarnowskie-gmina-dabrowka-z-dzialka-ewidencyjna-nr-149-z-obrebu-0007--dzialy-czarnowskie-gmina-dabrowka","pageId":20047374,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-rady","pageId":20011683,"parentPageId":20011659,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu","pageId":20011664,"parentPageId":20011659,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Transmisja obrad Rady","url":"/web/powiat-wolominski/transmisje-obrad-rady","pageId":20011674,"parentPageId":20011659,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/komisje-rady-powiatu","pageId":20011675,"parentPageId":20011659,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Interpelacje i zapytania radnych","url":"/web/powiat-wolominski/interpelacje-i-zapytania-radnych2","pageId":20018054,"parentPageId":20011659,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"III sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-16-stycznia-2019-r","pageId":20027659,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-lutego-2019-r","pageId":20027663,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"V sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/v-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-marca-2019-r","pageId":20027664,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/vi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-kwietnia-2019-r","pageId":20027685,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/vii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-maja-2019-r","pageId":20027693,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/viii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-czerwca-2019-r","pageId":20027695,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IX sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 lipca 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/ix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-4-lipca-2019-r","pageId":20027699,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"X sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/x-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-5-sierpnia-2019-r","pageId":20027700,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r","pageId":20027703,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20027704,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 października 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xiii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-pazdziernika-2019-r","pageId":20027705,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xiv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2019-r","pageId":20027708,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-19-grudnia-2019-r","pageId":20027711,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Markach z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-sanitarnej-w-markach-z-dnia-22072021r","pageId":20032448,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Markach z dnia 27.07.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-w-markach-z-dnia-27072021r","pageId":20033174,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego z dnia 396, Łąki, gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-z-dnia-396-laki-gmina-radzymin","pageId":20033175,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Chajętach z dnia 27.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-chajetach-z-dnia-27072021","pageId":20033176,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 27.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-27072021r","pageId":20033177,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej z dnia 26.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-kanalizacji-sanitarnej-z-dnia-26072021","pageId":20033178,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kołaków z dnia 28.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-miejscowosci-kolakow-z-dnia-28072021","pageId":20033359,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-29072021","pageId":20033442,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Ostrówku z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-ostrowku-z-dnia-29072021","pageId":20033443,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Radzyminie z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-zbiornikowej-na-gaz-plynny-w-radzyminie-z-dnia-29072021","pageId":20033444,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Kuligowie z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-kuligowie-z-dnia-29072021","pageId":20033445,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Radzyminie z dnia 29.07.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-radzyminie-z-dnia-29072021","pageId":20033446,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Dybowie Kolonii z dnia 02.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-dybowie-kolonii-z-dnia-02082021","pageId":20033823,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie sieci kanalizacji deszczowej w Ciemnym i Cegielni z dnia 12.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-sieci-kanalizacji-deszczowej-w-ciemnym-i-cegielni-z-dnia-12082021","pageId":20036816,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa budynku mieszkalnego w Łąkach z dnia 20.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-budynku-mieszkalnego-w-lakach-z-dnia-20082021","pageId":20037641,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji gazowej w Radzyminie z dnia 30.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-gazowej-w-radzyminie-z-dnia-30082021","pageId":20038281,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa 20 instalacji gazowych w Markach z dnia 30.08.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-20-instalacji-gazowych-w-markach-z-dnia-30082021","pageId":20038282,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci kanalizacyjnej w Markach z dnia 09.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-markach-z-dnia-09092021","pageId":20039271,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa wew instalacji zbiornikowej w Emilianowie z dnia 10.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-wew-instalacji-zbiornikowej-w-emilianowie-z-dnia-10092021","pageId":20039383,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa budynku mieszkalnego 2 lokalowego w Markach z dnia 16.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-budynku-mieszkalnego-2-lokalowego-w-markach-z-dnia-16092021","pageId":20039775,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Markach z dnia 16.09.2021a","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-kanalizacyjnej-i-wodociagowej-w-markach-z-dnia-16092021a","pageId":20039778,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowych Lipinach z dnia 17.09.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowych-lipinach-z-dnia-17092021r","pageId":20040263,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy linii oświetlenia drogowego w Szczepanku z dnia 20.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-linii-oswietlenia-drogowego-w-szczepanku-z-dnia-20092021r","pageId":20040312,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Markach z dnia 17.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-markach-z-dnia-17092021","pageId":20040156,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowych Lipinach, Z dnia 21.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowych-lipinach-z-dnia-21092021r","pageId":20040387,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce, z dnia 22.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-22092021r","pageId":20040526,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Nowych Załubicach z dnia 29.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-zbiornikowej-na-gaz-plynny-w-nowych-zalubicach-z-dnia-29092021","pageId":20040846,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Słupnie z dnia 30.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-slupnie-z-dnia-30092021","pageId":20040909,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem w Woli Ręczajskiej z dnia 29.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-wewnetrznej-instalacji-gazu-plynnego-oraz-instalacji-zbiornikowej-na-gaz-plynny-z-pojedynczym-naziemnym-zbiornikiem","pageId":20041020,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Krzywicy z dnia 29.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-krzywicy-z-dnia-29092021-r","pageId":20041107,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Marach z dnia 01.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-marach-z-dnia-01102021","pageId":20041171,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Ząbkach z dnia 30.09.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-rozdzielczej-sieci-wodociagowej-oraz-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-zabkach-z-dnia-30092021-r","pageId":20041185,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy, z dnia 30.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-30092021r","pageId":20041219,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji na gaz płynny w Szymanówku, z dnia 30.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-na-gaz-plynny-w-szymanowku-z-dnia-30092021r","pageId":20041222,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kruszu, z dnia 30.09.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-kruszu-z-dnia-30092021r","pageId":20041225,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Starym Grabiu, z dnia 30.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-starym-grabiu-z-dnia-30092021r","pageId":20041227,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Woli Rasztowskiej, z dnia 30.09.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-woli-rasztowskiej-z-dnia-30092021r","pageId":20041248,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Nowym Jadowie, z dnia 01.10.2021r","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-nowym-jadowie-z-dnia-01102021r","pageId":20041249,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego w Markach z dnia 04.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-przebudowy-budynku-mieszkalnego-w-markach-z-dnia-04102021","pageId":20041309,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 04.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-04102021","pageId":20041310,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego w Markach z dnia 04.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-oswietlenia-ulicznego-w-markach-z-dnia-04102021","pageId":20041311,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego w Markach z dnia 04.12.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-oswietenia-drgoowego-w-markach-z-dnia-04122021","pageId":20041313,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego w Markach z dnia 04.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-oswietlenia-drogowego-w-markach-z-dnia-04102021","pageId":20041317,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji gazowej w Karpinie z dnia 30.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-gazowej-w-karpinie-z-dnia-30092021","pageId":20040906,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa instalacji gazowej w Markach z dnia 30.09.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-30092021","pageId":20040908,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Kobyłce, z dnia 01.10.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-01102021r","pageId":20041457,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa budynku mieszkalnego w Markach z dnia 05.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-budynku-mieszkalnego-w-markach-z-dnia-05102021","pageId":20041396,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Ruda z dnia 05.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-budynku-mieszkalnego-w-miejscowosci-ruda-z-dnia-05102021","pageId":20041398,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kruszu z dnia 01.10.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kruszu-z-dnia-01102021r","pageId":20041465,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy z dnia 01.10.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-01102021r","pageId":20041466,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy, z dnia 04.10.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-04102021r","pageId":20041514,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy, z dnia 04.10.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-04102021r2","pageId":20041517,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej w Markach z dnia 06.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-kanalizacji-sanitarnej-w-markach-z-dnia-06102021","pageId":20041523,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Wołominie, z dnia 04.10.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-wolominie-z-dnia-04102021r","pageId":20041531,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Markach z dnia 07.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-w-markach-z-dnia-07102021","pageId":20041617,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Markach z dnia 07.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-markach-z-dnia-07102021","pageId":20041619,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Laskowie z dnia 07.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-laskowie-z-dnia-07102021","pageId":20041627,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 07.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-07102021","pageId":20041633,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Radzyminie z dnia 07.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-radzyminie-z-dnia-07102021","pageId":20041635,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynków w Urlach z dnia 06.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-wewnatrz-i-na-zewnatrz-budynkow-w-urlach-z-dnia-06102021-r","pageId":20041638,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej w Kobyłce z dnia 06.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-w-kobylce-z-dnia-06102021-r","pageId":20041800,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy z dnia 06.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-06102021-r","pageId":20041801,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce z dnia 05.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-05102021-r","pageId":20041804,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Dybowie Kolonii z dnia 11.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-dybowie-kolonii-z-dnia-11102021","pageId":20041874,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Józefowie z dnia 12.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jozefowie-z-dnia-12102021","pageId":20042008,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 14.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-14102021","pageId":20042213,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa gazociągu średniego ciśnienia","url":"/web/powiat-wolominski/budowa-gazociagu-sredniego-cisnienia2","pageId":20042342,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego ciśnienia, budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia","url":"/web/powiat-wolominski/rozbiorka-sieci-elektroenergetycznej-napowietrznej-niskiego-cisnienia-budowa-sieci-elektroenergetycznej-napowietrznej-niskiego-napiecia","pageId":20042344,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Tuł z dnia 11.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-miejscowosci-tul-z-dnia-11102021-r","pageId":20042533,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Markach z dnia 19.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-markach-z-dnia-19102021","pageId":20042535,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Zalesie z dnia 07.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-miejscowosci-zalesie-z-dnia-07102021-r","pageId":20042536,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Słupnie z dnia 19.10.2021","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-slupnie-z-dnia-19102021","pageId":20042538,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Jarzębiej Łące z dnia 07.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-dwoch-budynkow-mieszkalnych-jednorodzinnych-w-jarzebiej-lace-z-dnia-07102021-r","pageId":20042539,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w miejscowości Nowy Kraszew z dnia 07.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-miejscowosci-nowy-kraszew-z-dnia-07102021-r","pageId":20042540,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Borzymach z dnia 08.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-borzymach-z-dnia-08102021-r","pageId":20042542,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy 2 instalacji gazowych w Zielonce z dnia 12.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-2-instalacji-gazowych-w-zielonce-z-dnia-12102021-r","pageId":20042544,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w