W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2021 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2020-rok","pageId":20016948,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2020 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2021-rok","pageId":20016947,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2019 rok","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu-powiatu-wolominskiego-2019-rok2","pageId":20016964,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-zielonce","pageId":20028934,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-radzyminie","pageId":20028937,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"O urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/o-urzedzie","pageId":20010809,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/powiat-wolominski/co-robimy","pageId":20010808,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-wolominski/aktualnosci","pageId":20010811,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe","pageId":20010810,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt","pageId":20010813,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie karty wędkarskiej","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-karty-wedkarskiej","pageId":20024881,"parentPageId":20024880,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie duplikatu karty wędkarskiej","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-duplikatu-karty-wedkarskiej","pageId":20024883,"parentPageId":20024880,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-kompleksu-szpitalnego-wraz-z-wykonaniem-niezbednych-zadan-inwestycyjnych-na-rzecz-szpitala-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-wolominie","pageId":20028938,"parentPageId":20028720,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne","url":"/web/powiat-wolominski/adaptacja-zabytkowego-palacu-w-chrzesnem-na-cele-edukacyjno-kulturalne","pageId":20028844,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą","url":"/web/powiat-wolominski/powiat-wolominski---wyprawa-z-natura-i-kultura","pageId":20028845,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej","url":"/web/powiat-wolominski/poprawa-jakosci-nauczania-w-powiecie-wolominskim-poprzez-budowe-modernizacje-i-wyposazenie-infrastruktury-oswiatowej","pageId":20028846,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/system-wczesnego-ostrzegania-przed-zjawiskami-katastrofalnymi-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028847,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, (zwany wszędzie projektem EA)","url":"/web/powiat-wolominski/rozwoj-elektronicznej-administracji-w-samorzadach-wojewodztwa-mazowieckiego-wspomagajacej-niwelowanie-dwudzielnosci-potencjalu-wojewodztwa-zwany-wszedzie-projektem-ea","pageId":20028917,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, (zwany wszędzie projektem BW)","url":"/web/powiat-wolominski/przyspieszenie-wzrostu-konkurencyjnosci-wojewodztwa-mazowieckiego-przez-budowanie-spoleczenstwa-informacyjnego-i-gospodarki-opartej-na-wiedzy-poprzez-stworzenie-zintegrowanych-baz-wiedzy-o-mazowszu-zwany-wszedzie-projektem-bw","pageId":20028923,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie 1","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4366w-na-odcinku-ulicy-mareckiej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-gminie-zielonka-etap-i-zadanie-1","pageId":20028925,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów","url":"/web/powiat-wolominski/wsparcie-kadry-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-zarzadzaniu-oswiata-ukierunkowanym-na-rozwoj-szkol-i-kompetencji-kluczowych-uczniow","pageId":20028837,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0021/17","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-mazowieccy-liderzy-e-administracji-o-numerze-powr021800-00-002117","pageId":20028838,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/dzialania-wspierajace-podnoszenie-dostepnosci-jakosci-i-efektywnosci-uslug-publicznych-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028840,"parentPageId":20028724,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2021-roku","pageId":20017464,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2020-roku","pageId":20017466,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2019-roku","pageId":20017468,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Remont przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 4344 w miejscowości Myszadła, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/remont-przepustu-drogowego-w-drodze-powiatowej-nr-4344-w-miejscowosci-myszadla-gm-jadow","pageId":20028827,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja konkursu z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii, w formie powiatowego rajdu rowerowego na orientację","url":"/web/powiat-wolominski/organizacja-konkursu-z-zakresu-wiedzy-o-srodowisku-naturalnym-i-ekologii-w-formie-powiatowego-rajdu-rowerowego-na-orientacje","pageId":20028829,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej przy Rezerwacie Śliże, w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-przy-rezerwacie-slize-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028832,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rowerowi Poszukiwacze Skarbów – urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej na terenach objętych ochroną przyrody w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/rowerowi-poszukiwacze-skarbow--urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-na-terenach-objetych-ochrona-przyrody-w-powiecie-wolominskim2","pageId":20028833,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2017 – Selfie z naturą","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-konkurs-ekologiczny-2017--selfie-z-natura","pageId":20028834,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Konkurs Ekologiczny, dotyczący ogólnych zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu wołomińskiego (szkoły podstawowe)","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-konkurs-ekologiczny-dotyczacy-ogolnych-zagadnien-ekologicznych-oraz-wiedzy-o-srodowisku-przyrodniczym-powiatu-wolominskiego-szkoly-podstawowe","pageId":20028835,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodnicznej w miejscowości Zielonka, powiat wołomiński, dofinansowano przez WFOŚiGW w Warszawie","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodnicznej-w-miejscowosci-zielonka-powiat-wolominski-dofinansowano-przez-wfosigw-w-warszawie","pageId":20028836,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu drogowego na rzece Rządzy w miejscowości Turze, gm. Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-i-budowa-nowego-mostu-drogowego-na-rzece-rzadzy-w-miejscowosci-turze-gm-poswietne","pageId":20028779,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa mostu w Kurach gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-mostu-w-kurach-gm-tluszcz","pageId":20028782,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o powiecie","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-powiecie","pageId":20011648,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/zarzad-powiatu","pageId":20011653,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/rada-powiatu","pageId":20011659,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starostwo Powiatowe w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/starostwo-powiatowe-w-wolominie","pageId":20011688,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Finanse i mienie powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/finanse-i-mienie-powiatu2","pageId":20024304,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapa Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-drog-powiatowych","pageId":20011714,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statut Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/statut-powiatu-wolominskiego","pageId":20011715,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Fundusze Zewnętrzne","url":"/web/powiat-wolominski/fundusze-zewnetrzne","pageId":20028717,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wszystkie gminy","url":"/web/powiat-wolominski/wszytkie-gminy","pageId":20011716,"parentPageId":20010809,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/jednostki-powiatowe3","pageId":20021858,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/powiat-wolominski/oswiadczenie-majatkowe","pageId":20029117,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-przystosowanego-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-do-dps-w-radzyminie","pageId":20028786,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi","url":"/web/powiat-wolominski/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi","pageId":20028789,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Modernizacja DPS w Radzyminie w zakresie budowy windy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania","url":"/web/powiat-wolominski/modernizacja-dps-w-radzyminie-w-zakresie-budowy-windy-dla-osob-niepelnosprawnych-oraz-wymiany-instalacji-centralnego-ogrzewania","pageId":20028793,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakup samochodu do przewozu ON dla ŚDS Caritas DWP w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-do-przewozu-on-dla-sds-caritas-dwp-w-radzyminie","pageId":20028796,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie wejścia do potrzeb ON w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/likwidacja-barier-architektonicznych-poprzez-dostosowanie-wejscia-do-potrzeb-on-w-budynku-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20028797,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-wolominski/zamowienia-publiczne2","pageId":20015890,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wolne stanowiska pracy","url":"/web/powiat-wolominski/wolne-stanowika-pracy","pageId":20011718,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-wolominski/petycje12","pageId":20031519,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie powiatu, strategie, programy powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/raport-o-stanie-powiatu-strategie-programy-powiatowe2","pageId":20022184,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ochrona zdrowia","url":"/web/powiat-wolominski/ochrona-zdrowia","pageId":20011729,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-srodowisku2","pageId":20024419,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie","url":"/web/powiat-wolominski/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie","pageId":20028695,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/powiat-wolominski/organizacje-pozarzadowe2","pageId":20027883,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego","pageId":20028656,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapa inwestycji","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-inwestycji","pageId":20026338,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie informacji publicznej","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-informacji-publicznej","pageId":20011724,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry i informacje prowadzone przez urząd","url":"/web/powiat-wolominski/rejestry-i-informacje-prowadzone-przez-urzad2","pageId":20016291,"parentPageId":20010808,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urzędowa tablica ogłoszeń","url":"/web/powiat-wolominski/urzedowa-tablica-ogloszen","pageId":20026245,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje bieżące","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-biezace","pageId":20010816,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia","url":"/web/powiat-wolominski/wydarzenia","pageId":20010817,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia i komunikaty","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-i-komunikaty","pageId":20011734,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia kulturalne i turystyczne","url":"/web/powiat-wolominski/atrakcje-w-powiecie2","pageId":20026213,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4339w-w-miejscowosci-strachow-gm-jadow","pageId":20028745,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe gm. Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4329w-w-miejscowosci-rowne-gm-strachowka","pageId":20028746,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Godziny pracy urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/godziny-pracy-urzedu","pageId":20011735,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę w urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe-w-urzedzie4","pageId":20019233,"parentPageId":20010810,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/powiat-wolominski/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20026672,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obsługa osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/obsluga-osob-niepelnosprawnych","pageId":20011908,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Biuro Rzeczy Znalezionych","url":"/web/powiat-wolominski/biuro-rzeczy-znalezionych","pageId":20011916,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Konta Starostwa - opłaty","url":"/web/powiat-wolominski/konta-starostwa---oplaty","pageId":20011917,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dane do faktur, umów","url":"/web/powiat-wolominski/dane-do-faktur","pageId":20011918,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/powiat-wolominski/rodo","pageId":20011919,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/dane-kontaktowe-urzedu","pageId":20011920,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt do Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt-do-rady-powiatu","pageId":20011922,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/powiat-wolominski/redakcja-bip","pageId":20010818,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu","url":"/web/powiat-wolominski/koordynacja-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu","pageId":20011837,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego","pageId":20025928,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-budynku-liceum-ogolnoksztalcacego-w-radzyminie-wraz-z-sala-gimnastyczna","pageId":20028740,"parentPageId":20028732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 4/2019 z dnia 30 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-42019-z-dnia-30-grudnia-2020-r","pageId":20029554,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-52020-z-dnia-10-marca-2020-r","pageId":20029580,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 6/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-62020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029585,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 7/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-72020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029588,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka8","pageId":20029266,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow7","pageId":20029267,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow8","pageId":20029268,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne8","pageId":20029269,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki8","pageId":20029270,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu budownictwa","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-budownictwa4","pageId":20026120,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-geodezji-gospodarki-nieruchomosciami-i-kartografii","pageId":20026006,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa i geologii","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-ochrony-srodowiska-lesnictwa-i-geologii","pageId":20026151,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu komunikacji i transportu","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-komunikacji-i-transportu4","pageId":20026118,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu edukacji i kultury","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-edukacji-i-kultury2","pageId":20026154,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Program polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-polityki-spolecznej","pageId":20026152,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu dróg powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-drog-powiatowych2","pageId":20023821,"parentPageId":20019233,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy obywatelskie","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-obywatelskie","pageId":20011841,"parentPageId":20019233,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Złóż skargę/wniosek/petycję","url":"/web/powiat-wolominski/zloz-skargewniosekpetycje5","pageId":20022340,"parentPageId":20019233,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rzecznik Praw Konsumenta","url":"/web/powiat-wolominski/rzecznik-praw-konsumenta4","pageId":20028389,"parentPageId":20019233,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-zespol-orzekania-o-niepelnosprawnosci2","pageId":20032424,"parentPageId":20019233,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kluby Sportowe - wpis do ewidencji","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe-wpis-do-ewidencji","pageId":20018181,"parentPageId":20025890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kluby Sportowe - likwidacja","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe-likwidacja","pageId":20018180,"parentPageId":20025890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 8/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-82021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029593,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 9/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-92021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029603,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 10/2021 z dnia 13 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-102021-z-dnia-13-maja-2021-r","pageId":20029604,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 11/2021 z dnia 31 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-112021-z-dnia-31-maja-2021-r","pageId":20029605,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lasy","url":"/web/powiat-wolominski/lasy","pageId":20025944,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uproszczony plan urządzenia lasu - zaświadczenia","url":"/web/powiat-wolominski/upul","pageId":20025811,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odpady","url":"/web/powiat-wolominski/odpady2","pageId":20025942,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekultywacja","url":"/web/powiat-wolominski/rekultywacja","pageId":20025948,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Karta Wędkarska","url":"/web/powiat-wolominski/karta-wedkarska","pageId":20024880,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydobycie kopalin","url":"/web/powiat-wolominski/wydobycie-kopalin","pageId":20025945,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dokumentacja i projekty geologiczne","url":"/web/powiat-wolominski/dokumentacja-i-projekty-geologiczne","pageId":20025946,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m2","pageId":20026127,"parentPageId":20026151,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozostałe","url":"/web/powiat-wolominski/pozostale","pageId":20025952,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wypisy i informacje z operatu ewidencyjnego","url":"/web/powiat-wolominski/wypisy-i-informacje-z-operatu-ewidencyjnego","pageId":20011818,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/aktualizacja-bazy-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20011819,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/wnioski-o-udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-z-zakresu-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20022875,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu edukacji","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-edukacji2","pageId":20011774,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawy z zakresu kultury","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-kultury","pageId":20011760,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Współorganizacja imprez","url":"/web/powiat-wolominski/wspolorganizacja-imprez","pageId":20011766,"parentPageId":20026154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Patronaty Starosty","url":"/web/powiat-wolominski/patronaty-starosty","pageId":20011767,"parentPageId":20026154,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg","url":"/web/powiat-wolominski/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog","pageId":20028718,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Razem Bezpieczniej","url":"/web/powiat-wolominski/program-razem-bezpieczniej2","pageId":20028778,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środki z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa","url":"/web/powiat-wolominski/srodki-z-rezerwy-celowej-budzetu-panstwa","pageId":20028720,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO WER 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-wer-2014-2020","pageId":20028721,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"RPO WM 2007-2013 i 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/rpo-wm-2007-2013-i-2014-2020","pageId":20028723,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"POPT 2007-2013","url":"/web/powiat-wolominski/popt-2007-2013","pageId":20028724,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"EFS 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/efs-2014--2020","pageId":20028725,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"WFOŚiGW","url":"/web/powiat-wolominski/wfosigw","pageId":20028726,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Programy Ministerstwa Obrony Narodowej","url":"/web/powiat-wolominski/programy-ministerstwa-obrony-narodowej2","pageId":20028775,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PFRON i MCPS","url":"/web/powiat-wolominski/pfron-i-mcps","pageId":20028728,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIiB Rezerwa Subwencji Ogólnej","url":"/web/powiat-wolominski/miib-rezerwa-subwencji-ogolnej","pageId":20028729,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych","url":"/web/powiat-wolominski/dotacja-ze-srodkow-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolnych","pageId":20028730,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej","url":"/web/powiat-wolominski/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej","pageId":20028732,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO Ryby 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-ryby-2014--2021","pageId":20028771,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekordowe rządowe wsparcie dla Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rekordowe-rzadowe-wsparcie-dla-powiatu-wolominskiego","pageId":20028950,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej w ramach FDS","url":"/web/powiat-wolominski/uroczyste-podpisanie-umowy-dotacyjnej-w-ramach-fds","pageId":20028952,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-Ręczaje Polskie","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-na-odcinku-majdan-reczaje-polskie","pageId":20028956,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4338w-od-skrzyzowania-ulic-slonecznej-z-krolewska-w-m-kowalicha-do-skrzyzowania-ulic-marianowskich-w-m-marianow-gm-dabrowka","pageId":20028958,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-4351w-na-odcinku-od-miejscowosci-zabraniec-gmina-poswietne-do-granicy-powiatu-wolominskiego","pageId":20028960,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na DP nr 4306W, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4306w-w-ramach-inwestycji-pn-przebudowa-mostu-w-zawadach-na-dp-nr-4306w-gm-radzymin","pageId":20028963,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drog-powiatowych-nr-4359w-ul-wilenskiej-w-wolominie-nr-4304w-ul-szkolnej-w-slupnie-gm-radzymin-nr-4352w-ul-mareckiej-w-kobylce","pageId":20028966,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-i-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-od-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-634-w-gminie-wolomin-do-miejscowosci-reczaje-polskie-w-gminie-poswietne","pageId":20028967,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4312w-na-odcinku-od-ronda-w-zagoscincu-na-polaczeniu-ul-100-lecia-podmiejskiej-szkolnej-do-ul-boryny-w-helenowie","pageId":20028969,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4307w-na-odcinku-od-wezla-wola-rasztowska-do-skrzyzowania-w-m-zwierzyniec","pageId":20028972,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu „1”","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-wydawania-i-zwrotu-identyfikatorow-1-okreslone-w-zarzadzeniu-nr-972018-z-dnia-24042018-r","pageId":20011899,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu „2”","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-wydawania-i-zwrotu-identyfikatorow-2-okreslone-w-zarzadzeniu-nr-982018-z-dnia-24042018-r","pageId":20011900,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu \"3\"","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-wydawania-i-zwrotu-identyfikatorow-3-okreslone-w-zarzadzeniu-nr-992018-z-dnia-24042018-r","pageId":20011901,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu \"4\"","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-identyfikatora-typu-4","pageId":20032193,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie identyfikatora typu \"5\"","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-identyfikatora-typu-5","pageId":20032196,"parentPageId":20023825,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2019","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2019","pageId":20029538,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2020","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2020","pageId":20029539,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2021","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2021","pageId":20029540,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzanie-stalych-i-czasowych-organizacji-ruchu-na-drogach-powiatowych-i-gminnnych-zatwierdzanie-stalych-i-czasowych-organizacji-ruchu-na-drogach-powiatowych-i-gminnnych","pageId":20011896,"parentPageId":20023824,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opiniowanie stałej i czasowej organizacji ruchu dotyczących dla dróg krajowych i wojewódzkich","url":"/web/powiat-wolominski/opiniowanie-stalej-i-czasowej-organizacji-ruchu-dotyczacych-dla-drog-krajowych-i-wojewodzkich","pageId":20011897,"parentPageId":20023824,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzenie stałej i czasowej organizacji na drogach powiatowych i gminnych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzanie-stalej-i-czasowej-organizacji-na-drogach-powiatowcyh-i-gminnych","pageId":20011894,"parentPageId":20023824,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne - platforma zakupowa","url":"/web/powiat-wolominski/przetargi","pageId":20024800,"parentPageId":20015890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych","url":"/web/powiat-wolominski/plan-zamowien-publicznych2","pageId":20015923,"parentPageId":20015890,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytania ofertowe do 130 000 zł.","url":"/web/powiat-wolominski/zamowienia-publiczne---zapytania-ofertowe-do-130-000-zl","pageId":20028795,"parentPageId":20015890,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwalne zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-wolominski/archiwalne-zamowienia-publiczne","pageId":20027527,"parentPageId":20015890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na wizyty w punktach","url":"/web/powiat-wolominski/zapisy-na-wizyty-w-punktach","pageId":20028696,"parentPageId":20028695,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki i punkty w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/jednostki-i-punkty-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028700,"parentPageId":20028695,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komunikaty i informacje","url":"/web/powiat-wolominski/komunikaty-i-informacje3","pageId":20028763,"parentPageId":20028695,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Przepisy","url":"/web/powiat-wolominski/przepisy3","pageId":20028830,"parentPageId":20028695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Edukacja prawna","url":"/web/powiat-wolominski/edukacja-prawna3","pageId":20028907,"parentPageId":20028695,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rejestr uchwał Rady","url":"/web/powiat-wolominski/rejestr-uchwal-rady3","pageId":20029542,"parentPageId":20029723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2019","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2019","pageId":20029544,"parentPageId":20029723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2020","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2023","pageId":20029729,"parentPageId":20029723,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2021","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2024","pageId":20029735,"parentPageId":20029723,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-kobylka7","pageId":20029202,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Marki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-marki7","pageId":20029203,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-radzymin7","pageId":20029205,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-strachowka5","pageId":20029206,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-tluszcz7","pageId":20029207,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-wolomin7","pageId":20029208,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zielonka7","pageId":20029210,"parentPageId":20028954,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy-w-wolominie","pageId":20022303,"parentPageId":20022300,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy-w-tluszczu","pageId":20022304,"parentPageId":20022300,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej","pageId":20028954,"parentPageId":20028700,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnego poradnictwa","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-punktow-nieodplatnego-poradnictwa2","pageId":20029217,"parentPageId":20028700,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-wolominskiego","pageId":20029278,"parentPageId":20028700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-stycznia-2021-r4","pageId":20016256,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 lutego 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxx-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-lutego-2021-r2","pageId":20016393,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-marca-2021-r","pageId":20018273,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-kwietnia-2021-r","pageId":20021905,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxiii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-maja-2021-r2","pageId":20025493,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxiv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-24062021-r","pageId":20028096,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxxv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2021-r","pageId":20029304,"parentPageId":20016159,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje kierowane do Starosty i Zarządu Powiatu ","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-zlozone-do-starosty-i-zarzadu-powiatu-wolominskiego","pageId":20024266,"parentPageId":20031519,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje kierowane do Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-kierowane-do-rady-powiatu","pageId":20024273,"parentPageId":20031519,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych we wsi Nadma, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-we-wsi-nadma-gm-radzymin","pageId":20028161,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie","url":"/web/powiat-wolominski/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20029525,"parentPageId":20029698,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XI-111/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xi-1112019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r","pageId":20029526,"parentPageId":20029698,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pojazd","url":"/web/powiat-wolominski/pojazd5","pageId":20032367,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierowca","url":"/web/powiat-wolominski/kierowca2","pageId":20032371,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Transport","url":"/web/powiat-wolominski/transport2","pageId":20032374,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodki Szkolenia Kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/osrodki-szkolenia-kierowcow3","pageId":20032375,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stacje Kontroli Pojazdów","url":"/web/powiat-wolominski/stacje-kontroli-pojazdow2","pageId":20032377,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Status sprawy - odbiór dokumentów","url":"/web/powiat-wolominski/status-sprawy---odbior-dokumentow2","pageId":20032378,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na budowę","url":"/web/powiat-wolominski/1-karta-i-wniosek-pozwolenie-na-budowe3","pageId":20024435,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na rozbiórkę","url":"/web/powiat-wolominski/2-karta-i-wniosek-pozwolenie-na-rozbiorke","pageId":20023832,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-wolominski/3-karta-i-wniosek-zmiana-pozwolenia-na-budowe","pageId":20024485,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przepisanie pozwolenia lub zgłoszenia","url":"/web/powiat-wolominski/4-karta-i-wniosek-przepisanie-pozwolenia-lub-zgloszenia","pageId":20024505,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budynku mieszkalnego","url":"/web/powiat-wolominski/5-karta-i-wniosek-zgloszenie-budynku-mieszkalnego","pageId":20024612,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie robót budowlanych","url":"/web/powiat-wolominski/6-karta-i-wniosek-zgloszenie-robot-budowlanych","pageId":20024646,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbiórki","url":"/web/powiat-wolominski/7-karta-i-wniosek-zgloszenie-rozbiorki","pageId":20024699,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania","url":"/web/powiat-wolominski/8-karta-i-wniosek-zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania","pageId":20024722,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie zgody na odstępstwo","url":"/web/powiat-wolominski/9-karta-i-wniosek-uzyskanie-zgody-na-odstepstwo","pageId":20024769,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niezbędność wejścia na teren","url":"/web/powiat-wolominski/10-karta-i-wniosek-niezbednosc-wejscia-na-teren","pageId":20024774,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o samodzielności","url":"/web/powiat-wolominski/11-karta-i-wniosek-zaswiadczenie-o-samodzielnosci","pageId":20024775,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o potwierdzeniu faktów","url":"/web/powiat-wolominski/12-karta-i-wniosek-zaswiadczenie-o-potwierdzeniu-faktow","pageId":20024777,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego","url":"/web/powiat-wolominski/lokalizacja-w-pasie-drogowym-obiekto-budowlanych-lub-urzadzen-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego","pageId":20011887,"parentPageId":20023818,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-lokalizacje-zjazdu-lub-przebudowe-zjazdu-z-drogi-powiatowej","pageId":20011888,"parentPageId":20023818,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lokalizacja/zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/lokalizacjazezwolenie-na-lokalizacje-w-pasie-drogowym","pageId":20023818,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zajęcie pasa drogowego","url":"/web/powiat-wolominski/zajecie-pasa-drogowego2","pageId":20023822,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opiniowanie koncepcji oraz projektów budowlanych dróg powiatowych i gminnych w zakresie rozwiązań geometrycznych, opiniowanie lokalizacji i geometrii zjazdów z dróg powiatowych i gminnych","url":"/web/powiat-wolominski/opiniowanie-koncepcji-oraz-projekto-budowlanych-drog-powiatowych-i-gminnych-w-zakresie-rozwiazan-geometrycznych-opiniowanie-lokalizacji-i-geometrii-zjazdow-z-drog-powiatowych-i-gminnych","pageId":20011895,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-szkody-z-ubezpieczenia-oc","pageId":20011902,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego","url":"/web/powiat-wolominski/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-kategorii-i-iina-przejazd-nienormatywny","pageId":20011904,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stała i czasowa organizacja ruchu","url":"/web/powiat-wolominski/stala-i-czasowa-organizacja-ruchu","pageId":20023824,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie i zwrot identyfikatorów","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-i-zwrot-identyfikatorow","pageId":20023825,"parentPageId":20023821,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-zezwolenia-na-imprezy-powodujace-utrudnienia-w-ruchu-lub-wymagajace-korzystania-z-drogi-w-sposob-szczegolny","pageId":20011898,"parentPageId":20023821,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do udziału w pracach rady","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-rady","pageId":20029531,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Formularz zgłoszenia kandydata","url":"/web/powiat-wolominski/formularz-zgloszenia-kandydata","pageId":20029537,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-131/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1312019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20029532,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kandydaci do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/kandydaci-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-powiecie-wolominskim","pageId":20029533,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego","pageId":20029534,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-drogi-powiatowej-w-celu-prowadzenia-robot","pageId":20011890,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-urzadzen-infrastruktury-technicznej-niezwiazanych-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-lub-potrzebami-ruchu-drogowego","pageId":20011893,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-na-prawach-wylacznosci","pageId":20011891,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-tablicy-reklamowej","pageId":20011892,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego","url":"/web/powiat-wolominski/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-obiektu-budowlanego","pageId":20011889,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warunki techniczne prowadzenia robót w pasie drogowym dróg powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/warunki-techniczne-prowadzenia-robot-w-pasie-drogowym-drog-powiatowych","pageId":20032141,"parentPageId":20023822,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PKK - Profil Kandydata na Kierowcę","url":"/web/powiat-wolominski/pkk---profil-kandydata-na-kierowce","pageId":20024377,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie prawa jazdy po egzaminie","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie","pageId":20024499,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy","pageId":20024513,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy-wydanego-za-granica-przez-panstwo---strone-konwencji-o-ruchu-drogowym","pageId":20024534,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo nieokreślone w konwencji o ruchu drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy-wydanego-przez-panstwo-nieokreslone-w-konwencji-o-ruchu-drogowym","pageId":20024583,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie wtórnika","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-wtornika","pageId":20024599,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-miedzynarodowego-prawa-jazdy","pageId":20024611,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie pozwolenia do kierowania tramwajem","url":"/web/powiat-wolominski/uzyskanie-pozwolenia-do-kierowania-tramwajem","pageId":20024626,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot zatrzymanego prawa jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/zwrot-zatrzymanego-prawa-jazdy","pageId":20024644,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres przekraczający jeden rok lub z powodu utraty kwalifikacji stwierdzonego na podstawie wyniku egzaminu kontrolnego","url":"/web/powiat-wolominski/przywrocenie-cofnietego-uprawnienia-na-okres-przekraczajacy-jeden-rok-lub-z-powodu-utraty-kwalifikacji-stwierdzonego-na-podstawie-wyniku-egzaminu-kontrolnego3","pageId":20024697,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przywrócenie cofniętego uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami","url":"/web/powiat-wolominski/przywrocenie-cofnietego-uprawnienia-z-powodu-istnienia-przeciwwskazan-zdrowotnychpsychologicznych-do-kierowania-pojazdami","pageId":20024698,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 4/2019 z dnia 30 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-42019-z-dnia-30-grudnia-2020-r2","pageId":20029556,"parentPageId":20029554,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-zasad-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-powiatu-wolominskiego-na-realizacje-zadan-publicznych-zlecanych-w-ramach-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20029557,"parentPageId":20029554,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie uprawnień Instruktora/Wykładowcy","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-uprawnien-instruktora-wykladowcy","pageId":20011789,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow","pageId":20011788,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-osrodkow-szkolenia-kierowcow-na-terenie-powiatu-wolominskiego","pageId":20011807,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Średnia zdawalność w Ośrodkach Szkolenia Kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/srednia-zdawalnosc-w-osrodkach-szkolenia-kierowcow","pageId":20032366,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-osob-samochodem-osobowym-oraz-pojazdem-samochodowym-przeznaczonym","pageId":20011783,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-licencji-na-posrednictwo-przy-przewozie-rzeczy","pageId":20011784,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie zaświadczenia i wypisów na wykonanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób na potrzeby własne","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-zaswiadczenia-i-wypisow-na-wykonanie-krajowego-niezarobkowego-przewozu-drogowego-rzeczy-lub-osob-na-potrzeby-wlasne","pageId":20011785,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawieszenie w całości albo w części wykonania transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy","url":"/web/powiat-wolominski/zawieszenie-w-calosci-albo-w-wiekszej-czesci-wykonania-transportu-drogowego-na-okres-nie-dluzszy-niz-12-miesiecy","pageId":20011786,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawieszenie w całości albo w części wykonywania transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy","url":"/web/powiat-wolominski/zawieszenie-w-calosci-albo-w-czesci-wykonywania-transportu-drogowego-na-okres-nie-dluzszy-niz-12-miesiecy","pageId":20011791,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie zezwolenia i wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-zezwolenia-i-wypisow-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego-rzeczy-osob","pageId":20011793,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie/Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub specjalistycznych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-zmiana-zezwolenia-na-wykonywanie-regularnych-lub-specjalistycznych-przewozow-osob-w-krajowym-transporcie-drogowym","pageId":20011787,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie uprawnień diagnosty","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-uprawnien-diagnosty","pageId":20011790,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów","url":"/web/powiat-wolominski/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow","pageId":20024365,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-stacji-kontroli-pojazdow-na-terenie-powiatu-wolominskiego","pageId":20011809,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie odtworzenia oznakowania szlaków rowerowych na terenie gmin Jadów i Strachówka wraz z wykonaniem opisu technicznego oznakowania szlaków","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-odtworzenia-oznakowania-szlakow-rowerowych-na-terenie-gmin-jadow-i-strachowka-wraz-z-wykonaniem-opisu-technicznego-oznakowania-szlakow","pageId":20027655,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Powiat Wołomiński w 2021 roku wraz ze specyfikacją warunków postępowania","url":"/web/powiat-wolominski/wybor-podmiotu-ktory-zorganizuje-nabycie-lub-nabedzie-na-rachunek-wlasny-obligacje-emitowane-przez-powiat-wolominski-w-2021-roku-wraz-ze-specyfikacja-warunkow-postepowania","pageId":20027661,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie odtworzenia oznakowania szlaków rowerowych na terenie gmin Jadów i Strachówka wraz z wykonaniem opisu technicznego oznakowania szlaków","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-odtworzenia-oznakowania-szlakow-rowerowych-na-terenie-gmin-jadow-i-strachowka-wraz-z-wykonaniem-opisu-technicznego-oznakowania-szlakow2","pageId":20029225,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Usunięcie odpadów zawierających azbest z terenu gmin leżących na terenie powiatu wołomińskiego w 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/usuniecie-odpadow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gmin-lezacych-na-terenie-powiatu-wolominskiego-w-2021-r","pageId":20030270,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-pomiarow-halasu-w-srodowisku","pageId":20030637,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykonanie ekspertyzy budowlanej przyziemia i piwnic w związku z ciągłym zawilgoceniem pomieszczeń, oceniającej przyczyny zawilgocenia wraz ze wskazaniem zakresu i rodzaju prac do wykonania celem zabezpieczenia strefy fundamentów i przyziemia oraz osuszenia w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Legionów 78","url":"/web/powiat-wolominski/wykonanie-ekspertyzy-budowlanej-przyziemia-i-piwnic-w-zwiazku-z-ciaglym-zawilgoceniem-pomieszczen-oceniajacej-przyczyny-zawilgocenia-wraz-ze-wskazaniem-zakresu-i-rodzaju-prac-do-wykonania-celem-zabezpieczenia-strefy-fundamentow-i-przyziemia-oraz-osuszenia-w-budynku-starostwa-powiatowego-w-wolominie-ul-legionow-78","pageId":20030730,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kompleksowe przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych wraz z zapewnieniem animatorów dla dzieci na terenie gmin Dąbrówka i Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/kompleksowe-przeprowadzenie-szkolen-stacjonarnych-wraz-z-zapewnieniem-animatorow-dla-dzieci-na-terenie-gmin-dabrowka-i-radzymin","pageId":20032264,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyszukiwarka zamówień ","url":"/web/powiat-wolominski/wyszukiwarka-zamowien","pageId":20011719,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykonania projektu gospodarki zielenią na terenie parku krajobrazowego przy pałacu w m. Chrzęsne, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-389, decyzją z dnia 6 sierpnia 1959 roku.","url":"/web/powiat-wolominski/wykonania-projektu-gospodarki-zielenia-na-terenie-parku-krajobrazowego-przy-palacu-w-m-chrzesne-wpisanego-do-rejestru-zabytkow-pod-nr-a-389-decyzja-z-dnia-6-sierpnia-1959-roku","pageId":20032624,"parentPageId":20028795,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dowód rejestracyjny","url":"/web/powiat-wolominski/dowod-rejestracyjny","pageId":20011814,"parentPageId":20032378,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prawo jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/prawo-jazdy","pageId":20011815,"parentPageId":20032378,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-331/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3312020-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-21-pazdziernika-2020-r","pageId":20029311,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert","pageId":20029313,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Załączniki do ogłoszenia otwartego konkursu ofert","url":"/web/powiat-wolominski/zalaczniki-do-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert","pageId":20029315,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Procedura uzyskania dostępu do generatora WITKAC oraz przygotowania i złożenia oferty","url":"/web/powiat-wolominski/procedura-uzyskania-dostepu-do-generatora-witkac-oraz-przygotowania-i-zlozenia-oferty","pageId":20029318,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki otwartego konkursu ofert","url":"/web/powiat-wolominski/wyniki-otwartego-konkursu-ofert","pageId":20029319,"parentPageId":20029310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyłączenie gruntów","url":"/web/powiat-wolominski/wylaczenie-gruntow","pageId":20025803,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja Zwierząt","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-zwierzat","pageId":20024887,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń zintegrowanych","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-pozwolen-zintegrowanych","pageId":20025806,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie informacji o środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-informacji-o-srodowisku","pageId":20025808,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne","pageId":20025529,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-instalacji-mogacej-negatywnie-oddzialywac-na-srodowisko","pageId":20025531,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-pozwolen-na-wprowadzanie-gazow-i-pylow-do-powietrza","pageId":20025654,"parentPageId":20025952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-w-wolominie","pageId":20021864,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach","url":"/web/powiat-wolominski/liceum-ogolnoksztalcace-im-bitwy-warszawskiej-1920-roku-w-urlach","pageId":20021929,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-ogolnoksztalcacych-w-radzyminie","pageId":20021939,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół w Tłuszczu","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-w-tluszczu","pageId":20021950,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-techniczno-zawodowych-im-inz-czeslawa-nowaka-w-radzyminie","pageId":20021959,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-ekonomicznych-im-stanislawa-staszica-w-wolominie","pageId":20021963,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-im-prezydenta-ignacego-moscickiego-w-zielonce","pageId":20022033,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/szkola-podstawowa-specjalna-im-marii-konopnickiej-w-radzyminie","pageId":20022193,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-specjalnych-im-m-grzegorzewskiej-w-ostrowku","pageId":20022195,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zespol-szkol-specjalnych-w-wolominie","pageId":20022196,"parentPageId":20021859,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/po-ryby-2014--2020","pageId":20028733,"parentPageId":20028771,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Edukacja ekologiczna","url":"/web/powiat-wolominski/edukacja-ekologiczna","pageId":20017585,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dotyczące spółek wodnych","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-dotyczace-spolek-wodnych","pageId":20017531,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-instalacjach-wytwarzajacych-pola-elektromagnetyczne3","pageId":20028756,"parentPageId":20024419,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenia dotyczące pozwoleń wodnoprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-dotyczace-pozwolen-wodnoprawnych","pageId":20027580,"parentPageId":20024419,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pozwolenia zintegrowane","url":"/web/powiat-wolominski/pozwolenia-zintegrowane2","pageId":20017528,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie","pageId":20017526,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inne informacje","url":"/web/powiat-wolominski/inne-informacje","pageId":20017577,"parentPageId":20024419,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-stacja-sanitarno-epidemiologiczna","pageId":20011712,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/szpital-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-wolominie","pageId":20011709,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-inspektor-nadzoru-budowlanego","pageId":20011711,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/biblioteka-powiatowa","pageId":20011702,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Urząd Pracy","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-urzad-pracy","pageId":20011710,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-kultury-fabryczka","pageId":20011701,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Usług Wspólnych","url":"/web/powiat-wolominski/centrum-uslug-wspolnych","pageId":20011700,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ośrodek Interwencji Kryzysowej","url":"/web/powiat-wolominski/osrodek-interwencji-kryzysowej","pageId":20011706,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Dziecka w Równem","url":"/web/powiat-wolominski/dom-dziecka-w-rownem","pageId":20011707,"parentPageId":20021858,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie5","pageId":20021866,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Placówki Oświatowe","url":"/web/powiat-wolominski/placowki-oswiatowe4","pageId":20021859,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Domy Pomocy Społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/domy-pomocy-spolecznej2","pageId":20021867,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne","url":"/web/powiat-wolominski/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne3","pageId":20021919,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środowiskowe Domy Samopomocy","url":"/web/powiat-wolominski/srodowiskowe-domy-samopomocy3","pageId":20022300,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinne Domy Dziecka","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinne-domy-dziecka3","pageId":20022597,"parentPageId":20021858,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyprawa z naturą i kulturą","url":"/web/powiat-wolominski/wyprawa-z-natura-i-kultura","pageId":20026209,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pałac w Chrzęsnem","url":"/web/powiat-wolominski/palac-w-chrzesnem","pageId":20026211,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-kultury-fabryczka2","pageId":20026210,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt budowy Ławki Niepodległości w Klembowie.","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-budowy-lawki-niepodleglosci-w-klembowie","pageId":20028800,"parentPageId":20028775,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Archiwum","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-archiwum2","pageId":20017390,"parentPageId":20016233,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Styczeń 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-styczen-2021","pageId":20016255,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia luty 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-luty-2022","pageId":20016266,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia marzec 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-marzec-2021","pageId":20016325,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia kwiecień 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-kwiecien-2021","pageId":20016944,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia maj 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-maj-2021","pageId":20016946,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia czerwiec 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-czerwiec-2022","pageId":20016953,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"zarządzenia lipiec 2021","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-lipiec-2021","pageId":20016954,"parentPageId":20016232,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/dom-pomocy-spolecznej-w-radzyminie","pageId":20021868,"parentPageId":20021867,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/dom-pomocy-spolecznej-w-zielonce","pageId":20022262,"parentPageId":20021867,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Archiwum","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-archiwum","pageId":20017389,"parentPageId":20016234,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczny pieszy na przejściach w powiecie wołomińskim.","url":"/web/powiat-wolominski/bezpieczny-pieszy-na-przejsciach-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028941,"parentPageId":20028778,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu zakupionego w Polsce","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-pojazdow","pageId":20011781,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-praw-jazdy-lub-pozwolen-do-kierowania-tramwajem-obobom-ubiegajacym-sie-po-raz-pierwszy","pageId":20011782,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu","url":"/web/powiat-wolominski/czasowe-wycofanie-pojazdu-z-ruchu","pageId":20011792,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WLM4402_A, Krawcowizna 2, gm. Strachówka, WOS.6221.1.33.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-wlm4402a-krawcowizna-2-gm-strachowka-wos62211332021mz2","pageId":20028757,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie demontażu instalacji P4 Sp. z o.o., WMB0035_A, ul. Okólna w Markach, dz. nr ew. 73/28, WOS.6221.1.34.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-demontazu-instalacji-p4-sp-z-oo-wmb0035a-ul-okolna-w-markach-dz-nr-ew-7328-wos62211342021mz","pageId":20028762,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2312_A, ul. Ząbkowska 37a w Markach, WOS.6221.1.36.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-war2312a-ul-zabkowska-37a-w-markach-wos62211362021mz","pageId":20028764,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., BT13553 ZAŁUBICE, w Załubicach Starych dz. nr ew. 363/3, gm. Radzymin, WOS.6221.1.35.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-polkomtel-infrastruktura-sp-z-oo-bt13553-zalubice-w-zalubicach-starych-dz-nr-ew-3633-gm-radzymin-wos62211352021mz","pageId":20028765,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2067_C, ul. Piłsudskiego 1 w Markach, WOS.6221.1.37.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2067c-ul-pilsudskiego-1-w-markach-wos62211372021mz","pageId":20028766,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4404_A, ul. Witosa 61, Czarna, gm. Wołomin, WOS.6221.1.38.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4404a-ul-witosa-61-czarna-gm-wolomin-wos62211382021mz","pageId":20028768,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zbieranie Odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/zbieranie-odpadow","pageId":20024888,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przetwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/Przetwarzanie-odpadow","pageId":20011861,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zbieranie i przetwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/zbieranie-i-przetwarzanie-odpadow","pageId":20025653,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-pozwolen-na-wytwarzanie-odpadow","pageId":20025657,"parentPageId":20025942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncesje na wydobywanie kopalin u Starosty","url":"/web/powiat-wolominski/koncesje-na-wydobywanie-kopalin-u-starosty","pageId":20025526,"parentPageId":20025945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę","url":"/web/powiat-wolominski/oplata-eksploatacyjna-za-wydobyta-kopaline","pageId":20025063,"parentPageId":20025945,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odnowienie lasu po pożarze","url":"/web/powiat-wolominski/odnowienie-lasu-po-pozarze","pageId":20025655,"parentPageId":20025944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzgodnienie prac leśnych pozyskania drewna","url":"/web/powiat-wolominski/uzgodnienie-prac-lesnych-pozyskania-drewna","pageId":20024892,"parentPageId":20025944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Cechowanie drewna pozyskanego w wyniku przeprowadzenia prac leśnych","url":"/web/powiat-wolominski/cechowanie-drewna-pozyskanego-w-wyniku-przeprowadzenia-prac-lesnych","pageId":20011871,"parentPageId":20025944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat w sprawie korzystania z porad w czasie epidemii","url":"/web/powiat-wolominski/komunikat-w-sprawie-korzystania-z-porad-w-czasie-epidemii","pageId":20028739,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasady bezpieczeństwa w punktach","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-bezpieczenstwa-w-punktach","pageId":20028774,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat w sprawie korzystania z porad przez osoby prowadzące działalność gospodarczą","url":"/web/powiat-wolominski/komunikat-w-sprawie-korzystania-z-porad-przez-osoby-prowadzace-dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20028783,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na wizyty w punktach","url":"/web/powiat-wolominski/zapisy-na-wizyty-w-punktach2","pageId":20029291,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-mozliwosci-przekazywania-przez-osoby-uprawnione-opinii-o-udzielonej-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczonym-nieodplatnym-poradnictwie-obywatelskim","pageId":20029292,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o dostępności punktów dla osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-dostepnosci-punktow-dla-osob-niepelnosprawnych","pageId":20029295,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakres udzielania pomocy","url":"/web/powiat-wolominski/zakres-udzielania-pomocy","pageId":20029297,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Osoby uprawnione do otrzymania pomocy","url":"/web/powiat-wolominski/osoby-uprawnione-do-otrzymania-pomocy","pageId":20029303,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Statystyka porad 2021","url":"/web/powiat-wolominski/Statystyka","pageId":20029305,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-wolominski/klauzula-informacyjna2","pageId":20029308,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadania publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego","pageId":20029310,"parentPageId":20028763,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informator o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa 2021","url":"/web/powiat-wolominski/informator-o-jednostkach-nieodplatnego-poradnictwa-2021","pageId":20029332,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie projektu ciepła ziemi","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-projektu-ciepla-ziemi","pageId":20024894,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzenie projektu robót geologicznych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzenie-projektu-robot-geologicznych2","pageId":20025065,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych","url":"/web/powiat-wolominski/zatwierdzenie-dokumentacji-geologicznych","pageId":20025067,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyjęcie dokumentacji geologicznej innej","url":"/web/powiat-wolominski/przyjecie-dokumentacji-geologicznej-innej2","pageId":20025068,"parentPageId":20025946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakończenie rekultywacji","url":"/web/powiat-wolominski/zakonczenie-rekultywacji","pageId":20025108,"parentPageId":20025948,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierunek i termin rekultywacji","url":"/web/powiat-wolominski/kierunek-i-termin-rekultywacji","pageId":20025110,"parentPageId":20025948,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kluby sportowe","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe3","pageId":20025890,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Stowarzyszenia zwykłe","url":"/web/powiat-wolominski/stowarzyszenia-zwykle","pageId":20011843,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"PASZPORTY","url":"/web/powiat-wolominski/paszporty","pageId":20011845,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Repatrianci","url":"/web/powiat-wolominski/repatrianci","pageId":20011848,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia z tytułu posiadania KARTY POLAKA","url":"/web/powiat-wolominski/swiadczenia-z-tytulu-posiadania-karty-polaka","pageId":20011849,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenia dla cudzoziemców","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenia-cudzoziemcow","pageId":20011850,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kwalifikacja wojskowa","url":"/web/powiat-wolominski/kwalifikacja-wojskowa","pageId":20011851,"parentPageId":20011841,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy","url":"/web/powiat-wolominski/pozwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-lub-szczatkow-z-zagranicy","pageId":20023575,"parentPageId":20011841,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-o-xxxi-sesji-rady-powiatu-wolominskiego","pageId":20018269,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/test15","pageId":20026237,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-zdrowia-polityki-spolecznej-i-prorodzinnej","pageId":20026419,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Rewizyjnej","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-rewizyjnej","pageId":20026423,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-rozwoju-gospodarczego","pageId":20026536,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-dziedzictwa-narodowego-kultury-i-wspolpracy-z-jst","pageId":20026545,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Finansowej ","url":"/web/powiat-wolominski/wspolne-posiedzenie-komisji-finansowej-i-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20026549,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenie-komisji-edukacji-sportu-i-turystyki","pageId":20026554,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wspólne posiedzenie Komisji Finansowej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-wolominski/wspolne-posiedzenie-komisji-finansowej-i-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji3","pageId":20032086,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-wolominski/wspolne-posiedzenie-komisji-finansowej-i-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji2","pageId":20028704,"parentPageId":20010817,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wakacje z Wojskami Obrony Terytorialnej","url":"/web/powiat-wolominski/wakacje-z-wojskami-obrony-terytorialnej","pageId":20022981,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie w sprawie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie","url":"/web/powiat-wolominski/spotkanie-w-sprawie-budowy-muzeum-bitwy-warszawskiej-1920-roku-w-ossowie","pageId":20025695,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego","url":"/web/powiat-wolominski/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultura-i-ochrona-dziedzictwa-narodowego","pageId":20025692,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"4. Wołomiński Festiwal Teatralny","url":"/web/powiat-wolominski/4-wolominski-festiwal-teatralny","pageId":20026367,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida","url":"/web/powiat-wolominski/wolominski-festiwal-teatralny-im-jozefa-orwida","pageId":20026370,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wołomińskiego na nowy rok szkolny 2021/2022","url":"/web/powiat-wolominski/oferta-edukacyjna-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-powiatu-wolominskiego-na-nowy-rok-szkolny-20212022","pageId":20027089,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwiększenie wskaźnika finansowania zadań oświatowych","url":"/web/powiat-wolominski/zwiekszenie-wskaznika-finansowania-zadan-oswiatowych","pageId":20028053,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!","url":"/web/powiat-wolominski/obowiazek-udzialu-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20028353,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Infolinia wsparcia seniorów kończy swoją działalność","url":"/web/powiat-wolominski/infolinia-wsparcia-seniorow-konczy-swoja-dzialalnosc","pageId":20028686,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Półmetek Spisu - wyścig z czasem","url":"/web/powiat-wolominski/polmetek-spisu---wyscig-z-czasem","pageId":20028852,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał dotację na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura fizyczna","url":"/web/powiat-wolominski/zarzad-powiatu-wolominskiego-przyznal-dotacje-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-kultura-fizyczna","pageId":20029343,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na rachmistrza spisowego","url":"/web/powiat-wolominski/nabor-na-rachmistrza-spisowego","pageId":20029418,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Budownictwa filia w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-budownictwa-filia-w-radzyminie","pageId":20029662,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana godzin pracy punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Klembowie oraz w Poświętnem od 19.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zmiana-godzin-pracy-punktow-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-w-klembowie-oraz-w-poswietnem","pageId":20030453,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości","url":"/web/powiat-wolominski/konkus-na-europejska-nagrode-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci","pageId":20031466,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Planowane zamknięcie drogi, wyłączone z ruchu skrzyżowanie Al. Armii Krajowej z ul. Sasina w Wołominie.","url":"/web/powiat-wolominski/planowane-zamkniecie-drogi-wylaczone-z-ruchu-skrzyzowanie-al-armii-krajowej-z-ul-sasina-w-wolominie","pageId":20032243,"parentPageId":20010816,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 listopada 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/i-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-22-listopada-2018-r","pageId":20027718,"parentPageId":20027717,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"I sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. - wznowienie","url":"/web/powiat-wolominski/i-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2018-r---wznowienie","pageId":20027721,"parentPageId":20027717,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/ii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-grudnia-2018-r","pageId":20027723,"parentPageId":20027717,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów paszportowych dla osób małoletnich","url":"/web/powiat-wolominski/przyjmowanie-wnioskow-i-wydawanie-dokumentow-paszportowych-dla-osob-maloletnich","pageId":20011846,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów paszportowych dla osób pełnoletnich","url":"/web/powiat-wolominski/przyjmowanie-wnioskow-i-wydawanie-dokumentow-paszportowych-dla-osob-pelnoletnich","pageId":20011847,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdjęcia Paszportowe","url":"/web/powiat-wolominski/zdjecia-paszportowe","pageId":20021934,"parentPageId":20011845,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/publiczny-rodzinny-dom-dziecka-nr-1-w-wolominie","pageId":20022603,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Załubicach","url":"/web/powiat-wolominski/publiczny-rodzinny-dom-dziecka-nr-2-w-zalubicach","pageId":20022608,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-dom-dziecka-nr-3-w-wolominie","pageId":20022609,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Duczkach","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-dom-dziecka-nr-4-w-duczkach","pageId":20022610,"parentPageId":20022597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skargi","url":"/web/powiat-wolominski/skargi5","pageId":20022176,"parentPageId":20022340,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski","url":"/web/powiat-wolominski/wnioski5","pageId":20022177,"parentPageId":20022340,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-wolominski/petycje9","pageId":20022178,"parentPageId":20022340,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu-2021","pageId":20021581,"parentPageId":20021580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu w 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu-w-2020-roku","pageId":20021582,"parentPageId":20021580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu w 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu-w-2019-roku","pageId":20021584,"parentPageId":20021580,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej","pageId":20017586,"parentPageId":20017585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rowerowi Poszukiwacze Skarbów","url":"/web/powiat-wolominski/rowerowi-poszukiwacze-skarbow--urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-na-terenach-objetych-ochrona-przyrody-w-powiecie-wolominskim","pageId":20017592,"parentPageId":20017585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Infrastruktura na ścieżce przy Rezerwacie Śliże","url":"/web/powiat-wolominski/infrastruktura-na-sciezce-przy-rezerwacie-slize","pageId":20017600,"parentPageId":20017585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Radni Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/radni-rady-powiatu2","pageId":20030176,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/pracownicy-starostwa-powiatowego-w-wolominie2","pageId":20029923,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Członkowie Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/czlonkowie-zarzadu-sekretarz-i-skarbnik-powiatu2","pageId":20030202,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych","url":"/web/powiat-wolominski/kierownicy-powiatowych-jednostek-organizacyjnych2","pageId":20030203,"parentPageId":20029117,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"WA.RUZ.4210.244.2021.JD Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu ww. zakładu, powstających na działce o nr ew. 25 obręb 11 w m. Wołomin, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, dla DJChem Chemicals Poland S.A.","url":"/web/powiat-wolominski/waruz42102442021jd-obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-warszawie-pgw-wody-polskie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wprowadzenie-sciekow-przemyslowych-zawierajacych-substancje-szczegolnie-szkodliwe-dla-srodowiska-wodnego-pochodzacych-z-terenu-ww-zakladu-powstajacych-na-dzialce-znajdujacej-sie-w-obrebie-11-w-wolominie-do-urzadzen-kanalizacyjnych-bedacych-wlasnoscia-innego-podmiotu-dla-djchem-chemicals-poland-sa","pageId":20029519,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.4210.166.2021.KL Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PWiK Sp. z o.o. w Ząbkach, na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną na działce nr ew. 29/8 obręb 03 35 Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz242101662021kl-obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-dla-pwik-sp-z-oo-w-zabkach-na-wykonanie-urzadzen-wodnych-oraz-usluge-wodna-na-dzialce-nr-ew-298-obreb-03-35-zabki","pageId":20029549,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.4210.236.2021.MB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego poprzez likwidację istniejącego rowu chłonno-odparowywalnego , zlokalizowanego na działce nr ew. 178/1, obręb 31 Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz242102362021mb-obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-urzadzenia-wodnego-poprzez-likwidacje-istniejacego-rowu-chlonno-odparowywalnego--zlokalizowanego-na-dzialce-nr-ew-1781-obreb-31-kobylka","pageId":20029551,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.4210.431.2020.MB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie dla TBS Marki Sp. z o.o., o wydaniu pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych działek nr ew. 59, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77/1 i 77/2 obr. 5-01 przy ul. Mickiewicza w Markach","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz242104312020mb-obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-w-sprawie-pozwolenie-wodnoprawne-na-usluge-wodna-polegajaca-na-odprowadzaniu-wod-opadowych-i-roztopowych-dzialek-nr-ew-59-7172-73-74-75-76-771-i-772-obr-5-01-przy-ul-mickiewicza-w-markach","pageId":20031671,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.4210.144.2021.KL Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie o nie załatwieniu w terminie postępowania administracyjnego dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łączka” w Ząbkach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz242101442021kl-obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-debem-pgw-wody-polskie-o-nie-zalatwieniu-w-terminie-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-i-wyznaczeniu-nowego-terminu-zalatwienia-sprawy","pageId":20032083,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.RUZ.4210.266.2021.WP Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr ew. 2, obręb Duczki-01 i nr ew. 1, obręb Duczki-02 oraz na usługi wodne na działkach nr ew. 38, 50/3, obręb Lipinki, nr ew. 2, obręb Duczki-01, nr ew. 1, obręb Duczki-02 na terenie gminy Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/waruz42102662021wp-obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-warszawie-pgw-wody-polskie","pageId":20032241,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"WA.ZUZ.2.4210.289.2021.MB Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do istniejących 3 studni chłonnych, z działki nr ew. 69 obr. 03-27 przy ul. Kopernika w Ząbkach","url":"/web/powiat-wolominski/wazuz242102892021mb","pageId":20032609,"parentPageId":20027580,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet na rok 2019","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-20110","pageId":20024315,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet na rok 2020","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-2022","pageId":20024318,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet na rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/budzet-na-rok-2023","pageId":20024319,"parentPageId":20014524,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Adam Pietrzak","url":"/web/powiat-wolominski/adam-pietrzak","pageId":20014695,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wiesław Mędrzycki","url":"/web/powiat-wolominski/wieslaw-medrzycki","pageId":20014692,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Cezary Wnuk","url":"/web/powiat-wolominski/cezary-wnuk","pageId":20014714,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Banaszek","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-banaszek","pageId":20014681,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Piotr Borczyński","url":"/web/powiat-wolominski/piotr-borczynski3","pageId":20014683,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Dąbrowski","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-dabrowski2","pageId":20014684,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radosław Dec","url":"/web/powiat-wolominski/radoslaw-dec","pageId":20014685,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Izabella Dziewiątkowska","url":"/web/powiat-wolominski/izabella-dziewiatkowska2","pageId":20014686,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konrad Fuśnik","url":"/web/powiat-wolominski/konrad-fusnik","pageId":20014687,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tomasz Kalata","url":"/web/powiat-wolominski/tomasz-kalata","pageId":20014688,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sławomir Klocek","url":"/web/powiat-wolominski/slawomir-klocek","pageId":20014689,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Adam Łossan","url":"/web/powiat-wolominski/adam-lossan","pageId":20014690,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jolanta Madziar","url":"/web/powiat-wolominski/jolanta-madziar","pageId":20014691,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jerzy Mikulski","url":"/web/powiat-wolominski/jerzy-mikulski","pageId":20014693,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sławomir Pisarczyk","url":"/web/powiat-wolominski/slawomir-pisarczyk","pageId":20014696,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Marta Rajchert","url":"/web/powiat-wolominski/marta-rajchert","pageId":20014697,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kazimierz Rakowski","url":"/web/powiat-wolominski/kazimierz-rakowski","pageId":20014698,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Robert Roguski","url":"/web/powiat-wolominski/robert-roguski","pageId":20014699,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ewa Rosa","url":"/web/powiat-wolominski/ewa-rosa","pageId":20014700,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Siwek","url":"/web/powiat-wolominski/grzegorz-siwek2","pageId":20014701,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Solis","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-solis","pageId":20014702,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Magdalena Suchenek","url":"/web/powiat-wolominski/magdalena-suchenek","pageId":20014703,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Igor Sulich","url":"/web/powiat-wolominski/igor-sulich","pageId":20014704,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tomasz Szturo","url":"/web/powiat-wolominski/tomasz-szturo","pageId":20014705,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Robert Szydlik","url":"/web/powiat-wolominski/robert-szydlik","pageId":20014706,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paweł Śliwa","url":"/web/powiat-wolominski/pawel-sliwa2","pageId":20021149,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Anna Uścińska","url":"/web/powiat-wolominski/anna-uscinska","pageId":20014708,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Janusz Werczyński","url":"/web/powiat-wolominski/janusz-werczynski","pageId":20014710,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Arkadiusz Werelich","url":"/web/powiat-wolominski/arkadiusz-werelich","pageId":20014711,"parentPageId":20011683,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Spraw Obywatelskich","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-spraw-obywatelskich2","pageId":20016298,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Kadr i Szkoleń","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-kadr-i-szkolen2","pageId":20016301,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-ochrony-srodowiska2","pageId":20016302,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Komunikacji","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-komunikacji2","pageId":20016305,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwum Zakładowe","url":"/web/powiat-wolominski/archiwum-zakladowe","pageId":20016538,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansowy","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-finansowy2","pageId":20016539,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Organizacji i Administracji","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-organizacji-i-administracji2","pageId":20016540,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-edukacji-i-kultury2","pageId":20016546,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-geodezji-i-kartografii2","pageId":20016547,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-drog-powiatowych2","pageId":20016549,"parentPageId":20016291,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rewizyjna","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-rewizyjna2","pageId":20013065,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Finansowa","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-finansowa2","pageId":20013070,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rozwoju Gospodarczego","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-rozowju-gospodarczego","pageId":20013209,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-bezpieczenstwa-rolnictwa-i-ochorny-srodowiska","pageId":20013211,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-dziedzictwa-narodowego-kultury-i-wspolpracy-z-jednostkami-samorzadu-terytorialnego2","pageId":20013212,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-edukacji-sportu-i-turystyki2","pageId":20013214,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-zdrowia-polityki-spolecznej-i-prorodzinnej2","pageId":20013215,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-wolominski/komisja-skarg-wnioskow-i-petycji4","pageId":20013219,"parentPageId":20011685,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Materiały archiwalne","url":"/web/powiat-wolominski/materialy-archiwalne","pageId":20017612,"parentPageId":20017577,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starosta Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/starosta3","pageId":20015933,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wicestarosta","pageId":20013241,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skarbnik Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/skarbnik","pageId":20015935,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sekretarz Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/sekretarz","pageId":20016031,"parentPageId":20011689,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - dla osób poniżej 16-go roku życia","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-orzeczen-o-stopniu-niepelnosprawnosci---dla-osob-ponizej-16-go-roku-zycia","pageId":20026353,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-orzeczen-o-stopniu-niepelnosprawnosci---dla-osob-powyzej-16-go-roku-zycia","pageId":20026354,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-legitymacji-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20026356,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie kart parkingowych","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-kart-parkingowych","pageId":20026357,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - dla osób powyżej 16-go roku życia","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-orzeczen-o-wskazaniach-do-ulg-i-uprawnien","pageId":20026355,"parentPageId":20032424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo Urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/kierownictwo-urzedu","pageId":20011689,"parentPageId":20011688,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska pracy","url":"/web/powiat-wolominski/poszczegolne-wydzialy-i-samodzielne-stanowiska-pracy2","pageId":20021989,"parentPageId":20011688,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/regulamin-organizacyjny-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20011694,"parentPageId":20011688,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Starosty Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-wolominskiego","pageId":20011695,"parentPageId":20011688,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/raport-o-stanie-powiatu2","pageId":20022305,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego ","url":"/web/powiat-wolominski/program-ochrony-srodowiska-dla-powiatu-wolominskiego-do-2030-roku","pageId":20022330,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021–2024","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-program-zapobiegania-przestepczosci-oraz-ochrony-bezpieczenstwa-obywateli-i-porzadku-publicznego-na-lata-20212024","pageId":20022341,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku","url":"/web/powiat-wolominski/strategia-rozwoju-powiatu-wolominskiego-do-2025-roku","pageId":20022430,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie","url":"/web/powiat-wolominski/programy-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20022448,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena zasobów pomocy społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej","pageId":20022525,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019–2025","url":"/web/powiat-wolominski/program-polityki-senioralnej-powiatu-wolominskiego-na-lata-20192025","pageId":20022661,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025","url":"/web/powiat-wolominski/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-dla-powiatu-wolominskiego-do-roku-2025","pageId":20027846,"parentPageId":20022184,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego z 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-powiatu-wolominskiego-z-2021-roku","pageId":20016232,"parentPageId":20011695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego z 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-powiatu-wolominskiego-z-2020-roku","pageId":20016233,"parentPageId":20011695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego z 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenia-starosty-powiatu-wolominskiego-z-2019-roku","pageId":20016234,"parentPageId":20011695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2021","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu2","pageId":20016159,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2020","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu-2023","pageId":20016267,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2019","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu-2024","pageId":20016268,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu 2018","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu-2018","pageId":20027717,"parentPageId":20011664,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ewidencja Gruntów i Budynków","url":"/web/powiat-wolominski/ewidencja-gruntow-i-budynkow","pageId":20011817,"parentPageId":20026006,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gospodarka Nieruchomościami","url":"/web/powiat-wolominski/gospodarka-nieruchomosciami","pageId":20011824,"parentPageId":20026006,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20011836,"parentPageId":20026006,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla geodetów","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-dla-geodetow","pageId":20011838,"parentPageId":20026006,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Składy Komisji","url":"/web/powiat-wolominski/sklady-komisji2","pageId":20011686,"parentPageId":20011675,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenia Komisji","url":"/web/powiat-wolominski/posiedzenia","pageId":20011685,"parentPageId":20011675,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-zielonce2","pageId":20022247,"parentPageId":20021919,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu","url":"/web/powiat-wolominski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-tluszczu","pageId":20022249,"parentPageId":20021919,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-wolominie","pageId":20022250,"parentPageId":20021919,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej","url":"/web/powiat-wolominski/ustawa-z-dnia-5-sierpnia-2015-r-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-edukacji-prawnej","pageId":20028831,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-21-grudnia-2018-r-w-sprawie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego","pageId":20028839,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 264.2020 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2642020-starosty-wolominskiego-z-dnia-19-pazdziernika-2020-r","pageId":20028843,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 217.2020 Starosty Wołomińskiego z dnia 21 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2172020-starosty-wolominskiego-z-dnia-21-wrzesnia-2020-r","pageId":20028863,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 242.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 października 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2422019-starosty-wolominskiego-z-dnia-3-pazdziernika-2019-r","pageId":20028864,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 258.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 15 października 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2582018-starosty-wolominskiego-z-dnia-15-pazdziernika-2018-r","pageId":20028871,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 229.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 października 2017 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2292017-starosty-wolominskiego-z-dnia-19-pazdziernika-2017-r","pageId":20028873,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 228.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 października 2016 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-2282016-starosty-wolominskiego-z-dnia-20-pazdziernika-2016-r","pageId":20028876,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr. 49.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 marca 2016 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-492016-starosty-wolominskiego-z-dnia-14-marca-2016-r","pageId":20028890,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-wolominski/klauzula-informacyjna","pageId":20028896,"parentPageId":20028830,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"O Powiecie","url":"/web/powiat-wolominski/o-powiecie","pageId":20027094,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Położenie","url":"/web/powiat-wolominski/polozenie","pageId":20011651,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Herb","url":"/web/powiat-wolominski/herb","pageId":20011652,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Historia","url":"/web/powiat-wolominski/historia","pageId":20011649,"parentPageId":20011648,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia w sprawie wszczęcia i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-w-sprawie-wszczecia-i-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20026248,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o obwieszczeniu w sprawie wszczęcia i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-obwieszczeniu-w-sprawie-wszczecia-i-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20026246,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o zgłoszeniu budowy na podstawie art. 30a ustawy - Prawo budowlane","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenia-budowy-na-podstawie-art-30a-ustawy---prawo-budowlane","pageId":20026252,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-z-zakresu-geodezji-gospodarki-nieruchomosciami-i-kartografii-zloz-skargewniosekpetycje","pageId":20026251,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-dotyczace-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20026249,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenia z zakresu ochrony środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-z-zakresu-ochrony-srodowiska","pageId":20028160,"parentPageId":20026245,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Skład Zarządu Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-zarzadu-powiatu2","pageId":20016012,"parentPageId":20011653,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu2","pageId":20016945,"parentPageId":20011653,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z prac Zarządu ","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu2","pageId":20017463,"parentPageId":20011653,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z prac Zarządu","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdania-z-prac-zarzadu2","pageId":20021580,"parentPageId":20011653,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji","url":"/web/powiat-wolominski/nowe-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji","pageId":20012770,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatna pomoc tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/bezplatna-pomoc-tlumacza-jezyka-pjm-sjm-i-skogn-podczas-wizyty-w-starostwie-powiatowym-w-wolominie","pageId":20012771,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informator dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne","url":"/web/powiat-wolominski/informator-dla-pracodawcow-zatrudniajacych-osoby-niepelnosprawne","pageId":20012772,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla osoby niepełnosprawnej","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-dla-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20012774,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie","pageId":20012822,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport \"Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu\"","url":"/web/powiat-wolominski/raport-profilaktyka-infekcji-hiv-i-zwalczanie-aids-na-mazowszu","pageId":20012823,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program \"Aktywny samorząd\" finansowany przez PFRON","url":"/web/powiat-wolominski/program-aktywny-samorzad-finansowany-przez-pfron","pageId":20013133,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20013136,"parentPageId":20011908,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Paweł Banaszek","url":"/web/powiat-wolominski/radny-pawel-banaszek","pageId":20018057,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Sławomir Klocek","url":"/web/powiat-wolominski/radny-slawomir-klocek","pageId":20018058,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radna Marta Rajchert","url":"/web/powiat-wolominski/radna-marta-rajchert","pageId":20018059,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radna Ewa Rosa","url":"/web/powiat-wolominski/radna-ewa-rosa","pageId":20018056,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radna Magdalena Suchenek","url":"/web/powiat-wolominski/radna-magdalena-suchenek","pageId":20018060,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Igor Sulich","url":"/web/powiat-wolominski/radny-igor-sulich","pageId":20018061,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Tomasz Szturo","url":"/web/powiat-wolominski/radny-tomasz-szturo","pageId":20018063,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Arkadiusz Werelich","url":"/web/powiat-wolominski/radny-arkadiusz-werelich","pageId":20018055,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radny Janusz Werczyński","url":"/web/powiat-wolominski/radny-janusz-werczynski","pageId":20018062,"parentPageId":20018054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20028667,"parentPageId":20026249,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-ujawnieniu-w-ewidencji-gruntow-i-budynkow-danych-zawartych-w-projekcie-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20028668,"parentPageId":20026249,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego złożony w dniu 28.05.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.30.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4363W (ul. Batorego) na odcinku od granicy Powiatu Wołomińskiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (wraz ze skrzyżowaniem) w miejscowości Ząbki”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wszczeciu-na-wniosek-zarzadu-powiatu-wolominskiego-zlozony-w-dniu-28052021-r-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-znak-wab674014302021-o-wydanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4363w-ul-batorego-na-odcinku-od-granicy-powiatu-wolominskiego-do-skrzyzowania-z-ul-wyspianskiego-wraz-ze-skrzyzowaniem-w-miejscowosci-zabki","pageId":20029421,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22 czerwca 2021 roku dla Burmistrza Miasta Kobyłka decyzji Nr 18pz/2021 znak: WAB.6740.14.9.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi publicznej gminnej - ulicy J. Długosza w Kobyłce w zakresie skrzyżowania z ul. Graniczną, polegająca na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-w-dniu-22-czerwca-2021-roku-dla-burmistrza-miasta-kobylka-decyzji-nr-18pz2021-znak-wab67401492021-opatrzonej-rygorem-natychmiastowej-wykonalnosci-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-publicznej-gminnej---ulicy-j-dlugosza-w-kobylce-w-zakresie-skrzyzowania-z-ul-graniczna-polegajaca-na-wykonaniu-chodnika-i-sciezki-rowerowej","pageId":20029739,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.13.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury, gm. Tłuszcz”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wszczeciu-na-wniosek-zarzadu-powiatu-wolominskiego-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-znak-wab674014132021-o-wydanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-zadania-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4330w-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-i-budowa-nowego-mostu-nad-rzeka-cienka-w-msc-kury-gm-tluszcz","pageId":20029742,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 21pz/2021 znak: WAB.6740.14.11.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Waryńskiego na odcinku do ulicy Łukasińskiego w Kobyłce”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-nr-21pz2021-znak-wab674014112021-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-gminnej-ulicy-warynskiego-na-odcinku-do-ulicy-lukasinskiego-w-kobylce","pageId":20030250,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.22.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Bohaterów Ossowa w Kobyłce na odcinku od Ronda Cudu nad Wisłą (wraz z przebudową ronda) do ul. Broniewskiego”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wszczeciu-na-wniosek-burmistrza-miasta-kobylka-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-znak-wab674014222021-o-wydanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-gminnej--ul-bohaterow-ossowa-w-kobylce-na-odcinku-od-ronda-cudu-nad-wisla-wraz-z-przebudowa-ronda-do-ul-broniewskiego","pageId":20031741,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 22pz/2021 znak: WAB.6740.14.18.2021 (opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 431097W – ul. Mickiewicza w msc. Wołomin na odcinku od DP nr 4359W (bez skrzyżowania) do drogi gminnej nr 431065W – ul. Kościelnej (bez skrzyżowania), Gmina Wołomin”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-o-wydaniu-dla-burmistrza-wolomina-decyzji-nr-22pz2021-znak-wab674014182021-opatrzonej-rygorem-natychmiastowej-wykonalnosci-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pod-nazwa-rozbudowa-drogi-gminnej-nr-431097w--ul-mickiewicza-w-msc-wolomin-na-odcinku-od-dp-nr-4359w-bez-skrzyzowania-do-drogi-gminnej-nr-431065w--ul-koscielnej-bez-skrzyzowania-gmina-wolomin","pageId":20032280,"parentPageId":20026248,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xvi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-stycznia-2020-r","pageId":20016394,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xvii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-lutego-2020-r","pageId":20016395,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xviii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-kwietnia-2020-r","pageId":20016396,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIX sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-maja-2020-r","pageId":20016398,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XX sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xx-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-czerwca-2020-r","pageId":20016399,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2020-r","pageId":20016400,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-sierpnia-2020-r","pageId":20016401,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxiii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-4-wrzesnia-2020-r","pageId":20016402,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxiv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r","pageId":20016403,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-pazdziernika-2020-r","pageId":20016404,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxvi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r","pageId":20016405,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxvii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-listopada-2020-r","pageId":20016406,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xxviii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20016407,"parentPageId":20016267,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka stanowiącej działkę ewidencyjną nr 248/2","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-z-dnia-28052021-r---dzialka-ew-nr-2482-obreb-0020-trojany-gmina-dabrowka2","pageId":20026321,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0020 Trojany, gmina Dąbrówka stanowiącej działkę ewidencyjną nr 247/1","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-z-dnia-28052021-r---dzialka-ew-nr-2471-obreb-0020-trojany-gmina-dabrowka","pageId":20026325,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w mieście Wołomin, w obrębie Nowe Lipiny-02, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 49 oraz jako działka ewidencyjna nr 114","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie-za-prawo-wlasnosci-do-nieruchomosci-polozonej-w-powiecie-wolominskim-w-miescie-wolomin-w-obrebie-nowe-lipiny-02-oznaczonej-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-49-oraz-jako-dzialka-ewidencyjna-nr-114","pageId":20026361,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 378/2021 z dnia 25.06.2021 r. o ustaleniu klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w obrębie Pasek gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/decyzja-starosty-wolominskiego-nr-3782021-z-dnia-25062021-r-o-ustaleniu-klasyfikacji-gruntow-zmienionych-uzytkow-gruntowych-w-obrebie-pasek-gmina-klembow","pageId":20027607,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego---wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy","pageId":20027639,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego - o terminie ustalenia przebiegu granic dz. nr 203/33 Kołaków gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego---ustalenie-przebiegu-granic-dz-nr-20333-kolakow-gmina-dabrowka","pageId":20027775,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 448/2, 450, 449/2 i 451 z obrębu 0024-Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz, m.in. z dz. ew. nr 452 z obrębu 0024-Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dz-ew-nr-4482-450-4492-i-451-z-obrebu-0024-wolka-kozlowska-gm-tluszcz-min-z-dzialka-ewidencyjna-nr-452-z-obrebu-0024-wolka-kozlowska-gm-tluszcz","pageId":20027902,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic m.in. dz. ew. nr 329,356, 358, 331 i dz. ew. nr 333 z obrębu 0015-Tuł, gm. Klembów z dz. ew. nr 359 i 334 z obrębu 0015-Tuł, gm. Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dz-ew-nr-329356-358-331-brak-ksiegi-wieczystej-i-dzialki-ewidencyjnej-nr-333-nr-kw-38918-z-obrebu-0015-tul-gm-klembow-z-dzialkami-ewidencyjnymi-nr-359-i-334-z-obrebu-0015-tul-gm-klembow","pageId":20027909,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia granic dz. ew. nr 140 z obrębu 0015 – Pawłów, gmina Tłuszcz z dz. ew. nr 31, 135 z obrębu 0015 – Pawłów, gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-granic-dz-ew-nr-140-z-obrebu-0015--pawlow-gmina-tluszcz-z-dz-ew-nr-31-135-z-obrebu-0015--pawlow-gmina-tluszcz","pageId":20028308,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 86.1 i 86.2 obr. 0010-Kozły gm. Tłuszcz z dz. ew. nr 85 obr. 0010-Kozły gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dz-ew-nr-861-i-862-obr-0010-kozly-gm-tluszcz-z-dz-ew-nr-85-obr-0010-kozly-gm-tluszcz","pageId":20028983,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic przebiegu granic dz. ew. nr 560.2 obr. 0004-Dzięcioły gm. Tłuszcz z dz. ew. nr 558.2 obr. 0004-Dzięcioły gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-przebiegu-granic-dz-ew-nr-5602-obr-0004-dziecioly-gm-tluszcz-z-dz-ew-nr-5582-obr-0004-dziecioly-gm-tluszcz","pageId":20029420,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr Nr 415/2021 z dnia 13.07.2021 r. ograniczająca sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako działka ew. nr 430 z obrębu 0023 Wola Ręczajska, gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/decyzja-starosty-wolominskiego-nr-nr-4152021-z-dnia-13072021-r-ograniczajaca-sposob-korzystania-z-czesci-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-oznaczonej-zgodnie-z-ewidencja-gruntow-i-budynkow-jako-dzialka-ew-nr-430-z-obrebu-0023-wola-reczajska-gmina-poswietne","pageId":20029564,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0004 Ciemne, gmina Radzymin, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 92/2","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-0004-ciemne-gmina-radzymin-stanowiacej-dzialke-ewidencyjna-nr-922","pageId":20029565,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 402.3 obr. 0002-Karolew gm. Klembów z dz. ew. nr 410 obr. Karolew gm. Klembów i dz. ew. nr 11, 15/1, 35, 37, 41 obręb 0006-Józefin, gm. Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dz-ew-nr-4023-obr-0002-karolew-gm-klembow-z-dz-ew-nr-410-obr-karolew-gm-klembow-i-dz-ew-nr-11-151-35-37-41-obreb-0006--jozefin-gm-poswietne","pageId":20029737,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0014 m. Wołomin, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 107","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-0014-m-wolomin-stanowiacej-dzialke-ewidencyjna-nr-107","pageId":20030301,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 385/1 z obrębu 0014 – Mokra Wieś, gmina Tłuszcz z dz. ew. nr 379, 380, 382, 385/2 z obrębu 0014 – Mokra Wieś, gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dz-ew-nr-3851-z-obrebu-0014--mokra-wies-gmina-tluszcz-z-dz-ew-nr-379-380-382-3852-z-obrebu-0014--mokra-wies-gmina-tluszcz","pageId":20030367,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 170 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów z dz. ew. nr 135/20 z obrębu 0026 – Zawiszyn, gmina Jadów, 172 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dz-ew-nr-170-z-obrebu-0017--starowola-gmina-jadow-z-dz-ew-nr-13520-z-obrebu-0026--zawiszyn-gmina-jadow-172-z-obrebu-0017--starowola-gmina-jadow","pageId":20030375,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz.i ew. nr 106 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów z dz. ew. nr 172, 173 z obrębu 0017 – Starowola, gmina Jadów, 135/20 z obrębu 0026 – Zawiszyn, gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dzi-ew-nr-106-z-obrebu-0017--starowola-gmina-jadow-z-dz-ew-nr-172-173-z-obrebu-0017--starowola-gmina-jadow-13520-z-obrebu-0026--zawiszyn-gmina-jadow","pageId":20030377,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 416 z obrębu 0020 – Szewnica, gmina Jadów z dz. ew. nr 415, 417 z obrębu 0020 – Szewnica, gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dz-ew-nr-416-z-obrebu-0020--szewnica-gmina-jadow-z-dz-ew-nr-415-417-z-obrebu-0020--szewnica-gmina-jadow","pageId":20030380,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 33/1 z obrębu 0020 – Szewnica, gmina Jadów z dz. ew. nr 34/1 z obrębu 0020 – Szewnica, gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dz-ew-nr-331-z-obrebu-0020--szewnica-gmina-jadow-z-dz-ew-nr-341-z-obrebu-0020--szewnica-gmina-jadow","pageId":20030388,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego o terminie ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 207 z obrębu 0007 – Kukawki, gmina Jadów z dz. ew. nr 208, 300 z obrębu 0007 – Kukawki, gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-o-terminie-ustalenia-przebiegu-granic-dz-ew-nr-207-z-obrebu-0007--kukawki-gmina-jadow-z-dz-ew-nr-208-300-z-obrebu-0007--kukawki-gmina-jadow","pageId":20030395,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, miasto Zielonka, obręb 0049, 5-40-08 Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie-za-prawo-wlasnosci-do-nieruchomosci-polozonej-w-powiecie-wolominskim-miasto-zielonka-obreb-0049-5-40-08-zielonka","pageId":20032085,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-S.7533.24.1-9.2020.EŁ o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-spn-s7533241-92020el-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-stwierdzenia-nabycia-przez-powiat-wolominski-z-mocy-prawa-z-dniem-1-stycznia-1999-r-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-polozonych-w-gm-tluszcz","pageId":20032419,"parentPageId":20026251,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-rady","pageId":20011683,"parentPageId":20011659,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/sesje-rady-powiatu","pageId":20011664,"parentPageId":20011659,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Transmisja obrad Rady","url":"/web/powiat-wolominski/transmisje-obrad-rady","pageId":20011674,"parentPageId":20011659,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/komisje-rady-powiatu","pageId":20011675,"parentPageId":20011659,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Interpelacje i zapytania radnych","url":"/web/powiat-wolominski/interpelacje-i-zapytania-radnych2","pageId":20018054,"parentPageId":20011659,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"III sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-16-stycznia-2019-r","pageId":20027659,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/iv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-lutego-2019-r","pageId":20027663,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"V sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/v-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-marca-2019-r","pageId":20027664,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/vi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-kwietnia-2019-r","pageId":20027685,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/vii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-maja-2019-r","pageId":20027693,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/viii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-czerwca-2019-r","pageId":20027695,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IX sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 lipca 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/ix-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-4-lipca-2019-r","pageId":20027699,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"X sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/x-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-5-sierpnia-2019-r","pageId":20027700,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XI sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xi-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r","pageId":20027703,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20027704,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIII sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 października 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xiii-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-pazdziernika-2019-r","pageId":20027705,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xiv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2019-r","pageId":20027708,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XV sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/xv-sesja-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-19-grudnia-2019-r","pageId":20027711,"parentPageId":20016268,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starosta Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/starosta-powiatu-wolominskiego","pageId":20025452,"parentPageId":20016012,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wicestarosta-powiatu-wolominskiego","pageId":20025453,"parentPageId":20016012,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/czlonek-zarzadu-powiatu-wolominskiego","pageId":20025454,"parentPageId":20016012,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/czlonek-zarzadu-powiatu-wolominskiego2","pageId":20025455,"parentPageId":20016012,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/czlonek-zarzadu-powiatu-wolominskiego3","pageId":20025456,"parentPageId":20016012,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Ząbkach, z dnia 25.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kanalizacyjnej-w-zabkach-z-dnia-25062021r","pageId":20027873,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie Budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce, z dnia 25.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-25062021r","pageId":20027874,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kablowej niskiego napięcia w Ząbkach, z dnia 25.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kablowej-niskiego-napiecia-w-zabkach-z-dnia-25062021r","pageId":20027875,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Ząbkach, z dnia 25.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-zabkach-z-dnia-25062021r","pageId":20027876,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Cięciwie, z dnia 24.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-cieciwie-z-dnia-24062021r","pageId":20027877,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Starym Kraszewie, z dnia 24.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-starym-kraszewie-z-dnia-24062021r","pageId":20027878,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Zielonce, z dnia 24.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-zielonce-z-dnia-24062021r","pageId":20027879,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Starym Grabiu, z dnia 28.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-starym-grabiu-z-dnia-28062021r","pageId":20027941,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Klembowie, z dnia 28.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-klembowie-z-dnia-28062021r","pageId":20027943,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Choinach, z dnia 30.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-choinach-z-dnia-30062021r","pageId":20028583,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Karolewie, z dnia 30.06.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-karolewie-z-dnia-30062021r","pageId":20028587,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce, z dnia 02.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-02072021r","pageId":20028818,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Ząbkach, z dnia 02.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-zabkach-z-dnia-02072021r","pageId":20028819,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Ząbkach, z dnia 02.07.2021.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kanalizacyjnej-w-zabkach-z-dnia-02072021","pageId":20028820,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Wołominie i Starych Lipinach, z dnia 02.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-wolominie-i-starych-lipinach-z-dnia-02072021r","pageId":20028822,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Wołominie, z dnia 02.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-wolominie-z-dnia-02072021r","pageId":20028823,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonce, z dnia 02.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-zielonce-z-dnia-02072021r","pageId":20028824,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy z dnia 05.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-05072021r","pageId":20028993,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Duczkach z dnia 05.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-duczkach-z-dnia-05072021-r","pageId":20028994,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Duczkach, z dnia 06.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-duczkach-z-dnia-06072021r","pageId":20029293,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Zielonce, z dnia 08.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-elektroenergetycznej-linii-kablowej-w-zielonce-z-dnia-08072021r","pageId":20029381,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Woli Rasztowskiej, z dnia 08.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-woli-rasztowskiej-z-dnia-08072021r","pageId":20029382,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Wołominie, z dnia 08.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-wolominie-z-dnia-08072021r","pageId":20029383,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Ostrówku, z dnia 08.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-ostrowku-z-dnia-08072021r","pageId":20029384,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Czarnej, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-czarnej-z-dnia-09072021r","pageId":20029712,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Ząbkach, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-zabkach-z-dnia-09072021r","pageId":20029714,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie przebudowy instalacji gazowej w Kobyłce, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-przebudowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-09072021r","pageId":20029715,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-09072021r","pageId":20029716,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Starych Lipinach, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-starych-lipinach-z-dnia-09072021r","pageId":20029717,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Jasienicy, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-jasienicy-z-dnia-09072021r","pageId":20029718,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu, z dnia 09.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-09072021r","pageId":20029720,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Kobyłce z dnia 12.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-elektroenergetycznej-w-kobylce-z-dnia-12072021-r","pageId":20029726,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Duczkach z dnia 12.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-duczkach-z-dnia-12072021-r","pageId":20029727,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 12.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-12072021-r","pageId":20029728,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nadbieli z dnia 12.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-nadbieli-z-dnia-12072021-r","pageId":20029730,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Kobyłce z dnia 13.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-kobylce-z-dnia-13072021r","pageId":20029732,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Kobyłce z dnia 13.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-kobylce-z-dnia-13072021-r","pageId":20029734,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wołominie, z dnia 13.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-wolominie-z-dnia-13072021r","pageId":20030561,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce, z dnia 13.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-13072021r","pageId":20030572,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kobyłce, z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-14072021r","pageId":20030576,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kobyłce, z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-14072021r2","pageId":20030582,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Karolewie, z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-karolewie-z-dnia-14072021r","pageId":20030587,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Ząbkach, z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-w-zabkach-z-dnia-14072021r","pageId":20030594,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Klembowie, z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-klembowie-z-dnia-14072021r","pageId":20030600,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Ząbkach z dnia 14.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-przebudowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-zabkach-z-dnia-14072021r","pageId":20030606,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 15.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-15072021-r","pageId":20031082,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Ząbkach z dnia 15.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-zabkach-z-dnia-15072021-r","pageId":20031087,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Duczkach z dnia 15.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-duczkach-z-dnia-15072021-r","pageId":20032099,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Kobyłce z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-w-kobylce-z-dnia-16072021-r","pageId":20032100,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Dobczynie z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-dobczynie-z-dnia-16072021-r","pageId":20032101,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kobyłce z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-gazociagu-sredniego-cisnienia-w-kobylce-z-dnia-16072021-r","pageId":20032102,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Duczkach z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-duczkach-z-dnia-16072021-r","pageId":20032103,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wołominie z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-wolominie-z-dnia-16072021-r","pageId":20032104,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Kobyłce z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-16072021-r","pageId":20032105,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Ząbkach z dnia 16.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-zabkach-z-dnia-16072021-r","pageId":20032106,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Dobczynie z dnia 19.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-dobczynie-z-dnia-19072021-r","pageId":20032107,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, pompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym kanalizacji sanitarnej w Ząbkach z dnia 19.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-rozdzielczej-sieci-wodociagowej-pompowni-sciekow-wraz-z-przewodem-tlocznym-kanalizacji-sanitarnej-w-zabkach-z-dnia-19072021-r","pageId":20032108,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Chruściele z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-w-miejscowosci-chrusciele-z-dnia-22072021r","pageId":20032444,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego w Markach z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-oswietlenia-drogowego-w-markach-z-dnia-22072021r","pageId":20032445,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy oświetlenia drogowego w Markach z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-oswietlenia-drogowego-w-markach-z-dnia-22072021r2","pageId":20032446,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy 2 budynków mieszkalnych w Łosiu z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-2-budynkow-mieszkalnych-w-losiu-z-dnia-22072021r","pageId":20032447,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Markach z dnia 22.07.2021r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-sanitarnej-w-markach-z-dnia-22072021r","pageId":20032448,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w Tłuszczu z dnia 20.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-tluszczu-z-dnia-20072021-r2","pageId":20032613,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w kobyłce z dnia 21.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-21072021-r","pageId":20032615,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w kobyłce z dnia 21.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-instalacji-gazowej-w-kobylce-z-dnia-21072021-r2","pageId":20032616,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Ząbkach z dnia 21.07.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-budowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-zabkach-z-dnia-21072021-r","pageId":20032617,"parentPageId":20026252,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych wezwania uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-wezwania-uprawnionych-do-odbioru-rzeczy-znalezionych","pageId":20013007,"parentPageId":20011916,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka4","pageId":20028284,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow4","pageId":20028285,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow4","pageId":20028287,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-kobylka4","pageId":20028288,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Marki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-marki4","pageId":20028289,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne4","pageId":20028290,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-radzymin4","pageId":20028291,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-strachowka3","pageId":20028294,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-tluszcz4","pageId":20028295,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-wolomin4","pageId":20028296,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki4","pageId":20028297,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zielonka4","pageId":20028298,"parentPageId":20027888,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022","url":"/web/powiat-wolominski/rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-kadencji-2019-2023","pageId":20029671,"parentPageId":20028656,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podstawa prawna","url":"/web/powiat-wolominski/podstawa-prawna3","pageId":20029698,"parentPageId":20028656,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budżet","url":"/web/powiat-wolominski/budzet2","pageId":20014524,"parentPageId":20024304,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mienie Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/mienie-powiatu3","pageId":20024311,"parentPageId":20024304,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka5","pageId":20028309,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow5","pageId":20028310,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-kobylka5","pageId":20028311,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Marki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-marki5","pageId":20028312,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne5","pageId":20028313,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-radzymin5","pageId":20028314,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-tluszcz5","pageId":20028315,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-wolomin5","pageId":20028316,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki5","pageId":20028317,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zielonka5","pageId":20028318,"parentPageId":20027890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka6","pageId":20028326,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow5","pageId":20028327,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow6","pageId":20028328,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-kobylka6","pageId":20028329,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Marki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-marki6","pageId":20028331,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne6","pageId":20028332,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-radzymin6","pageId":20028333,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-strachowka4","pageId":20028334,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-tluszcz6","pageId":20028335,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-wolomin6","pageId":20028336,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki6","pageId":20028337,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zielonka6","pageId":20028338,"parentPageId":20027892,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-stanie-mienia-komunalnego-powiatu-wolominskiego-stan-na-dzien-31122019-r","pageId":20014031,"parentPageId":20024311,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-stanie-mienia-komunalnego-powiatu-wolominskiego-na-dzien-31122020-r","pageId":20018404,"parentPageId":20024311,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2019","url":"/web/powiat-wolominski/sprawozdanie-opisowe-za-rok-2019","pageId":20012836,"parentPageId":20024315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-69/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.03.2020r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-692020-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-31032020r","pageId":20012853,"parentPageId":20024315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-201/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.08.2019r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-2012019-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28082019r","pageId":20012860,"parentPageId":20024315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.01.2019r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-iii-222019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-16012019r","pageId":20012891,"parentPageId":20024315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.01.2019r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-iii-212019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-16012019r","pageId":20012897,"parentPageId":20024315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr V-333/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2018r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-v-333-2018-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-14-listopada-2018r","pageId":20013031,"parentPageId":20024315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr V-332/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2018r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-v-3322018-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-14-listopada-2018r","pageId":20013033,"parentPageId":20024315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej","url":"/web/powiat-wolominski/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej","pageId":20012900,"parentPageId":20024315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0013 – Nadma gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-starosty-wolominskiego-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow-dla-obrebu-0013--nadma-gmina-radzymin2","pageId":20028674,"parentPageId":20028667,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0010 – Pasek gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-starosty-wolominskiego-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow-dla-obrebu-0010--pasek-gmina-klembow","pageId":20028672,"parentPageId":20028667,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0013 – Nadma gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienie-starosty-wolominskiego-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow-dla-obrebu-0013--nadma-gmina-radzymin","pageId":20028671,"parentPageId":20028667,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bajkowska Iwona","url":"/web/powiat-wolominski/bajkowska-iwona","pageId":20031879,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Brzostek Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/brzostek-agnieszka","pageId":20031880,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Burakowski Maciej","url":"/web/powiat-wolominski/burakowski-maciej","pageId":20031881,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Chałupka Jolanta","url":"/web/powiat-wolominski/chalupka-jolanta","pageId":20031882,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Chmielewska Maria","url":"/web/powiat-wolominski/chmielewska-maria","pageId":20031884,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Chmura Barbara","url":"/web/powiat-wolominski/chmura-barbara","pageId":20031885,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Denysenko Elżbieta","url":"/web/powiat-wolominski/denysenko-elzbieta","pageId":20031886,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Hołubicka Joanna","url":"/web/powiat-wolominski/holubicka-joanna","pageId":20031887,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kowalska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/kowalska-malgorzata","pageId":20031888,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Krycki Grzegorz","url":"/web/powiat-wolominski/krycki-grzegorz","pageId":20031889,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nowak Jan","url":"/web/powiat-wolominski/nowak-jan","pageId":20031890,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rataj Robert","url":"/web/powiat-wolominski/rataj-robert","pageId":20031891,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szadura Karolina","url":"/web/powiat-wolominski/szadura-karolina","pageId":20031893,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Witkowska Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/witkowska-agnieszka","pageId":20031894,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wojtkowska Ewelina","url":"/web/powiat-wolominski/wojtkowska-ewelina","pageId":20031895,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Żędzian Agata","url":"/web/powiat-wolominski/zedzian-agata","pageId":20031896,"parentPageId":20030203,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Lubiak Adam","url":"/web/powiat-wolominski/lubiak-adam","pageId":20030236,"parentPageId":20030202,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Borczyński Piotr","url":"/web/powiat-wolominski/borczynski-piotr2","pageId":20030239,"parentPageId":20030202,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dąbrowski Paweł","url":"/web/powiat-wolominski/dabrowski-pawel2","pageId":20030241,"parentPageId":20030202,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dziewiątkowska Izabella","url":"/web/powiat-wolominski/dziewiatkowska-izabella2","pageId":20030242,"parentPageId":20030202,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Siwek Grzegorz","url":"/web/powiat-wolominski/siwek-grzegorz2","pageId":20030244,"parentPageId":20030202,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Adam Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/adam-agnieszka","pageId":20029924,"parentPageId":20030202,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Piotrowska Aneta","url":"/web/powiat-wolominski/piotrowska-aneta","pageId":20029975,"parentPageId":20030202,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego Nr WGG.6620.23.2.2019","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-nr-wgg66202322019","pageId":20028669,"parentPageId":20028668,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego Nr WGG.6620.23.1.2019","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-nr-wgg66202312019","pageId":20028670,"parentPageId":20028668,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Wołomińskiego Nr WGG.6620.23.1.2020","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-starosty-wolominskiego-nr-wgg66202312020","pageId":20029535,"parentPageId":20028668,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-369/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 listopada 2020r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3692020-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-16-listopada-2020r2","pageId":20013131,"parentPageId":20024319,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-368/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 listopada 2020r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3682020-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-16-listopada-2020r","pageId":20013127,"parentPageId":20024319,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xv-1762019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-19-grudnia-2019r2","pageId":20018405,"parentPageId":20024319,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2882020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20018406,"parentPageId":20024319,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej","url":"/web/powiat-wolominski/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej3","pageId":20013132,"parentPageId":20024319,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego","url":"/web/powiat-wolominski/awans-zawodowy-nauczycieli-na-stopien-nauczyciela-mianowanego","pageId":20011752,"parentPageId":20011774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych placówek szkolnych - Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii","url":"/web/powiat-wolominski/kierowanie-dzieci-i-mlodziezy-do-specjalnych-placowek-szkolnych---mlodziezowych-osrodko-socjoterapii","pageId":20011758,"parentPageId":20011774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierowanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych","url":"/web/powiat-wolominski/kierowanie-dzieci-i-mlodziezy-do-szkol-specjalnych","pageId":20011757,"parentPageId":20011774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wpis (lub zmiany) do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wpis-lub-zmiany-do-ewidencji-placowek-niepublicznych-prowadzonej-przez-staroste-wolominskiego","pageId":20011753,"parentPageId":20011774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej","url":"/web/powiat-wolominski/wykreslenie-z-ewidencji-niepublicznej-szkoly-lub-placowki-oswiatowej","pageId":20011754,"parentPageId":20011774,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xv-1762019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-19-grudnia-2019r","pageId":20013046,"parentPageId":20024318,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xv-1772019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-19-grudnia-2019r","pageId":20013044,"parentPageId":20024318,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-300/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2019r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3002019-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-14-listopada-2019r","pageId":20013061,"parentPageId":20024318,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-301/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2019r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3012019-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-14-listopada-2019r","pageId":20013060,"parentPageId":20024318,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-66/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-662021-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-31-marca-2021-r","pageId":20018409,"parentPageId":20024318,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej","url":"/web/powiat-wolominski/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej2","pageId":20013059,"parentPageId":20024318,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-299/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2020r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-2992020-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020r","pageId":20013039,"parentPageId":20024318,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Banaszek Paweł","url":"/web/powiat-wolominski/banaszek-pawel","pageId":20030013,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Borczyński Piotr","url":"/web/powiat-wolominski/borczynski-piotr","pageId":20030014,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dąbrowski Paweł","url":"/web/powiat-wolominski/dabrowski-pawel","pageId":20030015,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dec Radosław","url":"/web/powiat-wolominski/dec-radoslaw","pageId":20030016,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dziewiątkowska Izabella","url":"/web/powiat-wolominski/dziewiatkowska-izabella","pageId":20030018,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Fuśnik Konrad","url":"/web/powiat-wolominski/fusnik-konrad","pageId":20030019,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kalata Tomasz","url":"/web/powiat-wolominski/kalata-tomasz","pageId":20030022,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klocek Sławomir","url":"/web/powiat-wolominski/klocek-slawomir","pageId":20030021,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Łossan Adam","url":"/web/powiat-wolominski/lossan-adam","pageId":20030023,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Madziar Jolanta","url":"/web/powiat-wolominski/madziar-jolanta","pageId":20030024,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mędrzycki Wiesław","url":"/web/powiat-wolominski/medrzycki-wieslaw","pageId":20030025,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mikulski Jerzy","url":"/web/powiat-wolominski/mikulski-jerzy","pageId":20030026,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Perkowski Robert","url":"/web/powiat-wolominski/perkowski-robert","pageId":20030028,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pietrzak Adam","url":"/web/powiat-wolominski/pietrzak-adam","pageId":20030027,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pisarczyk Sławomir","url":"/web/powiat-wolominski/pisarczyk-slawomir","pageId":20030032,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rajchert Marta","url":"/web/powiat-wolominski/rajchert-marta","pageId":20030033,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rakowski Kazimierz","url":"/web/powiat-wolominski/rakowski-kazimierz","pageId":20030036,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Roguski Robert","url":"/web/powiat-wolominski/roguski-robert","pageId":20030031,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rosa Ewa","url":"/web/powiat-wolominski/rosa-ewa","pageId":20030039,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Siwek Grzegorz","url":"/web/powiat-wolominski/siwek-grzegorz","pageId":20030038,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Solis Paweł","url":"/web/powiat-wolominski/solis-pawel","pageId":20030040,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Suchenek Magdalena","url":"/web/powiat-wolominski/suchenek-magdalena","pageId":20030041,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sulich Igor","url":"/web/powiat-wolominski/sulich-igor","pageId":20030043,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szturo Tomasz","url":"/web/powiat-wolominski/szturo-tomasz","pageId":20030044,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szydlik Robert","url":"/web/powiat-wolominski/szydlik-robert","pageId":20030045,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Śliwa Paweł","url":"/web/powiat-wolominski/sliwa-pawel","pageId":20030046,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uścińska Anna","url":"/web/powiat-wolominski/uscinska-anna","pageId":20030050,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Werczyński Janusz","url":"/web/powiat-wolominski/werczynski-janusz","pageId":20030047,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Werelich Arkadiusz","url":"/web/powiat-wolominski/werelich-arkadiusz","pageId":20030048,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wnuk Cezary","url":"/web/powiat-wolominski/wnuk-cezary","pageId":20030049,"parentPageId":20030176,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Banaszek Anna","url":"/web/powiat-wolominski/banaszek-anna","pageId":20029929,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bąk Katarzyna","url":"/web/powiat-wolominski/bak-katarzyna","pageId":20029930,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Białek Anna","url":"/web/powiat-wolominski/bialek-anna","pageId":20029931,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budek Alicja","url":"/web/powiat-wolominski/budek-alicja","pageId":20029932,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budziszewska-Kośla Ewa","url":"/web/powiat-wolominski/budziszewska-kosla-ewa","pageId":20029933,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Czaplicka Ewa","url":"/web/powiat-wolominski/czaplicka-ewa","pageId":20029934,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Czarnogórski Karol","url":"/web/powiat-wolominski/czarnogorski-karol","pageId":20029935,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dąbrowska Anna","url":"/web/powiat-wolominski/dabrowska-anna","pageId":20029936,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Denis Robert","url":"/web/powiat-wolominski/denis-robert","pageId":20029937,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dobrowolska Joanna","url":"/web/powiat-wolominski/dobrowolska-joanna","pageId":20029938,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dzięcioł Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/dzieciol-agnieszka","pageId":20029939,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Fuśnik Andrzej","url":"/web/powiat-wolominski/fusnik-andrzej","pageId":20029940,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gajewska Magdalena","url":"/web/powiat-wolominski/gajewska-magdalena","pageId":20029941,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Getka Teresa","url":"/web/powiat-wolominski/getka-teresa","pageId":20029943,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Godlewska Jolanta","url":"/web/powiat-wolominski/godlewska-jolanta","pageId":20029944,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gołaszewska Emilia","url":"/web/powiat-wolominski/golaszewska-emilia","pageId":20029945,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gumkowski Tomasz","url":"/web/powiat-wolominski/gumkowski-tomasz","pageId":20029946,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Herman Marta","url":"/web/powiat-wolominski/herman-marta","pageId":20029947,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Izbicka Justyna","url":"/web/powiat-wolominski/izbicka-justyna","pageId":20029948,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jankowska Anna","url":"/web/powiat-wolominski/jankowska-anna","pageId":20029949,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jeziorska Martyna","url":"/web/powiat-wolominski/jeziorska-martyna","pageId":20029951,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jeznach Beata","url":"/web/powiat-wolominski/jeznach-beata","pageId":20029952,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jeżewska Danuta","url":"/web/powiat-wolominski/jezewska-danuta","pageId":20029953,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kachel Marta","url":"/web/powiat-wolominski/kachel-marta","pageId":20029954,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kielczyk Katarzyna","url":"/web/powiat-wolominski/kielczyk-katarzyna","pageId":20029955,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kocik Henryka","url":"/web/powiat-wolominski/kocik-henryka","pageId":20029956,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konopacka Anna","url":"/web/powiat-wolominski/konopacka-anna","pageId":20029957,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kowalczyk Mateusz","url":"/web/powiat-wolominski/kowalczyk-mateusz","pageId":20029960,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Krawczyk Patrycja","url":"/web/powiat-wolominski/krawczyk-patrycja","pageId":20029961,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Królik Joanna","url":"/web/powiat-wolominski/krolik-joanna","pageId":20029963,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kujawa Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/kujawa-agnieszka","pageId":20029965,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kurowski Jarosław","url":"/web/powiat-wolominski/kurowski-jaroslaw","pageId":20029966,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mackiewicz Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/mackiewicz-agnieszka","pageId":20029967,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Maniecka Ewa","url":"/web/powiat-wolominski/maniecka-ewa","pageId":20029968,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Matak Ewa","url":"/web/powiat-wolominski/matak-ewa","pageId":20029969,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Misiarek Wojciech","url":"/web/powiat-wolominski/misiarek-wojciech","pageId":20029971,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oleksiak Wioleta","url":"/web/powiat-wolominski/oleksiak-wioleta","pageId":20029973,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pietrykowska Kinga","url":"/web/powiat-wolominski/pietrykowska-kinga","pageId":20029974,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Piotrowska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/piotrowska-malgorzata","pageId":20029977,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pobikrowska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/pobikrowska-malgorzata","pageId":20029979,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radzio Tomasz","url":"/web/powiat-wolominski/radzio-tomasz","pageId":20029981,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rakowska Monika","url":"/web/powiat-wolominski/rakowska-monika","pageId":20029983,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rorbach Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/rorbach-agnieszka","pageId":20029985,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sasin Krzysztof","url":"/web/powiat-wolominski/sasin-krzysztof","pageId":20029986,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Seżeń Katarzyna","url":"/web/powiat-wolominski/sezen-katarzyna","pageId":20029987,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sędek Anna","url":"/web/powiat-wolominski/sedek-anna","pageId":20029988,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skibniewska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/skibniewska-malgorzata","pageId":20029989,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Stankiewicz Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/stankiewicz-agnieszka","pageId":20029990,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Stroczkowska Magdalena","url":"/web/powiat-wolominski/stroczkowska-magdalena","pageId":20029991,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Susoł Paweł","url":"/web/powiat-wolominski/susol-pawel","pageId":20029992,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczepański Stanisław","url":"/web/powiat-wolominski/szczepanski-stanislaw","pageId":20029993,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szymaniak Piotr","url":"/web/powiat-wolominski/szymaniak-piotr","pageId":20029994,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szymańska Wiktoria","url":"/web/powiat-wolominski/szymanska-wiktoria","pageId":20029995,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tomaszewski Damian","url":"/web/powiat-wolominski/tomaszewski-damian","pageId":20029996,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Urbaniak Rafał","url":"/web/powiat-wolominski/urbaniak-rafal","pageId":20029997,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wajda Melania","url":"/web/powiat-wolominski/wajda-melania","pageId":20029998,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Watros Milena","url":"/web/powiat-wolominski/watros-milena","pageId":20029999,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Więch Edyta","url":"/web/powiat-wolominski/wiech-edyta","pageId":20030000,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wojakowska Sylwia","url":"/web/powiat-wolominski/wojakowska-sylwia","pageId":20030001,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wojda Anna","url":"/web/powiat-wolominski/wojda-anna","pageId":20030002,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zajkowska-Guzek Barbara","url":"/web/powiat-wolominski/zajkowska-guzek-barbara","pageId":20030003,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ziółkowski Marek","url":"/web/powiat-wolominski/ziolkowski-marek","pageId":20030004,"parentPageId":20029923,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Geodeta Powiatowy","url":"/web/powiat-wolominski/geodeta-powiatowy","pageId":20016076,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Budownictwa","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-budownictwa","pageId":20016041,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-drog-powiatowych","pageId":20016064,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansowy","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-finansowy","pageId":20016043,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-edukacji-i-kultury","pageId":20016070,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-geodezji-i-kartografii","pageId":20016086,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Inwestycji i Remontów Obiektów Kubaturowych","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-inwestycji-i-remontow-obiektow-kubaturowych","pageId":20016091,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Kadr i Szkoleń","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-kadr-i-szkolen","pageId":20016092,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Komunikacji","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-komunikacji","pageId":20016075,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Planowania i Rozwoju","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-planowania-i-rozwoju","pageId":20016087,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Obsługi Zarządu","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-obslugi-zarzadu2","pageId":20021990,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Ochrony Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-ochrony-srodowiska","pageId":20016071,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej","pageId":20016067,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Organizacji i Administracji","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-organizacji-i-administracji3","pageId":20021991,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Spraw Obywatelskich","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-spraw-obywatelskich","pageId":20016052,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/powiat-wolominski/wydzial-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20016073,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego","url":"/web/powiat-wolominski/biuro-kontroli-i-audytu-wewnetrznego","pageId":20016080,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Prawne","url":"/web/powiat-wolominski/biuro-prawne","pageId":20022074,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rady","url":"/web/powiat-wolominski/biuro-rady","pageId":20016084,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Zamówień Publicznych","url":"/web/powiat-wolominski/biuro-zamowien-publicznych","pageId":20016085,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/powiat-wolominski/inspektor-ochrony-danych","pageId":20016083,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych","url":"/web/powiat-wolominski/pelnomocnik-ds-ochrony-informacji-niejawnych","pageId":20016082,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-rzecznik-konsumentow2","pageId":20016072,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rzecznik Prasowy","url":"/web/powiat-wolominski/rzecznik-prasowy","pageId":20016089,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne stanowisko służby BHP","url":"/web/powiat-wolominski/samodzielne-stanowisko-sluzby-bhp","pageId":20016088,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Archiwum","url":"/web/powiat-wolominski/archiwum","pageId":20016093,"parentPageId":20021989,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Tworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/tworzenie-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego2","pageId":20029711,"parentPageId":20029671,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń rady","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-rady2","pageId":20029713,"parentPageId":20029671,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały rady","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-rady3","pageId":20029723,"parentPageId":20029671,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Darmowa Pomoc Prawna","url":"/web/powiat-wolominski/darmowa-pomoc-prawna","pageId":20028911,"parentPageId":20028907,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mediacje","url":"/web/powiat-wolominski/mediacje","pageId":20028916,"parentPageId":20028907,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna na stronie www. fundacji \"SPEKTRUM\"","url":"/web/powiat-wolominski/nieodplatna-pomoc-prawna-na-stronie-www-fundacji-spektrum","pageId":20028928,"parentPageId":20028907,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na stronie www. Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Experto Pro Bono","url":"/web/powiat-wolominski/nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-stronie-www-fundacji-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego-experto-pro-bono","pageId":20028933,"parentPageId":20028907,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kluby sportowe","url":"/web/powiat-wolominski/kluby-sportowe5","pageId":20027884,"parentPageId":20027883,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundacje","url":"/web/powiat-wolominski/fundacje2","pageId":20027886,"parentPageId":20027883,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stowarzyszenia","url":"/web/powiat-wolominski/stowarzyszenia2","pageId":20027888,"parentPageId":20027883,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stowarzyszenia zwykłe","url":"/web/powiat-wolominski/stowarzyszenia-zwykle3","pageId":20027890,"parentPageId":20027883,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochotnicza Straż Pożarna","url":"/web/powiat-wolominski/ochotnicza-straz-pozarna2","pageId":20027892,"parentPageId":20027883,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka2","pageId":20027908,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow2","pageId":20027911,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow2","pageId":20027916,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-kobylka2","pageId":20027917,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Marki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-marki2","pageId":20027918,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne2","pageId":20027919,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-radzymin2","pageId":20027920,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-strachowka2","pageId":20027921,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-tluszcz2","pageId":20027922,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-wolomin2","pageId":20027923,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki2","pageId":20027924,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zielonka2","pageId":20027925,"parentPageId":20027884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka3","pageId":20028023,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow3","pageId":20028024,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow3","pageId":20028025,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-kobylka3","pageId":20028026,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Marki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-marki3","pageId":20028027,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne3","pageId":20028028,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-radzymin3","pageId":20028029,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-tluszcz3","pageId":20028030,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-wolomin3","pageId":20028031,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki3","pageId":20028032,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zielonka3","pageId":20028033,"parentPageId":20027886,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje 2021 rok","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-2021-rok2","pageId":20024279,"parentPageId":20024273,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje 2020 rok","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-2020-rok2","pageId":20024280,"parentPageId":20024273,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje 2019 rok","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-2019-rok2","pageId":20024281,"parentPageId":20024273,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Apteki - adresy i godziny pracy","url":"/web/powiat-wolominski/apteki---adresy-i-godziny-pracy","pageId":20011730,"parentPageId":20011729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nocna Pomoc Lekarska","url":"/web/powiat-wolominski/nocna-pomoc-lekarska","pageId":20011731,"parentPageId":20011729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenia z UPUL","url":"/web/powiat-wolominski/zaswiadczenia-z-upul","pageId":20025105,"parentPageId":20025811,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uwagi do UPUL","url":"/web/powiat-wolominski/uwagi-do-upul","pageId":20025656,"parentPageId":20025811,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydłużenie terminu rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej","url":"/web/powiat-wolominski/wydluzenie-terminu-rejestracji-pojazdu-sprowadzonego-z-kraju-unii-europejskiej","pageId":20028851,"parentPageId":20011734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabory wniosków w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński","url":"/web/powiat-wolominski/nabor-wnioskow-w-lokalnej-grupie-dzialania-zalew-zegrzynski","pageId":20028657,"parentPageId":20011734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-starosty-wolominskiego","pageId":20027640,"parentPageId":20011734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/przedluzenie-terminu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-powiatowej-spolecznej-rady-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie","pageId":20028462,"parentPageId":20011734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydłużenie pracy punktu paszportowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/wydluzenie-pracy-punktu-paszportowego-w-wolominie2","pageId":20028355,"parentPageId":20011734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Powiatu Wołomińskiego prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/grant-nr-covid19020746-dla-powiatu-wolominskiego-prowadzacego-dom-pomocy-spolecznej-w-zielonce","pageId":20028366,"parentPageId":20011734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Powiatu Wołomińskiego prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/grant-nr-covid19020745-dla-powiatu-wolominskiego-prowadzacego-dom-pomocy-spolecznej-w-radzyminie","pageId":20028367,"parentPageId":20011734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór członków do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/nabor-czlonkow-do-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie","pageId":20028458,"parentPageId":20011734,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Wołomin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-wolomin","pageId":20017457,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kobyłka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-kobylka","pageId":20018315,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Zielonka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zielonka","pageId":20018316,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki","pageId":20018317,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-radzymin","pageId":20021114,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-tluszcz","pageId":20021115,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka","pageId":20021116,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow","pageId":20021118,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-strachowka","pageId":20021120,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Marki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-marki","pageId":20021121,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne","pageId":20021122,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow","pageId":20021123,"parentPageId":20011716,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referent/Podinspektor w Wydziale Finansowym","url":"/web/powiat-wolominski/referentpodinspektor-w-wydziale-fiannsowym","pageId":20028494,"parentPageId":20011718,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20029364,"parentPageId":20011718,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje 2021 rok","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-2021-rok","pageId":20024276,"parentPageId":20024266,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje 2020 rok","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-2020-rok","pageId":20024277,"parentPageId":20024266,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje 2019 rok","url":"/web/powiat-wolominski/petycje-2019-rok","pageId":20024278,"parentPageId":20024266,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie z dnia 12.01.2021 r. sztuczna biżuteria","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenie-z-dnia-12012021-r-sztuczna-bizuteria","pageId":20013008,"parentPageId":20013007,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]
true