W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2022 rok","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu-powiatu-wolominskiego-2022-rok","pageId":20055541,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2021 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2020-rok","pageId":20016948,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2020 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2021-rok","pageId":20016947,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego 2019 rok","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-zarzadu-powiatu-wolominskiego-2019-rok2","pageId":20016964,"parentPageId":20016945,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-zielonce","pageId":20028934,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-radzyminie","pageId":20028937,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-zielonce2","pageId":20059452,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/grant-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-radzyminie2","pageId":20059454,"parentPageId":20028721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"O urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/o-urzedzie","pageId":20010809,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/powiat-wolominski/co-robimy","pageId":20010808,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-wolominski/aktualnosci","pageId":20010811,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe","pageId":20010810,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt","pageId":20010813,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr II-1/2021 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-ii-12021-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie-z-dnia-27102021-r-w-sprawie-wyrazenia-opinii-nt-projektu-uchwaly-rady-powiatu-wolominskiego-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-okreslenia-podzialu-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-przyznanych-powiatowi-wolominskiemu-wedlug-algorytmu-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-spolecznej-i-zawodowej-osob-niepelnosprawnych-w-2021-roku","pageId":20044974,"parentPageId":20042032,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr III-1/2021 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku, zmienioną uchwałą Nr XXXVIII-373/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala","pageId":20051797,"parentPageId":20042032,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-kompleksu-szpitalnego-wraz-z-wykonaniem-niezbednych-zadan-inwestycyjnych-na-rzecz-szpitala-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-wolominie","pageId":20028938,"parentPageId":20028720,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne","url":"/web/powiat-wolominski/adaptacja-zabytkowego-palacu-w-chrzesnem-na-cele-edukacyjno-kulturalne","pageId":20028844,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą","url":"/web/powiat-wolominski/powiat-wolominski---wyprawa-z-natura-i-kultura","pageId":20028845,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej","url":"/web/powiat-wolominski/poprawa-jakosci-nauczania-w-powiecie-wolominskim-poprzez-budowe-modernizacje-i-wyposazenie-infrastruktury-oswiatowej","pageId":20028846,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/system-wczesnego-ostrzegania-przed-zjawiskami-katastrofalnymi-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028847,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, (zwany wszędzie projektem EA)","url":"/web/powiat-wolominski/rozwoj-elektronicznej-administracji-w-samorzadach-wojewodztwa-mazowieckiego-wspomagajacej-niwelowanie-dwudzielnosci-potencjalu-wojewodztwa-zwany-wszedzie-projektem-ea","pageId":20028917,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, (zwany wszędzie projektem BW)","url":"/web/powiat-wolominski/przyspieszenie-wzrostu-konkurencyjnosci-wojewodztwa-mazowieckiego-przez-budowanie-spoleczenstwa-informacyjnego-i-gospodarki-opartej-na-wiedzy-poprzez-stworzenie-zintegrowanych-baz-wiedzy-o-mazowszu-zwany-wszedzie-projektem-bw","pageId":20028923,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie 1","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4366w-na-odcinku-ulicy-mareckiej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-gminie-zielonka-etap-i-zadanie-1","pageId":20028925,"parentPageId":20028723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów","url":"/web/powiat-wolominski/wsparcie-kadry-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-zarzadzaniu-oswiata-ukierunkowanym-na-rozwoj-szkol-i-kompetencji-kluczowych-uczniow","pageId":20028837,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0021/17","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-mazowieccy-liderzy-e-administracji-o-numerze-powr021800-00-002117","pageId":20028838,"parentPageId":20028725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/dzialania-wspierajace-podnoszenie-dostepnosci-jakosci-i-efektywnosci-uslug-publicznych-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028840,"parentPageId":20028724,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2022 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2022-roku","pageId":20057782,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2021 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2021-roku","pageId":20017464,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2020 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2020-roku","pageId":20017466,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2019 roku","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-zarzadu-w-2019-roku","pageId":20017468,"parentPageId":20017463,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Linia W","url":"/web/powiat-wolominski/linia-w","pageId":20054318,"parentPageId":20054325,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Linia T","url":"/web/powiat-wolominski/linia-t","pageId":20054320,"parentPageId":20054325,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Remont przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 4344 w miejscowości Myszadła, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/remont-przepustu-drogowego-w-drodze-powiatowej-nr-4344-w-miejscowosci-myszadla-gm-jadow","pageId":20028827,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja konkursu z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii, w formie powiatowego rajdu rowerowego na orientację","url":"/web/powiat-wolominski/organizacja-konkursu-z-zakresu-wiedzy-o-srodowisku-naturalnym-i-ekologii-w-formie-powiatowego-rajdu-rowerowego-na-orientacje","pageId":20028829,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej przy Rezerwacie Śliże, w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-przy-rezerwacie-slize-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028832,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rowerowi Poszukiwacze Skarbów – urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej na terenach objętych ochroną przyrody w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/rowerowi-poszukiwacze-skarbow--urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodniczej-na-terenach-objetych-ochrona-przyrody-w-powiecie-wolominskim2","pageId":20028833,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2017 – Selfie z naturą","url":"/web/powiat-wolominski/rodzinny-konkurs-ekologiczny-2017--selfie-z-natura","pageId":20028834,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Konkurs Ekologiczny, dotyczący ogólnych zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu wołomińskiego (szkoły podstawowe)","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowy-konkurs-ekologiczny-dotyczacy-ogolnych-zagadnien-ekologicznych-oraz-wiedzy-o-srodowisku-przyrodniczym-powiatu-wolominskiego-szkoly-podstawowe","pageId":20028835,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodnicznej w miejscowości Zielonka, powiat wołomiński, dofinansowano przez WFOŚiGW w Warszawie","url":"/web/powiat-wolominski/urzadzenie-infrastruktury-terenowej-sluzacej-edukacji-przyrodnicznej-w-miejscowosci-zielonka-powiat-wolominski-dofinansowano-przez-wfosigw-w-warszawie","pageId":20028836,"parentPageId":20028726,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu drogowego na rzece Rządzy w miejscowości Turze, gm. Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-i-budowa-nowego-mostu-drogowego-na-rzece-rzadzy-w-miejscowosci-turze-gm-poswietne","pageId":20028779,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa mostu w Kurach gm. Tłuszcz","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-mostu-w-kurach-gm-tluszcz","pageId":20028782,"parentPageId":20028729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o powiecie","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-powiecie","pageId":20011648,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/zarzad-powiatu","pageId":20011653,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rada Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/rada-powiatu","pageId":20011659,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starostwo Powiatowe w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/starostwo-powiatowe-w-wolominie","pageId":20011688,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Finanse i mienie powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/finanse-i-mienie-powiatu2","pageId":20024304,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapa Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-drog-powiatowych","pageId":20011714,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statut Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/statut-powiatu-wolominskiego","pageId":20011715,"parentPageId":20010809,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Fundusze Zewnętrzne","url":"/web/powiat-wolominski/fundusze-zewnetrzne","pageId":20028717,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wszystkie gminy","url":"/web/powiat-wolominski/wszytkie-gminy","pageId":20011716,"parentPageId":20010809,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/jednostki-powiatowe3","pageId":20021858,"parentPageId":20010809,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/powiat-wolominski/oswiadczenie-majatkowe","pageId":20029117,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zbiór akt prawa miejscowego i innych aktów podlegających publikacji","url":"/web/powiat-wolominski/zbior-akt-prawa-miejscowego-i-innych-aktow-podlegajacych-publikacji3","pageId":20039005,"parentPageId":20010809,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-przystosowanego-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-do-dps-w-radzyminie","pageId":20028786,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi","url":"/web/powiat-wolominski/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi","pageId":20028789,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Modernizacja DPS w Radzyminie w zakresie budowy windy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania","url":"/web/powiat-wolominski/modernizacja-dps-w-radzyminie-w-zakresie-budowy-windy-dla-osob-niepelnosprawnych-oraz-wymiany-instalacji-centralnego-ogrzewania","pageId":20028793,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakup samochodu do przewozu ON dla ŚDS Caritas DWP w Radzyminie","url":"/web/powiat-wolominski/zakup-samochodu-do-przewozu-on-dla-sds-caritas-dwp-w-radzyminie","pageId":20028796,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie wejścia do potrzeb ON w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/likwidacja-barier-architektonicznych-poprzez-dostosowanie-wejscia-do-potrzeb-on-w-budynku-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20028797,"parentPageId":20028728,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-wolominski/zamowienia-publiczne2","pageId":20015890,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wolne stanowiska pracy","url":"/web/powiat-wolominski/wolne-stanowika-pracy","pageId":20011718,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie powiatu, strategie, programy powiatowe","url":"/web/powiat-wolominski/raport-o-stanie-powiatu-strategie-programy-powiatowe2","pageId":20022184,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o środowisku","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-srodowisku2","pageId":20024419,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie","url":"/web/powiat-wolominski/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie","pageId":20028695,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Organizacje pozarządowe","url":"/web/powiat-wolominski/organizacje-pozarzadowe2","pageId":20027883,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego","pageId":20028656,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/powiat-wolominski/konsultacje-spoleczne3","pageId":20038394,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapa inwestycji","url":"/web/powiat-wolominski/mapa-inwestycji","pageId":20026338,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-wolominski/petycje12","pageId":20031519,"parentPageId":20010808,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Udostępnianie informacji publicznej","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-informacji-publicznej","pageId":20011724,"parentPageId":20010808,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry i informacje prowadzone przez urząd","url":"/web/powiat-wolominski/rejestry-i-informacje-prowadzone-przez-urzad2","pageId":20016291,"parentPageId":20010808,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Urzędowa tablica ogłoszeń","url":"/web/powiat-wolominski/urzedowa-tablica-ogloszen","pageId":20026245,"parentPageId":20010808,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje bieżące","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-biezace","pageId":20010816,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia","url":"/web/powiat-wolominski/wydarzenia","pageId":20010817,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia i komunikaty","url":"/web/powiat-wolominski/ogloszenia-i-komunikaty","pageId":20011734,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydarzenia kulturalne i turystyczne","url":"/web/powiat-wolominski/atrakcje-w-powiecie2","pageId":20026213,"parentPageId":20010811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-336/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieoletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3362021-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-15-listopada-2021-r-w-sprawie-projektu-wieoletniej-prognozy-finansowej-na-lata-2022---2035","pageId":20045627,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr VI-337/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-3372021-zarzadu-powiatu-wolominskiego-z-dnia-15-listopada-2021-r-w-sprawie-projektu-uchwaly-budzetowej-na-rok-2022","pageId":20045628,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XLI-407/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xli-4072021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-20-grudnia-2021-r","pageId":20053318,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XLI-408/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xli-4082021-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-20-grudnia-2021-r2","pageId":20053317,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej","url":"/web/powiat-wolominski/opinie-regiolanej-izby-obrachunkowej","pageId":20050558,"parentPageId":20045626,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, gm. Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4339w-w-miejscowosci-strachow-gm-jadow","pageId":20028745,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe gm. Strachówka","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4329w-w-miejscowosci-rowne-gm-strachowka","pageId":20028746,"parentPageId":20028730,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Godziny pracy urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/godziny-pracy-urzedu","pageId":20011735,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę w urzędzie","url":"/web/powiat-wolominski/zalatw-sprawe-w-urzedzie4","pageId":20019233,"parentPageId":20010810,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/powiat-wolominski/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20026672,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obsługa osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/obsluga-osob-niepelnosprawnych","pageId":20011908,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rzeczy Znalezionych","url":"/web/powiat-wolominski/biuro-rzeczy-znalezionych","pageId":20011916,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Konta Starostwa - opłaty","url":"/web/powiat-wolominski/konta-starostwa---oplaty","pageId":20011917,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dane do faktur, umów","url":"/web/powiat-wolominski/dane-do-faktur","pageId":20011918,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/powiat-wolominski/rodo","pageId":20011919,"parentPageId":20010810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe urzędu","url":"/web/powiat-wolominski/dane-kontaktowe-urzedu","pageId":20011920,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt do Rady Powiatu","url":"/web/powiat-wolominski/kontakt-do-rady-powiatu","pageId":20011922,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/powiat-wolominski/redakcja-bip","pageId":20010818,"parentPageId":20010813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu","url":"/web/powiat-wolominski/koordynacja-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu","pageId":20011837,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego","url":"/web/powiat-wolominski/udostepnianie-materialow-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego","pageId":20025928,"parentPageId":20011836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-budynku-liceum-ogolnoksztalcacego-w-radzyminie-wraz-z-sala-gimnastyczna","pageId":20028740,"parentPageId":20028732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 4/2019 z dnia 30 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-42019-z-dnia-30-grudnia-2020-r","pageId":20029554,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-52020-z-dnia-10-marca-2020-r","pageId":20029580,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 6/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-62020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029585,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 7/2020 z dnia 12 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-72020-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r","pageId":20029588,"parentPageId":20029729,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-dabrowka8","pageId":20029266,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jadów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-jadow7","pageId":20029267,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-klembow8","pageId":20029268,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-poswietne8","pageId":20029269,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Ząbki","url":"/web/powiat-wolominski/gmina-zabki8","pageId":20029270,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji - rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja","pageId":20055476,"parentPageId":20029217,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Radzymin-Klembów-Międzyleś","url":"/web/powiat-wolominski/swiadczenie-uslug-publicznych-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-na-linii-komunikacyjnej-relacji-radzymin-klembow-miedzyles","pageId":20048175,"parentPageId":20048161,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Kozły – Strachówka – Strachów","url":"/web/powiat-wolominski/swiadczenie-uslug-publicznych-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-na-linii-komunikacyjnej-relacji-kozly--strachowka--strachow2","pageId":20048193,"parentPageId":20048161,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Tłuszcz – Franciszków – Kąty-Miąski","url":"/web/powiat-wolominski/swiadczenie-uslug-publicznych-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-na-linii-komunikacyjnej-relacji-tluszcz--franciszkow--katy-miaski2","pageId":20048195,"parentPageId":20048161,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Linie komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej","url":"/web/powiat-wolominski/rozklad-jazdy2","pageId":20054303,"parentPageId":20054305,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Autobusy Racbus (Wołomin ↔ Radzymin)","url":"/web/powiat-wolominski/autobusy-racbus-wolomin--radzymin","pageId":20054309,"parentPageId":20054305,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przewozy Pasażerskie Autokarem Stanisław Sztuka (Wołomin ↔ Radzymin)","url":"/web/powiat-wolominski/przewozy-pasazerskie-autokarem-stanislaw-sztuka-wolomin--radzymin","pageId":20054310,"parentPageId":20054305,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Autobusy lokalne \"L\"","url":"/web/powiat-wolominski/autobusy-lokalne-l","pageId":20054316,"parentPageId":20054305,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Autobusy STALKO","url":"/web/powiat-wolominski/autobusy-stalko3","pageId":20054325,"parentPageId":20054305,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2021 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2021-rok2","pageId":20070693,"parentPageId":20070692,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2022 rok","url":"/web/powiat-wolominski/2022-rok","pageId":20070694,"parentPageId":20070692,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 8/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-82021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029593,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 9/2021 z dnia 4 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-92021-z-dnia-4-marca-2021-r","pageId":20029603,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 10/2021 z dnia 13 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-102021-z-dnia-13-maja-2021-r","pageId":20029604,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 11/2021 z dnia 31 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-112021-z-dnia-31-maja-2021-r","pageId":20029605,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 12/2021 z dnia 27 września 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-122021-z-dnia-27-wrzesnia-2021-r","pageId":20042158,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 13/2021 z dnia 11 października 2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-132021-z-dnia-27-wrzesnia-2021-r","pageId":20042159,"parentPageId":20029735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lasy","url":"/web/powiat-wolominski/lasy","pageId":20025944,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uproszczony plan urządzenia lasu - zaświadczenia","url":"/web/powiat-wolominski/upul","pageId":20025811,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odpady","url":"/web/powiat-wolominski/odpady2","pageId":20025942,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekultywacja","url":"/web/powiat-wolominski/rekultywacja","pageId":20025948,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Karta Wędkarska","url":"/web/powiat-wolominski/karta-wedkarska","pageId":20024880,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydobycie kopalin","url":"/web/powiat-wolominski/wydobycie-kopalin","pageId":20025945,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dokumentacja i projekty geologiczne","url":"/web/powiat-wolominski/dokumentacja-i-projekty-geologiczne","pageId":20025946,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m2","pageId":20026127,"parentPageId":20026151,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozostałe","url":"/web/powiat-wolominski/pozostale","pageId":20025952,"parentPageId":20026151,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wypisy i informacje z operatu ewidencyjnego","url":"/web/powiat-wolominski/wypisy-i-informacje-z-operatu-ewidencyjnego","pageId":20011818,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/aktualizacja-bazy-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20011819,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/wnioski-o-udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-z-zakresu-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20022875,"parentPageId":20011817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły z posiedzeń Rady","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-z-posiedzen-rady2","pageId":20042027,"parentPageId":20042024,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały Rady","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-rady5","pageId":20042028,"parentPageId":20042024,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/program-polityki-prorodzinnej-w-powiecie-wolominskim","pageId":20060413,"parentPageId":20026152,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych","pageId":20042024,"parentPageId":20026152,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Specjalistyczne poradnictwo rodzinne","url":"/web/powiat-wolominski/specjalistyczne-poradnictwo-rodzinne2","pageId":20060415,"parentPageId":20026152,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20210","pageId":20042031,"parentPageId":20042027,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawy z zakresu edukacji","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-edukacji2","pageId":20011774,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawy z zakresu kultury i sportu","url":"/web/powiat-wolominski/sprawy-z-zakresu-kultury","pageId":20011760,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Współorganizacja imprez","url":"/web/powiat-wolominski/wspolorganizacja-imprez2","pageId":20037557,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Patronaty Starosty","url":"/web/powiat-wolominski/patronaty-starosty2","pageId":20037558,"parentPageId":20026154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg","url":"/web/powiat-wolominski/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog","pageId":20028718,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Razem Bezpieczniej","url":"/web/powiat-wolominski/program-razem-bezpieczniej2","pageId":20028778,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środki z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa","url":"/web/powiat-wolominski/srodki-z-rezerwy-celowej-budzetu-panstwa","pageId":20028720,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO WER 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-wer-2014-2020","pageId":20028721,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"RPO WM 2007-2013 i 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/rpo-wm-2007-2013-i-2014-2020","pageId":20028723,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"POPT 2007-2013","url":"/web/powiat-wolominski/popt-2007-2013","pageId":20028724,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"EFS 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/efs-2014--2020","pageId":20028725,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"WFOŚiGW","url":"/web/powiat-wolominski/wfosigw","pageId":20028726,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Programy Ministerstwa Obrony Narodowej","url":"/web/powiat-wolominski/programy-ministerstwa-obrony-narodowej2","pageId":20028775,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PFRON i MCPS","url":"/web/powiat-wolominski/pfron-i-mcps","pageId":20028728,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIiB Rezerwa Subwencji Ogólnej","url":"/web/powiat-wolominski/miib-rezerwa-subwencji-ogolnej","pageId":20028729,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych","url":"/web/powiat-wolominski/dotacja-ze-srodkow-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolnych","pageId":20028730,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej","url":"/web/powiat-wolominski/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej","pageId":20028732,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PO Ryby 2014 – 2020","url":"/web/powiat-wolominski/po-ryby-2014--2021","pageId":20028771,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PROW 2014-2020","url":"/web/powiat-wolominski/prow-2014-2020","pageId":20042655,"parentPageId":20028717,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20211","pageId":20042032,"parentPageId":20042028,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie w dniu 04.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-z-posiedzenia-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie-w-dniu-04102021-r","pageId":20042039,"parentPageId":20042031,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie w dniu 27.10.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-z-posiedzenia-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie-w-dniu-27102021-r","pageId":20044972,"parentPageId":20042031,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie w dniu 09.12.2021 r.","url":"/web/powiat-wolominski/protokol-z-posiedzenia-powiatowej-spolecznej-rady-ds-osob-niepelnosprawnych-w-wolominie-w-dniu-09122021-r","pageId":20051502,"parentPageId":20042031,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekordowe rządowe wsparcie dla Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rekordowe-rzadowe-wsparcie-dla-powiatu-wolominskiego","pageId":20028950,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej w ramach FDS","url":"/web/powiat-wolominski/uroczyste-podpisanie-umowy-dotacyjnej-w-ramach-fds","pageId":20028952,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-Ręczaje Polskie","url":"/web/powiat-wolominski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-na-odcinku-majdan-reczaje-polskie","pageId":20028956,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4338w-od-skrzyzowania-ulic-slonecznej-z-krolewska-w-m-kowalicha-do-skrzyzowania-ulic-marianowskich-w-m-marianow-gm-dabrowka","pageId":20028958,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-4351w-na-odcinku-od-miejscowosci-zabraniec-gmina-poswietne-do-granicy-powiatu-wolominskiego","pageId":20028960,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na DP nr 4306W, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4306w-w-ramach-inwestycji-pn-przebudowa-mostu-w-zawadach-na-dp-nr-4306w-gm-radzymin","pageId":20028963,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drog-powiatowych-nr-4359w-ul-wilenskiej-w-wolominie-nr-4304w-ul-szkolnej-w-slupnie-gm-radzymin-nr-4352w-ul-mareckiej-w-kobylce","pageId":20028966,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-i-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4314w-od-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-634-w-gminie-wolomin-do-miejscowosci-reczaje-polskie-w-gminie-poswietne","pageId":20028967,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4312w-na-odcinku-od-ronda-w-zagoscincu-na-polaczeniu-ul-100-lecia-podmiejskiej-szkolnej-do-ul-boryny-w-helenowie","pageId":20028969,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4307w-na-odcinku-od-wezla-wola-rasztowska-do-skrzyzowania-w-m-zwierzyniec","pageId":20028972,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie, długość odcinka 853,13 m.b.","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-4357w-al-armii-krajowej-w-wolominie-dlugosc-odcinka-85313-mb","pageId":20040617,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej 4366W ul. Lipowej i ul. Wolności w Zielonce długość odcinka 1 340,21 m.b.","url":"/web/powiat-wolominski/rozbudowa-drogi-powiatowej-4366w-ul-lipowej-i-ul-wolnosci-w-zielonce-dlugosc-odcinka-1-34021-mb","pageId":20040618,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych","url":"/web/powiat-wolominski/poprawa-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-na-przejsciach-dla-pieszych","pageId":20060440,"parentPageId":20028718,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2019","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2019","pageId":20029538,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2020","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2020","pageId":20029539,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły posiedzeń 2021","url":"/web/powiat-wolominski/protokoly-posiedzen-2021","pageId":20029540,"parentPageId":20029713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne - platforma zakupowa","url":"/web/powiat-wolominski/przetargi","pageId":20024800,"parentPageId":20015890,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych","url":"/web/powiat-wolominski/plan-zamowien-publicznych2","pageId":20015923,"parentPageId":20015890,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne - 130.000 zł","url":"/web/powiat-wolominski/wyszukiwarka-zamowien","pageId":20011719,"parentPageId":20015890,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zaproszenie do składania ofert","url":"/web/powiat-wolominski/zapytroszenie-do-skladania-ofert","pageId":20048161,"parentPageId":20015890,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwalne zamówienia publiczne","url":"/web/powiat-wolominski/archiwalne-zamowienia-publiczne","pageId":20027527,"parentPageId":20015890,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na wizyty w punktach na stronie www. Ministerstwa Sprawiedliwości","url":"/web/powiat-wolominski/zapisy-na-wizyty-w-punktach","pageId":20028696,"parentPageId":20028695,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Punkty pomocy i jednostki poradnictwa w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/jednostki-i-punkty-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028700,"parentPageId":20028695,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komunikaty i informacje","url":"/web/powiat-wolominski/komunikaty-i-informacje3","pageId":20028763,"parentPageId":20028695,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Edukacja prawna","url":"/web/powiat-wolominski/edukacja-prawna3","pageId":20028907,"parentPageId":20028695,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Przepisy","url":"/web/powiat-wolominski/przepisy3","pageId":20028830,"parentPageId":20028695,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rejestr uchwał Rady","url":"/web/powiat-wolominski/rejestr-uchwal-rady3","pageId":20029542,"parentPageId":20029723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2019","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2019","pageId":20029544,"parentPageId":20029723,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2020","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2023","pageId":20029729,"parentPageId":20029723,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały 2021","url":"/web/powiat-wolominski/uchwaly-2024","pageId":20029735,"parentPageId":20029723,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Linia komunikacyjna Radzymin - Klembów - Międzyleś","url":"/web/powiat-wolominski/linia-komunikacyjna-radzymin---klembow---miedzyles","pageId":20054327,"parentPageId":20054303,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Linia komunikacyjna Tłuszcz - Franciszków - Kąty-Miąski","url":"/web/powiat-wolominski/linia-komunikacyjna-tluszcz---franciszkow---katy-miaski","pageId":20054329,"parentPageId":20054303,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Linia komunikacyjna Kozły - Strachówka - Strachów","url":"/web/powiat-wolominski/linia-komunikacyjna-kozly---strachowka---strachow","pageId":20054330,"parentPageId":20054303,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej","pageId":20028954,"parentPageId":20028700,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-punktow-nieodplatnego-poradnictwa2","pageId":20029217,"parentPageId":20028700,"type":"CUSTOM","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-wolominskiego","pageId":20029278,"parentPageId":20028700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych we wsi Nadma, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-we-wsi-nadma-gm-radzymin","pageId":20028161,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych - projekt posadowienia zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą w tym zespołami parkingów we wsi Nadma, gm. Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-informujace-ze-strony-moga-zapoznac-sie-z-aktami-sprawy-przed-wydaniem-decyzji-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych","pageId":20032848,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla rozbudowy drogi wojewódzkiej (projektowanie i budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w ciągu Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Markach na terenie gminy Miasta Marki","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-na-opracowanie-dokumentacji-geologiczno-inzynierskiej-okreslajacej-warunki-geologiczno-inzynierskie-dla-rozbudowy-drogi-wojewodzkiej-dawna-droga-krajowa-nr-8-w-ramach-zadania-projektowanie-i-budowa-drog-rowerowych-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ciagu-al-marszalka-j-pilsudskiego-w-markach-na-terenie-gminy-miasta-marki-powiat-wolominski-woj-mazowieckie","pageId":20036998,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia Starosty Wołomińskiego z dnia 08.09.2021 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich budowa dróg rowerowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w ciągu Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Markach na terenie gminy Miasta Marki","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenia-starosty-z-dnia-08092021-r-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-aktami-sprawy-przed-wydaniem-decyzji-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologiczno-inzynierskich-budowy-drog-rowerowych-w-miescie-marki","pageId":20039169,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-we-wsi-nadma-gm-radzymin2","pageId":20039279,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 343/21 z dnia 05.10.2021 r., znak WOS.6540.13.2021.BZ zatwierdzającej projekt robót geologiczno-inżynierskich budowa dróg rowerowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w ciągu Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Markach na terenie gminy Miasta Marki","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego","pageId":20041464,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-dla-dokumentacji-okreslajacej-warunki-geologiczno-inzynierskie-na-potrzeby-przewiertu-hdd-rurociagu-dn250-pod-rzeka-rzadza-gm-klembow","pageId":20041634,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 382/21 z dnia 4.11.2021 r, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wydaniu-decyzji-nr-38221-z-dnia-4112021-r-zatwierdzajacej-projekt-robot-geologicznych-dla-dokumentacji-geologiczno-inzynierskiej-okreslajacej-warunki-geologiczno-inzynierskie-na-potrzeby-przewiertu-hdd-rurociagu-dn250-pod-rzeka-rzadza-gm-klembow-pow-wolominski-woj-mazowieckie","pageId":20044688,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla potrzeb budowy linii 400k V relacji Ostrołęka – Stanisławów Etap II – odcinek 8 rejon miejscowości Kukawki, Borzymy, Dębe, Oble, Sulejów, Wujówka, Równe, Krawcowizna, Kąty-Wielgi, Borucza. Gmina: Jadów, Strachówka, Powiat wołomiński, Województwo mazowieckie","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-zatwierdzeniu-projektu-robot-geologicznych-dla-potrzeb-budowy-linii-400k-v-relacji-ostroleka--stanislawow-etap-ii--odcinek-8-rejon-miejscowosci-kukawki-borzymy-debe-oble-sulejow-wujowka-rowne-krawcowizna-katy-wielgi-borucza-gmina-jadow-strachowka-powiat-wolominski-wojewodztwo-mazowieckie","pageId":20048785,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dotyczącego badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby określenia warunków posadowienia projektowanej budowy zespołu hal magazynowo produkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ew. położonych o obrębie Nadma, gmina Radzymin, powiat wołomiński, woj. mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-dotyczacego-badan-geologiczno-inzynierskich-wykonywanych-na-potrzeby-okreslenia-warunkow-posadowienia-projektowanej-budowy-zespolu-hal-magazynowo-produkcyjnych-z-infrastruktura-towarzyszaca-na-dz-ew-polozonych-o-obrebie-nadma-gmina-radzymin-powiat-wolominski-woj-mazowieckie","pageId":20054961,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o zmianie terminu rozpatrywania sprawy dot. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów Etap II – odcinek 8 rejon miejscowości Kukawki, Borzymy, Dębe, Oble, Sulejów, Wujówka, Równe, Krawcowizna, Kąty-Wielgi, Borucza. Gmina: Jadów, Strachówka, Powiat wołomiński, Województwo mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-zmianie-terminu-rozpatrywania-sprawy-dot-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-zmierzajacych-do-rozpoznania-warunkow-geologiczno-inzynierskich-dla-potrzeb-budowy-linii-400-kv-relacji-ostroleka--stanislawow-etap-ii--odcinek-8-rejon-miejscowosci-kukawki-borzymy-debe-oble-sulejow-wujowka-rowne-krawcowizna-katy-wielgi-borucza-gmina-jadow-strachowka-powiat-wolominski-wojewodztwo-mazowieckie","pageId":20054965,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pn. „Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów Etap II – odcinek 8 rejon miejscowości Kukawki, Borzymy, Dębe, Oble, Sulejów, Wujówka, Równe, Krawcowizna, Kąty-Wielgi, Borucza. Gmina: Jadów, Strachówka, Powiat wołomiński, Województwo mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-aktami-sprawy-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-pn-projektu-robot-geologicznych-zmierzajacych-do-rozpoznania-warunkow-geologiczno-inzynierskich-dla-potrzeb-budowy-linii-400-kv-relacji-ostroleka--stanislawow-etap-ii--odcinek-8-rejon-miejscowosci-kukawki-borzymy-debe-oble-sulejow-wujowka-rowne-krawcowizna-katy-wielgi-borucza-gmina-jadow-strachowka-powiat-wolominski-wojewodztwo-mazowieckie","pageId":20058263,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu „Projektu robót geologicznych dotyczącego badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby określenia warunków posadowienia projektowanej budowy zespołu hal magazynowo produkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Nadma, gmina Radzymin, powiat wołomiński, woj. mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-aktami-sprawy-przed-wydaniem-decyzji-w-sprawie-zatwierdzenie-projektu-robot-geologicznych-dotyczacego-badan-geologiczno-inzynierskich-wykonywanych-na-potrzeby-okreslenia-warunkow-posadowienia-projektowanej-budowy-zespolu-hal-magazynowo-produkcyjnych-z-infrastruktura-towarzyszaca-na-dz-nr-13933-13923-13915-13903-13873-13865-13856-13849-138411-138413-138312-13835-13779-13834-obreb-nadma-gmina-radzymin-powiat-wolominski-woj-mazowieckie","pageId":20061753,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego wydaniu decyzji nr 36/22 z dnia 24.02.2022 r., znak WOS.6540.18.2021.MG, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych ... dla potrzeb budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów Etap II – odcinek 8 rejon miejscowości Kukawki, Borzymy, Dębe, Oble, Sulejów, Wujówka, Równe, Krawcowizna, Kąty-Wielgi, Borucza. Gmina: Jadów, Strachówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-wydaniu-decyzji-nr-3622-z-dnia-24022022-r-zatwierdzajacej-projekt-robot-geologicznych-zmierzajacych-do-rozpoznania-warunkow-geologiczno-inzynierskich-dla-potrzeb-budowy-linii-400-kv-relacji-ostroleka--stanislawow-etap-ii--odcinek-8-rejon-miejscowosci-kukawki-borzymy-debe-oble-sulejow-wujowka-rowne-krawcowizna-katy-wielgi-borucza-gmina-jadow-strachowka-powiat-wolominski-wojewodztwo-mazowieckie","pageId":20062146,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dotyczących badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby określenia warunków posadowienia projektowanej budowy hali magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 139/8, 140, 141, 142/1, 142/2, 143/1, 144/2, 144/1, 145, 146, 147, 149, 150, 151/1, 151/3, 151/4, 154/1, 155, 156, 157/6, 337 obręb 0004 Ciemne, gmina Radzymin, powiat wołomiński, woj. mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wszczal-postepowanie-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-dotyczacych-badan-geologiczno-inzynierskich-wykonywanych-na-potrzeby-okreslenia-warunkow-posadowienia-projektowanej-budowy-hali-magazynowej-z-infrastruktura-towarzyszaca-na-dz-nr-1398-140-141-1421-1422-1431-1442-1441-145-146-147-149-150-1511-1513-1514-1541-155-156-1576-337-obreb-0004-ciemne-gmina-radzymin-powiat-wolominski-woj-mazowieckie","pageId":20064683,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 70/22 z dnia 18.03.2022 r., zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dotyczący badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby określenia warunków posadowienia projektowanej budowy zespołu hal magazynowo produkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1393/3, 1392/3, 1391/5, 1390/3, 1387/3, 1386/5, 1385/6, 1384/9, 1384/11, 1384/13, 1383/12, 1383/5, 1377/9, 1383/4 obręb Nadma, gmina Radzymin, powiat wołomiński, woj. mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego-o-wydaniu-decyzji-nr-7022-z-dnia-18032022-r-zatwierdzajaca-projekt-robot-geologicznych-dotyczacy-badan-geologiczno-inzynierskich-wykonywanych-na-potrzeby-okreslenia-warunkow-posadowienia-projektowanej-budowy-zespolu-hal-magazynowo-produkcyjnych-z-infrastruktura-towarzyszaca-na-dz-nr-13933-13923-13915-13903-13873-13865-13856-13849-138411-138413-138312-13835-13779-13834-obreb-nadma-gmina-radzymin-powiat-wolominski-woj-mazowieckie","pageId":20065391,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dotyczącego badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby określenia warunków posadowienia projektowanej budowy hali magazynowej z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie 0004 Ciemne, gmina Radzymin, powiat wołomiński, woj. mazowieckie”","url":"/web/powiat-wolominski/obwieszczenie-starosty-wolominskiego2","pageId":20069658,"parentPageId":20028160,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie","url":"/web/powiat-wolominski/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie","pageId":20029525,"parentPageId":20029698,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XI-111/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xi-1112019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r","pageId":20029526,"parentPageId":20029698,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pojazd","url":"/web/powiat-wolominski/pojazd5","pageId":20032367,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kierowca","url":"/web/powiat-wolominski/kierowca2","pageId":20032371,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Transport","url":"/web/powiat-wolominski/transport2","pageId":20032374,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ośrodki Szkolenia Kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/osrodki-szkolenia-kierowcow3","pageId":20032375,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Stacje Kontroli Pojazdów","url":"/web/powiat-wolominski/stacje-kontroli-pojazdow2","pageId":20032377,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Status sprawy - odbiór dokumentów","url":"/web/powiat-wolominski/status-sprawy---odbior-dokumentow2","pageId":20032378,"parentPageId":20026118,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Druki do pobrania","url":"/web/powiat-wolominski/druki-do-pobrania","pageId":20037726,"parentPageId":20026118,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na budowę","url":"/web/powiat-wolominski/1-karta-i-wniosek-pozwolenie-na-budowe3","pageId":20024435,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na rozbiórkę","url":"/web/powiat-wolominski/2-karta-i-wniosek-pozwolenie-na-rozbiorke","pageId":20023832,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-wolominski/3-karta-i-wniosek-zmiana-pozwolenia-na-budowe","pageId":20024485,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przepisanie pozwolenia lub zgłoszenia","url":"/web/powiat-wolominski/4-karta-i-wniosek-przepisanie-pozwolenia-lub-zgloszenia","pageId":20024505,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budynku mieszkalnego","url":"/web/powiat-wolominski/5-karta-i-wniosek-zgloszenie-budynku-mieszkalnego","pageId":20024612,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie robót budowlanych","url":"/web/powiat-wolominski/6-karta-i-wniosek-zgloszenie-robot-budowlanych","pageId":20024646,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbiórki","url":"/web/powiat-wolominski/7-karta-i-wniosek-zgloszenie-rozbiorki","pageId":20024699,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania","url":"/web/powiat-wolominski/8-karta-i-wniosek-zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania","pageId":20024722,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie zgody na odstępstwo","url":"/web/powiat-wolominski/9-karta-i-wniosek-uzyskanie-zgody-na-odstepstwo","pageId":20024769,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niezbędność wejścia na teren","url":"/web/powiat-wolominski/10-karta-i-wniosek-niezbednosc-wejscia-na-teren","pageId":20024774,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o samodzielności","url":"/web/powiat-wolominski/11-karta-i-wniosek-zaswiadczenie-o-samodzielnosci","pageId":20024775,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o potwierdzeniu faktów","url":"/web/powiat-wolominski/12-karta-i-wniosek-zaswiadczenie-o-potwierdzeniu-faktow","pageId":20024777,"parentPageId":20026120,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referent/Podinspektor w Wydziale Finansowym","url":"/web/powiat-wolominski/referentpodinspektor-w-wydziale-fiannsowym","pageId":20028494,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20029364,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektorinspektor-w-wydziale-geodezji-i-kartografii","pageId":20033130,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Referent /Inspektor w Wydziale Budownictwa","url":"/web/powiat-wolominski/referent-inspektor-w-wydziale-budownictwa","pageId":20034364,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor/Inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektorinspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20034626,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury","url":"/web/powiat-wolominski/inspektor-w-wydziale-edukacji-i-kultury","pageId":20039278,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Inspektor w Wydziale Ochorny Środowiska","url":"/web/powiat-wolominski/inspektor-w-wydziale-ochorny-srodowiska","pageId":20048527,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor/inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektorinspektor-w-wydziale-geodezji-i-kartografii2","pageId":20050196,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor / Inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektor--inspektor-w-wydziale-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej","pageId":20055658,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Referent w Wydziale Komunikacji","url":"/web/powiat-wolominski/referent-w-wydziale-komunikacji","pageId":20061351,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Referent/podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich","url":"/web/powiat-wolominski/referentpodinspektor-w-wydziale-spraw-obywatelskich","pageId":20063260,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Główny specjalista w Wydziale Inwestycji, Remontów i Administracji","url":"/web/powiat-wolominski/glowny-specjalista-w-wydziale-inwestycji-remontow-i-administracji","pageId":20064430,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starszy inspektor/główny specjalista w Wydziale Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/starszy-inspektorglowny-specjalista-w-wydziale-drog-powiatowych","pageId":20065169,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor / inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektor--inspektor-w-wydziale-geodezji-i-kartografii","pageId":20065820,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor / inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektor--inspektor-w-wydziale-geodezji-i-kartografii2","pageId":20068787,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podinspektor / inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii","url":"/web/powiat-wolominski/podinspektor--inspektor-w-wydziale-geodezji-i-kartografii3","pageId":20068788,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Główny specjalista w Wydziale Inwestycji, Remontów i Administracji","url":"/web/powiat-wolominski/glowny-specjalista-w-wydziale-inwestycji-remontow-i-administracji2","pageId":20069935,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Młodszy referent/ referent/ specjalista/ podinspektor/inspektor w Wydziale Dróg Powiatowych","url":"/web/powiat-wolominski/mlodszy-referent-referent-specjalista-podinspektorinspektor-w-wydziale-drog-powiatowych","pageId":20070679,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym","url":"/web/powiat-wolominski/referent-w-biurze-rady","pageId":20070681,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starszy inspektor w Wydziale Finansowym","url":"/web/powiat-wolominski/starszy-inspektor-w-wydziale-fiannsowym","pageId":20071526,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Główny specjalista w Wydziale Inwestycji, Remontów i Administracji","url":"/web/powiat-wolominski/glowny-specjalista-w-wydziale-inwestycji-remontow-i-administracji3","pageId":20072285,"parentPageId":20034316,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do udziału w pracach rady","url":"/web/powiat-wolominski/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-rady","pageId":20029531,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Formularz zgłoszenia kandydata","url":"/web/powiat-wolominski/formularz-zgloszenia-kandydata","pageId":20029537,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-131/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1312019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20029532,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kandydaci do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim","url":"/web/powiat-wolominski/kandydaci-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-powiecie-wolominskim","pageId":20029533,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego","url":"/web/powiat-wolominski/sklad-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego","pageId":20029534,"parentPageId":20029711,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PKK - Profil Kandydata na Kierowcę","url":"/web/powiat-wolominski/pkk---profil-kandydata-na-kierowce","pageId":20024377,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie prawa jazdy po egzaminie","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-prawa-jazdy-po-egzaminie","pageId":20024499,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy","pageId":20024513,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy-wydanego-za-granica-przez-panstwo---strone-konwencji-o-ruchu-drogowym","pageId":20024534,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo nieokreślone w konwencji o ruchu drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wymiana-prawa-jazdy-wydanego-przez-panstwo-nieokreslone-w-konwencji-o-ruchu-drogowym","pageId":20024583,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie wtórnika","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-wtornika","pageId":20024599,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-miedzynarodowego-prawa-jazdy","pageId":20024611,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie pozwolenia do kierowania tramwajem","url":"/web/powiat-wolominski/uzyskanie-pozwolenia-do-kierowania-tramwajem","pageId":20024626,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres przekraczający jeden rok lub z powodu utraty kwalifikacji stwierdzonego na podstawie wyniku egzaminu kontrolnego","url":"/web/powiat-wolominski/przywrocenie-cofnietego-uprawnienia-na-okres-przekraczajacy-jeden-rok-lub-z-powodu-utraty-kwalifikacji-stwierdzonego-na-podstawie-wyniku-egzaminu-kontrolnego3","pageId":20024697,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przywrócenie cofniętego uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami","url":"/web/powiat-wolominski/przywrocenie-cofnietego-uprawnienia-z-powodu-istnienia-przeciwwskazan-zdrowotnychpsychologicznych-do-kierowania-pojazdami","pageId":20024698,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem","url":"/web/powiat-wolominski/zwrot-zatrzymanego-prawa-jazdypozwolenia-na-kierowanie-tramwajem","pageId":20011801,"parentPageId":20032371,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie uprawnień Instruktora/Wykładowcy","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-uprawnien-instruktora-wykladowcy","pageId":20011789,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow","pageId":20011788,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-osrodkow-szkolenia-kierowcow-na-terenie-powiatu-wolominskiego","pageId":20011807,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Średnia zdawalność w Ośrodkach Szkolenia Kierowców","url":"/web/powiat-wolominski/srednia-zdawalnosc-w-osrodkach-szkolenia-kierowcow","pageId":20032366,"parentPageId":20032375,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-osob-samochodem-osobowym-oraz-pojazdem-samochodowym-przeznaczonym","pageId":20011783,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-licencji-na-posrednictwo-przy-przewozie-rzeczy","pageId":20011784,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie zaświadczenia i wypisów na wykonanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób na potrzeby własne","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-zaswiadczenia-i-wypisow-na-wykonanie-krajowego-niezarobkowego-przewozu-drogowego-rzeczy-lub-osob-na-potrzeby-wlasne","pageId":20011785,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawieszenie w całości albo w części wykonania transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy","url":"/web/powiat-wolominski/zawieszenie-w-calosci-albo-w-wiekszej-czesci-wykonania-transportu-drogowego-na-okres-nie-dluzszy-niz-12-miesiecy","pageId":20011786,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie zezwolenia i wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób","url":"/web/powiat-wolominski/udzielenie-zezwolenia-i-wypisow-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego-rzeczy-osob","pageId":20011793,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym","url":"/web/powiat-wolominski/wydaniezmiana-zezwolenia-na-wykonywanie-regularnych-lub-regularnych-specjalnych-przewozow-osob-w-krajowym-transporcie-drogowym","pageId":20040663,"parentPageId":20032374,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie uprawnień diagnosty","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-uprawnien-diagnosty","pageId":20011790,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów","url":"/web/powiat-wolominski/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow","pageId":20024365,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-stacji-kontroli-pojazdow-na-terenie-powiatu-wolominskiego","pageId":20011809,"parentPageId":20032377,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-z-budzetu-powiatu-wolominskiego","pageId":20042361,"parentPageId":20038523,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Druki / instrukcje","url":"/web/powiat-wolominski/druki--instrukcje","pageId":20042366,"parentPageId":20038523,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Instrukcja składania ofert w systemie Witkac.pl","url":"/web/powiat-wolominski/instrukcja-skladania-ofert-w-systemie-witkacpl2","pageId":20042454,"parentPageId":20038523,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisje konkursowe","url":"/web/powiat-wolominski/komisje-konkursowe5","pageId":20038569,"parentPageId":20038523,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykaz umów zawartych na realizację zadań publicznych","url":"/web/powiat-wolominski/wykaz-umow-zawartych-na-realizacje-zadan-publicznych","pageId":20042560,"parentPageId":20038523,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy ofert","url":"/web/powiat-wolominski/konkursy-ofert","pageId":20042585,"parentPageId":20038523,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dowód rejestracyjny","url":"/web/powiat-wolominski/dowod-rejestracyjny","pageId":20011814,"parentPageId":20032378,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prawo jazdy","url":"/web/powiat-wolominski/prawo-jazdy","pageId":20011815,"parentPageId":20032378,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr II-12/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-ii-122018-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-grudnia-2018-r","pageId":20040002,"parentPageId":20039009,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr II-13/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-ii-132018-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-18-grudnia-2018-r","pageId":20040003,"parentPageId":20039009,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Bury Bożena","url":"/web/powiat-wolominski/bury-bozena","pageId":20031912,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grzegrzółka Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/grzegrzolka-malgorzata","pageId":20031913,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Instyńska Teresa","url":"/web/powiat-wolominski/instynska-teresa","pageId":20031914,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Krupa Grażyna","url":"/web/powiat-wolominski/krupa-grazyna","pageId":20031915,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Parys Hanna","url":"/web/powiat-wolominski/parys-hanna","pageId":20031916,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pieńczuk Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/pienczuk-agnieszka","pageId":20031917,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szulim Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/szulim-malgorzata","pageId":20031918,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świętochowska Beata","url":"/web/powiat-wolominski/swietochowska-beata","pageId":20031919,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Trojan Wioletta","url":"/web/powiat-wolominski/trojan-wioletta","pageId":20031920,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Więch Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/wiech-agnieszka","pageId":20062240,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zdzieborska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/zdzieborska-malgorzata","pageId":20031921,"parentPageId":20031841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-iii-222019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-16-stycznia-2019-r","pageId":20040077,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr IV-38/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-iv-382019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-lutego-2019-r","pageId":20040079,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr VI-86/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vi-862019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-kwietnia-2019-r","pageId":20040080,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr VII-92/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-vii-922019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-maja-2019-r","pageId":20040081,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr X-108/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-x-1082019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-5-sierpnia-2019-r","pageId":20040082,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr X-109/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-x-1092019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-5-sierpnia-2019-r","pageId":20040083,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr X-110/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-x-1102019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-5-sierpnia-2019-r","pageId":20040085,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XI-111/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xi-1112019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-sierpnia-2019-r2","pageId":20040086,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-132/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1322019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20040089,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-133/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1332019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20040090,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-134/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1342019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20040091,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XII-136/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xii-1362019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r","pageId":20040093,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XIII-141/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 października 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xiii-1412019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-pazdziernika-2019-r","pageId":20040094,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XIV-158/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xiv-1582019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2019-r","pageId":20040095,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XIV-160/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xiv-1602019-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-27-listopada-2019-r","pageId":20040098,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xvi-1832020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-stycznia-2020-r","pageId":20039980,"parentPageId":20039008,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin","url":"/web/powiat-wolominski/po-ryby-2014--2020","pageId":20028733,"parentPageId":20028771,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyprawa z naturą i kulturą","url":"/web/powiat-wolominski/wyprawa-z-natura-i-kultura","pageId":20026209,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pałac w Chrzęsnem","url":"/web/powiat-wolominski/palac-w-chrzesnem","pageId":20026211,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA","url":"/web/powiat-wolominski/powiatowe-centrum-kultury-fabryczka2","pageId":20026210,"parentPageId":20026213,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt budowy Ławki Niepodległości w Klembowie.","url":"/web/powiat-wolominski/projekt-budowy-lawki-niepodleglosci-w-klembowie","pageId":20028800,"parentPageId":20028775,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczny pieszy na przejściach w powiecie wołomińskim.","url":"/web/powiat-wolominski/bezpieczny-pieszy-na-przejsciach-w-powiecie-wolominskim","pageId":20028941,"parentPageId":20028778,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu zakupionego w Polsce","url":"/web/powiat-wolominski/rejestracja-pojazdow","pageId":20011781,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy","url":"/web/powiat-wolominski/wydawanie-praw-jazdy-lub-pozwolen-do-kierowania-tramwajem-obobom-ubiegajacym-sie-po-raz-pierwszy","pageId":20011782,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu","url":"/web/powiat-wolominski/czasowe-wycofanie-pojazdu-z-ruchu","pageId":20011792,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-wtornika-dowodu-rejestracyjnego","pageId":20011794,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wtórnik tablicy rejestracyjnej","url":"/web/powiat-wolominski/wtornik-tablicy-rejestracyjnej","pageId":20011803,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu","url":"/web/powiat-wolominski/wydanie-zaswiadczenia-potwierdzajacego-dane-zawarte-w-utraconym-dowodzie-rejestracyjnymkarcie-pojazdu","pageId":20011798,"parentPageId":20032367,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 116.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-1162015-starosty-wolominskiego-z-dnia-22-czerwca-2015-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-starostwa-powiatowego-w-wolominie2","pageId":20012935,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 94.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające Regulamin Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie","url":"/web/powiat-wolominski/zarzadzenie-nr-942018-starosty-wolominskiego-z-dnia-20-kwietnia-2018-r-zmieniajace-regulamin-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-starostwa-powiatowego-w-wolominie","pageId":20012940,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie tekst jednolity po zmianach przyjętych zarządzeniem nr 94.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-wolominski/regulamin-powiatowego-biura-rzeczy-znalezionych-starostwa-powiatowego-w-wolominie-tekst-jednolity-po-zmianach-przyjetych-zarzadzeniem-nr-942018-starosty-wolominskiego-z-dnia-20-kwietnia-2018-r","pageId":20012957,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druki","url":"/web/powiat-wolominski/druki","pageId":20012972,"parentPageId":20012910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/zawiadomienia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20028667,"parentPageId":20038994,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-wolominski/informacje-o-ujawnieniu-w-ewidencji-gruntow-i-budynkow-danych-zawartych-w-projekcie-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow2","pageId":20028668,"parentPageId":20038994,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"styczeń - marzec","url":"/web/powiat-wolominski/styczen---marzec","pageId":20067482,"parentPageId":20059991,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"kwiecień - czerwiec","url":"/web/powiat-wolominski/kwiecien---czerwiec","pageId":20068205,"parentPageId":20059991,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WLM4402_A, Krawcowizna 2, gm. Strachówka, WOS.6221.1.33.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-wlm4402a-krawcowizna-2-gm-strachowka-wos62211332021mz2","pageId":20028757,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie demontażu instalacji P4 Sp. z o.o., WMB0035_A, ul. Okólna w Markach, dz. nr ew. 73/28, WOS.6221.1.34.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-demontazu-instalacji-p4-sp-z-oo-wmb0035a-ul-okolna-w-markach-dz-nr-ew-7328-wos62211342021mz","pageId":20028762,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2312_A, ul. Ząbkowska 37a w Markach, WOS.6221.1.36.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-war2312a-ul-zabkowska-37a-w-markach-wos62211362021mz","pageId":20028764,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., BT13553 ZAŁUBICE, w Załubicach Starych dz. nr ew. 363/3, gm. Radzymin, WOS.6221.1.35.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-polkomtel-infrastruktura-sp-z-oo-bt13553-zalubice-w-zalubicach-starych-dz-nr-ew-3633-gm-radzymin-wos62211352021mz","pageId":20028765,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2067_C, ul. Piłsudskiego 1 w Markach, WOS.6221.1.37.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2067c-ul-pilsudskiego-1-w-markach-wos62211372021mz","pageId":20028766,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4404_A, ul. Witosa 61, Czarna, gm. Wołomin, WOS.6221.1.38.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4404a-ul-witosa-61-czarna-gm-wolomin-wos62211382021mz","pageId":20028768,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora T-Mobile 21250, Emilianów, gm. Radzymin, WOS.6221.1.39.2021.TG.","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-t-mobile-21250-emilianow-gm-radzymin-wos62211392021tg","pageId":20033208,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora Orange Polska S.A. 432 Duczki2, Duczki, gm. Wołomin, WOS.6221.1.40.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-orange-polska-sa-432-duczki2-duczki-gm-wolomin-wos62211402021tg","pageId":20033212,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora Orange Polska S.A. PIENKI, Krusze, gm. Klembów, WOS.6221.1.41.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-orange-polska-sa-pienki-krusze-gm-klembow-wos62211412021tg","pageId":20033215,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o. WLM3312_B, Franciszków 106, gm. Tłuszcz, WOS.6221.1.43.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm3312b-franciszkow-106-gm-tluszcz-wos62211432021mz","pageId":20033405,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-mobile Polska S.A. 20860 (81252N!) WWA_ZABKI_PILSUDSKIEGO180 WOS.6221.1.42.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-20860-81252n-wwazabkipilsudskiego180","pageId":20035082,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Towerlink Poland Sp. z o.o., BT16435 ZĄBKI POŁUDNIE, ul .Powstańców 30, WOS.6221.1.45.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-towerlink-poland-sp-z-oo-bt16435-zabki-poludnie-ul-powstancow-30-wos62211452021mz","pageId":20037538,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora T-Mobile 65981 (14358N!) WWA_Radzymin_Jana Pawła II 60, WOS.6221.1.46.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-t-mobile-65981-14358n-wwaradzyminjana-pawla-ii-60-wos62211462021mz","pageId":20038429,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji Tower Link Sp. z o.o. BT11983 STRACHÓWKA, WOS.6221.1.47.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-tower-link-sp-z-oo-bt11983-strachowka-wos62211472021mz","pageId":20040161,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora Orange Polska S.A. 1493 (80201N!) Tłuszcz, WOS.6221.1.48.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-orange-polska-sa-1493-80201n-tluszcz-wos62211482021mz","pageId":20041865,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4414 Strachów gm. Jadów, WOS.6221.1.49.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4414-strachow-gm-jadow-wos62211492021mz","pageId":20042532,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Towerlink Poland Sp. z o.o., BT11996 Marki Czarna Struga, WOS.6221.1.50.2021.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-towerlink-poland-sp-z-oo-bt11996-marki-czarna-struga-wos62211502021tg","pageId":20043362,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-mobile Polska S.A. 21223 (81388N!) Marki Fabryczna 84, WOS.6221.1.51.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-21223-81388n-marki-fabryczna-84-wos62211512021mz","pageId":20044644,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2196_D, ul. Andersena 18C w Ząbkach,, WOS.6221.1.52.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-war2196d-ul-andersena-18c-w-zabkach-wos62211522021mz","pageId":20045228,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Towerlink Poland Sp. z o.o., BT10645 KULIGÓW, WOS.6221.1.53.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-towerlink-poland-sp-z-oo-bt10645-kuligow-wos62211532021mz","pageId":20045699,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie demontażu instalacji P4 Sp. z o.o., WAR2043_D Kobyłka ul. Nadażyńska 7, WOS.6221.1.54.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-demontazu-instalacji-p4-sp-z-oo-war2043d-kobylka-ul-nadazynska-7-wos62211542021mz","pageId":20045708,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4406_E Cięciwa, WOS.6221.1.55.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4406e-cieciwa-wos62211552021mz","pageId":20047380,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4412_A, ul. Asfaltowa 1, Zagościniec, WOS.6221.1.56.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4412a-ul-asfaltowa-1-zagosciniec-wos62211562021mz","pageId":20049173,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie istotnej zmiany w instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2390_A, ul. Środkowa 32, Marki, WOS.6221.1.57.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-istotnej-zmiany-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2390a-ul-srodkowa-32-marki-wos62211572021mz","pageId":20049174,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WAR2042_E Wołomin, ul. Kościelna 63, WOS.6221.1.58.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2042e-wolomin-ul-koscielna-63-wos62211582021mz","pageId":20049844,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-mobile Polska S.A. 25975 (16932N!) , WOS.6221.1.59.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-25975-16932n--wos62211592021mz","pageId":20049849,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM2103_A ul. Nadmeńska w Kobyłce, WOS.6221.1.60.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm2103a-ul-nadmenska-w-kobylce-wos62211602021mz","pageId":20050415,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4415_A, dz. nr ew. 46, obr. Wola Rasztowska, gm. Klembów, WOS.6221.1.61.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4415a-dz-nr-ew-46-obr-wola-rasztowska-gm-klembow-wos62211612021mz","pageId":20052480,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WAR2234_A, ul. Piastowska 17 w Zielonce, WOS.6221.1.62.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-war2234a-ul-piastowska-17-w-zielonce-wos62211622021mz","pageId":20052486,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4424_A, dz. nr ew. 982, obr. Stary Kraszew, gm. Klembów, WOS.6221.1.63.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4424a-dz-nr-ew-982-obr-stary-kraszew-gm-klembow-wos62211632021mz","pageId":20052501,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4417_A, dz. nr ew. 1049, obr. Lipka, gm. Klembów, WOS.6221.1.64.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4417a-dz-nr-ew-1049-obr-lipka-gm-klembow-wos62211642021mz","pageId":20052505,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WAR2108_A Kobyłka ul. Napoleona 4, WOS.6221.1.65.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2108a-kobylka-ul-napoleona-4-wos62211652021mz","pageId":20055542,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WAR2312_A Marki Ząbkowska 37a, WOS.6221.1.1.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2312a-marki-zabkowska-37a-wos6221112022mz","pageId":20055559,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji operatora Orange Polska S.A., 15675(14126N!) TŁUSZCZ ul. Przemysłowa 15, WOS.6221.1.2.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-orange-polska-sa-1567514126n-tluszcz-ul-przemyslowa-15-wos6221122022mz","pageId":20055561,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WLM4403_A Małopole 1a, gm. Dąbrówka, WOS.6221.1.3.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4403a-malopole-1a-gm-dabrowka-wos6221132022mz","pageId":20055562,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WLM4404_A Czarna ul. Witosa 61, WOS.6221.1.4.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4404a-czarna-ul-witosa-61-wos6221142022mz","pageId":20055587,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora T-Mobile 23116(81155N!) Tłuszcz ul. Zaściankowa 1, WOS.6221.1.5.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-t-mobile-2311681155n-tluszcz-ul-zascinkowa-1-wos6221152022mz","pageId":20055589,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji operatora T-Mobile 21341 (81382N!) WWA_ZIELONKA_BANKOWA43, WOS.6221.1.6.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-operatora-t-mobile-21341-81382n-wwazielonkabankowa43-wos6221162022mz","pageId":20057471,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Towerlink Poland Sp. z o.o., BT11393 Ślężany, WOS.6221.1.7.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-towerlink-poland-sp-z-oo-bt11393-slezany-wos6221172022mz","pageId":20058465,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WAR2225_A, Marki ul. Piłsudskiego 115E, WOS.6221.1.8.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2225a-marki-ul-pilsudskiego-115e-wos6221182022mz","pageId":20058469,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WAR2312_A, Marki ul. Ząbkowska 37a, WOS.6221.1.9.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2312a-marki-ul-zabkowska-37a-wos6221192022mz","pageId":20058474,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji operatora Orange Polska S.A., 15459 (15459N!) Mokra Wieś ul. Wesołowskiego 23, WOS.6221.1.10.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-operatora-orange-polska-sa-15459-15459n-mokra-wies-ul-wesolowskiego-23-wos62211102022mz","pageId":20058510,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WLM3303_A, Stary Dybów ul. Zwycięska 58, WOS.6221.1.12.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm3303a-stary-dybow-ul-zwycieska-58-wos62211122022mz","pageId":20058797,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie demontażu instalacji P4 Sp. z o.o., WMB0065_A, Zagościniec ul. Asfaltowa 1, WOS.6221.1.15.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-demontazu-instalacji-p4-sp-z-oo-wmb0065a-zagosciniec-ul-asfaltowa-1-wos62211152022mz","pageId":20059155,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WLM4406_E, Cięciwa dz. 86, WOS.6221.1.13.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4406e-cieciwa-dz-86-wos62211132021mz","pageId":20058805,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WLM4410_A, Klembów ul. Żymirskiego dz. nr 1226/3, WOS.6221.1.16.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4410a-klembow-ul-zymirskiego-dz-nr-12263-wos62211162021mz","pageId":20059213,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o., WAR2109_E Zielonka ul. Piłsudskiego 63, WOS.6221.1.17.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-war2109e-zielonka-ul-pilsudskiego-63-wos62211172021mz","pageId":20059214,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji PKP Energetyka - podstacja trakcyjna WN 110kV Szewnica WOS.6221.1.18.2022.TG","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-pkp-energetyka---podstacja-trakcyjna-wn-110kv-szewnica-wos62211182022tg","pageId":20061185,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-Mobile Polska S.A., 26786 (14300N!) WWA_RADZYMIN_LAKI247, ul. Weteranów 247, Łąki, WOS.6221.1.11.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-26786-14300n-wwaradzyminlaki247-ul-weteranow-247-laki-wos62211112021mz","pageId":20062819,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Orange Polska S.A., 5137 (80224N!) SZEWNICA 3, działka nr ew. 236 Szewnica, WOS.6221.1.14.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-5137-80224n-szewnica-3-dzialka-nr-ew-236-szewnica-wos62211142021mz","pageId":20062969,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji Orange Polska S.A., 15330(14101N!) RADZYMIN PRZEMYSLOWA, ul. Weteranów dz. nr ew. 18/2, Radzymin, WOS.6221.1.21.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-orange-polska-sa-1533014101n-radzymin-przemyslowa-ul-weteranow-dz-nr-ew-182-radzymin-wos62211212021mz","pageId":20062984,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Orange Polska S.A., 257 (80414N!) Radzymin, ul. Wołomińska 3, Radzymin, WOS.6221.1.22.2021.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-orange-polska-sa-257-80414n-radzymin-ul-wolominska-3-radzymin-wos62211222021mz","pageId":20062999,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-Mobile Polska S.A., 21259(81549N!) WWA_Radzymin_Przemysłowa2, WOS.6221.1.23.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-2125981549n-wwaradzyminprzemyslowa2-wos62211232022mz","pageId":20063022,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-Mobile Polska S.A., 21405 (81192N!) WWA_MARKI_FABRYCZNA11, WOS.6221.1.24.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-21405-81192n-wwamarkifabryczna-wos62211242022mz","pageId":20064382,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4413A, dz. nr ew. 119/3, Łąki, gm. Radzymin, WOS.6221.1.19.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4413a-dz-nr-ew-1193-laki-gm-radzymin-wos62211192022mz","pageId":20066743,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-Mobile Polska S.A., 21153(81052N!) WWA_KOBYLKA_ASNYKA20, WOS.6221.1.25.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-2115381052n-wwakobylkaasnyka20-wos62211252022mz","pageId":20067566,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji T-Mobile Polska S.A., 21109 (81237N!) WWA_Radzymin_Aleksandrów, WOS.6221.1.26.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-t-mobile-polska-sa-21109-81237n-wwaradzyminaleksandrow-wos62211262022mz","pageId":20067623,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Orange Polska S.A., 259 (80432N!) WOŁOMIN (WWA_WOLOMIN_TELIGI1) Wołomin, ul. Teligi 1, WOS.6221.1.27.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-orange-polska-sa-259-80432n-wolomin-wwawolominteligi1-wolomin-ul-teligi-1-wos62211272022mz","pageId":20069065,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Orange Polska S.A., 80976 80976N!) WOLOMIN KLEMBOW (WWA_KLEMBOW_KLEMBOWWIEZA), ul. Żymirskiego 1A, Klembów, WOS.6221.1.28.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-orange-polska-sa-80976n-wolomin-klembow-wwaklembowklembowwieza-ul-zymirskiego-1a-klembow-wos62211282022mz","pageId":20069066,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie nowej instalacji operatora Orange Polska S.A., 14021 (14021N!) STRACHOW (WWA_JADOW_STRACHOW594), WOS.6221.1.29.2022.MZ","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-nowej-instalacji-operatora-orange-polska-sa-14021-14021n-strachow-wwajadowstrachow594-wos62211292022mz","pageId":20071646,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji P4 Sp. z o.o. WLM4414B, dz. nr ew. 208, obręb Strachów, gm. Jadów, WOS.6221.1.30.2022.PB","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-p4-sp-z-oo-wlm4414b-dz-nr-ew-208-obreb-strachow-gm-jadow-wos62211302022pb","pageId":20072417,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany danych w instalacji Orange Polska S.A., 5137 (80224N!) SZEWNICA 3 (WWA_JADOW_SZEWNICA), dz. nr ew. 236, obręb Szewnica, gmina Jadów, WOS.6221.1.31.2022.PB","url":"/web/powiat-wolominski/zgloszenie-zmiany-danych-w-instalacji-orange-polska-sa-5137-80224n-szewnica-3-wwajadowszewnica-dz-nr-ew-236-obreb-szewnica-gmina-jadow-wos62211312022pb","pageId":20072420,"parentPageId":20028756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20214","pageId":20042586,"parentPageId":20042585,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sposoby udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022","url":"/web/powiat-wolominski/sposoby-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-roku-2022","pageId":20058591,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat w sprawie korzystania z porad w czasie epidemii","url":"/web/powiat-wolominski/komunikat-w-sprawie-korzystania-z-porad-w-czasie-epidemii","pageId":20028739,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasady bezpieczeństwa w punktach w czasie epidemii","url":"/web/powiat-wolominski/zasady-bezpieczenstwa-w-punktach","pageId":20028774,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat w sprawie korzystania z porad przez osoby prowadzące działalność gospodarczą","url":"/web/powiat-wolominski/komunikat-w-sprawie-korzystania-z-porad-przez-osoby-prowadzace-dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20028783,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na wizyty w punktach","url":"/web/powiat-wolominski/zapisy-na-wizyty-w-punktach2","pageId":20029291,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-mozliwosci-przekazywania-przez-osoby-uprawnione-opinii-o-udzielonej-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczonym-nieodplatnym-poradnictwie-obywatelskim","pageId":20029292,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o dostępności punktów dla osób niepełnosprawnych","url":"/web/powiat-wolominski/informacja-o-dostepnosci-punktow-dla-osob-niepelnosprawnych","pageId":20029295,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakres udzielania pomocy","url":"/web/powiat-wolominski/zakres-udzielania-pomocy","pageId":20029297,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Osoby uprawnione do otrzymania pomocy oraz sposoby wykazania uprawnienia","url":"/web/powiat-wolominski/osoby-uprawnione-do-otrzymania-pomocy","pageId":20029303,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informator o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa 2022","url":"/web/powiat-wolominski/informator-o-jednostkach-nieodplatnego-poradnictwa-2021","pageId":20029332,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Statystyka porad","url":"/web/powiat-wolominski/Statystyka","pageId":20029305,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna","url":"/web/powiat-wolominski/klauzula-informacyjna2","pageId":20029308,"parentPageId":20028763,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 19 października 2021 r. - nieodpłatna pomoc prawna","url":"/web/powiat-wolominski/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-ogloszony-w-dniu-19-pazdziernika-2021-r","pageId":20042588,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 17 listopada 2021 r. - pomoc społeczna","url":"/web/powiat-wolominski/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-ogloszone-w-dniu-17-listopada-2021-r","pageId":20045943,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 17 listopada 2021 r. - pomoc społeczna / polityka społeczna","url":"/web/powiat-wolominski/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-ogloszone-w-dniu-17-listopada-2021-r","pageId":20045953,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 8 grudnia 2021 r. - ochrona zdrowia / pomoc społeczna / polityka społeczna / rodzina","url":"/web/powiat-wolominski/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-ogloszone-w-dniu-8-grudnia-2021-r","pageId":20049329,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 19 stycznia 2022 r. - turystyka / oświata i wychowanie / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / kultura fizyczna","url":"/web/powiat-wolominski/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-ogloszone-w-dniu-19-stycznia-2022-r---turystyka--oswiata-i-wychowanie--kultura-i-ochrona-dziedzictwa-narodowego--kultura-fizyczna","pageId":20056669,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 2 marca 2022 r. – ochrona zdrowia / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej","url":"/web/powiat-wolominski/konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-ogloszone-w-dniu-19-stycznia-2022-r--ochrona-zdrowia--pozostale-zadania-w-zakresie-polityki-spolecznej","pageId":20062977,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2022 r. - pomoc społeczna","url":"/web/powiat-wolominski/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-ogloszony-w-dniu-20-kwietnia-2022-r---pomoc-spoleczna","pageId":20069138,"parentPageId":20042586,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rok 2022","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20216","pageId":20059552,"parentPageId":20039005,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rok 2021","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2028","pageId":20039006,"parentPageId":20039005,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rok 2020","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2029","pageId":20039007,"parentPageId":20039005,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rok 2019","url":"/web/powiat-wolominski/rok-20111","pageId":20039008,"parentPageId":20039005,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rok 2018","url":"/web/powiat-wolominski/rok-2018","pageId":20039009,"parentPageId":20039005,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Czapkiewicz Bożena","url":"/web/powiat-wolominski/czapkiewicz-bozena","pageId":20031898,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kacprzak Mariola","url":"/web/powiat-wolominski/kacprzak-mariola","pageId":20031899,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kisielińska Monika","url":"/web/powiat-wolominski/kisielinska-monika","pageId":20031900,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Łączyński Marek","url":"/web/powiat-wolominski/laczynski-marek","pageId":20031901,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Łopuska Maria","url":"/web/powiat-wolominski/lopuska-maria","pageId":20031902,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Marszał Grażyna","url":"/web/powiat-wolominski/marszal-grazyna","pageId":20031903,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nowińska-Mróz Anna","url":"/web/powiat-wolominski/nowinska-mroz-anna","pageId":20031904,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pytkowska Agnieszka","url":"/web/powiat-wolominski/pytkowska-agnieszka","pageId":20031905,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Torenc Aldona","url":"/web/powiat-wolominski/torenc-aldona","pageId":20031906,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wielądek Lidia","url":"/web/powiat-wolominski/wieladek-lidia","pageId":20031907,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Woźniak Anna","url":"/web/powiat-wolominski/wozniak-anna","pageId":20031909,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawadyl Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/zawadyl-malgorzata","pageId":20031910,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zwolska Małgorzata","url":"/web/powiat-wolominski/zwolska-malgorzata","pageId":20031911,"parentPageId":20031839,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XVI-183/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xvi-1832020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-30-stycznia-2020-r2","pageId":20039983,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XVII-197/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xvii-1972020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-lutego-2020-r","pageId":20039984,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XIX-211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xix-2112020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-maja-2020-r","pageId":20039985,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XX-217/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xx-2172020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-25-czerwca-2020-r","pageId":20039986,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXI-224/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxi-2242020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-8-lipca-2020-r","pageId":20039988,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXIV-247/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxiv-2472020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r","pageId":20039989,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVI-258/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxvi-2582020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-29-pazdziernika-2020-r","pageId":20039992,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVII-271/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxvii-2712020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-26-listopada-2020-r","pageId":20039993,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-276/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2762020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20039994,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-280/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2802020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20039996,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-282/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2822020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20039998,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-283/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2832020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r","pageId":20039999,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.","url":"/web/powiat-wolominski/uchwala-nr-xxviii-2882020-rady-powiatu-wolominskiego-z-dnia-17-grudnia-2020-r2","pageId":20040001,"parentPageId":20039007,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr XXXII-321/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. ",