W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie w sprawie wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdów

1

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYGAŚNIĘCIA DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. 2023 r., poz. 1394, z późn. zm.) zawiadamiamy o wygaszeniu z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.
 

Powyższe przepisy nie dotyczą pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.
 

Jednocześnie informujemy, że pojazdy, których decyzje o rejestracji wygasną z dniem 10 czerwca 2024 r., mogą podlegać powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków niezbędnych w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Wykaz pojazdów, dla których z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o ich zarejestrowaniu dostępny jest w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz filiach wydziału w Tłuszczu i Radzyminie (w godzinach pracy urzędu) a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski.

Materiały

pojazdy​_wygaszone​_2024
pojazdy​_wygaszone​_2024.pdf 5.61MB
{"register":{"columns":[]}}