W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Geodezji i Kartografii

wgg_1
Kontakt:  
Centrala/Kancelaria tel. 22 346 12 01 
  fax. 22 776 25 34
   
Naczelnik Wydziału Dariusz Maślany
  tel. 22 346 12 10
  e-mail: d.maslany@powiat-wolominski.pl
Zastępca Naczelnika ds. gospodarki nieruchomościami Robert Denis
  tel. 22 346 12 02
  e-mail: r.denis@powiat-wolominski.pl
Zastępca Naczelnika ds. ewidencji gruntów i budynków Krzysztof Sasin
  tel. 22 346 12 09
  e-mail: k.sasin@powiat-wolominski.pl
Zastępca Naczelnika ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Piotr Głębicki
  tel. 22 346 12 00
  e-mail: p.glebicki@powiat-wolominski.pl
   
Wydawanie dokumnetacji z prowadzonego zasobu geodezyjnego tel. 22 346 12 15
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji tel. 22 346 12 13
Zespół Uzgadniania Dokumentacji tel. 22 346 12 12
Inspektorzy kontroli tel. 22 346 12 17
Przygotowywanie materiałów, zakładanie i aktualizacja ,apy zasadniczej, prowadzenie i aktualizacja naz danych dot.: mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, osnów szczegółowych oraz innych baz danych opracowań kartograficznych tel. 22 346 12 18
  e-mail: podgik@powiat-wolominski.pl 
   
Aktualizacja operatu ewidencyjnego (wszytskie gminy) tel. 22 346 12 16 
   
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości, informacje z operatu ewidencyjnego, postępowania klasyfikacyjne tel. 22 346 12 09
Wypisy i informacje z operatu ewidnecyjnego: Miasto Ząbki, Miasto i Gmina Wołomin, Miasto i Gmina Radzymin, Gmina Dąbrówka, Gmina Poświętne tel. 22 346 12 07
Wypisy i informacje z operatu ewidencyjnego: Miasto Marki, Miasto i Gmina Tłuszcz, Misto Kobyłka, Gmina Strachówka, Miasto Zielonka, Gmina Jadów, Gmina Klembów tel. 22 346 12 14 
Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego tel. 22 346 12 11
  e-mail: wgg@powiat-wolominski.pl
   
Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, art. 98, art. 73, regulacja prawna nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, wspólnoty gruntowe/mienie gromadzkie tel. 22 346 12 03
Zwroty nieruchomości, zwroty "warszawskie", ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości tel. 22 346 12 08
Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości ZRiD, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem/użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Wołomińskiego, trwały zarząd tel. 22 346 12 04
Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości ZRiD tel. 22 346 12 06
  e-mail: wgn@powiat-wolominski.pl

Zadania:

z zakresu ewidencji gruntów i budynków:
    a) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w tym:
         - utrzymywania systemu informatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
         - utrzymania, przy pomocy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zbiorów danych mapy ewidencyjnej
         - utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi
         - archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych
         - udostępniania danych ewidencyjnych
         - ochrony danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem
         - okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych
         - sporządzania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją
         - modernizacji ewidencji
         - wydawania informacji o danych ewidencji gruntów na potrzeby ubezpieczenia rolniczego
    b) przyjmowania wniosków o wydanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków
    c) prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
    d) prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
    e) scalania i wymiany gruntów

z zakresu gospodarki nieruchomościami:
    a) rejestru nieruchomości dla zasobu Skarbu Państwa i powiatu
    b) wykonywania praw właścicielskich oraz nabywania, zbywania, zamian, darowizn nieruchomości oraz ich oddawania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, w zakresie prowadzonych zasobów nieruchomości
    c) najmu, dzierżaw, użyczeń nieruchomości oraz składników mienia powiatu oraz Skarbu Państwa
    d) użytkowania wieczystego, w tym aktualizacji opłat z tego tytułu oraz przekształcenia tego prawa w prawo własności
    e) trwałego zarządu, w tym jego ustanawiania oraz wygaszania a także aktualizacji opłat z tego tytułu
    f) wywłaszczania nieruchomości oraz ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości
    g) udzielania zezwoleń na zajęcie nieruchomości
    h) ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
    i) zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania
    j) zwrotów nieruchomości wywłaszczonych
    k) regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu
    l) potwierdzania udziałów we wspólnotach gruntowych
    m) przekazywania w zarząd Lasów Państwowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
    n) opiniowania projektów podziału nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu


z zakresu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
    a) prowadzenia i aktualizacji baz danych dotyczących mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, osnów szczegółowych oraz innych baz danych opracowań kartograficznych wchodzących w skład Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

    b) weryfikacji wyników prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii
    c) obsługi technicznej niezbędnej dla prowadzenia i aktualizacji baz dotyczących mapy ewidencyjnej w oparciu o dane pochodzące z Wydziału Geodezji
    d) prowadzenia ewidencji i obsługi technicznej zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych
    e) prowadzenia ewidencji i obsługi technicznej wniosków o wydanie dokumentacji z prowadzonego zasobu
    f) zakładania i aktualizowania mapy zasadniczej dla obszaru powiatu
    g) ewidencjonowania, przetwarzania i przechowywania dokumentów przyjętych do zasobu
    h) udostępniania danych z prowadzonego zasobu
    i) ochrony dokumentacji zasobu
    j) zakładania osnów szczegółowych oraz ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
    k) udzielania informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania i udostępniania
    l) wyłączania dokumentacji geodezyjnej z zasobu
    m) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
    n) tworzenia i aktualizacji zasobu zabezpieczającego

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 12:16 Łukasz Pawłowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Geodezji i Kartografii 7.0 11.05.2023 12:48 Emilia Płachetko
Wydział Geodezji i Kartografii 6.0 11.05.2023 12:42 Emilia Płachetko
Wydział Geodezji i Kartografii 5.0 30.06.2022 14:05 Emilia Płachetko
Wydział Geodezji i Kartografii 4.0 30.06.2022 11:27 Emilia Płachetko
Wydział Geodezji i Kartografii 3.0 17.06.2021 10:11 Emilia Płachetko
Wydział Geodezji i Kartografii 2.0 10.05.2021 11:46 Emilia Płachetko
Wydział Geodezji i Kartografii 1.0 22.03.2021 12:16 Łukasz Pawłowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}