W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rzecznik Praw Konsumenta

Wniosek o udzielenie porady i informacji prawnej oraz dokonanie polubownego wystąpienia w sprawie

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076).
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • Wniosek Konsumenta z chronologicznym opisem stanu faktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn złożenia reklamacji / zarzutów względem przedsiębiorcy
 • kopie wszelkich dokumentów związanych ze zgłaszaną sprawą, ułożone w porządku chronologicznym (w szczególności: paragon, kopie pism reklamacyjnych, odpowiedzi przedsiębiorcy itp.)

Opłaty:

Udzielenie porady i informacji prawnej oraz dokonanie polubownego wystąpienia w sprawie zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce i sposób złożenia wniosku:

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Dariusz Dąbrowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A,  pokój 0.11 (parter)
tel. (22) 346 11 21
e-mail: rpk@powiat-wolominski.pl 

Sprawę prowadzi i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Dariusz Dąbrowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A,  pokój 0.11 (parter)
tel. (22) 346 11 21
e-mail: rpk@powiat-wolominski.pl  (rzecznik nie udziela porad e-mail)

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy:

60 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Konsument zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od dnia złożenia wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Dodatkowe informacje:

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wołominie występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.
 2. Rzecznik nie dysponuje środkami, za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Rzecznik nie ma również kompetencji do przeprowadzenia postępowania dowodowego (brak uprawnień kontrolnych oraz brak możliwości powołania rzeczoznawcy).
 3. Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa.
 4. Należy pamiętać, że prowadzona przez rzecznika mediacja nie przerywa biegu przedawnienia. Decydując się na złożenie sprawy w sądzie konsument powinien pamiętać, że roszczenia dotyczące:
 • roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady; bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, która wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu;  w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu
 • umów o dzieło - przedawniają się w terminie dwóch lat od wydania dzieła
 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wołominie rozpatruje wnioski w kolejności wpływu.

 

Uwaga! Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wołominie udziela pomocy wyłącznie Konsumentom. Zgodnie z art. 22kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wołominie udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom powiatu wołomińskiego.

Mieszkańcy innych powiatów/miast na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

 

Materiały

Załącznik - Wniosek Konsumenta - .pdf
Załącznik​_-​_Wniosek​_Konsumenta.pdf 0.45MB
Załącznik - Wniosek Konsumenta - .doc
Załącznik​_-​_Wniosek​_Konsumenta.doc 0.10MB

Przydatne Linki:

Materiały

Wzory pism (reklamacja, odstąpienie itp.)
Wzory pism (opóźniony lot, zaginiony bagaż itp.)
Spory finansowe (kredyty, ubezpieczenia itp.)
Spory telekomunikacyjne i pocztowe (usługi telefoniczne, umowy telewizyjne, przesyłki pocztowe itp.)
Spory z liniami lotniczymi (przewoźnik lotniczy, organizator turystyki, sprzedawca biletów lotniczych itp.)
Spory z przewoźnikiem kolejowym (opóźnienia pociągów, zniszczenie bagażu itp.)
Spory z dostawcą mediów (przyłącza do sieci, umowy dostawy i dystrybucji prądu, gazu, ciepła itp.)
Spory z zagranicznym przedsiębiorcą (zakupy w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii)
Spory dotyczące żywności (jakość i oznakowanie produktów spożywczych itp.)
Pozasądowe postępowanie polubowne (ADR - Alternative Dispute Resolution)
Zapisy niedozwolone (rejestr klauzul abuzywnych)
Kalkulator przedterminowej spłaty kredytu
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.07.2021 14:03 Michał Ryszawa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rzecznik Praw Konsumenta 15.0 28.02.2023 14:42 Emilia Płachetko
Rzecznik Praw Konsumenta 14.0 05.12.2022 08:49 Emilia Płachetko
Rzecznik Praw Konsumenta 13.0 11.08.2021 15:03 Emilia Płachetko
Rzecznik Praw Konsumenta 12.0 11.08.2021 14:55 Emilia Płachetko
Rzecznik Praw Konsumenta 11.0 22.07.2021 14:55 Grzegorz Podrażka
Rzecznik Praw Konsumenta 10.0 01.07.2021 15:10 Michał Ryszawa
Rzecznik Praw Konsumenta 9.0 01.07.2021 15:09 Michał Ryszawa
Rzecznik Praw Konsumenta 8.0 01.07.2021 15:08 Michał Ryszawa
Rzecznik Praw Konsumenta 7.0 01.07.2021 14:50 Michał Ryszawa
Rzecznik Praw Konsumenta 6.0 01.07.2021 14:49 Michał Ryszawa
Rzecznik Praw Konsumenta 5.0 01.07.2021 14:43 Michał Ryszawa
Rzecznik Praw Konsumenta 4.0 01.07.2021 14:25 Michał Ryszawa
Rzecznik Praw Konsumenta 3.0 01.07.2021 14:06 Michał Ryszawa
Rzecznik Praw Konsumenta 2.0 01.07.2021 14:05 Michał Ryszawa
Rzecznik Praw Konsumenta 1.0 01.07.2021 14:03 Michał Ryszawa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}