W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1947),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249 poz. 1866).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich (wzór wniosku – załącznik nr 1) określający:
 1.  nazwisko, imię lub imiona zmarłego, nazwisko rodowe osoby zmarłej, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
 2. datę i miejsce zgonu,
 3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
 4. miejsce pochówku,
 5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
 6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy,
 7. numer i serię dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
 • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej oraz tłumaczenie dokumentu na język polski, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon),
 • pełnomocnictwo do załatwiania formalności związanych z przewozem zwłok lub szczątków ludzkich wystawione przez podmiot uprawniony reprezentującemu go pracownikowi firmy pogrzebowej/przewozowej (wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 2) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty:

Opłata skarbowa, w przypadku działania przez pełnomocnika, wnoszona przy składaniu wniosku:

 • 17,00 zł od pełnomocnictwa

w formie:

 • wpłaty gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Wołominie
 • opłaty (przelewu) na rachunek bankowy Gminy Wołomin: 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013​​

Zwalnia się z opłaty skarbowej w przypadku pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu – cz. IV poz. 3 kol. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).

Miejsce złożenia wniosku:

Kancelaria Starostwa

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,  pokój 104 (parter okienko) WEJSCIE A.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Dorota Romańczuk Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

pokój 012 (przyziemie) WEJŚCIE B,

nr telefonu:  (22) 346 11 04,  e-mail:  wso@powiat-wolominski.pl.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Klaudia Podleś inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich,  

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, 

pokój 011 (przyziemie) WEJŚCIE B,

nr telefonu:  (22) 346-11-08,  nr fax: (22) 776-50-93,

e-mail:  k.podles@powiat-wolominski.pl.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Po uzyskaniu przez Starostwo opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Tryb odwoławczy:

 1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (02-539 Warszawa, ul. Kielecka 44) za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie składa się w Kancelarii Starostwa, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój 104 (parter okienko) WEJSCIE A; godziny pracy: poniedziałki:  800 - 1700;  wtorki czwartki:  800 - 1600;  piątki:  800 - 1500.

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek można złożyć za pośrednictwem instytucji zajmującej się przewozem zwłok.
 2. Kserokopie dokumentów należy wykonać we własnym zakresie.

 

 

Załączniki (4)
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2021 15:26 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy 2.0 09.11.2021 13:18 Emilia Płachetko
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy 1.0 22.06.2021 15:26 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}