W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Starosta Powiatu Wołomińskiego

Adam Lubiak

DSC_0119_wersja_mniejsza1

Starosta Wołomiński

Adam Lubiak

Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
Pokój 209 
05 - 200 Wołomin
tel / fax +48 22 346 11 25

e-mail: sekretariat@powiat-wolominski.pl


Starosta przyjmuje interesantów, również w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach 1500-1730
Zapisy prowadzi sekretariat: 22 346 11 25


Starosta kieruje pracą starostwa i odpowiada jednoosobowo za jego funkcjonowanie. Swoje obowiązki przy pomocy wykonuje przy pomocy wicestarosty, sekretarza, skarbnika, naczelników wydziałów, kierowników biur oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w sposób określony w ustawie, statucie i regulaminie.

Do zakresu działania Starosty należy w szczególności:

  • organizowanie pracy zarządu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do wicestrosty, sekretarza, skarbnika oraz pracowników starostwa,
  • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych i organizowanie ich wzajemnej współpracy,
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
  • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla starosty,
  • upoważnienie wicestarosty, sekretarza, skarbnika, pracowników starostwa, służb, inspekcji i straży, oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • wykonywanie innych zadań zleconych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu i zarządu powiatu,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika, Wydziału Dróg Powiatowych, Wydziału Inwestycji i Remontów Obiektów Kubaturowych, Wydziału Obsługi Zarządu, Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Planowania i Rozwoju, Biura Prawnego, Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Geodety Powiatowego, Inspektora Ochrony Danych, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, samodzielnego stanowiska Służby BHP,
  • kierowanie wykonywaniem zadań obronnych.
{"register":{"columns":[]}}