W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Komunikacji

wkm_2

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW i FIRMY DO REZERWACJI WIZYT W WYDZIALE KOMUNIKACJI W WYBRANEJ LOKALIZACJI:

                     ● WOŁOMIN                    ● RADZYMIN                ● TŁUSZCZ

przez stronę internetową:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/lokalizacja

lub telefonicznie pod numerami:
 22 3461312, 22 3461317, 22 3461328, 22 3461329

W sprawie rejestracji 3 i więcej pojazdów podczas jednej wizyty, prosimy o rezerwowanie wizyt pod numerami telefonów 22 3461328 lub osobiście w Wydziale Komunikacji (pokój nr 3).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przyjścia do Urzędu bez wcześniejszej rejestracji z tym zastrzeżeniem, iż  w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby wcześniej zapisane.

Wydawanie biletów z systemu kolejkowego zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które pobrały już bilety z systemu oraz zarezerwowały wizyty w systemie internetowym nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy urzędu.

 


 

Kontakt:   
Naczelnik Wydziału Marta Kachel
  tel. 22 346 13 28
Zastępca Naczelnika Stanisław Szczepański
  tel. 22 346 13 29
Zastępca Naczelnika Andrzej Fuśnik
  tel. 22 346 13 28
   
Wołomin  
Rejestracja pojazdów tel. 22 346 13 12 22 346 13 13 22 346 13 14
  22 346 13 17    
Rejestracja 3 i więcej pojazdów, ESP PiK tel. 22 346 13 20 22 346 13 10 22 346 13 28
Pojazdy usunięte z dróg tel. 22 346 13 17
Prawo jazdy - PKK, PKZ, wymiana tel. 22 346 13 02
Prawo jazdy - zatrzymania, pojazdy uprzywilejowane tel. 22 346 13 05
Transport drogowy krajowy tel. 22 346 13 16
  e-mail: wk.transport@powiat-wolominski.pl
OSK, instruktorzy nauki jazdy tel. 22 346 13 28
  e-mail: wk.transport@powiat-wolominski.pl
SKP, diagności tel. 22 346 13 15
  e-mail: wk.transport@powiat-wolominski.pl
   
Filia Radzymin  
  wkradzymin@powiat-wolominski.pl
Rejestracja pojazdów tel. 22 760 02 90 22 760 68 42 22 760 68 43
  22 760 68 44 22 760 68 41  
Prawo jazdy tel. 22 760 68 45 22 760 68 46  
   
Filia Tłuszcz  
  wk.tluszcz@powiat-wolominski.pl
Rejestracja pojazdów, prawo jazdy tel. 29 757 31 30      

Wnioski, zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu można składać za pośrednictwem:  
platformy ePUAP  
Poczty Polskiej  
InPostu  

Zadania:

1) prowadzenia ewidencji pojazdów i ich właścicieli
2) rejestracji pojazdów
3) wyrejestrowywania pojazdów
4) wydawania zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów
5) przyjmowania zawiadomień o zbyciu pojazdów
6) wydawania wtórników dokumentów i oznaczeń pojazdów
7) nadawania cech identyfikacyjnych pojazdu
8) czasowego wycofania pojazdów z ruchu
9) kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne
10) zwracania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyny ich zatrzymania
11) prowadzenia ewidencji kierowców i osób bez uprawnień
12) wydawania krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem
13) wydawania międzynarodowych praw jazdy
14) realizowania wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
15) zatrzymywania i zwracania uprawnień do kierowania pojazdami
16) cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami
17) kierowania osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne
18) wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne
19) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu
20) wydawania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
21) nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów
22) wydawania i cofania uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych
23) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie powiatu, w tym dokonywania wpisów i wykreśleń w tym rejestrze
24) prowadzenia ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie nauki jazdy (szkoła, jednostka wojskowa, jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podmiot prowadzący przewozy tramwajem), w tym dokonywania wpisów i wykreśleń w tej ewidencji
25) sprawowania nadzoru i kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie powiatu
26) kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w innym powiecie, których infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania starosty
27) wydawania z urzędu zaświadczeń potwierdzający dokonanie wpisu do właściwych rejestrów działalności regulowanej prowadzonych przez starostę
28) sporządzania analizy, przetwarzania oraz podawania do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej, w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych
w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek
29) wydawania poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań, na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców
30) wydawania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności regulowanej
31) prowadzenia ewidencji instruktorów i wykładowców
32) wydawania decyzji o wpisie lub skreśleniu instruktora lub wykładowcy z właściwej ewidencji
33) wydawania legitymacji instruktora
34) wydawania zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców
35) spraw dotyczących pojazdów usuwanych z dróg na terenie powiatu
36) spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą oraz zawieszeniem lub cofnięciem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
37) spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą oraz cofnięciem licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
38) spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą oraz cofnięciem licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
39) spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą oraz cofnięciem zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób, w krajowym transporcie drogowym dla linii komunikacyjnych nie wykraczających poza teren powiatu
40) spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy lub osób
41) nadzoru i kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, licencje, zaświadczenia oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
42) uzgodnień zezwoleń wydawanych przez marszałka województwa oraz prezydenta miasta stołecznego Warszawy dla linii komunikacyjnych przebiegających przez powiat
43) przeprowadzania analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla linii komunikacyjnych nie wykraczających poza teren powiatu
44) współpracy z organami kontroli
45) zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 12:16 Łukasz Pawłowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Komunikacji 17.0 16.05.2024 10:07 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 16.0 16.05.2024 10:04 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 15.0 27.10.2023 09:40 Kamil Jędrzejczak
Wydział Komunikacji 14.0 25.10.2023 15:42 Kamil Jędrzejczak
Wydział Komunikacji 13.0 25.10.2023 15:41 Kamil Jędrzejczak
Wydział Komunikacji 12.0 25.10.2023 15:40 Kamil Jędrzejczak
Wydział Komunikacji 11.0 03.08.2023 09:48 Kamil Jędrzejczak
Wydział Komunikacji 10.0 02.06.2023 13:11 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 9.0 30.01.2023 14:38 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 8.0 27.04.2022 16:19 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 7.0 22.03.2022 11:07 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 6.0 22.03.2022 11:07 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 5.0 22.03.2022 11:06 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 4.0 16.03.2022 11:26 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 3.0 18.10.2021 09:49 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 2.0 10.05.2021 10:59 Emilia Płachetko
Wydział Komunikacji 1.0 22.03.2021 12:16 Łukasz Pawłowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}