W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Kadr i Szkoleń

54055931 - human.
Kontakt:  
Naczelnik Wydziału Jolanta Szczesna
  tel. 22 346 11 32
  e-mail: kadry@powiat-wolominski.pl
Pracownicy tel. 22 346 11 20
  tel. 22 346 11 49

Zadania:

  1. dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji;
  2. gospodarowania etatami i funduszem płac w starostwie;
  3. realizacji polityki kadrowej starostwa, w tym w zakresie rekrutacji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
  4. nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
  5. przygotowania dokumentacji związanej z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników starostwa;
  6. prowadzenia spraw związanych z podróżami służbowymi i delegacjami członków zarządu i pracowników;
  7. wprowadzania i aktualizowania danych kadrowych pracowników starostwa w informatycznym systemie kadrowo-płacowym;
  8. przekazywania informacji o wszelkich zmianach kadrowych pracowników starostwa właściwym komórkom organizacyjnym;
  9. organizowania ślubowań dla pracowników starostwa;
  10. współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy;
  11. współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi jednostkami w zakresie zadań wydziału;
  12.  prowadzenia spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  13. planowania, ewidencjonowanie oraz kontrola czasu pracy i wykorzystania urlopów pracowniczych;
  14. prowadzenia zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu starosty i zarządu;
  15. organizowania praktyk zawodowych, studenckich i absolwenckich, praktyk w ramach aplikacji radcowskiej, wolontariatu, robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży, w tym staży dla bezrobotnych we współpracy z urzędami pracy, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy;
  16. planowania i organizowania szkoleń,  dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
  17. organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy w starostwie;
  18. prowadzenia spraw z zakresu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
  19. prowadzenia całokształtu spraw dotyczących pieczęci;
  20. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (socjalno-bytowych pracowników);
  21. prowadzenia spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi;
  22. oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i innych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 12:17 Łukasz Pawłowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Kadr i Szkoleń 7.0 18.07.2024 13:21 Emilia Płachetko
Wydział Kadr i Płac 6.0 11.05.2023 12:48 Emilia Płachetko
Wydział Kadr i Płac 5.0 04.04.2023 12:32 Emilia Płachetko
Wydział Kadr i Szkoleń 4.0 28.06.2021 08:59 Emilia Płachetko
Wydział Kadr i Szkoleń 3.0 28.06.2021 08:55 Łukasz Pawłowski
Wydział Kadr i Szkoleń 2.0 10.05.2021 11:02 Emilia Płachetko
Wydział Kadr i Szkoleń 1.0 22.03.2021 12:17 Łukasz Pawłowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}