W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Mediacje

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POLUBOWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ORAZ KORZYŚCIACH Z TEGO WYNIKAJĄCYCH

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja ― mediator, koncyliator albo arbiter) pośredniczy w kontaktach między stronami: umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację), proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację), rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu). 

Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle szybsze – ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów w sądach, prostsze – nie wymagają znajomości procedur sądowych, umiejętności formułowania stanowisk procesowych i tańsze – z reguły nie wiążą się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników (dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż np. wpis od pozwu). 

Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany mediator ułatwia kontakt i wspiera w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez sąd.

Nieodpłatna mediacja – jest dostępna w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Stroną inicjującą jej przeprowadzenie może być wyłącznie osoba uprawniona, druga strona nie musi być osobą uprawnioną – może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny i tp. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. przeprowadzenie mediacji;
5.
udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE PUNKTY I JEDNOSTKI PORADNICTWA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM


PUNKT INFORMACYJNY DS. MEDIACJI
w Sądzie Rejonowym w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin - sala nr 234 (II piętro)

DYŻURY MEDIATORÓW:
- każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00 - 12.00
- każda druga środa miesiąca w godzinach 11.00 - 13.00
- każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 10.00 - 15.30

Materiały

Mediacje informacje na stronie www. Sądu Rejonowego w Wołominie
Mediacja? TO SIĘ OPŁACA! - kampania Fundacji Inter Vivos - edukacja o zaletach mediacji
mediacja​_ulotki.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.07.2021 08:32 Michał Ryszawa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Mediacje 4.0 31.03.2023 12:38 Dorota Romańczuk
Mediacje 3.0 31.03.2023 12:36 Dorota Romańczuk
Mediacje 2.0 14.07.2021 11:18 Michał Ryszawa
Mediacje 1.0 13.07.2021 08:32 Michał Ryszawa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}