W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Edukacji i Kultury

edukacja_1
Kontakt:  
Naczelnik Wydziału Hanna Skrzypczak
  tel. 22 346 11 71
  e-mail: h.skrzypczak@powiat-wolominski.pl
Zastepca Naczelnika Karol Szyszko
  tel. 22 346 11 03
  e-mail: k.szyszko@powiat-wolominski.pl
   
Edukacja tel. 22 346 11 19
  tel. 22 346 11 38
  e-mail: wed@powiat-wolominski.pl
Promocja, kultura, zabytki, Patronat Starosty tel. 22 346 11 05 
  tel. 22 346 11 64
  e-mail: wek@powiat-wolominski.pl

Zadania:

1) prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i poradni psychologicznopedagogicznych prowadzonych przez powiat, w szczególności związanych z zakładaniem, przekształcaniem, likwidacją szkół i poradni psychologicznopedagogicznych, zmianą planu sieci szkół, ustaleniem zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego

2) współpraca z publicznymi szkołami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz niepublicznymi szkołami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dotowanymi przez powiat

3) prowadzenie ewidencji publicznych szkół i porani psychologiczno-pedagogicznych oraz niepublicznych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych

4) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem i cofaniem niepublicznym szkołom uprawnień szkoły publicznej

5) prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli

6) prowadzenia czynności związanych z przygotowaniem oceny pracy dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizowaniem konkursów na dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat

7) prowadzenia spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do szkół i placówek kształcenia specjalnego

8) koordynacji rekrutacji do szkół

9) prowadzenia procedur awansu zawodowego nauczycieli

10) prowadzenia spraw związanych z działalnością innowacyjną i eksperymentalną szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych

11) prowadzenia procedur związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów za szczególne osiągnięcia szkolne

12) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem nagród starosty dla nauczycieli i dyrektorów oraz wnioskowaniem o nagrody ministra i kuratora oświaty, a także odznaczenia państwowe dla dyrektorów szkół i publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

13) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom

14) sporządzania zestawień statystycznych dotyczących prowadzonych i dotowanych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym gromadzenia, weryfikowania i aktualizacji danych w Systemie Informacji Oświatowej

15) weryfikacja poprawności arkuszy organizacji (i ich aneksów), sporządzanych przez dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat;

16) prowadzenia spraw związanych z ustalaniem wysokości dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli i dyrektorów powiatowych szkół i poradni psychologicznopedagogicznych

17) sporządzania wniosków dotyczących pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu z oświaty, w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz programów rządowych

18) kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie do przepisów obowiązujących w kontrolowanym okresie

19) współpraca z Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego, w zakresie przeprowadzania kontroli oraz przygotowywania i wydawania decyzji w sprawie zwrotu dotacji dla podmiotów publicznych i niepublicznych

20) przygotowywanie porozumień dotyczących kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych / branżowych

21) prowadzenia spraw dot. wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe

22) prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem pałacu w Chrzęsnem

23) organizacji na terenie powiatu wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, edukacyjnych i sportowych oraz promujących powiat i starostwo

24) współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz odpowiednimi instytucjami w zakresie realizowanych zadań

25) nadzoru nad działalnością powiatowych instytucji kultury i bibliotek

26) prowadzenia rejestru powiatowych instytucji kultury

27) tworzenia i prowadzenia powiatowego katalogu zabytków

28) gromadzenia dokumentacji i materiałów historycznych dotyczących obiektów zabytkowych na terenie powiatu

29) udziału w postępowaniach związanych z ochroną zabytków

30) prowadzenia spraw związanych ze współorganizacją imprez, a także obejmowaniem i sprawowaniem patronatu przez starostę


W ramach Wydziału Edukacji i Kultury działa Rzecznik prasowy pełniący funkcję Zastępcy Naczelnika.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 12:15 Łukasz Pawłowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Edukacji i Kultury 6.0 13.11.2023 15:20 Emilia Płachetko
Wydział Edukacji i Kultury 5.0 16.08.2023 09:22 Emilia Płachetko
Wydział Edukacji i Kultury 4.0 11.05.2023 12:47 Emilia Płachetko
Wydział Edukacji i Kultury 3.0 19.09.2022 11:07 Emilia Płachetko
Wydział Edukacji i Kultury 2.0 10.05.2021 11:56 Emilia Płachetko
Wydział Edukacji i Kultury 1.0 22.03.2021 12:15 Łukasz Pawłowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}