W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Zarządzania Kryzysowego

logo wzk
Naczelnik Wydziału Paweł Kaczmarczyk
  tel. 22 787 77 69
  tel. 22 776 03 00
  fax. 22 776 03 02
  e-mail: wzk@powiat-wolominski.pl

Zadania:

1) podejmowania działań zobowiązujących obywateli do świadczeń na wypadek klęsk żywiołowych
2) opracowywania planów przeciwdziałań na wypadek klęsk żywiołowych
3) koordynowania działań w zakresie ochrony porządku publicznego
4) współpracy z Powiatową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi służbami i inspekcjami powiatowymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
5) bieżącej analizy sił i środków niezbędnych dla sprawności powiatowego systemu ratownictwa
7) opracowywania rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych
8) opracowywania planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowania szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej
9) opracowywania, uzgadniania i przedkładania do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosowanych programów obronnych
10) opracowywania i aktualizacji planu przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne
11) realizowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości     obronnej państwa
12) opracowywania i aktualizacji projektu regulaminu organizacyjnego starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzenia starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie
13) opracowywania i aktualizacji dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w stanach wyższej gotowości obronnej
14) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
      a) realizowania przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez starostę
      b) prowadzenia dokumentacji i organizacja akcji kurierskiej oraz przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie
 

W ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego podstawowych zadań należy:
1) realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej
2) określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na obszarze powiatu
3) monitorowanie, alarmowanie oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych
4) zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
5) opracowywanie powiatowych planów obrony cywilnej
6) planowanie i realizowanie procesów odbudowy
7) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń formacji z zakresu obrony cywilnej
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej

{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}