W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Zarządzania Kryzysowego

logo wzk

Kontakt:

Naczelnik Wydziału
Paweł Kaczmarczyk
tel. 22 787 77 69
tel. 22 776 03 00
fax. 22 776 03 02
e-mail: wzk@powiat-wolominski.pl

Zadania:

1) podejmowania działań zobowiązujących obywateli do świadczeń na wypadek klęsk żywiołowych
2) opracowywania planów przeciwdziałań na wypadek klęsk żywiołowych
3) koordynowania działań w zakresie ochrony porządku publicznego
4) współpracy z Powiatową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi służbami i inspekcjami powiatowymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
5) bieżącej analizy sił i środków niezbędnych dla sprawności powiatowego systemu ratownictwa
7) opracowywania rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych
8) opracowywania planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowania szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej
9) opracowywania, uzgadniania i przedkładania do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosowanych programów obronnych
10) opracowywania i aktualizacji planu przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne
11) realizowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości     obronnej państwa
12) opracowywania i aktualizacji projektu regulaminu organizacyjnego starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzenia starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie
13) opracowywania i aktualizacji dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w stanach wyższej gotowości obronnej
14) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
      a) realizowania przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez starostę
      b) prowadzenia dokumentacji i organizacja akcji kurierskiej oraz przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie
 

W ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego podstawowych zadań należy:
1) realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej
2) określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na obszarze powiatu
3) monitorowanie, alarmowanie oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych
4) zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
5) opracowywanie powiatowych planów obrony cywilnej
6) planowanie i realizowanie procesów odbudowy
7) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń formacji z zakresu obrony cywilnej
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej

{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","nestedValues":[],"showInContent":false}]}}