W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

RPO WM 2007-2013 i 2014-2020

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne

Tablica informacyjna

Wniosek aplikacyjny złożono 16.09.2008 r. Umowę z instytucją wdrażającą zawarto 18.01.2012 r. Prace remontowo-budowlane oraz związane z wyposażeniem pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego zakończono w 2014 r.


Adaptacja zabytkowego obiektu oparta była na bardzo dokładnej dokumentacji projektowej i badawczej. Specyfika obiektu posiadającego szereg nawarstwień historycznych wymuszała nieprzerwany ciąg badań i zmian projektowych. Wszystkie prace odbywały się pod nadzorem Konserwatora Zabytków, a odkryte elementy wymagały udokumentowania, konsultacji i uzgodnień co do ich ewentualnej ekspozycji. Kompleks pałacowy w Chrzęsnem to najstarszy zabytek w powiecie wołomińskim (wzniesiony w 1635 r.) W trakcie remontu pałacu odsłonięto elementy pochodzące z różnych etapów jego historii. Zachowały się m.in. fragmenty ceglanych fundamentów, na zrębie których wzniesiony został XVII-wieczny pałac. Budynek przeszedł kilka faz przebudowy, które dotychczas znane były głównie z opisów historycznych, a potwierdzone zostały odkryciami z terenu budowy.
Pomieszczenia pałacu zaaranżowano na wnętrza dawnej siedziby ziemiańskiej. Na parterze powstały sale multimedialne, które są być wykorzystywane m.in. do organizacji konferencji i szkoleń. Udało się także odtworzyć ukrytą w trakcie wcześniejszych przeróbek prywatną kaplicę którą zaaranżowano na pomieszczenie prezentacyjne historię pałacu. Ponadto, w odrestaurowanym budynku spichlerza umieszczono sale szkoleniowe, w których odbywają się m.in. warsztaty, wystawy czasowe, zajęcia szkolne dla uczniów ze szkół powiatu wołomińskiego oraz konferencje.


W ramach projektu adaptacji zespołu pałacowo-parkowego oprócz niezbędnego wyposażenia biurowego i konferencyjnego oraz zabytkowych mebli i elementów wystroju wnętrz zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne do prezentacji aplikacji holograficznej prezentującej historię pałacu oraz sławnych osobistości z nim związanych oraz stoły multimedialne prezentujące szczegóły architektoniczne budynków oraz inne ważne dla tego miejsca ciekawostki.
Historia pałacu.


Układ budynku jest typowy dla podmiejskich pałaców tego okresu – dwutraktowy z sienią i salą na I piętrze na przestrzał. Plan, w którym środkowe sale rozdzielają dwa apartamenty, został wprowadzony przez manierystów schyłku XVI w. i później przejęty przez muratorów cechowych. Bryłę pałacu dodatkowo urozmaicają wysokie szczyty oraz dwie smukłe wieżyczki dostawione do tylnej elewacji. Sale przyziemia są sklepione, a piętro przykryte bogato belkowanymi stropami. Lubelska Dekoracja sklepień, artykulacja szczytów i boniowanie narożników należą do rozwiązań lokalnego nurtu wczesnego baroku. Pod koniec XVIII w. pałac został częściowo przebudowany – przekształcona została elewacja frontowa w formach rokokowych. Od XVI w. znajdowała się tu siedziba ziemiańska. Obok pałacu mieścił się folwark – ośrodek administrowania majątkiem. W XIX w. właściciele prowadzili tu salon artystyczny. W Chrzęsnem gościło wtedy wielu artystów z Warszawy m.in. Podkowiński i Kotarbiński. Zarówno dwór, jak i park objęte są ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków. Obecna architektura dworu nawiązuje do pałacowej architektury Warszawy i wzorowana jest częściowo na pałacu w Nieborowie. W czasie II wojny światowej w budynku pałacu mieściła się siedziba wojsk niemieckich. Po zakończeniu wojny majątek na skutek reformy rolnej został zamieniony na Państwowe Gospodarstwo Rolne. Następnie pałac i park użytkował Zakład Wychowawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1997 r. zakład zakończył swoją działalność i od tego momentu pałac nie był użytkowany. Teren znajdujący się we władaniu powiatu wołomińskiego obejmuje obszar 3,49 ha.

Wartość projektu – 12.804.139,47 zł
Ostateczna kwota dofinansowania z EFRR – 6.374.327,54 zł

Materiały

Panorama Chrzęsne
Panorama​_Chrzęsne.jpg 9.03MB
Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą

Wniosek aplikacyjny złożono 12.04.2013 r. 8.08.2013 r. otrzymano informację, iż wniosek został pozytywnie oceniony w ocenie merytorycznej i otrzymał dofinansowanie. Umowę o dofinansowanie podpisano 13.01.2014 r.


W ramach realizacji projektu wykonano: 


• 18 kompletów drewnianych wiat turystycznych, z koszami na śmieci i stojakami na rowery oraz grami terenowymi wraz z kostką brukową lub drewnianą rozmieszczonych na szlakach.
• Wykonano na szlakach 7 sztuk tablic informacyjno-edukacyjnych wraz ze stojakami na rowery.
• Wydano i wydrukowano mapę szlaków rowerowych, przewodnik pt. „Szlak kulturowy w dolinie Liwca” wraz z mapą, kodeks rowerowy dla najmłodszych rowerzystów.
• Opracowano stronę internetową projektu.
• Opracowano mobilną aplikację nawigacyjną wraz z modułem rozszerzonej rzeczywistości.
• Utworzono i wyposażono 3 Punkty Informacji Turystycznej w Urlach, Dąbrówce i Strachówce.
• Przeprowadzono z udziałem policji akcję znakowania rowerów oraz wyposażono pieszych i rowerzystów w elementy odblaskowe oraz gadżety promocyjne takie jak: magnesy reklamowe, breloki odblaskowe, kamizelki odblaskowe z nadrukami, apteczki turystyczne, koszulki T-shirt, kaski ochronne, światełka rowerowe.
• W celu promocji utworzonych szlaków zorganizowano wiele rajdów pieszych i rowerowych biegów na orientację i pikników oraz warsztaty: wikliny ekologicznej, szydełkowania, haftu krzyżykowego i garncarstwa, tworzenia ozdób choinkowych.
Projekt „Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą”, dofinansowany w ramach środków unijnych, zakładający budowę sieci szlaków pieszych i rowerowych w gminach Jadów i Strachówka, obejmujących tereny o unikalnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.


Szlaki w ramach projektu wyposażone są w bazę edukacyjną w postaci tablic informacyjno-edukacyjnych, różnorodne gry terenowe dla dzieci i nieco starszych turystów oraz zadaszone miejsca do odpoczynku tzw. wiaty turystyczne.
W ramach projektu do końca 2014 roku Powiat Wołomiński wydał mapę szlaków turystycznych ułatwiającą poruszanie się w terenie, z naniesionymi szlakami, punktami gastronomicznymi, ciekawymi miejscami wartymi zwiedzenia i wybudowanymi w ramach projektu miejscami odpoczynku. Kolejną pozycją wydawniczą jest przewodnik po dolinie rzeki Liwiec „Szlak kulturowy w dolinie Liwca” pokazujący, najciekawsze miejsca dostępne dla turystów w ramach zwiedzania wschodnich części powiatu wołomińskiego oraz atrakcyjnych miejsc w sąsiednich powiatach węgrowskim i wyszkowskim.


Strona internetowa, która prezentuje informacje o szlakach, produktach turystycznych z terenu objętego projektem, wydarzenia turystyczne, aktualności, i dużo, dużo więcej. Dodatkowo dostępna jest także aplikacja na telefony komórkowe, dzięki której można śledzić przebieg trasy szlaku przy wykorzystaniu techniki GPS oraz uzyskać dodatkowe informacje na temat obiektów przyrodniczych i kulturowych znajdujących się na szlaku dzięki zastosowaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości.
Dla ułatwienia turystom poruszania się po szlakach zostały także utworzone trzy punkty informacji turystycznej, znajdujące się w centralnych miejscach miejscowości: Urle, Strachówka i Dąbrówka. 


Wynikiem projektu jest poszerzenie kompleksowej oferty turystycznej dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, i okolic oraz turystów „weekendowych” z metropolii warszawskiej.
Tereny doliny rzeki Liwiec są idealnym miejscem do uprawiania turystyki i rekreacji dla turystów ze wszystkich grup wiekowych i różnym stopniu zaawansowania. Oferują możliwości korzystania z turystki pieszej i rowerowej, za pomocą kajaków oraz w sezonie zimowym na nartach biegowych.


Dolina Liwca charakteryzuje się znaczną unikalnością, nie tylko z uwagi na bogate dziedzictwo kulturowe i bogactwo naturalne, ale i bliskość Warszawy. Posiada atuty, które efektywnie (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju) wykorzystywane mogą przyciągać coraz większą liczbę turystów, a jednocześnie wyeliminować zagrożenia dla środowiska. Główną atrakcja przyrodniczą terenu jest rzeka Liwiec i ustalony w oparciu o jej zasoby przyrodnicze Obszar Natura 2000 – Ostoja Nadliwiecka i niedaleki Nadbużański Park Krajobrazowy.


Ostateczna wartość projektu– 543.859,19 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 456.056,62 zł

Materiały

Strona internetowa projektu: „Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą”
Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej

Tablica informacyjna

Projekt był kontynuacją złożonego w 2009 r . wniosku o dofinansowanie z Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła ponowną ocenę zaktualizowanej wersji wniosku. Wniosek zaopiniowano pozytywnie i przekazano do oceny merytorycznej. Projekt w 2016 r. przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. Umowę dofinasowania zawarto 19.04.2016 r. Projekt miał charakter refundacji wydatków poniesionych w latach 2007-2013, w związku z czym w dniu 25.07.2016 rozpoczęła się kontrola dokumentacji projektowej, której zakończenie i pozytywna ocena skutkowała wypłatą dofinansowania. Projekt zakładał stworzenie jak najlepszych warunków edukacyjnych w powiecie wołomińskim. 

 

Obejmował swym zakresem:


- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku,
- Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce,
- Zespół Szkół Terenów Zieleni (Obecnie Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych) im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie,
- Liceum Ogólnokształcące im . Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie,
- Zespół Szkół im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu,
- Zespół Szkół w Wołominie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce.
Projekt obejmował następujące zadania inwestycyjne:

- budowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku;
- modernizacje, wyposażenie i remonty następujących szkół ponadgimnazjalnych: ZS w Zielonce, ZS w Tłuszczu, ZS w Wołominie, ZSE w Wołominie, ZSTZ w Radzyminie,
- wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Urlach;
- przebudowę i modernizację pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych w Wołominie i Zielonce.
Zrealizowane działania są odpowiedzią na konkretne potrzeby społeczne. Siedziby szkoły specjalnej i poradni psychologiczno-pedagogicznych nie zapewniały podstawowych warunków socjalno sanitarnych i nie były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mała liczba pomieszczeń ograniczała liczbę przyjmowanych podopiecznych zarówno do szkoły jaki do poradni.
Natomiast szkoły ponadgimnazjalne potrzebowały unowocześnienia wyposażenia dydaktycznego w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej oraz nowego wyposażenia związanego z planowanym poszerzeniem oferty kształcenia o nowe kierunki. Doraźne remonty prowadzone w latach wcześniejszych prowadzone były w poszczególnych pomieszczeniach placówek, w związku z czym w celu zwiększenia komfortu pracy i nauki niezbędne było ujednolicenie wyglądu pomieszczeń a także w wielu przypadkach modernizacji systemów klimatyzacji, CO, czy bezpieczeństwa ppoż.


Całkowita wartość projektu – 7.361.607,96 zł
Kwota dofinansowania – 5.599.525,05 zł

System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim

Tablica system wczesnego ostrzegania

Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 30.12.2015 r. Projekt zakłada stworzenie na terenie Powiatu Wołomińskiego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych.


W szczególności będzie polegał na zakupieniu 50 nowych urządzeń nagłaśniających - syren alarmowych (szczelinowych) i zamontowaniu ich na wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej (OSP, Urzędy Gmin, szkoły, itp.), zakupieniu 9 pulpitów sterowniczych dla gmin oraz centrali alarmowej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wdrożeniu aplikacji do sterowania Punktami Alarmowymi (PA) i zintegrowaniu systemu powiatowego z systemem wojewódzkim oraz w gminach powiatu. Nowoczesny system będzie działał w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania z różnymi dodatkowymi możliwościami telekomunikacyjnego informowania mieszkańców o klęskach żywiołowych, sytuacjach epidemiologicznych i innych wymagających szybkiego reagowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. W dniu 20.09.2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie, projekt ma zostać zrealizowany do końca 2017 roku. Realizacją projektu zajmuje się Wydział Zarzadzania Kryzysowego.


Wartość projektu – 1.255.183,02 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 756.117,22 zł

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, (zwany wszędzie projektem EA)
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, (zwany wszędzie projektem BW)
Przebudowa drogi powiatowej nr 4366w na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie 1

Przedmiotem projektu pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Zielonka. Etap I, zadanie nr 1” była modernizacja części ulicy Mareckiej w Zielonce będącej drogą powiatową o długości 1 035 m.

Przebudowa drogi Nr 4366W dotyczyła istniejącego odcinka drogi o długości 1, 035 km, jezdni, budowy chodników ze zjazdami na posesje i ścieżki rowerowej, która łączy obecnie miejsca zamieszkania z miejscami rekreacji, a także służy do przeniesienia ruchu rowerowego z jezdni na specjalnie wydzielone miejsce, gdzie ruch ten odbywa w sposób bezpieczny zarówno dla rowerzystów jak i pieszych. Ważnym elementem poprawy warunków dla środowiska naturalnego są wybudowane odwodnienia, które w sposób uporządkowany odprowadzają wody opadowe do rzeki Długiej. Zasadniczym czynnikiem wskazującym na poprawę istniejącej sytuacji jest poprawa odprowadzania wód, bez zagrożenia zalania sąsiadujących posesji, co ma miejsce w chwili obecnej. Rozbudowa drogi pojawiała się w postulatach okolicznej ludności, dla której istniejąca droga i jej stan związane były z występowaniem hałasu, kurzu, jak i zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas poruszania się po poboczach (nie było ciągów chodników) i podczas przekraczania jezdni. Zaproponowane w projektach budowlanych kontrolowane przejścia poprzeczne jezdni za pomocą tzw. „azyli”, skutkują poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników drogi przebudowywanej w ramach projektu.


Oddziaływanie w bliskim zakresie przestrzennym projektu obejmuje przede wszystkim mieszkańców Zielonki – 16,6 tys. osób. A także, w odległym zakresie przestrzennym, ma wpływ na mieszkańców Marek – 23 tys., Kobyłki – 17,8 tys. osób, a także Wołomina zamieszkiwanego przez 49 tys. osób. W sumie, w bliskim i odległym zakresie przestrzennym, projekt będzie wpływał na około 106,4 tys., osób będące ostatecznymi beneficjentami projektu. Należy także zaznaczyć pośredni wpływ na mieszkańców gminy Ząbki, dzięki realizacji projektu odciążone zostaną drogi przechodzące przez obszar tej gminy, zwiększając komfort podróży mieszkańców Ząbek do i z Warszawy. Dla mieszkańców tych gmin projekt zapewnia: lepsze powiązanie z krajowym układem drogowym; ułatwia dojazd do Warszawy; ułatwia dojazd samochodów zaopatrzeniowych do przedsiębiorstw mających siedziby przy ulicy Mareckiej, jak i przedsiębiorstw położonych w dalszej części powiatu; udostępnia obszar Zielonki dla potencjalnych inwestorów, zwiększa atrakcyjność inwestycyjną całego regionu; umożliwia poprowadzenie transportu publicznego; zwiększa atrakcyjność rekreacyjną terenu Zielonki; obniża koszty transportu; zwiększa bezpieczeństwo pieszych i kołowych użytkowników ulicy.


Do powyższych zmian, należy dodać też oddziaływanie w długim horyzoncie czasowym, które będzie się przejawiało poprzez: mniejszą liczbę wypadków i ofiar; zmniejszenie zagrożenia zalewania wodami opadowymi i roztopowymi działek położonych w pobliżu ulicy Mareckiej; odciążenie drogi wojewódzkiej nr 634, jako drogi prowadzącej ruch samochodowy z obszaru powiatu do Warszawy.
Bezpośrednimi produktami projektu pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Zielonka. Etap I, zadanie nr 1” jest: przebudowana ul. Marecka na odcinku 1 035 m; wybudowane chodniki po obu stronach jezdni; ścieżka rowerowa; kanalizacja deszczowa; przebudowane 3 skrzyżowania; wykonane lub przebudowane zjazdy do posesji; przebudowane przejścia dla pieszych.
Inwestycja realizowana była w okresie od początku III kwartału 2008 r. do końca III kwartału 2009 r. Główne roboty budowlano-montażowe zaplanowano na II i III kwartał 2009 r.


Wartość projektu – 7.603.419,14 zł
Ostateczna kwota dofinansowania z EFRR – 6.387.166,65 zł

{"register":{"columns":[]}}