W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

kontrola_2
Kontakt:  
Kierownik Biura Beata Musiejuk – Sulejewska
  tel. 22 346 11 55
  e-mail: kwe@powiat-wolominski.pl

Zadania:

Kontrola wewnętrzna:
1) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu kontroli wewnętrznej
2) przeprowadzanie kontroli zgodnie z przyjętym planem kontroli wewnętrznej na rok bieżący
3) przeprowadzanie czynności wyjaśniających i kontrolnych w sprawach doraźnie zleconych przez kierownika jednostki
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie:
    a) nadzoru i działań kontrolnych prowadzonych w jednostkach/instytucjach
    b) kontroli realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli wewnętrznej
6) prowadzenie akt stałych i akt bieżących kontroli wewnętrznej
7) przygotowanie projektów decyzji w porozumieniu z wydziałami merytorycznymi w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego zadań kontrolnych
8) przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań kontroli
wewnętrznej;

 

Audyt wewnętrzny:
1) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu wewnętrznego w oparciu o:
    a) analizę obszarów ryzyka w zakresie działania jednostek organizacyjnych Starostwa
    b) analizę złożonych informacji o systemie kontroli zarządczej funkcjonującej w powiatowych jednostkach organizacyjnych
    c) priorytety kierownika jednostki
    d) dostępne zasoby osobowe
2) analiza procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu
3) analiza procesu kontroli zarządczej w Starostwie oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu
4) przeprowadzanie zadań zapewniających, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego
5) w uzasadnionych przypadkach zadania zapewniające przeprowadza się poza planem audytu wewnętrznego
6) możliwość realizacji czynności doradczych dla kierownika jednostki
7) prowadzenie akt stałych i akt bieżących zadań audytu wewnętrznego
8) przeprowadzanie czynności monitorujących/sprawdzających w celu dokonania oceny realizacji zaleceń audytu wewnętrznego
9) przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań audytu wewnętrznego

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 12:16 Łukasz Pawłowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 4.0 24.11.2023 11:42 Kamil Jędrzejczak
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 3.0 11.05.2023 12:57 Emilia Płachetko
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 2.0 10.05.2021 09:21 Emilia Płachetko
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 1.0 22.03.2021 12:16 Łukasz Pawłowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}