W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

wok_1
Kontakt:  
p.o. Naczelnika Wydziału: Magdalena Olejasz
  tel. 22 346 11 25
  e-mail: m.olejasz@powiat-wolominski.pl
Sekretariat Starosty: tel. 22 346 11 25
  sekretariat@powiat-wolominski.pl 
Pracownicy Wydziału: tel. 22 346 11 00
  tel. 22 346 11 28
  e-mail: wo@powiat-wolominski.pl
Kancelaria: tel. 22 346 11 09
  fax. 22 776 50 93
  e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Zespół informatyków: tel. 22 346 11 27
  e-mail: it@powiat-wolominski.pl

Zadania:

   1. prowadzenia sekretariatów zarządu;
   2. obsługi posiedzeń zarządu;
   3. sporządzania protokołów z posiedzeń zarządu;
   4. prowadzenia rejestru uchwał zarządu;
   5. przekazywania uchwał i rozstrzygnięć zarządu komórkom organizacyjnym starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu w zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nie zadaniom;
   6. przygotowywania sprawozdań z prac zarządu;
   7. koordynowania udziału reprezentacji powiatu i starostwa na spotkaniach, uroczystościach lub imprezach kulturalnych;
   8. monitorowania oraz pozyskiwania informacji dotyczących zadań realizowanych przez komórki organizacyjne starostwa;
   9. koordynowania udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
   10. koordynowania udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski przewodniczącego rady;
   11. koordynowania udzielania odpowiedzi na zapytania posłów i senatorów;
   12. przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania starostwa;
   13. prowadzenia centralnych rejestrów: umów, zleceń-zamówień, porozumień, zarządzeń starosty oraz publikacji aktów w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
   14. wykonywania obsługi kancelaryjnej starostwa;
   15. prowadzenia rejestru skarg, wniosków i petycji;
   16. prowadzenia rejestru kontroli;
   17. ewidencji przesyłek pocztowych, nadawania przesyłek pocztowych i ich odbioru;
   18. prowadzenia rejestru jednostek organizacyjny powiatu;
   19. prowadzenia całokształtu spraw dotyczących tablic urzędowych;
   20. zabezpieczenia łączności telefonicznej, informatycznej i alarmowej;
   21. dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw, prowadzenia księgozbioru, znakowania go i wydawania do użytku;
   22. zabezpieczenia informacji wizualnej w starostwie;
   23. prowadzenia obsługi informatycznej starostwa;
   24. koordynowania korzystania z samochodów służbowych;
   25. prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe i promocyjne;
   26. ubezpieczenia mienia;
   27. redagowania Biuletynu Informacji Publicznej.  
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.05.2021 08:21 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 14.0 18.07.2024 13:30 Emilia Płachetko
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 13.0 18.07.2024 13:00 Emilia Płachetko
Wydział Organizacyjny 12.0 04.06.2024 12:13 Emilia Płachetko
Wydział Organizacyjny 11.0 11.05.2023 12:52 Emilia Płachetko
Wydział Organizacyjny 10.0 04.04.2023 12:27 Emilia Płachetko
Wydział Organizacyjny 9.0 11.04.2022 16:33 Emilia Płachetko
Wydział Organizacji 8.0 07.02.2022 13:50 Emilia Płachetko
Wydział Organizacji 7.0 07.02.2022 13:28 Emilia Płachetko
Wydział Organizacji 6.0 07.02.2022 13:28 Emilia Płachetko
Wydział Organizacji i Administracji 5.0 03.01.2022 15:40 Emilia Płachetko
Wydział Organizacji i Administracji 4.0 03.01.2022 15:33 Ewa Witecka
Wydział Organizacji i Administracji 3.0 10.12.2021 14:26 Emilia Płachetko
Wydział Organizacji i Administracji 2.0 10.05.2021 09:44 Emilia Płachetko
Wydział Organizacji i Administracji 1.0 10.05.2021 08:21 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}