W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

MIiB Rezerwa Subwencji Ogólnej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu drogowego na rzece Rządzy w miejscowości Turze, gm. Poświętne

Logo MIiB

Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa został złożony 09.02.2016 r.
W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu drogowego wraz z chodnikiem dla pieszych dowiązanego do istniejących ciągów komunikacyjnych znajdujących się w ciągu drogi. Most będzie obiektem jednoprzęsłowym, którego ustrój nośny stanowić będą belki stalowe i płyta żelbetowa. Zaplanowano typowe przyczółki żelbetowe o szerokości korpusu 150 cm ze skrzydłami posadowione na palach żelbetowych wierconych w rurze obsadowej w ilości po 10 szt. na podporę, zwieńczonych oczepem żelbetowym o grubości 100 cm. Nawierzchnię na moście będzie stanowić beton asfaltowy – warstwa ścieralna 4 cm oraz beton asfaltowy – warstwa wiążąca – 5 cm. Chodnik, poprowadzony przez betonowe kapy chodnikowe zostanie wyposażony w nawierzchnioizolację odporną na promieniowanie UV.
Zgodnie z przyjętymi zasadami wykorzystania dotacji, kwotę oszczędności poprzetargowych wykorzystano przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan – Poświętne” będącego kontynuacją głównego zadania.


Wartość projektu 2.568.294,99 zł
Otrzymane dofinansowanie – 1.220.731,00 zł

Przebudowa mostu w Kurach gm. Tłuszcz

Logo MIiB

Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa został złożony 03.02.2017 r.
W ramach inwestycji zaplanowano zmianę parametrów techniczno-użytkowych obiektu (podniesienie klasy nośności) oraz parametrów charakterystycznych takich jak zmiana szerokości konstrukcji z uwagi na przewidziany ciąg pieszo-rowerowy na obiekcie, czy zmiana całkowitej długości z uwagi na zmianę długość skrzydeł przyczółków. Światło poziome i pionowe pod obiektem nie zostanie zmniejszone. Utrzymana zostanie funkcja drogi o znaczeniu regionalnym i mędzyregionalnym. Jako ciąg drogi powiatowej nr 4330W.
Wcześniejszy brak ciągu pieszo-rowerowego na obiekcie oraz jego zły stan techniczny spowodował że zaprojektowana została jego przebudowa w celu podniesienia nośności do klasy B wg normy PN-85/S-10030 oraz dostosowania elementów konstrukcyjnych i elementów wyposażenia do obowiązujących obecnie przepisów. Na obiekcie przewidziano jezdnię o dwóch pasach ruchu 2 x 3.0 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m wyposażony w balustradę. Zarówno na obiekcie mostowym oraz na dojazdach zamontowane zostaną bariery ochronne. W związku z przebudową obiektu a także spełnieniem obowiązujących norm i wytycznych obiekt zostanie zmodernizowany w szczelny zamknięty system odwodnienia. Wody opadowe zostaną zebrane w zamknięty układ przesyłu wraz z podczyszczeniem wód z substancji ropopochodnych. Przyjęte rozwiązania są dla przypadku pokonywanej przeszkody rozwiązaniem optymalnym pod względem konstrukcyjnym, uzasadnionym również względami ekonomicznymi i estetycznymi, jak również wynikającymi z warunków terenowych, uwarunkowań własnościowych i potrzeb komunikacyjnych.
W ramach uzupełnienia wartości otrzymanego dofinansowania do rozliczenia dotacji dodane zostały także koszty związane z inwestycją polegającą na przebudowie drogi ul. Zagańczyka w Kobyłce.


Wartość projektu 2 498 000,00 zł
Otrzymane dofinansowanie – 1.042.300,00 zł

{"register":{"columns":[]}}