W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kwalifikacja wojskowa

Zdjęcie do Książeczki Wojskowej Wałbrzych

W dniu 4 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się na terenie powiatu wołomińskiego kwalifikacja wojskowa.

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2022 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek zlokalizowany w Wołominie przy ul. 1 Maja 36 (furtka z prawej strony budynku)

tel.: 663-537-319 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.00 - 12.00)
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w roku 2003 przewidzianych do wezwania celem stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wołominie;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia - jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

Terminy kwalifikacji wojskowej 2022 według gmin:

1. Wołomin:  04.04. – 12.04.
2. Marki: 13.04. – 22.04.
3. Strachówka: 22.04.
4. Ząbki: 25.04. – 29.04.
5. Radzymin: 04.05. – 09.05.
6. Kobyłka: 10.05. – 13.05.
7. Tłuszcz: 16.05. – 18.05.
8. Zielonka: 19.05. – 23.05.
9. Dąbrówka: 23.05. – 24.05.
10. Klembów: 25.05. – 26.05.
11. Jadów: 27.05.
12. Poświętne: 30.05. – 31.05.
kobiety: 31.05.

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 15 kwietnia 2022 r. (piątek) oraz w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek).
Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00. Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 4 kwietnia 2022 r. – 31 maja 2022 r.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:

• dowód osobisty [lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania - potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta (gminy) właściwym dla miejsca zamieszkania],
• aktualną fotografię [o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy],
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
• świadectwo ukończenia szkoły,
• aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki [podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora],
• prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia [o ile posiada]:
• dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:

Dorota Romańczuk - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Starostwo Pwiatowe w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
(przyziemie budynku / wejście B / pokój 012)
tel.: 22 346 11 04
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

Materiały

Klauzula informacyjna dot. przetwarzana danych osobowych
Klauzula​_informacyjna.pdf 0.14MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Obwieszczenie​_2022.pdf 0.40MB
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich
Zarządzenie​_Wojewody.pdf 0.08MB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego - Skład osobowy Powiatowych Komisji Lekarskich
Zał​_nr​_1.pdf 0.18MB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego - Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
Zał​_nr​_2.pdf 0.24MB
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich
Zmiana​_Zarządzenia​_Wojewody​_Mazowieckiego​_w​_sprawie​_kwalifikacji​_wjskowej.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.03.2022 10:24 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kwalifikacja wojskowa 4.0 22.07.2022 13:30 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 3.0 22.07.2022 13:27 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 2.0 20.04.2022 10:17 Emilia Płachetko
Kwalifikacja wojskowa 1.0 14.03.2022 10:24 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}