W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stowarzyszenia zwykłe

ngo_załatw_sprawę

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wymagane dokumenty:

 • skierowany do Starosty Wołomińskiego wniosek stowarzyszenia zwykłego o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wzór wniosku – załącznik nr 1),
 • regulamin działalności (wzór regulaminu – załącznik nr 2),
 • lista członków założycieli – minimum 3 pełnoletnie osoby fizyczne - zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis (wzór listy – załącznik nr 3),
 • protokół z zebrania założycielskiego (wzór protokołu – załącznik nr 4),

dokumenty załączone do wniosku o wpis winny zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

Wysokość opłat:

Opłata skarbowa wnoszona przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia:

 • 17,00 zł

w formie:

 • wpłaty gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Wołominie,
 • wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy Gminy Wołomin: 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4 nr: 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013.
 1. Zwalnia się z opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).
 2. Nie pobiera się opłaty skarbowej za zaświadczenie wydawane w interesie publicznym – cz. II poz. 21 kol. 4 ustawy o opłacie skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Wileńskiej 29A / pokój 1.11 / I piętro
telefon: 22 346-11-08,
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

Sposób złożenia wniosku:

Kancelaria Starostwa, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,  pokój 104 (parter - okienko) WEJSCIE A.

Termin odpowiedzi:

Stowarzyszeniem zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji, o ile sąd rejestrowy nie zakaże założenia stowarzyszenia. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dnia od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykle albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

 • art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty należy złożyć w oryginale.
 2. Aby uzyskać zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy złożyć w Kancelarii Starostwa wniosek o wydanie zaświadczenia (wzór wniosku – załącznik nr 5).
 3. Zgodnie z art. 40b ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach: stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
 4. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/mapa-strony/?show-bip=true

Materiały

Załacznik nr 1 - Wniosek o wpis do ewidencji
WSO21wniosekowpis.doc 0.03MB
Załacznik nr 2 - Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego
REGULAMIN​_STOWARZYSZENIA​_ZWYKLEGO.docx 0.02MB
Załacznik nr 3 - Lista członków założycieli Stowarzyszenia zwykłego
2107ListaZalozycieliStowarzyszeniaZwykle.doc 0.04MB
Załacznik nr 4 - Protokół Zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego
WSO​_24​_protokol​_zebrania​_zalozycielskiego.doc 0.03MB
Załacznik nr 5 - Wniosek o wydanie zaświadczenia
WSO25wniosekowydaniezaswiadczenia.doc 0.03MB
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona na podstawie art. 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach wg stanu na dzień 20 kwietnia 2023 r.
EWIDENCJA​_-​_ZWYKLE​_NA​_STRONE​_20042023.xlsx 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2021 15:30 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Stowarzyszenia zwykłe 38.0 22.05.2023 16:16 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 37.0 06.04.2023 12:40 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 36.0 23.03.2023 14:31 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 35.0 15.03.2023 13:25 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 34.0 09.02.2023 15:20 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 33.0 06.02.2023 15:05 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 32.0 02.02.2023 14:53 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 31.0 30.01.2023 15:23 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 30.0 23.01.2023 12:39 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 29.0 14.12.2022 11:20 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 28.0 05.12.2022 08:43 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 27.0 05.12.2022 08:19 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 26.0 28.10.2022 14:00 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 25.0 28.10.2022 11:36 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 24.0 16.09.2022 14:43 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 23.0 12.09.2022 13:27 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 22.0 02.08.2022 15:07 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 21.0 22.07.2022 13:14 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 20.0 22.07.2022 12:25 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 19.0 22.07.2022 12:24 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 18.0 22.07.2022 12:11 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 17.0 18.07.2022 12:41 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 16.0 18.07.2022 12:34 Dorota Romańczuk
Stowarzyszenia zwykłe 15.0 30.06.2022 11:33 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 14.0 30.06.2022 11:32 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 13.0 30.06.2022 11:19 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 12.0 09.05.2022 16:27 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 11.0 14.03.2022 10:02 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 10.0 16.02.2022 15:55 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 9.0 28.01.2022 10:12 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 8.0 27.12.2021 15:19 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 7.0 14.12.2021 15:17 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 6.0 04.11.2021 12:35 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 5.0 28.10.2021 12:39 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 4.0 08.10.2021 08:32 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 3.0 21.09.2021 13:30 Emilia Płachetko
Stowarzyszenia zwykłe 2.0 28.07.2021 08:57 Michał Ryszawa
Stowarzyszenia zwykłe 1.0 22.06.2021 15:30 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}