W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

AaVM1r0cXt27wTu

https://redakcja.samorzad.gov.pl/photo/282953cc-bfd8-48bc-96bd-8a497d5479a3

https://redakcja.samorzad.gov.pl/photo/e1eda347-a40a-4c0a-940c-d8d6d61987f6

 

 

 

 

Program finansowany ze środków funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Całkowity koszt programu w 2024 roku wynosi: 628 728,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024 roku wynosi: 628 728,00 zł


Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiat Wołomiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przystąpił do realizacji  w/w Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a)   dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

b)   osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Na realizację ww. zadania Powiat Wołomiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie otrzymało łącznie kwotę 628 728,00 zł.

Szczegółowe informacje dot. Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 znajduje się w linku: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają jego założenia oraz złożą wymagane dokumenty, tj.:

  1. Kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  2. Klauzulę informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  
  3. Kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 czerwca 2024 r. w Kancelarii / Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przy ul. Wileńskiej 29A


Informacje dotyczące składania wniosków w PCPR Wołomin pod nr tel. (22) 177-93-15

Materiały

Karta zgłoszenia do programu
Zalacznik-nr-7-Karta-zgloszenia-do-programu.pdf 0.17MB
Klauzula informacyjna RODO
Zalacznik-nr-12-Klauzula-RODO.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}