W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

LVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego
2023-02-23 12:00
 

tryb zdalny, 

LVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 12.00 (tj. czwartek) i przeprowadzona zostanie w zdalnym trybie obradowania, na podstawie art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI-535/2023 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zdalnego obradowania Rady Powiatu Wołomińskiego.

Porządek obrad:    

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (druk nr 597)
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
  za pobyt w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kobyłce. (druk nr 598)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV-520/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2023-2037. (druk nr 599)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok. (druk nr 600)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV-521/2022 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2023 rok. (druk nr 601)
 8. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Materiały

Druk nr 597
597.pdf 0.43MB
Druk nr 598
598.pdf 0.19MB
Druk nr 599
599.pdf 2.03MB
Druk nr 600
600.pdf 0.13MB
Druk nr 601
601.pdf 2.55MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.02.2023 15:07 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego 2.0 17.02.2023 08:17 Emilia Płachetko
LVII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego 1.0 16.02.2023 15:07 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}