W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Świadczenia z tytułu posiadania KARTY POLAKA

karta polaka

Informujemy cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, że:

1. Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Starostowie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.

2. Decyzję wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego będą przekazywane właściwym starostom w celu ich wykonania, gdy staną się ostateczne, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.

3. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego Starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.

4. Osoby, które odebrały decyzje Wojewody Mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne są proszone o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.

5. Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia o wyborze formy wypłaty świadczenia i jego złożenie w:

  • Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie (wejście B / parter / okienko przyjęć),

bądź przesłanie na adres:

  • Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Finansowy 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3

kontakt w sprawie wypłaty świadczenia:

  • Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Finansowy tel.: 22 346 11 12.

6. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Materiały

Oświadczenie o wyborze formy wypłaty świadczenia
Oswiadczenie.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2021 15:28 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Świadczenia z tytułu posiadania KARTY POLAKA 4.0 22.07.2022 13:18 Dorota Romańczuk
Świadczenia z tytułu posiadania KARTY POLAKA 3.0 22.07.2022 13:15 Dorota Romańczuk
Świadczenia z tytułu posiadania KARTY POLAKA 2.0 20.04.2022 10:15 Emilia Płachetko
Świadczenia z tytułu posiadania KARTY POLAKA 1.0 22.06.2021 15:28 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}