W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacje o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zgonie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku (...)

Informacja o wydaniu w dniu 20.10.2021 r. decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 1578p/2021 (znak: WAB.6740.23.38.2021)

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informuję,

 

że w dniu 20.10.2021 r. została wydana decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 1578p/2021,  znak: WAB.6740.23.38.2021, o pozwoleniu na budowę obejmującego przebudowę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej SUW wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego  na działce ew. nr 33/6 obr. 03-31 przy ul. Powstańców 2C w Ząbkach (kategoria obiektu budowlanego XXVI), w granicach opracowania określonego na rysunku projektu zagospodarowania terenu,

 

Inwestor:             

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z. o.o.

ul. Hubalczyków 1

05-091 Ząbki

 

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 106 – Katarzyna Stolarczyk, w godzinach przyjęć interesantów tj.:  pn. 08˚˚-17 ˚˚, śr. 08 ˚˚-16 ˚˚, pt. 8 ˚˚-15 ˚˚.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.10.2021 08:23 Emilia Płachetko
Pierwsza publikacja:
05.10.2021 08:12 Emilia Płachetko