W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rekordowe rządowe wsparcie dla Powiatu Wołomińskiego

W poniedziałek w godzinach popołudniowych została opublikowana lista beneficjentów rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Powiat Wołomiński otrzymał rekordowe wsparcie finansowe w wysokości 44,6 mln złotych.

Tablica Powiat Wołomiński liderem

- Pod koniec stycznia br. powołałem Zespół roboczy ds. infrastruktury drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego zadaniem było wytypowanie projektów, które mogą otrzymać wsparcie z budżetu państwa w najbliższych latach. Członkowie Zespołu wywiązali się z postawionego przed nimi zadania wzorowo. Wszystkie wnioski złożone przez Starostwo zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymaliśmy ponad 44 mln złotych dofinansowania, co stanowi 80% kosztów realizacji inwestycji – mówi Starosta Adam Lubiak.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na:

  • Rozbudowę drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul.100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin – długość odcinka 2,888 km. Koszt 16,6 mln złotych w latach 2019-2021;
  • Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne – długość odcinka 7,618 km. Koszt 26,6 mln złotych w latach 2019-2021;
  • Rozbudowę dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, Gmina Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce – długość odcinka 1,79 km. Koszt inwestycji ok. 12,4 mln złotych. Realizacja nastąpi do końca 2019 roku.


Z terenu Powiatu Wołomińskiego dofinansowanie otrzymały również gminy: Ząbki, Kobyłka, Marki, Dąbrówka, Tłuszcz, Jadów, Klembów, Strachówka.

W ramach naboru przeprowadzonego w dniach 13 marca – 12 kwietnia 2019 r. złożono 491 wniosków o dofinansowanie gminnych i powiatowych zadań drogowych. Samorządy mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 % przewidywanych kosztów realizacji zadania. Powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie, natomiast gminy 2 wnioski. Łączna kwota środków Funduszu przewidziana na dofinansowanie zadań z list podstawowych to 538 283 488,11 zł.

Uroczyste podpisanie umowy dotacyjnej w ramach FDS

Powiat wołomiński otrzymał dofinansowania na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Wojewodą Mazowieckim w obecności Andrzeja Bittela Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podpisali: Wojewoda Zdzisław Sipiera, Starosta Adam Lubiak oraz Wicestarosta Robert Szydlik.

- Przekazuję dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych przyznane dla powiatu Wołomińskiego – największego powiatu na Mazowszu. Środki te przeznaczone będą na inwestycje drogowe istotne dla mieszkańców powiatu. – powiedział Wojewoda.
Podczas spotkania Minister Andrzej Bittel poinformował również, że dzięki umowie z PKP pociągi dalekobieżne będą się zatrzymywać na stacji w Wołominie.

Powiat wołomiński otrzymał dofinansowanie na zadanie pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec". Powiat Wołomiński w 2019 roku realizuje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec", polegające na rozbudowie drogi powiatowej o długości 1 600 m.

W ramach zadania wykonana zostanie m. in. jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych oraz pobocze. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome oraz pionowe jezdni. Ponadto do poprawy bezpieczeństwa przyczyni się wykonanie barier drogowych.
Wartość projektu po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych to 5 554 547,41 zł, zaś wysokość dofinansowania przekazanego przez Wojewodę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 4 443 637,00 zł (80 % kosztów kwalifikowanych)

Źródło: MUW

Zdjęcia (3)

Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-Ręczaje Polskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-Ręczaje Polskie.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 października w związku z rozpoczęciem przebudowy drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-Ręczaje Polskie, droga od miejscowości Mostówka w kierunku Ręczaj Polskich zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na okres ok. 5 tygodni. Zachęcamy do zapoznania się z planem objazdu i przepraszamy za wszelkie utrudnienia!

W ramach realizacji zadania zaplanowano m.in.:
- wymianę nawierzchni asfaltowej;
- remont istniejących przepustów oraz wykonanie odwodnienia drogi;
- wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne.

Prace budowlane są I etapem realizacji zadania pt. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne, na który Powiat Wołomiński otrzymał 80% dofinansowanie ze środków rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowy. Łączny koszt realizacji inwestycji w latach 2019-2021 wyniesie 26,6 mln złotych.

W związku z uwagami mieszkańców odnośnie zamknięcia drogi powiatowej nr 4314W, w związku z przebudową, uprzejmie informujemy, że w okresie świątecznym (Uroczystość Wszystkich Świętych) remontowany odcinek drogi zostanie udostępniony dla ruchu aut.

 

Starosta Wołomiński 

Adam Lubiak

Zdjęcia (1)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka

Tablica 4338W

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich w m. Marianów, gm. Dąbrówka, długość odcinka 1 864 m.b.

 

Termin realizacji:  2020-2021.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 7 425 166,20 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego

https://redakcja.samorzad.gov.pl/photo/82459e38-d408-4603-9f05-cb302449aef5

 

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4351W na odcinku od miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres robót obejmujących inwestycję: przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 2 569 m. b., przebudowa obiektu mostowego,  budowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową oraz wybudowano parking dla 20 samochodów.

 

DOFINASOWANIE: 7 747 798,81 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 11 716 001,55 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na DP nr 4306W, gm. Radzymin

Tablica 4306W

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4306W w ramach inwestycji pn. Przebudowa mostu w Zawadach na DP nr 4306W, gm. Radzymin, długość odcinka: 86 m.b.

 

Termin realizacji: 2020-2021.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 219 835,89 zł

Rozbudowa dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce

Baner_Rozbudowa_dróg_powiatowych_nr_4359W

Rozbudowa dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce, łączna długość odcinków 1379 m.b.


Termin realizacji: 2019

KWOTA DOFINANSOWANIA:  9 129 306,00 zł

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne

Tablica 4314W

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne, łączna długość odcinków 7 618 m.b.

 

Termin realizacji: 2019-2021

KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 785 195,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie

Tablica 4312W

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin, powiat wołomiński,

długość odcinka 2 888 m.b.

 

Termin realizacji: 2019-2021

KWOTA DOFINANSOWANIA:  9 680 897,00 zł

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec

Tablica 4307W

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec, długość odcinka 1 604 m.b.

 

Termin realizacji: 2019-2020.

KWOTA DOFINANSOWANIA:  4 443 637,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie, długość odcinka 853,13 m.b.

Baner_Rozbudowa_DP_4357W_Al_Armii_Krajowej_w_Wołominie

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres robót obejmujących inwestycję: przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 853,13 m.b., budowa małego ronda, chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych, przejść dla pieszych. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową oraz wprowadzono nową organizację ruchu.

 

DOFINASOWANIE: 2 839 071,06 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 672 041,25 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 4366W ul. Lipowej i ul. Wolności w Zielonce, Powiat Wołomiński długość odcinka 1 340,21 m.b.

https://redakcja.samorzad.gov.pl/photo/e10054e1-7b3f-4a73-a041-2e175bcabada

Rozbudowa drogi powiatowej 4366W ul. Lipowej i ul. Wolności w Zielonce, Powiat Wołomiński długość odcinka 1 340,21 m.b.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 5 354 538,33 zł

 

Zakres robót obejmujących inwestycję: przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 1 340,21 m.b., usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej ,budowa chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych, przejść dla pieszych oraz śluz rowerowych. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową wymieniono oświetlenie na LED oraz wprowadzono nową organizację ruchu.

W ramach kosztów niekwalifikowanych wykonany został parking na 115 miejsc dla samochodów oraz 35 miejsc dla rowerów.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W

Dąbrówka_test

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dąbrówce na ul. Kościuszki na drodze nr 4320W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejścia dla pieszych, przebudowano przejście na wyniesione, wykonano doświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W

Urle

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Urlach na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego na drodze nr 4340W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejścia dla pieszych, przebudowano przejście na wyniesione, wykonano doświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome a także zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci słupków U12c.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na ul. Głównej i Kryształowej na drogach nr 4335W, 430311W

Krusze

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kruszu na ul. Głównej i Kryształowej na drogach nr 4335W, 430311W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejść dla pieszych, przebudowę skrzyżowania na wyniesione, budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, doświetlenie przejść oraz oznakowanie poziome i pionowe.  

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drogach nr 4370W, 432181W

Marki

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Markach na ul. Kościuszki i Wołodyjowskiego na drogach nr 4370W, 432181W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejścia dla pieszych, wybudowano nowe oraz przebudowano istniejące przejście na wyniesione, wykonano doświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W

Poświętne

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Poświętnem na ul. Szkolnej na drodze nr 4351W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejścia dla pieszych, przebudowano przejście na wyniesione, wykonano doświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome a także zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci słupków U12c.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W

Radzymin

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Radzyminie na ul. Cypriana Kamila Norwida, Strzelców Wileńskich i Adama Mickiewicza na drogach nr 4304W, 431512W, 430789W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejść dla pieszych, przebudowano skrzyżowanie na wyniesione, wykonano doświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome a także zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci słupków U12c.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W

Strachówka

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Strachówce na ul. Jana Pawła II na drodze nr 4328W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejścia dla pieszych, przebudowano przejście na wyniesione, wykonano doświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome a także zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci słupków U12c

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W

Tłuszcz

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Tłuszczu na ul. Warszawskiej na drodze nr 4325W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejścia dla pieszych, przebudowano przejście na wyniesione, wykonano doświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome a także zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci słupków U12c
 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W

Wołomin

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Wołominie na ul. Generała Emila Fieldorfa, Sportowej i Lipińskiej na drogach nr 4358W, 431765W, 431082W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejść dla pieszych, przebudowano skrzyżowanie na wyniesione, wykonano doświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome a także zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci słupków U12c.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W

Ząbki

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. Stefana Batorego i Wyspiańskiego na drogach nr 4363W, 432487W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji wykonano: przebudowę skrzyżowania na wyniesione, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizację świetlną, doświetlenie przejść, oznakowanie pionowe i poziome, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, Tadeusza Kościuszki, Księdza Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W

Zielonka v2

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Zielonce na ul. Mareckiej, Tadeusza Kościuszki, Księdza Bolesława Jagiełłowicza na drogach nr 4366W i 431228W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji wykonano: korektę elementów wyposażenia drogi w rejonie przejść dla pieszych, sygnalizację świetlną, doświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej, Kościelnej, Ogrodowej i Leśnej na drogach nr 4328W, 4330W

Sulejów_v2

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Sulejowie na ul. Kwiatowej, Kościelnej, Ogrodowej i Leśnej na drogach nr 4328W, 4330W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach inwestycji wykonano: przebudowę skrzyżowania na wyniesione, budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie przejść dla pieszych z azylami, doświetlenie przejść, oznakowanie poziome i pionowe. 

{"register":{"columns":[]}}